Hjem

Mahjong Danmark > Ratinglister > Ratingliste i MCR > Spillerside

Spillede spil

2023-09-28

Nr. Spilid OK Spiller 1 Spiller 2 Spiller 3 Spiller 4 Spiller 5 Spiller 6 Spiller 7
#S#VSG SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew
1069 202309280020 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisTina ChristensenEivind Bengtsson
4 2 51,27 -68 58,05 56,29 -4 55,28 55,13 105 61,52 63,99 -33 30,23 29,67
1068 202309280010 JaJesper NøhrEsben AndersenEivind BengtssonTina Christensen
4 2 43,38 -70 45,58 43,82 -93 40,20 37,94 -2 30,11 30,23 165 57,63 61,52
1067 202309210040 JaEivind BengtssonFreddy ChristiansenJeppe Stig NielsenSheila Hansen
4 3 47,48 14 29,43 30,11 240 89,62 94,73 -119 28,31 25,75 -135 42,56 39,33
1066 202309210020 JaIsabel Bahiano SteenholmJeppe Stig NielsenSheila HansenEivind Bengtsson
4 4 40,05 -88 62,58 59,89 92 25,72 28,31 199 37,64 42,56 -203 34,24 29,43
1065 202309210010 JaEskild Theodor MiddelboeMorten AndersenMartin Wedel JacobsenEsben AndersenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
6 1 36,85 -42 0,00 -0,81 18 21,19 21,73 10 57,94 58,05 -21 45,88 45,30 20 62,24 62,58 15 33,85 34,24
1064 202309070030 JaJeppe Stig NielsenTina ChristensenEivind BengtssonTing Fang OlsenJesper Nøhr
5 4 45,13 48 13,50 15,45 55 60,32 61,29 -55 34,95 33,85 -157 64,06 59,77 109 52,81 55,29
1063 202308310040 JaEivind BengtssonTina ChristensenJeppe Stig NielsenTing Fang Olsen
4 2 42,63 -95 37,23 34,95 -85 60,34 58,03 52 11,84 13,50 128 61,13 64,06
1062 202308310030 JaFreddy ChristiansenTina ChristensenEivind BengtssonEsben Andersen
4 4 55,47 -58 82,99 80,90 65 58,84 60,34 -47 37,94 37,23 40 42,12 43,42
1061 202308310010 JaEsben AndersenEivind BengtssonJesper NøhrTina Christensen
4 2 46,51 -100 44,57 42,12 244 31,74 37,94 -77 49,08 47,15 -67 60,67 58,84
1060 202308240050 JaCamilla Bonde DalsgaardJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 1 41,65 134 52,22 55,48 -50 15,95 14,87 2 31,63 31,74 -86 66,79 64,49
1059 202308240040 JaSheila HansenTing Fang OlsenEivind BengtssonJeppe Stig NielsenCamilla Bonde Dalsgaard
5 1 42,05 194 38,82 43,66 -87 69,12 66,79 -87 33,73 31,63 -100 18,29 15,95 80 50,28 52,22
1058 202308240030 JaJeppe Stig NielsenEivind BengtssonJesper NøhrEsben Andersen
4 4 36,42 7 17,66 18,29 -104 36,27 33,73 167 45,22 49,08 -70 46,52 44,57
1057 202308240010 JaJesper NøhrEsben AndersenEivind BengtssonIsabel Bahiano Steenholm
4 2 49,09 128 41,97 45,22 -160 50,49 46,52 53 34,78 36,27 -21 69,10 68,34
1056 202308170020 JaEsben AndersenSheila HansenMartin HansenTing Fang OlsenEivind Bengtsson
5 4 40,53 4 50,64 50,49 88 35,49 37,76 14 11,43 12,48 -178 72,24 67,12 72 32,84 34,78
1055 202308170010 JaTina ChristensenSebastian LavalléeEsben AndersenEivind Bengtsson
4 2 46,84 125 57,72 60,67 11 42,88 43,20 -59 52,16 50,64 -77 34,59 32,84
1054 202308100030 JaMichel MandixEivind BengtssonIsabel Bahiano SteenholmTing Fang OlsenFreddy Christiansen
