Hjem

Mahjong Danmark > Ratinglister > Ratingliste i Riichi > Spillerside

Spillede spil

2024-06-13

Nr. Spilid OK Spiller 1 Spiller 2 Spiller 3 Spiller 4 Spiller 5 Spiller 6 Spiller 7
#S#VSG SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew
1039 202406130020 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJeppe Stig NielsenClaus Christensen
4 2 1933 -3400 3243 3129 -18200 3163 2689 25900 -326 361 -4300 1651 1553
1038 202405300040 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenClaus ChristensenEigo Kawatani
4 2 2960 30500 2488 3243 0 3112 3108 -14700 2294 1952 -15800 3946 3537
1037 202405300010 JaBao Zheng LiuMartin Wedel JacobsenSebastian LavalléeMorten Andersen
4 2 5661 -9500 9893 9558 -11300 2691 2488 19300 5728 6197 1500 4332 4401
1036 202405230050 JaBao Zheng LiuMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenEigo Kawatani
4 2 4051 8700 9822 9893 1400 2622 2691 -6400 -275 -326 -3700 4036 3946
1035 202405230020 JaJeppe Stig NielsenMartin Wedel JacobsenBao Zheng LiuEigo Kawatani
4 2 4051 -8600 -169 -275 -4700 2704 2622 8900 9744 9822 4400 3926 4036
1034 202405160030 JaMartin Wedel JacobsenBao Zheng LiuSheila HansenJeppe Stig Nielsen
4 2 3982 6800 2502 2704 100 9913 9770 5100 2963 3112 -12000 549 340
1033 202404250010 JaMartin Wedel JacobsenBao Zheng LiuFrank Rostved-AnbergShi Hua Chen Kold
4 2 5189 -9400 2670 2502 -11600 9320 8937 2000 2561 2674 19000 6203 6641
1032 202404110020 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenBao Zheng LiuEigo Kawatani
4 2 4410 16100 2224 2670 1000 2902 2963 -8200 9277 8958 -8900 3239 3050
1031 202404040030 JaMartin Wedel JacobsenEskild Theodor MiddelboeMikkel Askjær-FriisSebastian Lavallée
4 2 3915 -1800 2227 2224 -50900 8462 7110 -15700 4410 4015 68400 560 2311
1030 202404040010 JaMartin Wedel JacobsenBao Zheng LiuMorten AndersenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 3187 -5000 2328 2227 -1800 9474 9277 38400 2665 3615 -31600 -1721 -2372
1029 202403280020 JaBao Zheng LiuJeppe Stig NielsenMartin Wedel JacobsenJesper Nøhr
4 2 3078 -900 8322 8172 -12800 757 501 -3200 2389 2328 16900 846 1313
1028 202403280010 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenBao Zheng LiuJesper Nøhr
4 2 3078 -1100 2399 2389 -9000 924 757 19100 7975 8322 -9000 1015 846
1027 202403210030 JaEigo KawataniSheila HansenMartin Wedel JacobsenJeppe Stig Nielsen
4 2 2430 1100 3232 3239 -2200 3447 3369 -12700 2716 2399 13800 326 714
1026 202403210010 JaTina ChristensenSebastian LavalléeBao Zheng LiuMartin Wedel Jacobsen
4 2 4345 6600 6358 6470 -7600 306 219 11700 7774 7975 -10700 2943 2716
1025 202403070030 JaClaus ChristensenMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenBao Zheng Liu
4 2 3293 200 2465 2490 9000 2709 2943 -18900 715 317 9700 7285 7424
1024 202402150010 JaMartin Wedel JacobsenMichel MandixIsabel Bahiano SteenholmShi Hua Chen KoldBao Zheng Liu
5 2 3737 9800 2438 2709 -9600 0 -143 -44700 53 -948 48600 7134 8237 -4100 9061 8831
1023 202402010040 JaSebastian Vikkelsø ElleholmJesper NøhrHenrik LethMartin Wedel Jacobsen
4 1 3625 4000 5473 5549 -4700 1844 1750 7900 4581 4764 -7200 2603 2438
1022 202402010020 JaSebastian Vikkelsø ElleholmJesper NøhrHenrik LethMartin Wedel Jacobsen
4 2 3625 3700 5427 5473 -9100 2027 1844 14500 4242 4581 -9100 2805 2603
1021 202401250040 JaSheila HansenBao Zheng LiuMartin Wedel JacobsenClaus Christensen
4 2 3822 8100 3341 3550 -2900 7201 7048 21300 2247 2805 -26500 2499 1885
1020 202401180030 JaClaus ChristensenMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenEigo Kawatani
4 2 1908 4600 2398 2499 7700 2063 2247 -6700 982 841 -5600 2187 2043
1019 202401110020 JaClaus ChristensenHenrik LethSebastian LavalléeMartin Wedel Jacobsen
4 2 3130 -25100 3008 2398 6900 6283 6374 6600 1483 1684 11600 1747 2063
1018 202401110010 JaShi Hua Chen KoldEskild Theodor MiddelboeMorten AndersenMartin Wedel JacobsenSebastian Lavallée
5 1 3158 11500 5449 5704 1100 3468 3491 -12600 3681 3364 6700 1561 1747 -6700 1629 1483
1017 202312210030 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrSebastian LavalléeDhanish
4 2 1979 8100 1349 1561 -22300 4206 3607 5500 1936 2071 8700 427 677
1016 202312140020 JaEmily FladstrandEskild Theodor MiddelboeMartin Wedel JacobsenFreddy Christiansen
4 2 2510 -14400 480 179 -3900 3386 3269 14900 947 1349 3400 5225 5242
1015 202311300030 JaEskild Theodor MiddelboeSebastian LavalléeMartin Wedel JacobsenEmily Fladstrand
4 2 1652 1000 3259 3244 -15400 2328 1936 2600 864 947 11800 156 480
1014 202311250090 JaBao Zheng LiuLaurits Fredsgaard LarsenMartin Wedel JacobsenRobert Bonde Jensen
4 2 2686 -8200 8085 7754 5600 -1033 -806 -19400 1304 864 22000 2388 2932
1013 202311250050 JaMartin Wedel JacobsenSebastian LavalléeRobert Bonde JensenFreddy Christiansen
4 2 2741 -8700 1485 1304 -2800 2328 2270 -2900 2452 2388 14400 4698 5001
1012 202311250020 JaSebastian LavalléeFreddy ChristiansenMartin Wedel JacobsenRobert Bonde Jensen
4 2 2741 -2500 2380 2328 -6400 4907 4698 14500 1092 1485 -5600 2584 2452
1011 202311160030 JaEmily FladstrandEskild Theodor MiddelboeMartin Wedel JacobsenFreddy Christiansen
4 2 2397 4000 0 156 -8100 3663 3435 8600 844 1092 -4500 5082 4907
1010 202311090050 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenEigo KawataniDhanish
4 2 1441 5200 699 844 -4400 3102 2954 -16500 3089 2646 15700 -1127 -681
1009 202311090020 JaLaurits Fredsgaard LarsenEskild Theodor MiddelboeClaus ChristensenMartin Wedel Jacobsen
4 2 1591 -28800 -182 -841 -10800 4177 3851 9500 2445 2656 30100 -76 699
1008 202311020030 JaMorten AndersenMaria ArnvigMartin Wedel JacobsenHenrik LethSebastian Vikkelsø Elleholm
5 1 2549 -8400 322 143 -9300 0 -198 -12400 201 -76 21500 5989 6477 8600 6232 6399
1007 202309280010 JaEskild Theodor MiddelboeShi Hua Chen KoldMorten AndersenMartin Wedel JacobsenSebastian Lavallée
5 1 2346 -3700 4124 4011 -4700 4981 4833 -7000 1010 854 23400 -410 201 -8000 2026 1833
1006 202309210020 JaBao Zheng LiuMartin Wedel JacobsenLaurits Fredsgaard LarsenEskild Theodor Middelboe
4 2 2804 -13900 7299 6851 26500 -1153 -410 -19700 1089 651 7100 3980 4124
1005 202309210010 JaEskild Theodor MiddelboeLaurits Fredsgaard LarsenBao Zheng LiuMartin Wedel Jacobsen
4 2 2804 4100 3907 3980 -8200 1251 1089 5700 7269 7299 -1600 -1212 -1153
1004 202308310040 JaMartin Wedel JacobsenSebastian Vikkelsø ElleholmMorten AndersenSebastian Lavallée
4 2 1966 -4200 -1187 -1212 24200 4595 5121 14800 1016 1400 -34800 3440 2556
1003 202308240030 JaMartin Wedel JacobsenLaurits Fredsgaard LarsenEigo KawataniMorten Andersen
4 2 766 -4100 -1133 -1187 -3300 1092 1003 3900 1618 1692 3500 1489 1557
1002 202308240010 JaSebastian LavalléeMartin Wedel JacobsenSebastian Vikkelsø ElleholmJesper Nøhr
4 1 2365 -7000 3280 3096 2600 -1242 -1133 9500 4333 4543 -5100 3087 2952
1001 202308100030 JaEskild Theodor MiddelboeLars NikolajsenEigo KawataniMartin Wedel Jacobsen
4 2 2124 46300 2439 3561 -24500 5234 4561 16100 1203 1618 -37900 -378 -1242
1000 202308030040 JaSebastian LavalléeShi Hua Chen KoldRobert Bonde JensenMartin Wedel Jacobsen
4 2 3036 4900 3772 3873 9700 5061 5248 5700 3268 3401 -20300 44 -378
999 202308030020 JaMartin Wedel JacobsenLaurits Fredsgaard LarsenTina ChristensenEskild Theodor Middelboe
4 2 1748 -18500 464 44 5900 -24 163 -4000 4657 4488 16600 1896 2297
998 202307130040 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenTina ChristensenSheila Hansen
4 2 1960 -21900 974 464 7800 1315 1521 36100 2885 3743 -22000 2667 2113
997 202307130020 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrTina Christensen
4 2 2337 -6700 1107 974 4600 2560 2667 -5700 2977 2822 7800 2704 2885
996 202307060010 JaAnnika RidellShi Hua Chen KoldSebastian Vikkelsø ElleholmMartin Wedel Jacobsen
4 2 2525 4800 -1701 -1481 3200 5522 5527 -4200 5111 4945 -3800 1167 1107
995 202306290020 JaMorten AndersenLars NikolajsenEskild Theodor MiddelboeMartin Wedel Jacobsen
4 2 2411 -36200 1801 933 600 5290 5234 53300 974 2309 -17700 1578 1167
994 202306220020 JaSebastian Vikkelsø ElleholmMartin Wedel JacobsenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 2739 17500 4733 5111 -12700 1867 1578 -6900 3188 3009 2100 1168 1257
993 202306080020 JaMartin Wedel JacobsenEskild Theodor MiddelboeJeppe Stig NielsenMorten Andersen
4 2 1399 4200 1773 1867 -1400 796 776 -7700 533 366 4900 2495 2588
992 202306010040 JaShi Hua Chen KoldMorten AndersenMartin Wedel JacobsenSheila Hansen
4 2 2772 21800 3927 4431 -17400 2748 2324 6300 1591 1773 -10700 2822 2560
991 202305250030 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenMartin FaartoftMorten Andersen
4 2 1965 21400 1046 1591 -26500 691 76 -2900 3705 3591 8000 2416 2600
990 202305250020 JaEskild Theodor MiddelboeBao Zheng LiuMartin Wedel JacobsenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 3586 1700 1589 1679 32700 6152 6887 -19500 1470 1046 -14900 5134 4733
989 202305180080 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenSheila HansenSebastian Lavallée
4 2 985 5500 1345 1470 -15700 -4306 -4560 8800 3750 3897 1400 3153 3134
988 202305180040 JaMartin Wedel JacobsenSebastian LavalléeSheila HansenMartin Hansen
4 2 985 9300 1122 1345 7700 3015 3153 -7100 3996 3750 -9900 -4191 -4306
987 202305180020 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrSheila HansenSebastian Lavallée
4 2 3383 3800 970 1122 -15800 5846 5401 35100 3134 3996 -23100 3583 3015
986 202305040020 JaHenrik LethMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenSheila Hansen
4 2 3464 19300 5311 5737 -19100 1385 970 16700 4239 4627 -16900 2922 2523
985 202304270030 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenFreddy ChristiansenJesper Nøhr
4 2 3796 -16000 1725 1385 -15200 3280 2922 20000 3750 4239 11200 6428 6637
984 202304270010 JaSheila HansenJesper NøhrMartin Wedel JacobsenFreddy Christiansen
4 2 3796 -7500 3455 3280 16800 6074 6428 -14500 2036 1725 5200 3619 3750
983 202304060060 JaJesper NøhrEskild Theodor MiddelboeMartin Wedel JacobsenMartin Faartoft
4 2 3543 2900 6065 6074 -7300 2826 2666 3000 1923 2036 1400 3359 3398
982 202304060030 JaEskild Theodor MiddelboeBao Zheng LiuMartin Wedel JacobsenJesper Nøhr
4 2 4496 -20100 3287 2826 35600 6346 7169 -23300 2441 1923 7800 5909 6065
981 202304060010 JaBao Zheng LiuEskild Theodor MiddelboeJesper NøhrMartin Wedel Jacobsen
4 2 4496 -17700 6834 6346 12400 2947 3287 20800 5425 5909 -15500 2777 2441
980 202303230020 JaMartin Wedel JacobsenBao Zheng LiuSebastian LavalléeEskild Theodor Middelboe
4 2 3994 12700 2429 2777 800 7324 7262 -7200 3718 3549 -6300 2503 2385
979 202303020040 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenHenrik LethBao Zheng Liu
4 2 4480 -28200 3083 2429 -8700 2746 2576 0 5238 5220 36900 6853 7695
978 202302020030 JaHenrik LethMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy Christiansen
4 2 3773 -15700 4624 4220 16000 2666 3083 -9800 3264 3037 9500 4537 4750
977 202302020010 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenHenrik LethTina Christensen
4 2 3773 -4600 2753 2666 -5000 4681 4537 -9900 4893 4624 19500 2763 3264
976 202301260010 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethJesper NøhrFreddy Christiansen
4 2 4506 -6800 2879 2753 19200 4423 4893 -4800 5648 5503 -7600 5073 4874
975 202301120030 JaTina ChristensenSheila HansenFreddy ChristiansenMartin Wedel Jacobsen
4 2 3470 500 2625 2658 8200 2647 2867 8000 5327 5476 -16700 3282 2879
974 202301120020 JaFreddy ChristiansenMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSheila Hansen
4 2 3470 19200 4893 5327 -15300 3660 3282 5100 2476 2625 -9000 2852 2647
973 202212290060 JaBao Zheng LiuMorten AndersenShi Hua Chen KoldMartin Wedel Jacobsen
4 2 4509 13000 7012 7268 -13500 3605 3298 1300 3762 3812 -800 3659 3660
972 202212290050 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenShi Hua Chen KoldEskild Theodor Middelboe
4 1 3469 -8600 3876 3659 27500 2919 3605 -6900 3938 3762 -12000 3143 2850
971 202212290030 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenEskild Theodor MiddelboeShi Hua Chen Kold
4 2 3469 -200 3891 3876 10800 2635 2919 -17500 3572 3143 6900 3777 3938
970 202212220060 JaHenrik LethSheila HansenMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde Dalsgaard
4 2 3594 21200 4387 4884 -11700 2302 2048 -11900 4196 3891 2400 3490 3551
969 202212220050 JaTina ChristensenMartin Wedel JacobsenBao Zheng LiuJesper Nøhr
4 1 4937 4800 1779 1936 -2800 4257 4196 1200 7937 7930 -3200 5777 5688
968 202212220020 JaSebastian Vikkelsø ElleholmBao Zheng LiuCamilla Bonde DalsgaardMartin Wedel Jacobsen
4 2 5559 -200 6580 6551 15800 7601 7937 -8300 3646 3490 -7300 4407 4257
967 202212150050 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethJesper NøhrSheila Hansen
4 2 4163 -6600 4578 4407 -25000 4985 4355 23600 4984 5540 8000 2105 2350
966 202212150020 JaHenrik LethMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper Nøhr
4 2 4163 10800 4735 4985 -10900 4861 4578 -7000 2228 2105 7100 4827 4984
965 202212080040 JaFreddy ChristiansenVincent Olander PlannthinJacob VejbyMartin Wedel Jacobsen
4 2 1968 5200 4584 4647 11400 -983 -633 -19500 -591 -1004 2900 4861 4861
964 202212080010 JaBao Zheng LiuMartin Wedel JacobsenSebastian Vikkelsø ElleholmEskild Theodor Middelboe
4 1 5415 10500 7392 7627 8500 4641 4861 -3400 6582 6483 -15600 3046 2690
963 202212030060 JaJesper NøhrLaurits Fredsgaard LarsenMartin Wedel JacobsenMorten Andersen
4 2 3203 4300 5336 5389 6000 -179 50 -8200 4882 4641 -2100 2772 2732
962 202212030030 JaLaurits Fredsgaard LarsenMartin Wedel JacobsenMorten AndersenJesper Nøhr
4 2 3203 -500 -251 -179 -19300 5407 4882 19600 2272 2772 200 5384 5336
961 202212030020 JaMartin LethMartin Wedel JacobsenSebastian Vikkelsø ElleholmRobert Bonde Jensen
4 1 2301 -19300 -3769 -4171 5300 5313 5407 17000 5818 6195 -3000 1842 1774
960 202212010050 JaHenrik LethMartin FaartoftBao Zheng LiuJeppe Stig NielsenMartin Wedel Jacobsen
5 2 4076 -14300 5109 4735 4700 3898 4017 18400 6925 7304 13500 -1454 -990 -22300 5901 5313
959 202211220010 JaBao Zheng LiuKasra TahmasebiMartin Wedel JacobsenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 1 4172 -6000 6178 6005 -7600 32 -105 5300 5791 5901 8300 4688 4886
