Hjem

Mahjong Danmark > Ratinglister > Ratingliste i Riichi > Spillerside

Spillede spil

2023-12-07

Nr. Spilid OK Spiller 1 Spiller 2 Spiller 3 Spiller 4 Spiller 5 Spiller 6 Spiller 7
#S#VSG SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew
17 202312070020 JaSheila HansenEskild Theodor MiddelboeEigo KawataniDhanish
4 2 2645 34700 2795 3638 6400 3244 3386 -27000 2922 2257 -14100 1620 1301
16 202311300060 JaBao Zheng LiuFreddy ChristiansenLaurits Fredsgaard LarsenDhanish
4 2 3134 -15800 6944 6466 -7900 5475 5225 2500 -934 -774 21200 1052 1620
15 202311300020 JaFreddy ChristiansenBao Zheng LiuDhanishLaurits Fredsgaard Larsen
4 2 3134 21300 5001 5475 -17900 7487 6944 5800 855 1052 -9200 -806 -934
14 202311230040 JaSheila HansenDhanishShi Hua Chen KoldJeppe Stig Nielsen
4 2 2665 -4100 2901 2795 6500 647 855 -5600 6252 6028 3200 860 982
13 202311230020 JaDhanishEigo KawataniSebastian Vikkelsø ElleholmEskild Theodor Middelboe
4 2 2933 15800 195 647 18300 1917 2388 -25200 6186 5492 -8900 3435 3205
12 202311160040 JaDhanishJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldEigo Kawatani
4 2 2306 42300 -915 195 -24500 1436 860 -600 6365 6252 -17200 2337 1917
11 202311160020 JaDhanishSebastian LavalléeEigo KawataniSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 2497 -5300 -868 -915 21200 1847 2380 -12500 2646 2337 -3400 6363 6186
10 202311090070 JaShi Hua Chen KoldTina ChristensenEskild Theodor MiddelboeDhanish
4 2 3558 5100 6558 6609 14200 4506 4829 -7400 3851 3663 -11900 -681 -868
9 202311090050 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenEigo KawataniDhanish
4 2 1441 5200 699 844 -4400 3102 2954 -16500 3089 2646 15700 -1127 -681
8 202311020090 JaBao Zheng LiuDhanishTina ChristensenEskild Theodor Middelboe
4 1 3892 10800 7786 8005 8500 -1402 -1127 -19800 5009 4506 500 4174 4183
7 202311020050 JaClaus ChristensenMartin HansenEigo KawataniSheila HansenDhanish
5 2 333 -13100 2825 2445 35600 -5246 -4242 11900 2860 3089 -18000 2260 1774 -16400 -1035 -1402
6 202310260040 JaBao Zheng LiuJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldDhanish
4 2 3103 16600 6627 6946 -32900 1780 1010 39300 4569 5492 -23000 -564 -1035
5 202310260030 JaSebastian LavalléeBao Zheng LiuDhanishEigo Kawatani
4 2 2638 1700 1561 1629 13500 6390 6627 -7700 -451 -564 -7500 3053 2860
4 202310050040 JaDhanishSebastian LavalléeBao Zheng LiuEskild Theodor Middelboe
4 1 2991 1900 -542 -451 6000 1400 1568 -12000 6542 6202 4100 4563 4645
3 202310050030 JaDhanishEskild Theodor MiddelboeBao Zheng LiuSebastian Lavallée
4 2 2991 -5900 -483 -542 13700 4260 4563 -6700 6798 6542 -1100 1388 1400
2 202309280050 JaEskild Theodor MiddelboeSebastian LavalléeDhanishEigo Kawatani
4 1 1884 7600 4193 4352 18700 1095 1566 -31600 278 -483 5300 1970 2100
1 202309280020 JaDhanishEskild Theodor MiddelboeSebastian LavalléeEigo Kawatani
4 2 1884 9500 0 278 9600 4011 4193 -30300 1833 1095 11200 1692 1970

Opdateret af
Tina Christensen