5 4 53,60 -123 10,17 8,23 50 32,86 34,59 59 68,02 69,10 -9 72,93 72,24 23 84,01 83,83
1053 202308100010 JaIsabel Bahiano SteenholmMichel MandixEivind BengtssonSheila Hansen
4 2 37,27 32 67,60 68,02 -98 12,28 10,17 193 27,98 32,86 -127 41,20 38,01
1052 202308030060 JaEivind BengtssonSheila HansenJeppe Stig NielsenTina Christensen
4 3 36,14 204 22,73 27,98 -190 46,04 41,20 -30 18,07 17,66 16 57,72 57,72
1051 202308030040 JaFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 61,82 -6 84,44 84,01 226 62,02 67,60 -122 25,29 22,73 -98 75,52 72,93
1050 202308030030 JaFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 61,82 120 82,00 84,44 82 59,98 62,02 -143 27,95 25,29 -59 77,34 75,52
1049 202308030020 JaEivind BengtssonSheila HansenCamilla Bonde DalsgaardSusan Frederiksen
4 2 -7,33 98 25,95 27,95 46 43,74 44,24 -32 51,80 50,28 -112 -150,80 -151,80
1048 202306150040 JaEivind BengtssonTing Fang OlsenJeppe Stig NielsenChristoffer Bjørner
4 1 27,20 -6 26,09 25,95 44 73,40 74,20 23 9,30 9,98 -61 0,00 -1,35
1047 202306150030 JaEivind BengtssonCamilla Bonde DalsgaardJeppe Stig NielsenTing Fang OlsenNathja Lund-Jørgensen
5 2 26,44 3 26,01 26,09 9 60,71 60,51 -70 10,84 9,30 173 69,66 73,40 -115 -35,00 -37,08
1046 202306150020 JaEsben AndersenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonTing Fang OlsenNathja Lund-Jørgensen
5 2 33,41 -27 46,51 45,69 -11 61,33 60,71 113 23,09 26,01 17 69,69 69,66 -92 -33,56 -35,00
1045 202306150010 JaCamilla Bonde DalsgaardEsben AndersenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 2 44,98 151 57,76 61,33 -80 48,53 46,51 30 48,29 48,99 -101 25,34 23,09
1044 202306080030 JaFreddy ChristiansenEivind BengtssonCamilla Bonde DalsgaardTing Fang OlsenEsben Andersen
5 2 58,26 -15 90,76 89,99 -52 26,23 25,34 -109 60,48 57,76 80 67,83 69,69 96 46,01 48,53
1043 202306080020 JaFreddy ChristiansenEsben AndersenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 3 57,71 -51 92,65 90,76 107 43,12 46,01 -25 26,27 26,23 -31 68,80 67,83
1042 202306080010 JaAsger Nemo Klitgaard BremerEsben AndersenMorten AndersenEivind Bengtsson
4 1 21,24 -53 -8,52 -9,65 -66 44,90 43,12 65 23,64 25,24 54 24,95 26,27
1041 202306010040 JaTina ChristensenTing Fang OlsenFreddy ChristiansenEivind Bengtsson
4 3 58,85 -126 51,98 49,02 72 67,18 68,80 77 91,36 92,65 -23 24,89 24,95
1040 202306010030 JaFreddy ChristiansenMartin Wedel JacobsenEivind BengtssonMichel Mandix
4 4 47,75 -17 92,88 91,36 6 62,69 62,48 81 22,29 24,89 -70 13,14 12,28
1039 202306010010 JaEsben AndersenEivind BengtssonTina ChristensenMichel Mandix
4 1 34,46 -17 45,98 45,48 16 21,81 22,29 -1 57,10 56,94 2 12,96 13,14
1038 202305250030 JaFreddy ChristiansenJeppe Stig NielsenTina ChristensenEivind Bengtsson
4 4 45,66 509 81,33 92,88 -135 13,34 10,84 -76 59,29 57,10 -298 28,67 21,81