958 202211030050 JaJesper NøhrFreddy ChristiansenTina ChristensenMartin Wedel Jacobsen
4 2 4307 3400 5894 5938 700 4176 4196 5700 1087 1305 -9800 6073 5791
957 202211030030 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrTina ChristensenFreddy Christiansen
4 2 4307 -13600 6457 6073 16300 5526 5894 -20000 1506 1087 17300 3740 4176
956 202210270040 JaTina ChristensenAnders Lantz RingLaurits Fredsgaard LarsenMartin Wedel Jacobsen
4 1 2082 -800 1519 1506 1500 -856 -782 -600 1148 1145 -100 6514 6457
955 202210270030 JaTina ChristensenMartin Wedel JacobsenAnders Lantz RingLaurits Fredsgaard Larsen
4 2 2082 -32600 2320 1519 4800 6505 6514 7100 -1106 -856 20700 608 1148
954 202210270010 JaTina ChristensenAnders Lantz RingJesper NøhrMartin Wedel Jacobsen
4 2 3311 1100 2268 2320 600 -1232 -1106 5600 5441 5526 -7300 6767 6505
953 202210200080 JaTina ChristensenJesper NøhrSheila HansenMartin Wedel Jacobsen
4 2 4082 -16000 2623 2268 7300 5293 5441 -33400 2629 1850 42100 5782 6767
952 202210200050 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenJesper Nøhr
4 1 5051 -1100 5818 5782 15500 6136 6505 -18100 3045 2623 3700 5203 5293
951 202210200030 JaHenrik LethTina ChristensenJesper NøhrMartin Wedel Jacobsen
4 2 5051 25800 5518 6136 -32900 3817 3045 7400 5022 5203 -300 5845 5818
950 202210130050 JaTina ChristensenSheila HansenMartin Wedel JacobsenJeppe Stig Nielsen
4 2 2760 -4600 3959 3817 -13600 2777 2445 -800 5942 5845 19000 -1637 -1066
949 202210130020 JaHenrik LethMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSheila Hansen
4 2 4549 -7100 5720 5518 11600 5687 5942 -2500 4006 3959 -2000 2783 2777
948 202210060030 JaAnders Lantz RingIsabel Bahiano SteenholmMikkel Askjær-FriisMartin Wedel Jacobsen
4 2 2895 -8300 -1354 -1453 4200 2834 2938 -4800 4568 4410 8900 5534 5687
947 202210060020 JaSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø ElleholmLaurits Fredsgaard LarsenMartin Wedel Jacobsen
4 2 3518 2000 4034 4070 2500 4672 4705 4500 -444 -237 -9000 5810 5534
946 202209010030 JaTina ChristensenMartin Wedel JacobsenBao Zheng LiuJesper Nøhr
4 2 5495 -6600 5068 4917 2800 5748 5810 -2400 5873 5805 6200 5291 5448
945 202209010010 JaTina ChristensenJesper NøhrMartin Wedel JacobsenShi Hua Chen Kold
4 2 5095 16100 4665 5068 -3400 5381 5291 -7000 5939 5748 -5700 4393 4272
944 202208180030 JaJesper NøhrMartin Wedel JacobsenShi Hua Chen KoldRobert Bonde Jensen
4 2 4234 13300 5188 5489 28300 5274 5939 -33800 5242 4393 -7800 1233 1116
943 202208110030 JaSebastian Vikkelsø ElleholmMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenTina Christensen
4 2 3377 -5100 4120 3977 26500 4659 5274 -10200 -114 -277 -11200 4841 4532
942 202208110020 JaLaurits Fredsgaard LarsenBao Zheng LiuMorten AndersenMartin Wedel Jacobsen
4 2 2782 12000 -901 -519 1100 5208 5175 -10400 2049 1813 -2700 4773 4659
941 202208110010 JaLaurits Fredsgaard LarsenMartin Wedel JacobsenMorten AndersenBao Zheng Liu
4 2 2782 -8300 -786 -901 -600 4838 4773 16500 1618 2049 -7600 5458 5208
940 202207280070 JaJesper NøhrTaka TeshimaIsabel Bahiano SteenholmMartin Wedel Jacobsen
4 2 4336 10300 5363 5589 13500 5514 5815 -23100 1597 1101 -700 4868 4838
939 202207210050 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenJesper NøhrBao Zheng Liu
4 2 2795 -10700 5188 4868 -12900 -4379 -4518 6700 5544 5640 16900 4829 5192
938 202207210040 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenSebastian LavalléeShi Hua Chen Kold
4 2 3253 -26200 5891 5188 8000 -812 -518 600 3080 3099 17600 4855 5245
937 202207210030 JaSebastian LavalléeShi Hua Chen KoldMartin Wedel JacobsenSheila Hansen
4 2 3253 -11000 3351 3080 2600 4830 4855 23300 5374 5891 -14900 -542 -812
936 202207210020 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenBao Zheng LiuJesper Nøhr
4 2 2842 -6100 5590 5374 12200 -4864 -4379 -600 4894 4829 -5500 5749 5544
935 202207170050 JaAsger Nemo Klitgaard BremerBao Zheng LiuMartin Wedel JacobsenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 3432 -4600 2454 2366 -15900 5404 4968 19300 5162 5590 1200 710 805
934 202207170020 JaMartin Wedel JacobsenBao Zheng LiuAsger Nemo Klitgaard BremerIsabel Bahiano Steenholm
4 2 3432 4200 5100 5162 23400 4869 5404 -24600 3045 2454 -3000 717 710
933 202207170010 JaSebastian Vikkelsø ElleholmAsger Nemo Klitgaard BremerMartin Wedel JacobsenBao Zheng Liu
4 2 4540 -15900 5562 5149 30600 2242 3045 -21400 5649 5100 6700 4709 4869
932 202207070050 JaJesper NøhrMartin Wedel JacobsenBao Zheng LiuSebastian Lavallée
4 2 4591 20400 4673 5169 -10600 5940 5649 -2700 4780 4709 -7100 2971 2837
931 202207070040 JaMorten AndersenRobert Bonde JensenEigo KawataniMartin Wedel Jacobsen
4 2 3119 -18500 2126 1699 1400 818 908 -13900 4298 3931 31000 5236 5940
930 202206300020 JaLaurits Fredsgaard LarsenMartin Wedel JacobsenMorten AndersenShi Hua Chen Kold
4 2 3060 1700 -357 -232 5000 5165 5236 -3100 2487 2425 -3600 4947 4813
929 202206230050 JaJeppe Stig NielsenBao Zheng LiuJesper NøhrMartin Wedel Jacobsen
4 2 3862 -2400 989 1000 13400 3657 3989 -3700 5423 5295 -7300 5380 5165
928 202206230040 JaMorten AndersenMartin Wedel JacobsenJesper NøhrIsabel Bahiano Steenholm
4 1 3531 -1700 2516 2487 -10900 5676 5380 21900 4899 5423 -9300 1035 836
927 202206230020 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenJesper NøhrIsabel Bahiano Steenholm
4 2 3531 -12500 6042 5676 4100 2388 2516 3400 4848 4899 5000 847 1035
926 202206230010 JaTina ChristensenBao Zheng LiuMartin Wedel JacobsenIsabel Bahiano Steenholm
4 1 3743 10700 4111 4371 -1000 3736 3712 9500 5833 6042 -19200 1291 847
925 202205260060 JaJesper NøhrMorten AndersenEigo KawataniMartin Wedel Jacobsen
4 2 4160 1800 4387 4425 -9800 2871 2664 8200 3504 3720 -200 5880 5833
924 202205260030 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrEigo KawataniMorten Andersen
4 2 4160 -25800 6568 5880 1400 4357 4387 1200 3457 3504 23200 2259 2871
923 202205248405 JaMartin Wedel JacobsenMartin LethJesper NøhrSebastian Vikkelsø Elleholm
4 1 2633 4700 6500 6568 -18900 -3604 -3994 46500 3216 4357 -32300 4418 3599
922 202205198400 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmNathja Lund-JørgensenBao Zheng Liu
5 1 3341 -19400 7024 6500 -1900 4127 4070 -11700 2586 2306 17600 239 712 15400 2731 3118
921 202205128399 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenEigo KawataniBao Zheng Liu
4 2 3331 1000 7091 7024 2100 177 305 -22800 3831 3263 19700 2223 2731
920 202205128398 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethEigo KawataniBao Zheng Liu
4 2 5307 4100 7034 7091 10800 7880 8081 3200 3715 3831 -18100 2599 2223
919 202205128396 JaMartin Wedel JacobsenClaus ChristensenSebastian Vikkelsø ElleholmBao Zheng Liu
4 2 4734 -900 7114 7034 -9800 5136 4887 21500 3873 4418 -10800 2815 2599
918 202205058391 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenJesper NøhrBao Zheng Liu
4 2 3432 14900 6833 7114 -15100 876 570 -7400 4321 4119 7600 1698 1926
917 202204218371 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenMorten Andersen
4 2 5235 -15500 7261 6833 26300 8091 8663 700 3512 3571 -11500 2075 1872
916 202204218369 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenShi Hua Chen KoldSebastian Vikkelsø Elleholm
5 1 4509 1900 7247 7261 -2600 3564 3512 -7500 2232 2075 -1400 5157 5114 9600 4345 4584
915 202204148364 JaMartin Wedel JacobsenShi Hua Chen KoldSebastian Vikkelsø ElleholmBao Zheng Liu
4 2 4717 -6800 7481 7247 -3400 5253 5157 7200 3278 3489 3000 2857 2976
914 202204148363 JaMartin Wedel JacobsenShi Hua Chen KoldSebastian Vikkelsø ElleholmBao Zheng Liu
4 2 4717 6900 7377 7481 -8600 5481 5253 5200 3112 3278 -3500 2898 2857
913 202204078357 JaMartin Wedel JacobsenSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø ElleholmBao Zheng Liu
4 2 4195 -11800 7752 7377 10600 3315 3595 -3800 3784 3701 5000 1929 2106
912 202202178348 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 4810 10500 7563 7752 -31800 5838 5037 6700 3110 3315 14600 2730 3137
911 202202178347 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 4810 7700 7439 7563 -1200 5893 5838 -6100 3220 3110 -400 2688 2730
910 202201208318 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenRobert Bonde JensenTina ChristensenJesper Nøhr
5 2 4269 -37600 8458 7439 50900 2384 3671 4200 -216 -4 -16200 4328 3931 -1300 6392 6308
909 202201208313 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenTina ChristensenShi Hua Chen Kold
4 1 4549 13500 8170 8458 -9300 -43 -216 4800 4205 4328 -9000 5864 5625
908 202112048271 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMorten AndersenCamilla Bonde Dalsgaard
4 2 3548 11700 7993 8170 -11100 -755 -921 4400 2566 2697 -5000 4387 4245
907 202112048268 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMorten AndersenCamilla Bonde Dalsgaard
4 2 3548 -2500 8167 7993 -2400 -803 -755 15200 2161 2566 -10300 4666 4387
906 202112028262 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardEigo Kawatani
4 2 5043 14300 7887 8167 -17000 4780 4372 7900 4622 4825 -5200 2882 2808
905 202111258259 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenTina ChristensenEigo Kawatani
4 2 3723 -4700 8109 7887 -16000 -367 -657 3800 4711 4780 16900 2439 2882
904 202111188253 JaMartin Wedel JacobsenSebastian Vikkelsø ElleholmIvy LaursenKasra Tahmasebi
4 1 1552 6400 8031 8109 33200 1033 1859 -11300 -2517 -2745 -28300 -339 -1015
903 202111188252 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenShi Hua Chen KoldBao Zheng Liu
4 1 4886 5400 7935 8031 2800 4639 4711 -600 6222 6190 -7600 748 611
902 202111118251 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrEigo KawataniBao Zheng Liu
4 2 3857 7400 7852 7935 6700 4307 4459 -1100 2275 2286 -13000 995 748
901 202111118247 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrEigo KawataniBao Zheng Liu
4 2 3857 800 7932 7852 12800 3998 4307 -12100 2538 2275 -1500 961 995
900 202110288243 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenCamilla Bonde Dalsgaard
4 2 4977 1000 7981 7932 10700 4363 4639 -30400 3419 2715 18700 4146 4622
899 202110288240 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenCamilla Bonde Dalsgaard
4 2 4977 -10700 8323 7981 5000 4223 4363 11000 3105 3419 -5300 4258 4146
898 202110208236 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardEigo Kawatani
4 2 3833 -700 8453 8323 -18000 -22 -367 10400 4008 4258 8300 2891 3116
897 202110078213 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenClaus ChristensenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 4503 1400 8517 8453 -22400 4492 3946 36300 2859 3785 -15300 2142 1827
896 202110078209 JaAnders LabichMartin Wedel JacobsenTina ChristensenBao Zheng Liu
4 2 3987 -7300 3021 2867 -1800 8675 8517 -1800 4253 4203 10900 0 363
895 202109098176 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenShi Hua Chen Kold
4 2 4592 -12300 9085 8675 -3200 1587 1582 2200 5155 5195 13300 2542 2916
894 202109098175 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenSebastian Vikkelsø ElleholmIvy Laursen
4 1 3142 -9600 9399 9085 -7200 2025 1861 20100 1443 1960 -3300 -298 -337
893 202108198162 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenClaus ChristensenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 1657 10000 9342 9399 -9300 -5347 -5403 15200 558 955 -15900 2076 1678
892 202108198161 JaMartin Wedel JacobsenShi Hua Chen KoldIvy LaursenJohan Brandi
4 1 3007 -3800 9517 9342 -11300 2623 2349 4400 -113 34 10700 0 301
891 202108128157 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenTina ChristensenCamilla Bonde Dalsgaard
4 2 4714 13500 9299 9517 -19300 1601 1206 4700 4069 4200 1100 3885 3932
890 202107298147 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 4450 -21000 9945 9299 -21400 270 -150 7600 3049 3268 34800 4537 5384
889 202107298144 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 4450 -8600 10298 9945 12900 -157 270 -5500 3151 3049 1200 4509 4537
888 202107228143 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 4143 7500 10264 10298 -6500 -1007 -1040 -18500 3589 3151 17500 3725 4162
887 202107228142 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenJesper NøhrSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø Elleholm
5 2 3569 2700 10364 10264 -25900 -474 -1007 17200 3159 3589 -11300 4012 3725 17300 785 1275
886 202107158140 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen KoldJesper Nøhr
4 2 3644 -7100 10710 10364 -37700 366 -474 27300 373 1119 17500 3127 3566
885 202107158139 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen KoldJesper NøhrSebastian Vikkelsø Elleholm
5 2 3072 7400 10715 10710 -8100 501 366 1100 278 373 -5400 3263 3127 5000 603 785
884 202106038112 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisSheila HansenNirav Chandarana
4 2 4009 19600 10393 10715 8000 4788 4964 2600 1196 1328 -30200 -340 -970
883 202105278110 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisMartin HansenIvy Laursen
4 2 2963 25300 9946 10393 4200 4728 4788 -32700 -2824 -3481 3200 0 150
882 202105208108 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenFreddy ChristiansenMikkel Askjær-Friis
4 2 4722 30000 9327 9946 -34300 77 -646 -27200 5541 4858 31500 3941 4728
881 202105208106 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenFreddy ChristiansenMikkel Askjær-Friis
4 2 4722 2800 9372 9327 -13500 298 77 -1700 5604 5541 12400 3611 3941
880 202105138105 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrEigo KawataniNirav Chandarana
4 2 4095 -12100 9807 9372 -29100 3897 3192 42600 2677 3751 -1400 0 66
879 202105138102 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenSheila HansenMartin Hansen
4 2 3435 4700 9848 9807 4700 5023 5098 -19100 2284 1846 9700 -3415 -3012
878 202105138100 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenShi Hua Chen KoldMartin Hansen
4 2 3200 7900 9817 9848 -8300 5276 5023 13000 973 1344 -12600 -3266 -3415
877 202105138098 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenShi Hua Chen KoldMartin Hansen
4 2 3200 8100 9780 9817 -9600 5567 5276 -4700 1034 973 6200 -3582 -3266
876 202010227789 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenAndreas Due PihlEigo Kawatani
4 2 1979 -21000 10500 9780 -18300 -2954 -3280 13000 -2006 -1592 26300 2376 3007
