Hjem

Mahjong Danmark > Ratinglister > Ratingliste i MCR > Spillerside

Spillede spil

2023-12-07

Nr. Spilid OK Spiller 1 Spiller 2 Spiller 3 Spiller 4 Spiller 5 Spiller 6 Spiller 7
#S#VSG SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew
4 202302050220 JaElizabeth ToucasEmma FahlströmMichel MandixSandra van Wijmgaarden
4 4 2,07 -42 0,62 -0,37 45 16,52 17,27 -11 16,86 16,23 8 -25,71 -24,84
3 202302050140 JaGherman VasilleSaiming FungSara LandolsiElizabeth Toucas
4 4 -1,14 141 3,19 6,53 34 8,95 9,53 -91 -19,47 -21,24 -84 2,76 0,62
2 202302050090 JaCaroline ArnaudMartin van ThielElizabeth ToucasJesper Nøhr
4 4 14,23 -8 17,37 17,10 30 -21,62 -20,02 44 1,37 2,76 -66 59,78 57,06
1 202302050050 JaFrank Rostved-AnbergElizabeth ToucasJoël RatsimandresyFreddy Christiansen
4 4 36,28 -5 50,02 49,56 20 0,00 1,37 -104 19,04 16,92 89 76,08 77,28

Opdateret af
Tina Christensen