1037 202305250020 JaFreddy ChristiansenEsben AndersenTina ChristensenEivind Bengtsson
4 4 53,82 -6 82,17 81,33 120 42,78 45,98 -100 61,92 59,29 -14 28,39 28,67
1036 202305250010 JaEsben AndersenErik FrederiksenMorten AndersenEivind Bengtsson
4 2 -1,45 107 40,66 42,78 -101 -99,32 -100,60 111 21,17 23,64 -117 31,69 28,39
1035 202305110050 JaEsben AndersenTina ChristensenSheila HansenJeppe Stig NielsenEivind Bengtsson
5 2 38,54 -162 39,91 35,89 -1 66,39 66,02 57 46,64 47,94 47 9,64 11,16 59 30,13 31,69
1034 202305110040 JaEivind BengtssonTina ChristensenSheila HansenEsben Andersen
4 2 45,76 122 26,88 30,13 0 66,65 66,39 -69 48,37 46,64 -53 41,16 39,91
1033 202305110020 JaEsben AndersenEivind BengtssonTina ChristensenMartin Wedel Jacobsen
4 4 49,34 179 36,48 41,16 -113 29,14 26,88 -74 68,93 66,65 8 62,83 62,69
1032 202305110010 JaEsben AndersenMartin Wedel JacobsenErik FrederiksenTina ChristensenEivind Bengtsson
5 1 19,61 -3 36,66 36,48 9 62,87 62,83 -62 -98,51 -99,32 100 66,74 68,93 -44 30,30 29,14
1031 202305040050 JaTing Fang OlsenAnders LabichEivind BengtssonTina Christensen
4 2 46,92 -122 62,39 59,19 -27 31,91 31,43 104 27,50 30,30 45 65,86 66,74
1030 202305040040 JaEivind BengtssonTina ChristensenEsben AndersenTing Fang Olsen
4 3 48,10 89 24,88 27,50 -64 67,79 65,86 27 35,77 36,66 -52 63,96 62,39
1029 202305040020 JaTina ChristensenMichel MandixEivind BengtssonJesper Nøhr
4 4 39,28 123 65,43 67,79 -144 23,36 20,24 24 23,92 24,88 -3 44,40 44,20
1028 202305040010 JaMichel MandixEivind BengtssonErik FrederiksenTina ChristensenEsben Andersen
5 1 10,09 -10 23,70 23,36 -69 25,74 23,92 132 -102,49 -98,51 -24 66,38 65,43 -29 37,12 36,23
1027 202304290040 JaFreddy ChristiansenEivind BengtssonSheila HansenJesper Nøhr
4 4 48,91 113 75,03 77,14 -58 26,61 25,74 -41 49,38 48,37 -14 44,64 44,40
1026 202304290030 JaEivind BengtssonJesper NøhrSheila HansenFreddy Christiansen
4 4 48,91 -88 28,25 26,61 -117 47,46 44,64 62 47,84 49,38 143 72,10 75,03
1025 202304290020 JaJesper NøhrFreddy ChristiansenEivind BengtssonJeppe Stig Nielsen
4 4 39,63 -11 47,93 47,46 56 71,52 72,10 -213 33,29 28,25 168 5,80 10,73
1024 202304290010 JaJeppe Stig NielsenJesper NøhrFreddy ChristiansenEivind Bengtsson
4 4 39,63 -6 5,11 5,80 -29 48,86 47,93 10 72,06 71,52 25 32,51 33,29
1023 202304270040 JaShi Hua Chen KoldTina ChristensenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 54,22 18 51,66 52,13 75 64,65 66,38 27 31,56 32,51 -120 69,02 65,88
1022 202304270030 JaMartin HansenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonShi Hua Chen Kold
5 3 35,44 86 22,14 24,50 31 20,13 21,17 -137 51,96 48,29 -111 34,26 31,56 131 48,69 51,66
1021 202304200030 JaEivind BengtssonTina ChristensenJeppe Stig NielsenSheila Hansen
4 3 38,76 -52 35,48 34,26 192 63,57 67,82 -57 5,90 5,11 -83 50,09 47,84
1020 202304200010 JaTing Fang OlsenEivind BengtssonFreddy ChristiansenHenrik Leth