875 202010157786 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenClaus Christensen
4 1 4236 -2600 10643 10500 -6700 2658 2512 2800 5552 5604 6500 -1908 -1671
874 202010157784 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenClaus Christensen
4 2 4236 6500 10641 10643 -19200 3098 2658 31300 4802 5552 -18600 -1596 -1908
873 202010087782 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenFreddy ChristiansenMorten Andersen
4 2 4271 -6200 10955 10641 -400 -2174 -2026 11200 4574 4840 -4600 3727 3628
872 202010017745 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMikkel Askjær-FriisTobias Due Pihl
4 2 3712 8500 10924 10955 -19100 3560 3098 -2600 1838 1821 13200 -1474 -1025
871 202009247741 JaMartin Wedel JacobsenShi Hua Chen KoldSheila HansenAndreas Due Pihl
4 2 5167 3700 10975 10924 -16000 8633 8159 6100 3401 3593 6200 -2341 -2006
870 202009247739 JaMartin Wedel JacobsenShi Hua Chen KoldSheila HansenAndreas Due Pihl
4 2 5167 9300 10888 10975 7100 8543 8633 9400 3122 3401 -25800 -1883 -2341
869 202009107730 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenFreddy Christiansen
4 2 5240 -1400 11064 10888 33500 2236 3126 -37500 2952 2093 5400 4707 4852
868 202009037724 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenMartin LethSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 3138 11300 10980 11064 -22600 4577 3990 15700 -4467 -3899 -4400 1465 1399
867 202009037723 JaMartin Wedel JacobsenEigo KawataniChristian RasmussenEskild Theodor Middelboe
4 2 2104 -8800 11422 10980 -10200 628 416 18200 -4002 -3409 800 368 430
866 202009037721 JaMartin Wedel JacobsenSebastian Vikkelsø ElleholmChristian RasmussenEskild Theodor Middelboe
4 1 2313 12400 11226 11422 -4300 1562 1465 -9900 -3834 -4002 1800 299 368
865 202008277720 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrAndreas Due PihlTobias Due Pihl
4 2 2785 53900 10089 11226 -15300 4066 3662 -48000 -800 -1883 9400 -2215 -1864
864 202008207711 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSheila HansenJesper Nøhr
4 1 4791 18800 9685 10089 -3500 2746 2685 -11300 2863 2608 -4000 3870 3783
863 202008137707 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenEigo KawataniEskild Theodor Middelboe
4 2 3659 -9200 10066 9685 -1000 4432 4389 5700 410 628 4500 -270 -65
862 202008137703 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenEigo KawataniEskild Theodor Middelboe
4 2 3659 -7200 10406 10066 3000 4377 4432 -21900 876 410 26100 -1021 -270
861 202007307689 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 4338 22300 10000 10406 20800 1988 2552 5100 3583 3725 -48200 1780 667
860 202007307688 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenClaus ChristensenEskild Theodor Middelboe
4 2 3615 33600 9320 10000 2500 4702 4737 3600 -1287 -1080 -39700 1727 805
859 202007307687 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenClaus ChristensenEskild Theodor Middelboe
4 2 3615 33700 8620 9320 -17800 5174 4702 4100 -1513 -1287 -20000 2180 1727
858 202007307686 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 3993 -5900 8883 8620 -3100 2015 1988 1400 3537 3583 7600 1535 1780
857 202007237685 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenMartin HansenEskild Theodor Middelboe
4 2 2867 -5900 9181 8883 -17100 5660 5174 -3200 -4880 -4769 26200 1508 2180
856 202007237683 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenMartin HansenEskild Theodor Middelboe
4 2 2867 5400 9204 9181 1200 5699 5660 1700 -5116 -4880 -8300 1681 1508
855 202007167681 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenAndreas Due PihlTobias Due Pihl
4 2 2176 5700 9237 9204 -19700 4287 3755 -2400 -2477 -2422 16400 -2342 -1832
854 202007167679 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenAndreas Due PihlTobias Due Pihl
4 2 2176 6400 9254 9237 -11300 4623 4287 3500 -2681 -2477 1400 -2490 -2342
853 202007027669 JaMartin Wedel JacobsenEigo KawataniSebastian Vikkelsø ElleholmEskild Theodor Middelboe
4 2 3675 7900 9196 9254 -34400 2192 1390 10700 2075 2375 15800 1237 1681
852 202007027667 JaMartin Wedel JacobsenEigo KawataniSebastian Vikkelsø ElleholmEskild Theodor Middelboe
4 2 3675 11700 9041 9196 18600 1690 2192 2300 1977 2075 -32600 1991 1237
851 202006187656 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenSebastian LavalléeEigo Kawatani
5 2 3412 27300 8499 9041 6000 3143 3296 9500 5147 5336 -23900 -1807 -2263 -18900 2080 1651
850 202006187653 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenEigo Kawatani
4 2 4717 10600 8329 8499 -2900 3177 3143 -1700 5200 5147 -6000 2164 2080
849 202003057510 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenTina ChristensenMorten Andersen
4 2 4640 -7400 8606 8329 -2400 1507 1525 -12500 4388 4090 22300 4058 4616
848 202003057505 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenTina ChristensenMorten Andersen
4 2 4640 17300 8273 8606 -2100 1481 1507 -10400 4642 4388 -4800 4163 4058
847 202003057504 JaMartin Wedel JacobsenSebastian Vikkelsø ElleholmChristian RasmussenEskild Theodor Middelboe
4 1 1623 -3600 8446 8273 -5000 -1098 -1188 -5000 -3140 -3204 13600 2286 2613
846 202002137458 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenCamilla Bonde DalsgaardEigo Kawatani
4 2 4090 5200 8425 8446 4900 2626 2781 -6100 4519 4360 -4000 789 772
845 202002137457 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 4680 -7000 8693 8425 25600 4522 5151 -2500 7396 7269 -16100 -1892 -2125
844 202002067444 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrTobias Due PihlSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 2345 6400 8692 8693 -19300 5373 4828 7200 -2768 -2468 5700 -1916 -1673
843 202002067443 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethJesper NøhrTobias Due Pihl
4 2 4661 -11200 9073 8692 9800 7170 7348 8200 5185 5373 -6800 -2784 -2768
842 202001307442 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenFreddy ChristiansenMorten Andersen
4 2 5380 6000 9015 9073 8200 1949 2233 -1700 6094 6035 -12500 4464 4181
841 202001307441 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenFreddy ChristiansenMorten Andersen
4 2 5380 14600 8741 9015 5000 1738 1949 -12200 6416 6094 -7400 4626 4464
840 202001307437 JaMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde DalsgaardFrank Rostved-AnbergJonas Hansen
4 1 3605 9500 8568 8741 23900 3968 4554 -7000 2193 2037 -26400 -309 -913
839 202001237433 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 2817 3300 8629 8568 15100 -1049 -586 -10000 5381 5074 -8400 -1693 -1788
838 202001237431 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 2817 17700 8332 8629 -3600 -1055 -1049 -11600 5735 5381 -2500 -1743 -1693
837 202001237429 JaMartin Wedel JacobsenSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø ElleholmEskild Theodor Middelboe
4 1 2400 -5500 8544 8332 5500 482 641 14300 -2152 -1743 -14300 2726 2369
836 202001167427 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethFreddy ChristiansenSheila Hansen
4 2 5013 9100 8404 8544 3600 6088 6149 -12200 6756 6416 -500 -1195 -1055
835 202001167423 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethFreddy ChristiansenSheila Hansen
4 2 5013 1700 8447 8404 -34200 6969 6088 7300 6618 6756 25200 -1980 -1195
834 202001167422 JaMartin Wedel JacobsenAnnika RidellSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø Elleholm
4 1 1663 3800 8436 8447 900 -33 10 700 409 442 -5400 -2160 -2246
833 202001097420 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenSebastian LavalléeEskild Theodor Middelboe
4 2 1823 10800 8332 8436 -8400 -4563 -4612 -17800 819 409 15400 2703 3057
832 202001097417 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenShi Hua Chen KoldClaus Christensen
4 2 4208 2800 8365 8332 6500 1730 1949 3400 8668 8642 -12700 -1932 -2092
831 201912267407 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 4260 22900 7895 8365 -25400 2302 1730 -400 5452 5413 2900 1390 1530
830 201912267404 JaMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldJesper Nøhr
4 2 6546 -13100 8256 7895 -700 4423 4458 14500 8063 8380 -700 5442 5452
829 201912267403 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenCamilla Bonde DalsgaardSebastian Vikkelsø Elleholm
4 1 3511 -6300 8473 8256 -4600 3989 3870 17000 4010 4423 -6100 -2428 -2506
828 201912267402 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 4470 -10500 8836 8473 -3600 2352 2316 9800 5221 5442 4300 1472 1650
827 201912267401 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenTina ChristensenJesper NøhrLaurits Fredsgaard Larsen
5 2 4588 -19200 9422 8836 17000 1872 2352 400 4123 4144 8200 5032 5221 -6400 2494 2389
826 201912197398 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethMorten AndersenClaus Christensen
4 1 4716 0 9481 9422 12000 6810 7081 -4400 3787 3690 -7600 -1214 -1328
825 201912197396 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethMorten AndersenClaus Christensen
4 2 4716 10100 9347 9481 -1300 6895 6810 6600 3598 3787 -15400 -977 -1214
824 201912197395 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenEskild Theodor MiddelboeKami Jacob Møller Andersen
5 1 3674 19000 8943 9347 -1200 4023 3989 -7400 4313 4123 3600 1394 1511 -14000 -306 -602
823 201912127392 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethFreddy ChristiansenMorten Andersen
4 2 6410 31500 8219 8943 100 6905 6895 -28900 6922 6204 -2700 3596 3598
822 201912127390 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethFreddy ChristiansenMorten Andersen
4 2 6410 26300 7607 8219 -12000 7217 6905 -15000 7309 6922 700 3508 3596
821 201911287382 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenFreddy ChristiansenCamilla Bonde Dalsgaard
4 2 5862 64300 6043 7607 -23800 5138 4575 -21400 7827 7257 -19100 4441 4010
820 201911287381 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethFreddy ChristiansenCamilla Bonde Dalsgaard
4 2 6401 -6400 6194 6043 3800 7221 7293 25900 7215 7827 -23300 4975 4441
819 201911237369 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 2090 19100 5819 6194 2600 2343 2401 -14600 2408 2044 -7100 -2211 -2279
818 201911237367 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 2090 6100 5760 5819 8000 2150 2343 -9000 2641 2408 -5100 -2191 -2211
817 201911237364 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 2090 32400 5041 5760 -31400 2936 2150 -3600 2744 2641 2600 -2363 -2191
816 201911217361 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenEigo KawataniEskild Theodor Middelboe
4 2 659 -13800 5496 5041 10900 -1223 -912 -18200 -1757 -2142 21100 122 650
815 201911097356 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenLars TherkelsenTobias Kildetoft
4 2 4869 -5400 5647 5496 24300 5615 6190 -29900 4460 3741 11000 3754 4050
814 201911097353 JaAnders LabichMartin Wedel JacobsenTenna SchaldemoseMartin Hansen
4 2 823 -24200 5240 4542 31600 4977 5647 -8100 -3880 -3962 700 -3046 -2934
813 201911097347 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMorten AndersenRasmus Snoer
4 2 2501 -7200 5219 4977 4200 1658 1781 3800 3534 3602 -800 -407 -355
812 201911097343 JaSune ThomsenMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJeppe Stig Nielsen
4 2 1861 -12000 -986 -1209 6000 5153 5219 -7800 3473 3243 13800 -197 190
811 201911097341 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenSheila HansenSebastian Lavallée
4 2 2050 38300 1684 2627 -18100 5683 5153 -13100 -1015 -1260 -7100 1850 1681
810 201911097337 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenTina ChristensenJeppe Stig Nielsen
4 2 2640 -3000 5834 5683 -4300 1543 1465 4800 3559 3654 2500 -377 -242
809 201911077330 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmSheila Hansen
4 2 3841 -14400 6244 5834 -3400 3454 3380 10300 6990 7164 7500 -1324 -1015
808 201911077328 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSebastian Vikkelsø ElleholmEskild Theodor Middelboe
4 2 2054 1100 6321 6244 26800 2849 3483 -2100 -2287 -2233 -25800 1332 720
807 201910317325 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 2498 23000 5842 6321 7600 4254 4396 -32800 2708 1903 2200 -2812 -2629
806 201910247324 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenSebastian Vikkelsø ElleholmEskild Theodor Middelboe
4 2 2175 10500 5671 5842 -6500 4555 4339 21400 -3472 -2812 -25400 1946 1332
805 201910247323 JaMartin Wedel JacobsenEigo KawataniSebastian Vikkelsø ElleholmEskild Theodor Middelboe
4 2 876 12400 5481 5671 -2500 -615 -640 -29800 -2836 -3472 19900 1475 1946
804 201910247322 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenSebastian Vikkelsø ElleholmLaurits Fredsgaard Larsen
4 1 2378 -5800 5665 5481 3500 4495 4555 7000 -3076 -2836 -4700 2430 2313
803 201910107315 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrSebastian Vikkelsø ElleholmMia Louise TaarupEskild Theodor Middelboe
5 2 990 -400 5791 5665 17700 3893 4254 3600 -3742 -3539 -21000 -2431 -2860 100 1437 1429
802 201910037312 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenJesper NøhrClaus Christensen
4 2 3380 -11000 6127 5791 -26800 3604 2945 54900 2533 3893 -17100 1257 891
801 201910037310 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenSebastian LavalléeEigo Kawatani
4 2 2268 26000 5573 6127 -11500 1066 815 -5200 2733 2594 -9300 -302 -466
800 201910037309 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenMikkel Askjær-FriisEskild Theodor Middelboe
4 1 3094 -2300 5662 5573 3000 2723 2802 300 2915 2925 -1000 1076 1076
799 201909197201 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 4804 -24200 6288 5662 -16600 6018 5584 14700 3360 3754 26100 3551 4218
798 201909127197 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 4325 14300 5980 6288 -18700 4457 3997 -16100 4168 3779 20500 2696 3235
797 201909057190 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenFrank Rostved-AnbergSheila Hansen
4 2 3550 1300 6008 5980 -13300 6412 6018 20600 2610 3135 -8600 -829 -931
796 201909057186 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenFrank Rostved-AnbergSheila Hansen
4 2 3550 9900 5822 6008 4000 6384 6412 -5300 2719 2610 -8600 -723 -829
795 201909057185 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmEskild Theodor Middelboe
