Hjem

Mahjong Danmark > Ratinglister > Backlog

Backlog

	S01DONE	Få lavet denne liste...

	- Spil/spilliste
	S01DONE	Datastruktur
		+ game_id
		(- game_type) I praksis er de to typer i hver deres tabel
		- winds
		- SpillerID# (#=1..7)
		- SpillerScore#
		o Beregnet
		o SpillerRatingFør#
		o SpillerRatingEfter#
		o SpilSærhedsgrad
		o AntalSpillere
		o Spillængdefaktor
		x Created
		x CreatedBy
		x LastUpdated
		x LastUpdatedBy
		x Deleted
		x DeletedBy
		Handlinger
	S01DONE	* Datakonvertering
	S06DON_	* Opret 
	S06DO__	* Rediger
	S06____	* Flyt
	S03DONE	* Beregn (Det tager for lang tid til php-timeout, så sæt calc = 0 og knap med beregn seneste 500)
	S03DONE	* BeregnNye
	S02done	* Vis spil
	S06DONE	* Vis spillister
	S06DONE	* Vis spillister - Admin
		
	- Spillere/Spillerliste
	S02DONE	Datastruktur
		+ ID
		+ Navn
		+ By
		- ErBruger
		+ Login
		- Password
		- AkticMCR
		- AkticRiichi
		- Privat
		o Rating# (#=MCR/Riichi)
		o AntalSpil#
		o AntalVinde#
		o Point#
		o ForvScorePrPoint#
		o SenesteSpil#
		x Created
		x CreatedBy
		x LastUpdated
		x LastUpdatedBy
		Handlinger
	S01DONE	* Datakonvertering
	S08____	* Vis
	S06DONE	* Opret
	S06DO__	* Rediger
	S02done	* Vis ratingslister
	S06DONE	* Vis spillerliste - Admin
		
	- Sikkerhed
	S07DONE	- Login
	S02DONE	- SQL-injection
	S04DON_	- Backup/restore - Mangler handlinger: Vis liste, Restore, Delete
	S02DONE	- Loging
	S07DO__	- Fejlbeskeder
	S07____	- Instanskontrol
		
	- Ekstra features
	S09____	- Grafer
			- Rating/tid
			- Rating/tendens
			- Score/tid
			- Score/tendens
			- ForvScore/tid
	S08____	- Statistik
			- Personlige sider
			- Rekorder
			- Versus
	S05DON_	- Styling - Mangler handlinger
	S10____ - Alle skal kunne registrer, admin godkender herefter spil
	    - is_user
	    - is_admin
	    - alternativt kan vi lave is_user om til user_role hvor:
	      0 - player
	      1 - editor
	      2 - administrator
	    - problemer:
	      - authorization skal laves om på samtlige sider
	      - kan vi tage auth ud fra alle filer og over i actions eller lave en ny fil auth.php?
	
	- Manglende planlagte features
		- Byer
	

Sprint Progress

	2017-02-05 Sprint01 (6h)
	------------------------
	Startup
	DONE	Backlog
	DONE	Spildatastruktur
	DONE	Datakonvertering
	DONe	Spillerdatastruktur
	Done	Styling (forberedelser)
	DOne	Spil - Vis (forberedelser)

	2017-02-06 Sprint02 (3h)
	------------------------
	Visning
	DONE	Spillerliste - Vis rating
	DONE	Spillerdatastruktur
	DONE	SQL-injection
	DONE	Loging

	2017-02-07 Sprint03 (5h)
	------------------------
	Rating
	DONE	BeregnNye
	DONE	Beregn (I praksis, skal der sættes calculated = 0 på alle i tabellen)
	DO__	Rediger Spil/Spiller

	2017-02-08 Sprint04 (1h)
	------------------------
	Backup
	DONE	Backup - Opret fil
	DONE	Backup - Opret database
	DONE	Backup - Liste over DB
	D___	Backup - Handlinger

	2017-02-08 Sprint05 (4h)
	------------------------
	Styling
	DONE	Styling - Ratinglister
	DONE	Styling - Menu
	DONE	Styling - CSS
	Do__	Styling - Handlinger

	2017-02-09 Sprint06-1 (6h)
	--------------------------
	Handlinger
	DOne	Admin - Opret spil - Form med autocomplete og datepicker oprettet
	DONE	Admin - Login

	2017-02-10 Sprint06-2 (6h)
	--------------------------
	Handlinger
	DON_	Admin - Opret spil - Mangler type=MCR if(scores%100==0)...

	2017-02-11 Sprint06-3 (5h)
	--------------------------
	Handlinger
	DONE	Admin - ID laves til navn
	DONE	Admin - Autocheck på listeopdatering/backup
	DONE	Admin - Vis spillister
	DONE	Admin - Opret spil, tilbage
	D___	Admin - Rediger/flyt spil
	DO__	Alle - Spil-popup - Mangler sværhedsgrad, rating_old osv.

	2018-08-03 Sprint06-4 (3h)
	--------------------------
	Handlinger
	DONE	Admin - Opret spiller

	2018-08-03 Sprint06-5 (1h)
	--------------------------
	Handlinger
	DONE	Admin - Vis spillere

	Sprint06 (~9h til MF, ~8 yderligere)
	--------------------------------------
	Handlinger
	Mangler, prioriteret
		Admin - Rediger spillere **
	DONE	Alle - Spillister **
	D___	Alle - Spillersider **
		Admin - Oprydning *
		Admin - Rediger spil ** Se kendt issue
		Admin - Flyt spil *
	DONE	Admin - Sikkerhed (MD5) **
	---- (MF) LINJE FOR MINIMUM FUNTIONALITET (MF) ----
		Admin - Vis backupliste **
		Admin - Restore/slet backup *****
		Admin - Opret spil - Score%100=0 *

	Sprint07 (~10h)
	--------------
	Statistik
	DONE	Spillersider - Spiliste
	____	Spillersider - Statistik
	____	Hovedsider - Statistik, rekorder o.l.

	Sprint08 (~20h)
	---------------
	Grafer
	____	Spillersider - Grafer, rating over tid, spil pr kvartal o.l.
	____	Ratinglister - Grafer, spil/måned o.l.
	
	Sprint09 (~5h)
	--------------
	DONE	Sikkerhed - MD5

	Sprint10 (~15h)
	--------------
	Alle kan oprette spil

	=========================
	*** KOMMENDE FEATURES ***
	=========================
	* Opret spil - Ny spiller oprettes og går til rediger spiller bagefter
	* Opret spil - Næste-knap på tablet/iphone o.l.
	* Opret spil - é-søgning (apostroffer o.l.)

	=====================
	*** KENDTE ISSUES ***
	=====================
	* Redigering af spil med en anden spiller, skal genberegne tilbage til og med seneste spil for den fejlindtastede nye seneste spil
	* Ingen spillere i et spil bliver grønt, spillet kan dog stadig ikke oprettes
	* Dato i checkgame på engelsk
	* Modal scroller vinduet til top på iPad
	
	================
	*** TESTET I ***
	================
	* Nyeste Firefox på Windows 10
	* Nyeste Chrome på Windows 10
	* Nyeste Edge på Windows 10
	* Nyeste IE på Windows 10
	* Nyeste Safari på iOS 10.2.1
	* Nyeste Internet på Android 6.0.1

	=======================
	*** ISSUES FREMOVER ***
	=======================
	* Vedligeholdelse
	* Server
	* Backup
	

Opdateret af
Tina Christensen