4 4 64,69 -225 70,05 64,43 85 32,62 35,48 149 68,52 72,06 -9 87,56 86,78
1019 202304060070 JaEivind BengtssonTina ChristensenTing Fang OlsenCamilla Bonde Dalsgaard
4 3 54,09 8 32,02 32,62 165 51,39 55,49 -199 74,38 69,12 26 58,58 59,14
1018 202304060050 JaMichel MandixTing Fang OlsenTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
5 3 48,30 -200 29,68 25,11 219 69,39 74,38 52 50,15 51,39 -38 59,73 58,58 -33 32,54 32,02
1017 202304060040 JaIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonSebastian Vikkelsø ElleholmTina Christensen
4 1 39,05 162 49,82 53,78 -72 34,30 32,54 -61 21,15 19,75 -29 50,94 50,15
1016 202304060020 JaMartin HansenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 4 38,92 -63 21,73 20,62 -142 54,79 50,94 16 49,70 49,82 189 29,46 34,30
1015 202303230030 JaSebastian LavalléeJeppe Stig NielsenEivind BengtssonShi Hua Chen Kold
4 2 30,61 -51 36,63 35,30 -81 11,32 9,56 28 28,74 29,46 104 45,74 48,12
1014 202303230020 JaHenrik LethMartin FaartoftIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 4 65,02 34 92,98 93,12 80 81,02 82,58 -60 56,90 55,64 -54 29,19 28,74
1013 202303230010 JaTina ChristensenEivind BengtssonErik FrederiksenSheila Hansen
4 2 10,81 129 53,88 56,54 -51 30,69 29,19 -50 -104,42 -104,24 -28 63,07 61,74
1012 202303090040 JaTina ChristensenEivind BengtssonMartin Wedel JacobsenTing Fang Olsen
4 4 53,20 -260 60,40 53,88 -16 30,53 30,69 72 60,85 62,42 204 61,03 65,81
1011 202303090010 JaMorten AndersenMichel MandixEivind BengtssonIsabel Bahiano Steenholm
4 2 31,22 71 20,78 22,66 -18 16,23 15,97 -6 30,67 30,53 -47 57,18 55,70
1010 202303020040 JaJeppe Stig NielsenFreddy ChristiansenSheila HansenEivind Bengtsson
4 2 43,26 -36 16,13 15,58 -27 70,78 69,77 48 55,97 57,00 15 30,14 30,67
1009 202303020030 JaEivind BengtssonJeppe Stig NielsenFreddy ChristiansenMartin FaartoftSheila Hansen
5 1 50,81 -48 31,21 30,14 47 14,74 16,13 43 69,83 70,78 1 81,19 81,02 -43 57,08 55,97
1008 202303020020 JaMartin HansenEsben AndersenFreddy ChristiansenEivind BengtssonSheila Hansen
5 3 43,65 47 16,66 18,31 -56 43,16 41,80 -73 72,15 69,83 -25 31,60 31,21 107 54,66 57,08
1007 202303020010 JaTina ChristensenEivind BengtssonErik FrederiksenEsben Andersen
4 2 7,49 102 57,50 59,40 52 30,60 31,60 -64 -104,02 -104,22 -90 45,86 43,16
1006 202302230040 JaSheila HansenJesper NøhrEivind BengtssonTina Christensen
4 4 48,88 -49 56,03 54,66 169 48,63 52,76 -45 31,27 30,60 -75 59,59 57,50
1005 202302230020 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenHenrik LethEivind Bengtsson
4 4 65,00 -19 61,22 60,85 -104 74,92 72,15 161 92,50 95,75 -38 31,38 31,27
1004 202302230010 JaEivind BengtssonTina ChristensenErik FrederiksenMorten Andersen
4 2 1,92 22 31,19 31,38 -17 60,68 59,53 -58 -103,90 -104,02 53 19,69 20,78
1003 202302160040 JaSheila HansenJeppe Stig NielsenFreddy ChristiansenTina ChristensenEivind Bengtsson