5 1 3380 4200 5747 5822 -5700 1850 1728 9900 3888 4126 -8500 6563 6314 100 -1150 -1092
794 201908297179 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethRobert Bonde JensenEskild Theodor Middelboe
4 2 3572 -19100 6279 5747 13400 7934 8155 -22200 1614 1120 27900 -1537 -732
793 201908017170 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenIsabel Bahiano SteenholmDaniel Clemmesen
4 2 3595 -15300 6729 6279 8000 1635 1878 -4600 7267 7065 11900 -1251 -842
792 201908017169 JaMartin Wedel JacobsenSebastian LavalléeEigo KawataniClaus Christensen
4 2 2502 11000 6560 6729 -9400 3343 3094 -18100 146 -238 16500 -39 425
791 201907257165 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 3729 14800 6260 6560 900 4639 4639 -14400 3930 3573 -1300 89 146
790 201907257163 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenMorten AndersenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 6202 14800 5892 6260 7500 6764 6934 4800 4480 4639 -27100 7673 6976
789 201907117154 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenMorten AndersenSebastian Lavallée
4 2 4928 12800 5596 5892 -4000 6910 6764 -600 4639 4631 -8200 2567 2425
788 201907117152 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenMorten AndersenSebastian Lavallée
4 2 4928 -15300 5995 5596 -11700 7252 6910 24500 4019 4639 2500 2446 2567
787 201906277138 JaMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde DalsgaardSebastian Vikkelsø ElleholmChristian Rasmussen
4 2 1058 6300 5961 5995 11700 4586 4785 17500 -2899 -2376 -35500 -3414 -4171
786 201906277135 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenSebastian LavalléeEskild Theodor Middelboe
4 2 2795 7900 5843 5961 -700 4021 3974 8100 1467 1697 -15300 -151 -452
785 201906107114 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 2569 5700 5782 5843 -18400 202 -189 2700 2925 2982 10000 1368 1641
784 201906107113 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 2569 3500 5775 5782 -3400 228 202 -11400 3219 2925 11300 1055 1368
783 201906107112 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 2569 10500 5592 5775 -4600 285 228 13800 2890 3219 -19700 1510 1055
782 201906107111 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 2569 29300 4936 5592 -10200 482 285 -15700 3291 2890 -3400 1569 1510
781 201905307094 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenSebastian LavalléeLaurits Fredsgaard Larsen
4 2 775 6000 4890 4936 25500 -6417 -5620 -24900 2107 1467 -6600 2520 2317
780 201905237086 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano Steenholm
4 2 6095 -700 4877 4890 7300 4399 4619 -8000 7274 7050 1400 7830 7822
779 201905167078 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMorten AndersenIsabel Bahiano Steenholm
4 1 4345 47700 3691 4877 -3400 2264 2206 -15300 3830 3459 -29000 7595 6839
778 201905167076 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmJesper Nøhr
4 2 4547 -12200 3975 3691 -16900 4235 3830 18200 7216 7595 10900 2763 3073
777 201905167075 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 5067 -14300 4305 3975 9400 3819 4078 -10400 5255 4997 15300 6888 7216
776 201905027069 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 2405 11700 4060 4305 -25900 1567 955 16300 2365 2763 -2100 1630 1597
775 201905027067 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 2405 1800 4056 4060 9100 1318 1567 -8800 2584 2365 -2100 1663 1630
774 201904277064 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 3347 2400 4014 4056 13600 4890 5184 0 2817 2830 -16000 1667 1318
773 201904277063 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 3347 6500 3868 4014 300 4921 4890 -1800 2849 2817 -5000 1750 1667
772 201904277062 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 3347 1200 3851 3868 1600 4920 4921 11300 2554 2849 -14100 2062 1750
771 201904277061 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 3347 -500 3876 3851 2400 4899 4920 -800 2554 2554 -1100 2058 2062
770 201904257056 JaMartin Wedel JacobsenIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenSebastian Lavallée
4 2 3042 -200 3902 3876 5200 6122 6174 9800 727 1023 -14800 1415 1094
769 201904257051 JaMartin Wedel JacobsenIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenSebastian Lavallée
4 2 3042 13600 3584 3902 6300 6041 6122 6300 512 727 -26200 2030 1415
768 201904257049 JaAnders LabichMartin Wedel JacobsenKim IversenTina Christensen
4 1 4549 -14000 5723 5363 -3300 3654 3584 16600 3172 3599 700 5646 5650
767 201904187046 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenEigo Kawatani
5 2 2625 40700 2662 3654 -31400 4542 3730 -8000 4413 4174 -12000 38 -192 10700 1469 1758
766 201904187045 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenMartin HansenEigo KawataniSebastian Vikkelsø Elleholm
5 2 862 -21400 3242 2662 31400 3849 4542 100 -4659 -4522 -4400 1594 1469 -5700 284 160
765 201904187043 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenCamilla Bonde DalsgaardSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 2909 -900 3273 3242 2700 3805 3849 9300 4059 4258 -11100 496 284
764 201904187042 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen KoldSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø Elleholm
5 2 3488 10200 3013 3273 -2900 3886 3805 -4300 8000 7785 -500 2055 2078 -2500 484 496
763 201904117039 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 4284 -11000 3256 3013 11800 8761 8940 -8400 3308 3127 7600 1810 2055
762 201904117038 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenSebastian Lavallée
4 1 3556 -27400 3937 3256 29400 2371 3111 18900 5607 6048 -20900 2310 1810
761 201904047035 JaMartin Wedel JacobsenFrank Rostved-AnbergMartin HansenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 508 3800 3928 3937 -28500 3026 2270 29100 -5516 -4659 -4400 593 484
760 201904047031 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenMorten AndersenJesper Nøhr
4 1 3362 -1000 3960 3928 -3400 2945 2866 -3000 2764 2698 7400 3779 3956
759 201903287028 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 3173 -3800 4075 3960 300 2747 2764 -1500 3832 3779 5000 2038 2188
758 201903287026 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano Steenholm
4 1 4677 -3000 4142 4075 -6900 2939 2790 12600 5436 5738 -2700 6189 6104
757 201903217023 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethSheila HansenJesper Nøhr
4 1 4562 3900 4040 4142 2700 8643 8660 -3000 1652 1614 -3600 3912 3832
756 201903217021 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethSheila HansenJesper Nøhr
4 2 4562 1700 3984 4040 -18600 9210 8643 -4000 1679 1652 20900 3374 3912
755 201903077007 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrChristian Rasmussen
4 2 1421 12500 3736 3984 -6200 1859 1697 8200 3195 3352 -14500 -3108 -3351
754 201903077004 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenMorten Andersen
4 1 3681 19300 3254 3736 -9600 2724 2499 -5800 5765 5596 -3900 2982 2894
753 201902286997 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenTina Christensen
4 2 3023 -37300 1119 255 19600 2769 3254 3600 3841 3909 14100 4364 4676
752 201902216996 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 2641 -15500 3160 2769 -6200 2610 2460 17100 2741 3155 4600 2055 2181
751 201902216992 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 2641 -6800 3343 3160 -6700 2777 2610 8000 2543 2741 5500 1902 2055
750 201902146990 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenMorten AndersenSheila Hansen
4 1 3506 -2700 3409 3343 -2500 5055 4974 15800 2526 2929 -10600 3033 2777
749 201902146987 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenMorten AndersenSheila Hansen
4 2 3506 -2000 3456 3409 11700 4801 5055 -22100 3054 2526 12400 2711 3033
748 201902146986 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSebastian LavalléeLaurits Fredsgaard Larsen
5 1 2032 -3300 1190 1119 5400 3339 3456 100 4391 4364 -8400 1766 1562 6200 -528 -343
747 201902076982 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenMorten AndersenSheila Hansen
4 2 3224 9600 3102 3339 12800 3248 3560 -16300 3458 3054 -6100 3088 2943
746 201902076980 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenMorten AndersenSheila Hansen
4 2 3224 3200 3019 3102 -14500 3611 3248 17500 3026 3458 -6200 3240 3088
745 201901316953 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 1 1737 1100 1745 1772 -3300 3117 3019 -3800 2732 2626 6000 -648 -470
744 201901316952 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 1737 6600 1580 1745 9800 2907 3117 4700 2640 2732 -21100 -180 -648
743 201901246950 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmJesper Nøhr
4 2 5069 -36000 3753 2907 -28300 5502 4801 46300 5134 6262 18000 5888 6307
742 201901246946 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 1 1932 -13800 1807 1468 11100 3498 3753 3400 2123 2205 -700 300 303
741 201901176938 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenSebastian Vikkelsø ElleholmChristian Rasmussen
4 1 483 400 3526 3498 26200 1348 1984 -24100 671 74 -2500 -3615 -3626
740 201901106933 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenSheila HansenSebastian Lavallée
4 2 1909 -6200 3721 3526 100 1635 1644 7600 2000 2183 -1500 279 282
739 201901036931 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJeppe Stig NielsenMorten Andersen
4 2 3144 -2600 3801 3721 27200 3067 3732 -61800 2920 1419 37200 2788 3704
738 201901036929 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenClaus ChristensenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 1308 9100 3635 3801 900 2803 2788 -8600 -1821 -1954 -1400 614 597
737 201812276926 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenTina ChristensenMorten Andersen
4 2 2716 -17100 4086 3635 -15000 1577 1239 22000 2863 3396 10100 2338 2593
736 201812276923 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenTina ChristensenMorten Andersen
4 2 2716 45200 2990 4086 -5800 1694 1577 -16900 3289 2863 -22500 2891 2338
735 201812276918 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrSebastian Vikkelsø ElleholmChristian Rasmussen
4 2 1550 17900 2579 2990 12000 5559 5754 -15000 1373 1011 -14900 -3310 -3555
734 201812206915 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 2420 -9700 2825 2579 17300 5205 5559 -30300 1136 428 22700 515 1115
733 201812206909 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenTina Christensen
4 1 2418 6900 1627 1807 -2000 2880 2825 -2400 2146 2090 -2500 3017 2948
732 201812136906 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 4970 -27500 3515 2880 41900 7626 8583 16100 2566 3017 -30500 6174 5401
731 201812136903 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 4970 7800 3284 3515 900 7670 7626 -2900 2578 2566 -5800 6349 6174
730 201812066897 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenEigo KawataniTaka Teshima
4 2 3962 -1900 3315 3284 900 3768 3795 -3900 2592 2531 4900 6172 6238
729 201812066895 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenEigo KawataniTaka Teshima
4 2 3962 -11300 3581 3315 11300 3481 3768 6500 2396 2592 -6500 6390 6172
728 201812066894 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenSebastian Vikkelsø ElleholmChristian Rasmussen
4 1 673 -6700 3785 3581 -1800 1521 1466 9000 582 805 -500 -3197 -3161
727 201811296891 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenSebastian Lavallée
4 1 3956 -5100 3910 3785 -13200 8046 7670 1000 2315 2360 17300 1551 2008
726 201811296890 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenSebastian Lavallée
4 2 3956 7200 3729 3910 16000 7749 8046 -14900 2647 2315 -8300 1698 1551
725 201811296889 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSebastian Vikkelsø ElleholmLaurits Fredsgaard Larsen
4 1 1991 2000 3701 3729 -8300 2862 2647 500 879 905 5800 521 682
724 201811246884 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenEigo KawataniLaurits Fredsgaard Larsen
4 2 2312 -6100 3888 3701 10600 2375 2632 4900 2275 2396 -9400 711 521
723 201811246879 JaMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde DalsgaardFrank Rostved-AnbergSheila Hansen
4 2 3535 10700 3629 3888 17400 3267 3698 -18200 3515 3072 -9900 3727 3481
722 201811246876 JaMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde DalsgaardFrank Rostved-AnbergSheila Hansen
4 2 3535 42000 2582 3629 -26400 3920 3267 -26800 4185 3515 11200 3452 3727
721 201811246873 JaBrian Rød 5 KrogAnders LabichMartin Wedel JacobsenFreddy Christiansen
4 2 4039 -1200 1688 1716 3500 6403 6430 -7600 2735 2582 5300 5331 5429
720 201811226867 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenMorten AndersenJesper Nøhr
4 2 4216 -22400 3258 2735 9500 5121 5331 2000 3144 3219 10900 5340 5579
719 201811156861 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenIsabel Bahiano SteenholmSebastian Lavallée
4 2 3094 2800 3192 3258 2500 1749 1843 6300 5611 5703 -11600 1825 1573
718 201811156860 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 1 2216 -7800 3400 3192 -17600 2649 2209 24000 2907 3492 1400 -91 -28
717 201811086855 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 1 2291 -8700 3631 3400 12700 2336 2649 1600 2940 2971 -5600 259 146
716 201811016848 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen KoldSebastian Vikkelsø Elleholm
4 1 3381 -9200 3864 3631 3900 2881 2983 -9500 6426 6154 14800 354 756
715 201811016847 JaMartin Wedel JacobsenIsabel Bahiano SteenholmJesper NøhrChristoffer Bjørner
4 1 3317 21800 3326 3864 -2000 5635 5557 -6800 4814 4627 -13000 -507 -781
714 201810256844 JaMartin Wedel JacobsenShi Hua Chen KoldSebastian Vikkelsø ElleholmLaurits Fredsgaard Larsen
4 1 2844 -4300 3439 3326 -3300 6421 6295 1400 250 316 6200 1267 1440
713 201810186843 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenSheila HansenMartin Hansen
4 2 917 -1100 3530 3439 9200 1929 2128 13700 2668 2960 -21800 -4458 -4858
712 201810186840 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenEigo KawataniClaus Christensen
4 2 -372 -1200 3657 3530 6100 -4712 -4458 15300 1477 1805 -20200 -1909 -2364
711 201810116828 JaMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde DalsgaardSebastian LavalléeEigo Kawatani
4 2 2914 -33100 4504 3657 11900 3867 4134 600 2616 2638 20600 669 1226