5 3 47,75 106 54,75 57,22 -67 15,80 14,74 57 74,01 74,92 11 60,64 60,68 -107 33,56 31,19
1002 202302160020 JaCamilla Bonde DalsgaardHenrik LethFreddy ChristiansenEivind Bengtsson
4 4 64,95 -85 61,72 59,73 61 91,66 92,50 56 72,83 74,01 -32 33,57 33,56
1001 202302160010 JaEsben AndersenEivind BengtssonSheila HansenCamilla Bonde Dalsgaard
4 2 49,11 -17 46,77 46,37 -35 34,25 33,57 -14 55,17 54,75 66 60,23 61,72
1000 202302090050 JaEivind BengtssonMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldJeppe Stig Nielsen
4 3 32,33 -72 36,09 34,25 52 35,37 36,59 -19 46,46 45,74 39 11,40 12,74
999 202302090040 JaEivind BengtssonMartin HansenCamilla Bonde DalsgaardEsben Andersen
4 4 40,50 -93 38,31 36,09 95 15,99 18,90 97 58,30 60,23 -99 49,40 46,77
998 202301190020 JaEsben AndersenEivind BengtssonMikkel Askjær-FriisDan Cheung
4 3 32,75 325 48,45 56,14 -81 40,43 38,31 -80 38,69 36,62 -164 3,41 -0,08
997 202301190010 JaCamilla Bonde DalsgaardJesper NøhrEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 51,08 5 58,26 58,30 -28 57,92 57,15 -13 40,63 40,43 36 47,52 48,45
996 202301120060 JaJeppe Stig NielsenEsben AndersenTina ChristensenEivind Bengtsson
4 3 41,73 -106 13,79 11,70 108 44,93 47,52 -3 67,61 67,06 1 40,58 40,63
995 202301120050 JaMartin FaartoftEivind BengtssonMartin HansenEsben Andersen
4 1 45,80 2 81,36 81,19 -28 41,25 40,58 -7 16,51 16,52 33 44,10 44,93
994 202301120030 JaEsben AndersenMartin FaartoftMartin HansenDan CheungEivind Bengtsson
5 2 37,32 -18 44,63 44,10 -9 82,13 81,36 63 14,68 16,51 -55 4,36 3,41 19 40,82 41,25
993 202301120010 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonEsben AndersenJesper Nøhr
4 2 44,20 47 34,04 35,33 -17 41,21 40,82 -29 45,36 44,63 -1 56,19 56,02
992 202301050060 JaEivind BengtssonIsabel Bahiano SteenholmFreddy ChristiansenSheila Hansen
4 3 57,35 -2 40,95 41,21 90 63,78 65,87 -55 77,81 76,08 -33 46,88 46,26
991 202301050040 JaEivind BengtssonHenrik LethMichel MandixMartin Faartoft
4 4 60,20 155 36,60 40,95 94 101,76 103,04 -189 18,28 14,69 -60 84,18 82,13
990 202301050010 JaEsben AndersenMartin Wedel JacobsenEivind BengtssonTina Christensen
4 2 53,05 -117 52,47 49,59 36 58,98 59,79 9 36,17 36,60 72 64,58 66,22
989 202212150040 JaFreddy ChristiansenEsben AndersenEivind BengtssonTina Christensen
4 2 60,35 -117 83,95 80,77 156 52,46 56,41 -27 36,54 36,17 -12 68,43 68,04
988 202212150030 JaEivind BengtssonTina ChristensenFreddy ChristiansenEsben Andersen
4 4 60,35 111 33,17 36,54 -88 70,84 68,43 40 83,54 83,95 -63 53,84 52,46
987 202212150010 JaMichel MandixMartin Wedel JacobsenJesper NøhrEsben AndersenEivind Bengtsson
5 1 45,76 -32 22,24 21,59 -67 60,74 58,98 -30 62,08 61,23 19 53,42 53,84 110 30,34 33,17
986 202212080040 JaEivind BengtssonTina ChristensenJesper NøhrSheila Hansen
4 1 53,37 -90 32,45 30,34 -73 72,77 70,84 45 61,01 62,08 118 47,24 50,21
985 202212080030 JaTina ChristensenSheila HansenEsben AndersenJesper NøhrEivind Bengtsson