710 201810046824 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-Friis
4 2 1722 8300 4366 4504 10200 2534 2763 -26400 2997 2322 7900 -3008 -2700
709 201810046822 JaMartin Wedel JacobsenIsabel Bahiano SteenholmSebastian Vikkelsø ElleholmChristian Rasmussen
4 1 2203 14600 4028 4366 2300 5620 5635 -2100 1625 1580 -14800 -2459 -2767
708 201809276818 JaMartin Wedel JacobsenSebastian Vikkelsø ElleholmChristian RasmussenLaurits Fredsgaard Larsen
4 1 1019 15700 3673 4028 4100 1655 1749 -13500 -1871 -2169 -6300 621 470
707 201809276816 JaMartin Wedel JacobsenAnnika RidellSebastian Vikkelsø ElleholmChristian Rasmussen
4 1 768 13200 3379 3673 1500 -438 -386 -20800 2186 1655 6100 -2057 -1871
706 201809236811 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenAnnika RidellMartin Lester
4 2 1044 14400 3077 3379 -5400 1139 1005 10400 -735 -438 -19400 693 229
705 201809236806 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrNiklas JohanssonSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 2521 -9100 3319 3077 28000 4077 4722 -2800 -169 -172 -16100 2858 2457
704 201809236798 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenKent KrogsengAnna Zubenko
4 2 1236 4100 3268 3319 16800 2432 2813 -21100 -2269 -2698 200 1513 1511
703 201809226788 JaMartin Wedel JacobsenLena SmithEigo KawataniMichael Donaghy
4 2 1109 7300 3140 3268 -21300 558 52 -8300 1226 1021 22300 -489 94
702 201809226784 JaSune ThomsenMartin Wedel JacobsenGlenn Ivar HusomLuc Debrun
4 2 989 23500 -1562 -926 11700 2901 3140 -6800 2831 2621 -28400 -214 -877
701 201809226777 JaMartin Wedel JacobsenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmLars Meland
4 2 3678 4300 2774 2901 -5400 7621 7393 14600 5106 5428 -13500 -791 -1011
700 201809226773 JaMartin Wedel JacobsenLars TherkelsenJasper GermeysClaus Christensen
4 2 1638 -1300 2835 2774 -9200 4284 3995 -2800 2119 2039 13300 -2685 -2255
699 201809226766 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenStefan PerssonSebastian Lavallée
4 2 3425 -13200 3150 2835 -1400 4260 4206 7300 2378 2582 7300 3911 4077
698 201809206751 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenIsabel Bahiano SteenholmSebastian Lavallée
4 2 4115 -32700 3944 3150 27800 2451 3169 -5100 6406 6226 10000 3658 3913
697 201809136746 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttHenrik LethRobert Bonde Jensen
4 2 4032 13400 3607 3944 -11000 3188 2940 2800 7349 7336 -5200 1983 1906
696 201809066735 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenIsabel Bahiano SteenholmClaus Christensen
4 2 2148 -2900 3716 3607 3100 1948 2028 -2500 6575 6406 2300 -3647 -3449
695 201809066732 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenJesper NøhrClaus Christensen
4 2 1337 -11000 4050 3716 21500 1426 1948 900 3357 3330 -11400 -3486 -3647
694 201808306729 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenRobert Bonde JensenSebastian Lavallée
4 2 2911 -8300 4286 4050 -5200 1604 1509 23500 1656 2260 -10000 4100 3827
693 201808306726 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenRobert Bonde JensenSebastian Lavallée
4 2 2911 6800 4150 4286 2000 1521 1604 -3300 1707 1656 -5500 4267 4100
692 201808306725 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenMorten Andersen
4 2 2918 2000 4131 4150 2600 1421 1521 2300 2253 2325 -6900 3866 3675
691 201808236718 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenSebastian Vikkelsø ElleholmJakob Lindstad
4 1 2328 4400 4044 4131 1900 1362 1421 -2000 3907 3838 -4300 0 -77
690 201808166717 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenSheila HansenClaus Christensen
4 1 2713 22900 3488 4044 8200 5737 5902 -11700 5544 5220 -19400 -3918 -4315
689 201808166716 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 4582 -19200 3941 3488 12000 7118 7349 -11500 3845 3582 18700 3423 3907
688 201808166715 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenSheila HansenClaus Christensen
4 2 2826 -8900 4191 3941 -12800 6130 5737 27000 4937 5544 -5300 -3954 -3918
687 201808166714 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen KoldSebastian Vikkelsø Elleholm
4 1 3814 1900 4148 4191 -11000 1607 1362 13000 5987 6281 -3900 3515 3423
686 201808096703 JaMartin Wedel JacobsenFrank Rostved-AnbergSebastian Vikkelsø ElleholmChristoffer Bjørner
4 1 3025 8600 3947 4148 -10300 4928 4650 13700 3132 3469 -12000 91 -169
685 201808096702 JaAnders LabichMartin Wedel JacobsenMorten AndersenSheila Hansen
4 1 5127 -3200 7653 7543 200 3927 3947 -300 4404 4406 3300 4522 4611
684 201808026700 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenTaka TeshimaChristoffer Bjørner
4 2 4222 -26300 4578 3927 7500 6348 6479 13100 6117 6390 5700 -155 91
683 201808026697 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttLena SmithSebastian LavalléeTaka Teshima
5 2 3431 5300 4474 4578 13000 3088 3414 8600 290 577 -13600 2788 2472 -13300 6516 6117
682 201807266695 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJeppe Stig NielsenMorten Andersen
4 1 3041 -2600 4557 4474 -7400 1884 1716 7600 1360 1569 2400 4361 4404
681 201807266693 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenMartin HansenChristoffer Bjørner
5 2 1640 35000 3755 4557 4400 1780 1884 -21500 4967 4361 5300 -2696 -2461 -23200 394 -142
680 201807126684 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSheila HansenJesper Nøhr
4 2 3582 9300 3526 3755 -17500 890 528 5100 5204 5289 3100 4708 4756
679 201807126681 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenFrank Rostved-AnbergSheila Hansen
4 2 3755 10100 3268 3526 -10300 1558 1360 -7600 5147 4928 7800 5046 5204
678 201807056676 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttHenrik LethJeppe Stig Nielsen
4 1 3758 -4700 3379 3268 -2700 3147 3088 -4500 7273 7118 11900 1233 1558
677 201807056674 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttHenrik LethJeppe Stig Nielsen
4 2 3758 3400 3285 3379 2200 3077 3147 7200 7181 7273 -12800 1490 1233
676 201806286671 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethFrank Rostved-AnbergSheila Hansen
4 2 5246 -5200 3366 3285 -11900 7526 7181 24600 4565 5181 -7500 5525 5335
675 201806216670 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMikkel Askjær-FriisEigo Kawatani
4 1 510 13200 3072 3366 22200 193 745 -15400 -1539 -1894 -20000 316 -175
674 201806216668 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMikkel Askjær-FriisEigo KawataniSebastian Vikkelsø Elleholm
5 2 819 1400 3093 3072 -3200 257 193 12700 -1916 -1539 -37300 1236 316 26400 1424 2053
673 201806146661 JaMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde DalsgaardGrant MahoneyChristoffer Bjørner
4 2 2417 13600 2770 3093 -16200 3219 2805 9000 3274 3472 -6400 405 298
672 201806106658 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 1 3000 -23800 3362 2770 -14500 1873 1529 5100 5992 6081 33200 773 1620
671 201806106657 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenClaus ChristensenSebastian Vikkelsø Elleholm
5 2 1560 -32800 4227 3362 -3500 1968 1873 15700 5711 5992 11800 -4642 -4203 8800 533 773
670 201806106656 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenClaus Christensen
4 1 1816 23300 3675 4227 -4800 2090 1968 -900 5782 5711 -17600 -4282 -4642
669 201806036647 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSheila HansenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 2498 1200 3674 3675 15700 1129 1545 -23800 6144 5475 6900 -957 -704
668 201806036645 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMikkel Askjær-FriisClaus Christensen
4 2 9 -10800 4036 3674 10000 907 1129 11900 -795 -485 -11100 -4112 -4282
667 201806036643 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMikkel Askjær-FriisClaus Christensen
4 2 9 3300 4054 4036 6200 774 907 -2300 -758 -795 -7200 -4035 -4112
666 201805316640 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenSheila HansenChristoffer Bjørner
4 2 2578 -14200 4446 4054 11100 467 789 3800 5177 5206 -700 224 264
665 201805316637 JaMartin Wedel JacobsenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 1714 500 4502 4446 -3000 5225 5066 3300 -1498 -1339 -800 -1374 -1318
664 201805246633 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJeppe Stig NielsenSheila Hansen
4 2 2883 10500 4280 4502 -11800 1136 891 19700 201 747 -18400 5913 5391
663 201805246631 JaMartin Wedel JacobsenClaus ChristensenSebastian Vikkelsø ElleholmChristoffer Bjørner
4 2 -144 100 4388 4280 -6400 -3392 -3469 27600 -2094 -1374 -21300 524 -12
662 201805246630 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJeppe Stig NielsenSheila Hansen
4 2 2910 -9000 4650 4388 13800 747 1136 -4100 236 201 -700 6006 5913
661 201805176627 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen Kold
4 2 2830 -100 4698 4650 4200 590 747 2800 -1397 -1226 -6900 7429 7148
660 201805176624 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttRobert Bonde JensenFrank Rostved-Anberg
4 2 3218 16200 4330 4698 -5600 3214 3077 -8500 677 532 -2100 4651 4565
659 201805176622 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 1512 3900 4303 4330 -30100 1319 590 14600 3057 3375 11600 -2629 -2245
658 201805036617 JaMartin Wedel JacobsenEigo KawataniClaus ChristensenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 -260 -23900 5014 4303 19100 915 1352 -21700 -3218 -3675 26500 -3750 -3018
657 201804196601 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenJeppe Stig NielsenFrank Rostved-Anberg
4 2 2596 -21300 5607 5014 21300 -104 481 11200 -103 236 -11200 4982 4651
656 201804056582 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 4192 -9600 5883 5607 9400 357 680 700 5560 5544 -500 4967 4936
655 201804056578 JaMartin Wedel JacobsenSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø ElleholmChristian Rasmussen
4 2 1406 33300 5162 5883 -18400 4749 4219 -13700 -3414 -3631 -1200 -873 -847
654 201804056576 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenMorten AndersenMartin Hansen
4 1 3008 -4200 5294 5162 -3600 552 493 -2100 7524 7416 9900 -1339 -1041
653 201803296575 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenSebastian LavalléeEigo Kawatani
4 2 2807 6100 5204 5294 -29500 1233 552 11400 4513 4749 12000 278 633
652 201803296572 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenChristian Rasmussen
4 2 1489 -600 136 155 -3600 5386 5204 4100 1369 1472 100 -935 -873
651 201803226568 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethRobert Bonde JensenShi Hua Chen KoldJesper Nøhr
5 2 5557 -5900 5530 5386 4100 8547 8574 25200 439 1178 -9200 7761 7483 -14200 5507 5162
650 201803156566 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrEigo KawataniTaka Teshima
4 2 4618 3100 5475 5530 -9000 5755 5507 -24100 1182 678 30000 6059 6755
649 201803156565 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrTaka TeshimaClaus Christensen
4 2 3384 10200 5272 5475 -5600 5954 5755 -4200 6231 6059 -400 -3919 -3751
648 201803106561 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJesper NøhrStefan Persson
4 2 3439 6300 5161 5272 -7700 264 154 -8900 6239 5954 10300 2094 2378
647 201803106556 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenMorten AndersenJasper Germeys
4 2 4733 -13300 5504 5161 -16600 5338 4918 12000 7116 7350 17900 976 1505
646 201803106550 JaSune ThomsenMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen Kold
4 2 3102 -4000 -657 -663 -14700 5931 5504 25400 -1304 -577 -6700 8439 8145
645 201803106549 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenClaus ChristensenAnna Zubenko
4 2 728 9600 5821 5931 -37300 1951 1011 -5800 -4998 -5000 33500 140 971
644 201803106543 JaMartin Wedel JacobsenIsabel Bahiano SteenholmSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 2990 -2500 5955 5821 13200 5679 5936 -3700 2713 2629 -7000 -2388 -2428
643 201803086535 JaMartin Wedel JacobsenFrank Rostved-AnbergEigo KawataniClaus Christensen
4 2 1273 -6200 6227 5955 23400 2355 2899 -8500 1393 1182 -8700 -4883 -4945
642 201802226527 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenJesper NøhrTaka Teshima
4 2 5014 -22400 519 82 36400 5347 6227 8300 7102 7253 -22300 7089 6494
641 201802226523 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethRobert Bonde JensenSheila Hansen
4 2 4721 -4000 5463 5347 7900 7865 7981 -13200 326 111 9300 5229 5444
640 201802226519 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen Kold
4 1 4447 14800 371 786 600 5460 5463 -7600 2897 2729 -7800 9060 8810
639 201802016506 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenRobert Bonde JensenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 3697 10100 5252 5460 -11300 2687 2436 -1700 284 326 2900 6564 6565
638 201801186495 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenJeppe Stig NielsenSheila Hansen
4 2 2967 -19500 5797 5252 12200 45 413 -6200 1898 1773 13500 4128 4429
637 201801046476 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttJeppe Stig NielsenSheila Hansen
4 2 3413 -3400 5941 5797 -27300 3046 2389 11800 1149 1492 18900 3518 3976
636 201712286467 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenSebastian LavalléeTaka Teshima
4 2 3363 100 6003 5941 2800 -646 -480 -2300 3628 3565 -600 4466 4424
635 201712286464 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenSebastian LavalléeTaka Teshima
4 2 3363 14100 5717 6003 -18000 -296 -646 18500 3172 3628 -14600 4859 4466
634 201712286459 JaMartin Wedel JacobsenRie TsuchiyaSebastian Vikkelsø ElleholmJannik Rasmussen
4 2 1151 9700 5588 5717 -1100 1660 1620 -10500 -1184 -1383 1900 -1458 -1348
633 201712216458 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrTaka Teshima
4 2 5379 -2200 5648 5588 3200 3799 3915 13700 6925 7222 -14700 5143 4790
632 201712216455 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrTaka Teshima
4 2 5379 18000 5205 5648 4400 3649 3799 -8400 7174 6925 -14000 5487 5143
631 201712216452 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrTaka Teshima
4 2 5379 -600 5216 5205 -2900 3678 3649 2300 7161 7174 1200 5460 5487
630 201712146445 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen KoldMartin Hansen
4 2 3649 -11700 5548 5216 -10400 2977 2740 42200 7315 8255 -20100 -1245 -1616
629 201712076442 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethMikkel Askjær-FriisJesper Nøhr
4 1 5220 -1600 5592 5548 19800 8383 8833 -9600 -1049 -1209 -8600 7953 7707
628 201712076441 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethMikkel Askjær-FriisJesper Nøhr
4 2 5220 37200 4671 5592 -2100 8515 8383 -18400 -746 -1049 -16700 8439 7953
627 201712076439 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenJesper Nøhr
4 1 4041 19100 -9 512 -3000 4754 4671 7200 2344 2542 -23300 9076 8439
626 201712026428 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenRobert Bonde JensenTina Christensen
4 2 2606 -30100 5560 4754 18000 1808 2266 -11400 -142 -353 23500 3200 3759
625 201712026425 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethMartin LethSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 2128 -5300 5778 5560 22900 8102 8515 900 -3391 -3235 -18500 -1978 -2329
624 201712026420 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethFreddy ChristiansenMartin Leth
4 2 3510 3400 5750 5778 40000 7217 8102 10700 3285 3551 -54100 -2211 -3391
623 201711306418 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenShi Hua Chen Kold
4 2 4858 19400 5287 5750 -36800 4403 3516 20100 2743 3285 -2700 6998 6880
622 201711306417 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenRobert Bonde JensenMorten Andersen
4 2 3091 1100 5315 5287 17700 763 1252 -14800 147 -142 -4000 6137 5965
621 201711306415 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethRobert Bonde JensenSebastian Lavallée
4 2 4314 21400 4805 5315 -38000 8239 7217 8000 -157 147 8600 4368 4576
620 201711236409 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenShi Hua Chen KoldSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 2993 2300 4793 4805 -9200 2076 1874 43000 5767 6748 -36100 -665 -1456
619 201711236408 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenSheila HansenJannik Rasmussen
4 2 2609 14300 4490 4793 -11200 1336 1094 15700 5699 6006 -18800 -1089 -1458
618 201711176406 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen KoldJacob Petersen
4 2 2326 -8000 4744 4490 19500 824 1336 3800 5758 5767 -15300 -2020 -2287
617 201711166404 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmJesper Nøhr
4 1 6697 -5800 4864 4744 -3800 6340 6250 -5400 6904 6768 15000 8679 9025
616 201711166401 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttJeppe Stig NielsenEigo Kawatani
4 2 2266 -1600 4969 4864 2100 2262 2313 8200 190 441 -8700 1644 1447
615 201711166398 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttJeppe Stig NielsenEigo Kawatani
4 2 2266 1800 4992 4969 -9200 2492 2262 -31300 921 190 38700 661 1644
614 201711096396 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenRobert Bonde JensenJannik Rasmussen
4 1 1395 2700 4969 4992 11900 457 763 26100 199 858 -40700 -46 -1033
613 201711026394 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenSheila Hansen
4 2 4456 9600 4742 4969 -1300 5129 5081 -13100 2344 2076 4800 5610 5699
612 201711026393 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenSheila Hansen
4 2 4456 1100 4722 4742 -15300 5528 5129 -2700 2359 2344 16900 5216 5610
611 201711026389 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenSheila Hansen
4 2 4456 39800 3733 4722 -26400 6215 5528 -2500 2369 2359 -10900 5508 5216
610 201710276384 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenTaka Teshima
4 2 2628 -8900 100 -56 -3600 3851 3733 7200 505 732 5300 6055 6101
609 201710266378 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenTaka Teshima
4 2 2628 -37700 979 100 13500 3544 3851 10100 199 505 14100 5788 6055
608 201710196369 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenJeppe Stig Nielsen
4 2 1556 5100 693 838 -20200 4099 3544 -100 426 451 15200 1008 1392
607 201710126356 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano Steenholm
4 1 4582 -2900 4165 4099 8400 464 723 -11200 6908 6603 5700 6790 6904
606 201710056354 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenMartin Leth
4 2 1088 14400 702 1062 -9800 4487 4165 12800 1020 1334 -17400 -1859 -2211
605 201709286345 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrTaka Teshima
4 2 5786 14100 4102 4487 -15200 4345 4009 11300 7904 8128 -10200 6794 6520
604 201709286343 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethJesper NøhrTaka Teshima
4 2 6513 -33700 4885 4102 68100 5566 7250 -6000 8089 7904 -28400 7511 6794
603 201709286341 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMorten AndersenSheila Hansen
4 2 3654 10500 4653 4885 -4700 -441 -456 8100 5695 5842 -13900 4709 4345
602 201709286339 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethJesper NøhrTaka Teshima
4 2 6455 2300 4550 4653 -1100 5572 5566 12800 7809 8089 -14000 7887 7511
601 201709156269 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrTimur Hahn
4 2 2408 -17000 5029 4550 1300 1928 1971 6000 5386 5460 9700 -2711 -2350
600 201709146268 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenJeppe Stig NielsenClaus Christensen
4 2 556 69800 3396 5029 -19800 3069 2525 -36500 1791 871 -13500 -6031 -6200
599 201709146261 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
4 2 3356 -6200 3552 3396 -6700 2084 1951 8400 5959 6101 4500 1830 1977
598 201708316247 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenTaka Teshima
4 2 4962 -14900 3889 3552 9600 2933 3217 6300 6287 6409 -1000 6741 6673
597 201708316243 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMorten AndersenSheila Hansen
4 2 3006 -16600 4326 3889 5600 -1270 -1029 -5300 6940 6715 16300 2026 2447
596 201708176217 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen KoldSebastian Lavallée
4 1 4442 -4300 4432 4326 3400 2441 2550 -15600 4775 4386 16500 6122 6508
595 201707276177 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenSheila HansenEigo Kawatani
4 2 3102 -39300 5448 4432 3500 5297 5329 15200 909 1333 20600 753 1313
594 201707276174 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenSheila HansenEigo Kawatani
4 2 3102 5100 5379 5448 30600 4587 5297 -30900 1626 909 -4800 815 753
593 201707206171 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardClaus Christensen
4 2 1477 18200 5021 5379 23700 1599 2174 -21500 4009 3423 -20400 -4721 -5067
592 201707206168 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardClaus Christensen
4 2 1477 13000 4785 5021 -15900 1999 1599 15200 3693 4009 -12300 -4568 -4721
591 201707206166 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMorten AndersenEigo Kawatani
4 2 2005 -13900 5202 4785 -12000 -1319 -1530 22000 3483 3984 3900 655 783
590 201707136164 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenJesper Nøhr
4 2 4979 7700 5015 5202 -22900 4027 3492 11600 3156 3483 3600 7718 7739
589 201707136160 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenSheila HansenSebastian Lavallée
4 2 4420 -25200 5660 5015 12200 4988 5272 -6700 898 820 19700 6133 6572
588 201707136156 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenSheila HansenSebastian Lavallée
4 2 4420 19600 5201 5660 -2400 5063 4988 -19900 1307 898 2700 6108 6133
587 201707066150 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenIsabel Bahiano SteenholmSebastian Lavallée
4 2 4778 -4200 5317 5201 -1200 2899 2916 22800 4320 4887 -17400 6577 6108
586 201707066147 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMorten AndersenSebastian Lavallée
5 2 2511 1400 -1204 -1079 1000 5362 5317 -16700 -552 -885 6600 2465 2627 7700 6486 6577
585 201706296139 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMartin Leth
4 2 556 3500 -1250 -1121 -6100 5634 5362 1700 -819 -744 900 -1342 -1274
584 201706226134 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrClaus Christensen
4 2 2507 -12500 6025 5634 -3200 2087 2019 1700 7138 7067 14000 -5223 -4693
583 201706226131 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardSheila Hansen
4 2 4371 -7300 6249 6025 31100 5173 5912 -1500 3477 3462 -22300 2587 2087
582 201706156124 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenCamilla Bonde DalsgaardSheila Hansen
4 2 3614 -6700 6482 6249 -7500 2961 2794 6400 3313 3477 7800 1698 1935
581 201706156122 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenSheila HansenJesper Nøhr
4 2 4448 16400 6123 6482 -9900 3171 2961 -22400 2189 1698 15900 6309 6651
580 201706156120 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenMorten AndersenSebastian Lavallée
4 2 4603 -8900 6384 6123 9700 2601 2886 -900 3158 3171 100 6270 6232
579 201706106115 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenEigo KawataniTaka Teshima
4 2 3673 -10600 6716 6384 -400 -404 -314 22400 2423 3000 -11400 5957 5624
578 201706086112 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSheila HansenJesper Nøhr
4 2 5101 -7000 6932 6716 -4900 4726 4616 7500 1829 2091 4400 6918 6981
577 201706086111 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSheila HansenJesper Nøhr
4 2 5101 3600 6888 6932 -14300 5074 4726 2200 1692 1829 8500 6751 6918
576 201706086108 JaMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmEigo Kawatani
4 2 3744 -12300 7274 6888 24500 2433 3063 -28300 3281 2602 16100 1988 2423
575 201706086104 JaMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmEigo Kawatani
4 2 3744 8100 7159 7274 -14600 2765 2433 13300 2937 3281 -6800 2114 1988
574 201706086102 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenMorten AndersenSebastian Lavallée
4 2 4576 23900 6626 7159 -12200 2203 1963 -8300 3054 2889 -3400 6423 6295
573 201706016098 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenSebastian LavalléeClaus Christensen
4 2 1307 -23700 7352 6626 -12600 -3537 -3726 39000 5093 5952 -2700 -3682 -3626
572 201706016097 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 6011 2800 7315 7352 2300 5143 5220 -5600 6529 6380 500 5058 5093
571 201705256094 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrTaka TeshimaClaus Christensen
4 2 4247 44500 6280 7315 -7100 6708 6475 -33000 7771 6880 -4400 -3770 -3682
570 201705256090 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrTaka TeshimaClaus Christensen
4 2 4247 24300 5723 6280 -9100 6997 6708 -22900 8432 7771 7700 -4163 -3770
569 201705186085 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrTaka Teshima
4 2 5551 -17800 6172 5723 -500 1799 1878 15700 7097 7443 2600 7135 7160
568 201705186083 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrTaka Teshima
4 2 5551 -900 6210 6172 14500 1342 1799 -800 7156 7097 -12800 7494 7135
567 201705116079 JaMartin Wedel JacobsenJacob PetersenJesper NøhrAnnika Ridell
4 2 2602 21400 5765 6210 -1200 -1490 -1419 -8300 7173 6859 -11900 -1040 -1241
566 201705046059 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttCamilla Bonde DalsgaardFrank Rostved-Anberg
4 2 3355 8600 5611 5765 14100 2279 2649 -8200 3314 3115 -14500 2214 1888
565 201705046058 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen KoldFrank Rostved-Anberg
4 1 3287 -3600 5730 5611 2400 2104 2178 -500 3156 3145 1700 2158 2214
564 201704276056 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMorten AndersenSheila Hansen
4 1 2728 6300 5610 5730 -6000 893 767 3000 2701 2775 -3300 1710 1641
563 201704276053 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMorten AndersenSheila Hansen
4 2 2728 7700 5489 5610 2200 792 893 -5400 2835 2701 -4500 1797 1710
562 201704206045 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenTaka TeshimaClaus Christensen
4 2 2550 -16300 5970 5489 14300 1705 2075 -2200 8174 7984 4200 -5651 -5348
561 201704136039 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSheila HansenTaka Teshima
4 2 5377 -1700 6028 5970 27000 4558 5237 -30000 2799 2130 4700 8124 8172
560 201704136038 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSheila HansenTaka Teshima
4 2 5377 300 6036 6028 3400 4453 4558 -10700 3002 2799 7000 8018 8124
559 201704136037 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSheila HansenTaka Teshima
4 2 5377 -2100 6105 6036 10800 4160 4453 -4400 3052 3002 -4300 8192 8018
558 201704066026 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJacob PetersenWenlong Li
4 2 2285 3600 6111 6105 -25300 4839 4160 -2000 -2020 -1964 23700 209 838
557 201703306012 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenSheila HansenSebastian Lavallée
4 2 3571 2900 6102 6111 -8700 1963 1790 3500 2919 3020 2300 3299 3362
556 201703306011 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenFrank Rostved-AnbergSebastian Lavallée
4 1 3563 4600 6019 6102 -11500 2776 2502 7300 2152 2350 -400 3306 3299
555 201703236001 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttIsabel Bahiano SteenholmEigo Kawatani
4 2 3789 -9200 6304 6019 -1200 1990 2005 -5700 3953 3810 16100 2911 3325
554 201703165997 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 5322 20700 5811 6304 -600 6415 6374 16400 5494 5890 -36500 3565 2718
553 201703165996 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenFrank Rostved-AnbergSebastian Lavallée
4 2 2571 -8000 -1141 -1246 -11800 6187 5811 14700 1774 2152 5100 3462 3565
552 201703115992 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenJesper NøhrClaus Christensen
4 2 2201 -7400 6472 6187 37700 1898 2825 -10700 5844 5494 -19600 -5410 -5702
551 201703115987 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 4336 1000 6501 6472 -9000 1761 1605 18600 5417 5844 -10600 3666 3424
550 201703115985 JaSune ThomsenMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenTaka Teshima
4 2 4823 -19500 76 -283 15800 6147 6501 -500 5061 5043 4200 8009 8033
549 201703115981 JaBrian Rød 5 KrogAnders LabichMartin Wedel JacobsenTina Christensen
4 2 4717 4900 -1312 -1046 -10900 8166 7816 -5300 6316 6147 11300 5697 5949
548 201703115975 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenLars TherkelsenClaus Christensen
4 2 1487 -2400 6496 6316 10100 783 1046 600 3036 3013 -8300 -4365 -4425
547 201703115972 JaMartin Wedel JacobsenIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenEigo Kawatani
4 2 3955 14600 6195 6496 7200 1992 2215 -3200 2996 2942 -18600 4637 4166
546 201703095962 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenMorten AndersenIsabel Bahiano Steenholm
4 1 3229 11800 5937 6195 -6300 606 482 -1500 3687 3644 -4000 2685 2593
545 201703025958 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardFrank Rostved-Anberg
4 1 3949 4100 5859 5937 -3300 4906 4813 -900 3288 3274 100 1745 1774
544 201703025956 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardFrank Rostved-Anberg
4 2 3949 900 5885 5859 1100 4902 4906 -11400 3557 3288 9400 1454 1745
543 201702165942 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano Steenholm
4 2 4325 -14100 6276 5885 15300 4495 4864 -5600 3946 3819 4400 2584 2734
542 201702165940 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenFrank Rostved-Anberg
4 1 1854 -37900 -824 -1726 52000 5031 6276 2300 1284 1348 -16400 1924 1518
541 201702095934 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenMorten AndersenSebastian Lavallée
4 1 3284 4600 4938 5031 13000 577 932 -20300 3552 3048 2700 4068 4125
540 201702025930 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenShi Hua Chen Kold
4 2 3192 -21600 293 -163 5600 4842 4938 -2100 4597 4512 18100 3037 3482
539 201701195918 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenTaka TeshimaClaus Christensen
4 2 2627 -15700 5290 4842 -11800 2722 2432 21700 7360 7774 5800 -4865 -4541
538 201701195914 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenFrank Rostved-AnbergEigo Kawatani
4 2 4389 -6100 5465 5290 11900 4731 5012 -8900 2412 2244 3100 4949 5011
537 201701195913 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenSebastian Lavallée
4 2 4426 11700 5198 5465 -11900 5207 4898 4200 3542 3666 -4000 3755 3674
536 201701125912 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisSebastian LavalléeDaniel Friis
4 1 1715 2700 5174 5198 35900 -1673 -745 -2800 3851 3755 -35800 -494 -1350
535 201701055904 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmTaka Teshima
4 2 4776 6500 5022 5174 -3500 3717 3658 -15400 3170 2834 12400 7193 7437
534 201701055900 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmClaus Christensen
4 2 1877 11800 4805 5022 -23100 4341 3717 26300 2545 3170 -15000 -4182 -4400
533 201701055897 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenMorten Andersen
4 2 3667 14000 4484 4805 -30300 1329 647 -1100 4934 4877 17400 3922 4341
532 201612295896 JaAnders LabichMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSheila Hansen
4 2 4688 10700 7394 7589 -3100 4556 4484 -14700 5308 4934 7100 1496 1747
531 201612295893 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSheila HansenTaka Teshima
4 2 4661 31600 3764 4556 3400 5239 5308 -27400 2102 1496 -7600 7538 7282
530 201612295888 JaAnders LabichMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSheila Hansen
4 2 4589 1300 7284 7250 -10900 4016 3764 29400 4520 5239 -19800 2534 2102
529 201612225884 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenTaka TeshimaRie Tsuchiya
4 2 4809 -21200 4526 4016 -13400 6460 6093 19600 7196 7616 15000 1052 1510
528 201612225882 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTaka TeshimaRie Tsuchiya
4 1 4839 -13000 4847 4526 -26700 7270 6581 1300 7193 7196 38400 45 1052
527 201612225881 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTaka TeshimaRie Tsuchiya
4 2 4839 -5200 4977 4847 9000 7106 7270 -800 7272 7193 -3000 0 45
526 201612155879 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenJesper Nøhr
4 2 4852 33900 4133 4977 -12600 5271 4953 17300 6068 6460 -38600 3938 3019
525 201612155877 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenSebastian Lavallée
4 1 4965 -4300 4230 4133 6000 5124 5271 -11000 6356 6068 9300 4150 4389
524 201612155876 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenSebastian Lavallée
4 2 4965 42000 3161 4230 -9200 5358 5124 -33500 7229 6356 700 4112 4150
523 201612085869 JaMartin Wedel JacobsenMartin LethIsabel Bahiano SteenholmSheila Hansen
4 1 1233 7700 2993 3161 -1000 -2150 -2133 -6700 2936 2749 0 1155 1156
522 201612085868 JaMartin Wedel JacobsenMartin LethIsabel Bahiano SteenholmSheila Hansen
4 2 1233 19000 2562 2993 -3800 -2140 -2150 -2900 3051 2936 -12300 1461 1155
521 201612035865 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenMorten Andersen
4 2 4494 7100 2336 2562 12400 4515 4817 -21600 7880 7271 2100 3245 3327
520 201612035861 JaMartin Wedel JacobsenIsabel Bahiano SteenholmSebastian LavalléeClaus Christensen
4 2 1571 11700 2063 2336 -11000 3363 3051 2300 4118 4112 -3000 -3259 -3214
519 201612035856 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenLars TherkelsenClaus Christensen
4 1 755 17400 1644 2063 -5200 1419 1283 -300 2927 2892 -11900 -2971 -3218
518 201612035853 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttKim IversenSheila Hansen
4 2 1499 11800 1353 1644 3500 1352 1441 -13000 2191 1857 -2300 1098 1052
517 201612015842 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttSheila HansenMartin Hansen
4 2 385 7600 1187 1353 -26400 1484 813 6400 660 809 12400 -1789 -1433
516 201611245836 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethSheila HansenJesper Nøhr
4 2 3123 14000 788 1187 -12500 6873 6476 7800 707 956 -9300 4124 3873
515 201611245835 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethSheila HansenJesper Nøhr
4 2 3123 -2800 800 788 -2100 7019 6873 32200 -158 707 -27300 4832 4124
514 201611175829 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttShi Hua Chen KoldMartin Hansen
4 2 798 21400 265 800 -16700 1918 1484 1500 2618 2611 -6200 -1610 -1702
513 201611105823 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenJesper NøhrTaka Teshima
4 2 4035 -30500 933 265 21600 3466 4006 4300 4561 4653 4600 7180 7215
512 201611035817 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenCamilla Bonde DalsgaardSebastian Lavallée
4 2 2159 -5600 1043 933 8900 -601 -317 3800 3478 3538 -7100 4717 4482
511 201610275808 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenSebastian LavalléeTaka Teshima
4 2 3350 -18900 1458 1043 -6100 -1247 -1284 16700 4592 4969 8300 8598 8672
510 201610205797 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenSheila HansenTaka Teshima
4 2 3640 -6300 1561 1458 11800 6715 6928 -15500 -1483 -1736 10000 7768 7911
509 201610205794 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenSheila HansenTaka Teshima
4 2 3640 11600 1219 1561 1800 6747 6715 -18900 -1138 -1483 5500 7734 7768
508 201609295725 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenEigo KawataniTimur Hahn
4 2 1298 -12100 1519 1219 -10600 4096 3769 5200 1777 1892 17500 -2199 -1686
507 201609165703 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenEigo KawataniTaka Teshima
4 2 1723 30000 189 958 4600 1399 1519 -46900 2239 1082 12300 3064 3331
506 201609165699 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenSheila HansenTaka Teshima
4 2 1201 400 153 189 -10500 1666 1399 14700 -243 151 -4600 3225 3064
505 201609165698 JaMartin Wedel JacobsenIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenEigo Kawatani
4 2 1401 -6600 1838 1666 -2700 2000 1919 2800 -354 -243 6500 2119 2260
504 201609155693 JaMartin Wedel JacobsenFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin Hansen
4 2 -135 -3700 1980 1838 2300 2095 2096 -2200 -436 -483 3600 -4179 -3992
503 201609085669 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen KoldMartin Hansen
4 2 461 1800 1973 1980 -2600 1203 1121 18800 2515 2923 -18000 -3845 -4179
502 201608255662 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen KoldSheila Hansen
4 2 1467 100 1983 1973 700 465 507 6700 2373 2515 -7500 1046 873
501 201608175652 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenSebastian LavalléeJonas Ryssel
4 1 1402 -22700 2558 1983 -4400 1184 1078 12600 2659 2954 14500 -793 -408
500 201608045626 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttKim IversenShi Hua Chen Kold
4 2 1661 2000 2530 2558 12200 3075 3338 -4600 439 357 -9600 600 392
499 201606305606 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJacob PetersenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 2109 29100 1813 2530 3000 7021 6974 -10100 -1106 -1274 -22000 708 206
498 201606305605 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJacob PetersenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 2109 33900 958 1813 -11900 7441 7021 -6200 -1031 -1106 -15800 1068 708
497 201606305604 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJacob PetersenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 2109 -1400 965 958 26700 6907 7441 -15900 -712 -1031 -9400 1277 1068
496 201606305603 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJacob PetersenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 2109 20800 416 965 3000 6952 6907 -12800 -463 -712 -11000 1531 1277
495 201606235598 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttShi Hua Chen KoldSheila Hansen
4 2 1373 -6800 562 416 13700 3017 3311 2100 635 705 -9000 1277 1060
494 201606235597 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano Steenholm
4 1 2303 -5700 683 562 -9400 828 614 10100 6134 6336 5000 1568 1700
493 201606165588 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJacob PetersenSebastian Lavallée
4 1 2328 -8300 870 683 -7100 6359 6134 -500 -870 -843 15900 2952 3337
492 201606165587 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano Steenholm
4 1 2166 -3800 948 870 -5900 4481 4307 -1500 2431 2391 11200 802 1095
491 201606095579 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenJesper Nøhr
4 1 5017 8000 698 948 8500 5561 5764 -16000 4252 3867 -500 9557 9488
490 201606025569 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrSander ManleyTaka Teshima
4 2 3486 7100 450 698 -11100 9732 9309 -1900 -620 -567 5900 4383 4505
489 201606025568 JaMartin Wedel JacobsenAlma ManleySander ManleyTaka Teshima
4 2 645 -19000 921 450 6400 -1851 -1634 5800 -797 -620 6800 4307 4383
488 201605265560 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmJonas Ryssel
4 1 1353 4100 813 921 -19600 5743 5204 5900 415 573 9600 -1558 -1285
487 201605125547 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttKim IversenMartin Hansen
4 2 429 2200 767 813 10900 2970 3173 1200 1430 1435 -14300 -3453 -3707
486 201604285524 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenFreddy ChristiansenTaka Teshima
4 2 3226 23100 128 767 -43600 3000 1942 -13700 5995 5593 34200 3783 4603
485 201604285523 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenFreddy ChristiansenTaka Teshima
4 2 3226 -13900 398 128 8600 2779 3000 -9500 6302 5995 14800 3427 3783
484 201604215516 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenSheila HansenMartin Hansen
4 1 494 -6700 565 398 -4600 3159 3012 12000 1939 2217 -700 -3688 -3654
483 201604215514 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenSheila HansenMartin Hansen
4 2 494 7700 374 565 7600 3036 3159 -10500 2238 1939 -4800 -3673 -3688
482 201604215512 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJesper Nøhr
4 1 3386 -4200 1298 1220 -5600 476 374 8400 5240 5425 1400 6529 6524
481 201604075499 JaMartin Wedel JacobsenShi Hua Chen KoldAsger Nemo Klitgaard BremerBastian Inuk Christensen
4 2 761 1200 439 476 18700 160 631 -100 2443 2400 -19800 0 -464
480 201603315491 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSheila HansenJesper Nøhr
4 1 3548 -1000 425 439 -6000 4516 4356 -7900 3018 2829 14900 6233 6568
479 201603315488 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSheila HansenJesper Nøhr
4 2 3548 -3900 445 425 -7100 4718 4516 -9700 3247 3018 20700 5783 6233
478 201603175468 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmAsger Nemo Klitgaard Bremer
4 2 2015 -4500 518 445 14500 3265 3588 5800 1612 1764 -15800 2665 2264
477 201603175466 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmAsger Nemo Klitgaard Bremer
4 2 2015 7100 303 518 -6500 3459 3265 6700 1435 1612 -7300 2864 2665
476 201603175461 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenFrank Rostved-Anberg
4 1 2518 4200 170 303 -1000 3505 3468 6000 6195 6298 -9200 203 4
475 201603105452 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmSheila Hansen
4 2 2244 -10700 386 170 -19800 4031 3505 17800 362 842 12700 4198 4460
474 201603035442 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenJesper Nøhr
4 2 4081 -28200 999 386 30500 1909 2706 -10500 7106 6776 8200 6312 6457
473 201602185428 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttHenrik LethSebastian Lavallée
4 2 3604 2400 873 999 -9000 3179 2970 -400 9089 8945 7000 1276 1504
472 201602185426 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenAlma ManleySander Manley
4 2 1266 -26300 1521 873 1900 6902 6811 22100 -1917 -1300 2300 -1443 -1321
471 201602185422 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttHenrik LethSebastian Lavallée
4 2 3766 1400 1430 1521 13900 2816 3179 4000 9122 9089 -19300 1697 1276
470 201602115413 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenAsger Nemo Klitgaard Bremer
4 2 3677 -48100 2576 1430 4400 9148 9122 3500 1389 1530 40200 1597 2628
469 201602045402 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFrank Rostved-AnbergSebastian Lavallée
4 2 999 -12200 2921 2576 -15400 1280 897 28900 -1077 -322 -1300 871 843
468 201601285393 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethFreddy ChristiansenJesper Nøhr
4 2 6703 15300 2444 2921 -14300 9959 9531 -5300 7532 7382 4300 6877 6977
467 201601215389 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenJesper Nøhr
4 2 5137 -8900 2599 2444 5800 9935 9959 8900 1317 1628 -5800 6698 6519
466 201601215383 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenJesper Nøhr
4 2 5137 -14700 2903 2599 27100 9377 9935 -40000 2222 1317 27600 6047 6698
465 201601215382 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenMorten AndersenSebastian Lavallée
4 2 3845 -7200 3059 2903 2600 4597 4642 3600 5983 6019 1000 1740 1816
464 201601145335 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmSheila Hansen
4 1 2365 17200 2638 3059 -1600 3093 3045 -11800 1521 1240 -3800 2207 2115
463 201601075325 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenIsabel Bahiano SteenholmJesper Nøhr
4 2 3489 -27100 3294 2638 7300 3434 3613 -3600 1712 1667 23400 5516 6038
462 201601075320 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen KoldMartin Hansen
4 2 841 12400 3046 3294 23400 2913 3434 -17900 479 52 -17900 -3074 -3415
461 201512125295 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenLena SmithSheila Hansen
4 2 1978 14600 2707 3046 -600 3823 3763 -7700 -1247 -1356 -6300 2630 2461
460 201510085249 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenIsabel Bahiano SteenholmMartin Hansen
4 2 640 -500 2771 2707 53900 -1368 -5 -18300 2500 2009 -35100 -1344 -2152
459 201509245236 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 3447 -8100 7729 7427 19700 2262 2771 -4600 890 840 -7000 2906 2749
458 201509245232 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenSheila HansenAlma ManleySander Manley
5 1 2053 38900 6828 7729 18000 1815 2262 4800 918 1051 -18700 -297 -730 -43000 1004 -45
457 201509175221 JaMartin Wedel JacobsenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenSebastian Lavallée
4 2 2014 13500 1472 1815 33800 1860 2688 -20200 482 27 -27100 4242 3527
456 201509175220 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 2494 -13900 1794 1472 -9200 734 553 13300 3406 3708 9800 4041 4242
455 201509105215 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenSheila HansenMartin Hansen
4 1 286 5700 1670 1794 -7900 -935 -1115 2900 -215 -137 -700 622 601
454 201509105213 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenSheila HansenMartin Hansen
4 2 286 7300 1523 1670 -5300 -833 -935 -22300 330 -215 20300 123 622
453 201508275120 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 2682 600 1479 1523 -6400 2709 2552 13400 3471 3779 -7600 3070 2875
452 201508205109 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethSheila HansenJesper Nøhr
4 1 3853 -6600 1614 1479 4800 10762 10795 -7900 1753 1583 9700 1283 1554
451 201508205108 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethSheila HansenJesper Nøhr
4 2 3853 -22800 2128 1614 1200 10905 10762 -30100 2453 1753 51700 -74 1283
450 201508135100 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenMartin FaartoftJesper Nøhr
4 2 2723 18500 1651 2128 -8900 7288 6960 -7700 2513 2330 -1900 -561 -527
449 201507165081 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenMartin HansenEigo Kawatani
4 1 1403 9000 1429 1651 14500 4274 4596 -16200 -943 -1314 -7300 854 680
448 201507165076 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenMartin HansenEigo Kawatani
4 2 1403 11600 1139 1429 -11800 4641 4274 -2600 -936 -943 2800 770 854
447 201507025061 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenSebastian LavalléeBjarke Kingo
4 2 1700 17600 685 1139 -15400 8228 7693 8500 837 1065 -10700 -2951 -3098
446 201507025058 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenMorten AndersenJesper Nøhr
4 2 3722 -19000 1084 685 -8600 8556 8228 17900 3148 3599 9700 2099 2375
445 201507025057 JaMartin Wedel JacobsenSebastian LavalléeTobias Due PihlBjarke Kingo
4 2 -899 7900 936 1084 -2000 930 837 900 -2632 -2567 -6800 -2832 -2951
444 201506185046 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenJesper Nøhr
5 1 2879 -17100 1340 936 41000 7602 8556 -7200 1398 1239 3900 909 1030 -20600 3145 2633
443 201506185045 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenJesper Nøhr
5 2 2879 1800 1256 1340 7600 7530 7602 11600 1071 1398 -17200 1290 909 -3800 3247 3145
442 201506115039 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenMartin HansenEigo Kawatani
4 1 958 3100 1182 1256 5900 2163 2294 3900 -2444 -2306 -12900 2932 2589
441 201506115035 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenSebastian Lavallée
4 2 3228 -300 1139 1182 -10900 3652 3375 14100 6630 6891 -2900 1493 1465
440 201506045030 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethFreddy ChristiansenFrank Rostved-Anberg
4 2 5048 -1100 1069 1139 8200 11282 11330 1100 7564 7530 -8200 277 193
439 201506045029 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethFreddy ChristiansenFrank Rostved-Anberg
4 2 5048 14300 612 1069 900 11415 11282 -700 7645 7564 -14500 520 277
438 201506045027 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethFreddy ChristiansenFrank Rostved-Anberg
4 2 5048 -1000 526 612 28200 10870 11415 -20000 8209 7645 -7200 587 520
437 201505285021 JaMartin Wedel JacobsenLars TherkelsenCamilla Bonde DalsgaardEigo Kawatani
4 1 2807 0 497 526 -13300 3371 3036 -11000 4524 4231 24300 2835 3435
436 201505145007 JaMartin Wedel JacobsenGemma SakamotoJesper NøhrAlexander Bogatikov
4 2 363 -1300 533 497 -2000 41 0 25200 876 1478 -21900 0 -525
435 201505145005 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenBjarke KingoBernard Ang
4 1 -1623 12900 237 533 -6400 -2754 -2898 -1700 -3832 -3847 -4800 -145 -281
434 201505075003 JaMartin Wedel JacobsenSebastian LavalléeAsger Nemo Klitgaard BremerBjarke Kingo
4 2 -113 -50200 1501 237 30900 1213 1935 7700 1190 1346 11600 -4355 -3968
433 201504234993 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSebastian LavalléeEigo Kawatani
4 2 2562 -5600 1615 1501 8200 6357 6465 1400 1145 1213 -4000 1133 1070
432 201504234989 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSebastian LavalléeEigo Kawatani
4 2 2562 3200 1511 1615 -6500 6615 6357 11500 822 1145 -8200 1302 1133
431 201504024963 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrSebastian LavalléeEigo Kawatani
4 2 1037 -9000 1748 1511 -10200 1210 957 6400 1681 1822 12800 -490 -140
430 201504024962 JaMartin Wedel JacobsenFrank Rostved-AnbergJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 718 15600 1384 1748 -12600 713 406 3300 1140 1210 -6300 -363 -490
429 201503264953 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMartin FaartoftJesper Nøhr
4 2 3079 -15000 1716 1384 32800 5079 5830 3500 4107 4167 -21300 1414 935
428 201503264952 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMartin FaartoftJesper Nøhr
4 2 3079 4600 1567 1716 -4100 5232 5079 4000 4032 4107 -4500 1484 1414
427 201503264951 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmJesper Nøhr
4 2 2616 -6200 1696 1567 -18900 5769 5232 25000 1547 2182 100 1454 1484
426 201502124921 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethSebastian LavalléeEigo Kawatani
4 2 3863 -10200 1897 1696 32000 10913 11521 14500 2804 3183 -36300 -161 -948
425 201502054918 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 2617 4900 1756 1897 -1800 3177 3120 2400 2588 2647 -5500 2946 2804
424 201502054917 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 2617 -3400 1820 1756 300 3184 3177 -8800 2807 2588 11900 2657 2946
423 201501294911 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethCamilla Bonde DalsgaardTobias Due Pihl
4 1 3556 -29400 2533 1820 34900 9676 10463 14900 4295 4653 -20400 -2280 -2712
422 201501294909 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenJeppe Stig Nielsen
4 2 5363 4100 2360 2533 6200 9629 9676 -9100 5008 4794 -1200 4454 4447
421 201501084897 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenRobert Bonde JensenTobias Due Pihl
4 2 940 4000 2295 2360 17200 4954 5275 -11200 -2001 -2202 -10000 -1487 -1672
420 201412184887 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenAsger Nemo Klitgaard BremerEigo Kawatani
4 2 659 -9200 2566 2295 -26900 156 -488 10400 303 565 25700 -389 263
419 201412184884 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenFrank Rostved-AnbergAsger Nemo Klitgaard Bremer
4 1 1349 -2000 2631 2566 12200 1505 1804 -14000 1064 722 3800 195 303
418 201412114882 JaMartin Wedel JacobsenJesper NøhrTobias Due PihlEigo Kawatani
4 2 566 34200 1828 2631 16000 1184 1559 -27500 -902 -1537 -22700 154 -389
417 201411294873 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 3102 -15900 7862 7359 -9100 2024 1828 -400 2580 2583 25400 -57 640
416 201411204860 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenJesper Nøhr
4 2 3665 7900 7618 7715 11500 1695 2024 -10100 1118 933 -9300 4229 3989
415 201411204859 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenJesper Nøhr
4 2 3665 -10400 7977 7618 5100 1518 1695 -2400 1114 1118 7700 4051 4229
414 201411134851 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenSebastian LavalléeEigo Kawatani
4 2 903 -800 1554 1518 -12000 -2159 -2377 1700 4353 4311 11100 -136 160
413 201411134850 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenSebastian LavalléeEigo Kawatani
4 2 903 13200 1240 1554 -20000 -1735 -2159 -20800 4959 4353 27600 -852 -136
412 201410304844 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenMorten AndersenTobias Due Pihl
4 2 789 -54600 2616 1240 18000 -66 394 5300 2333 2424 31300 -1727 -902
411 201410234840 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMorten AndersenJesper Nøhr
4 2 2095 3500 2542 2616 -8700 -314 -468 2900 2540 2600 2300 3613 3632
410 201410094831 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenSheila HansenTobias Due Pihl
4 1 1709 600 7155 7102 -3900 2650 2542 13400 -1656 -1283 -10100 -1312 -1525
409 201410094830 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenSheila HansenTobias Due Pihl
4 1 1709 600 7208 7155 -3900 2759 2650 13400 -2033 -1656 -10100 -1098 -1312
408 201410094826 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenSheila HansenTobias Due Pihl
4 2 1709 37000 6420 7208 -3300 2868 2759 -21100 -1599 -2033 -12600 -853 -1098
407 201410094825 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenAsger Nemo Klitgaard Bremer
4 1 3291 -13300 3195 2868 12200 6951 7207 -1200 2833 2809 2300 185 280
406 201409184736 JaMartin Wedel JacobsenSebastian LavalléeTobias Due PihlAsger Nemo Klitgaard Bremer
4 2 2313 1700 3175 3195 4700 4638 4695 -9400 -163 -332 3000 1601 1692
405 201409044719 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJesper NøhrBjarke Kingo
4 2 1419 -6400 3378 3175 17500 4634 4982 13400 1155 1488 -24500 -3493 -3970
404 201409044715 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJesper NøhrBjarke Kingo
4 2 1419 9300 3195 3378 29700 3972 4634 -26800 1818 1155 -12200 -3311 -3493
403 201408284657 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMorten AndersenSebastian Lavallée
4 1 2865 37600 2259 3195 -10900 1593 1340 -35000 3429 2558 8300 4180 4369
402 201408284654 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMorten AndersenSebastian Lavallée
4 2 2865 -8700 2461 2259 4000 1461 1593 -7500 3631 3429 12200 3908 4180
401 201408214648 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 2737 5000 2329 2461 -4200 1535 1461 -600 3088 3065 -200 3995 3959
400 201408144642 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 3076 23500 1723 2329 -21600 3430 2894 -7000 3264 3088 5100 3888 3993
399 201408144640 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 3076 -4500 1802 1723 7200 3259 3430 -12900 3591 3264 10200 3654 3888
398 201407314624 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMorten AndersenJesper Nøhr
4 1 2655 -3200 1871 1802 8800 1301 1535 -400 3591 3569 -5200 3856 3713
397 201407314623 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMorten AndersenJesper Nøhr
4 2 2655 -19600 2342 1871 -8100 1469 1301 44400 2504 3591 -16700 4303 3856
396 201407244611 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 2687 35000 1458 2342 2900 1366 1469 -18500 4298 3808 -19400 3625 3129
395 201407174605 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttSebastian LavalléeBjarke Kingo
4 2 1888 -500 1460 1458 -800 5457 5350 11500 3381 3625 -10200 -2748 -2883
394 201407174604 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttSebastian LavalléeBjarke Kingo
4 2 1888 18500 987 1460 400 5536 5457 -15300 3801 3381 -3600 -2774 -2748
393 201406124557 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMorten AndersenSebastian Lavallée
4 2 2544 -24700 1565 987 -21700 1061 568 6500 4715 4821 39900 2835 3801
392 201406054554 JaMartin Wedel JacobsenSebastian LavalléeAsger Nemo Klitgaard BremerEigo Kawatani
4 2 1256 -21300 2106 1565 12600 2560 2835 -4700 2498 2353 13400 -2141 -1731
391 201406054552 JaMartin Wedel JacobsenSebastian LavalléeAsger Nemo Klitgaard BremerEigo Kawatani
4 2 1256 11100 1849 2106 -9400 2827 2560 -12900 2852 2498 11200 -2506 -2141
390 201406054550 JaMartin Wedel JacobsenSebastian LavalléeAsger Nemo Klitgaard BremerEigo Kawatani
4 2 1256 3300 1782 1849 1500 2829 2827 4100 2789 2852 -8900 -2378 -2506
389 201405154535 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenAndreas Due PihlTobias Due Pihl
4 1 -575 -1900 1859 1782 3700 449 528 9000 -3492 -3234 -10800 -1117 -1377
388 201404244519 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenAndreas Due PihlKim Ruhe
4 2 -490 -43200 2997 1859 -600 893 845 23500 -4133 -3471 20300 -1718 -1193
387 201404244518 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenSebastian LavalléeAsger Nemo Klitgaard Bremer
4 2 3462 -1300 3018 2997 16500 5732 6079 -18000 3579 3137 2800 1519 1634
386 201404174516 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenClaes SchüttKim Iversen
4 2 3503 8400 7687 7790 -9700 3249 3018 -4500 2394 2311 5800 683 893
385 201404174515 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenClaes SchüttKim Iversen
4 2 3503 20700 7274 7687 2700 3175 3249 -31700 3158 2394 8300 405 683
384 201404174513 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 708 -5500 3374 3175 14400 38 405 -6900 1600 1410 -2000 -2179 -2157
383 201404174512 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 708 2600 3375 3374 8700 -197 38 3600 1532 1600 -14900 -1878 -2179
382 201403274493 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenRobert Bonde JensenMorten Andersen
4 2 3038 -5100 3511 3375 -14200 647 359 34200 537 1433 -14900 7454 6983
381 201402064451 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenAsger Nemo Klitgaard Bremer
4 1 3575 -12100 3813 3511 19200 4162 4629 -1600 4550 4499 -5500 1775 1662
380 201402064450 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenAsger Nemo Klitgaard Bremer
4 2 3575 8600 3604 3813 -11200 4457 4162 -18300 5032 4550 20900 1208 1775
379 201402064449 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenAsger Nemo Klitgaard Bremer
4 2 3575 -3300 3687 3604 7700 4286 4457 7100 4891 5032 -11500 1436 1208
378 201312264412 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSheila HansenEigo Kawatani
4 2 1464 -300 3750 3687 1000 2026 2037 200 265 299 -900 -187 -168