5 3 53,38 40 72,13 72,77 -88 49,33 47,24 87 51,24 53,42 13 60,83 61,01 -52 33,35 32,45
984 202212080020 JaDan CheungJesper NøhrEsben AndersenTina ChristensenEivind Bengtsson
5 1 44,18 131 -0,21 3,32 -80 62,93 60,83 61 49,76 51,24 -97 74,73 72,13 -15 33,66 33,35
983 202211220020 JaTing Fang OlsenEivind BengtssonTina ChristensenHenrik Leth
4 4 67,88 164 55,05 59,36 -149 36,53 33,66 -60 80,49 78,72 45 99,47 99,80
982 202211220010 JaTina ChristensenEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
4 2 48,21 102 78,34 80,49 -26 37,03 36,53 -81 21,79 20,12 5 55,68 55,71
981 202211170030 JaJeppe Stig NielsenSheila HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 3 40,25 -147 16,45 13,28 18 55,47 55,64 -29 37,70 37,03 158 51,38 55,05
980 202211170020 JaCamilla Bonde DalsgaardTing Fang OlsenRobert Bonde JensenEivind Bengtsson
4 4 41,39 -130 55,34 51,83 198 46,68 51,38 153 20,39 24,64 -221 43,13 37,70
979 202211100040 JaShi Hua Chen KoldEivind BengtssonEsben AndersenTing Fang Olsen
4 2 47,60 -108 47,59 44,93 -4 43,18 43,13 63 54,21 55,68 49 45,44 46,68
978 202211100030 JaHenrik LethMartin Wedel JacobsenEivind BengtssonEsben Andersen
4 4 65,16 391 90,55 99,47 -177 68,16 63,77 -114 45,48 43,18 -100 56,44 54,21
977 202211100010 JaEivind BengtssonEsben AndersenErik FrederiksenMichel Mandix
4 2 5,39 10 45,73 45,48 -24 57,67 56,44 -38 -102,53 -102,14 52 20,70 21,79
976 202211030040 JaEivind BengtssonEsben AndersenMikkel Askjær-FriisSebastian Lavallée
4 2 38,40 -34 46,67 45,73 46 56,76 57,67 -32 10,54 10,09 20 39,63 40,11
975 202211030020 JaEivind BengtssonEsben AndersenTing Fang OlsenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 41,03 11 46,46 46,67 -18 57,41 56,76 -67 47,17 45,44 74 13,06 15,23
974 202211030010 JaEsben AndersenTina ChristensenNathja Lund-JørgensenMichel MandixEivind Bengtsson
5 2 35,37 -82 59,74 57,41 42 80,19 80,67 1 -26,97 -26,18 61 16,76 18,49 -22 47,15 46,46
973 202210270040 JaFreddy ChristiansenTing Fang OlsenEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 58,09 37 77,64 78,31 -67 48,71 47,17 0 47,02 47,15 30 59,01 59,74
972 202210270020 JaEivind BengtssonFreddy ChristiansenTing Fang OlsenEsben Andersen
4 4 58,09 -115 49,61 47,02 136 74,73 77,64 41 47,45 48,71 -62 60,58 59,01
971 202210270010 JaEivind BengtssonJesper NøhrEsben AndersenMichel Mandix
4 2 47,18 52 48,34 49,61 89 59,71 61,75 -74 62,60 60,58 -67 18,05 16,76
970 202210130080 JaJeppe Stig NielsenTina ChristensenTing Fang OlsenEivind Bengtsson
4 1 48,07 -8 16,89 16,88 -96 81,20 78,61 56 47,03 48,43 48 47,15 48,34
969 202210130070 JaTing Fang OlsenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 42,65 0 47,08 47,03 92 11,19 13,85 -2 47,25 47,15 -90 65,10 62,60
968 202210130060 JaTing Fang OlsenEsben AndersenMartin Wedel JacobsenEivind Bengtsson
4 1 56,90 32 46,22 47,08 49 63,92 65,10 -21 68,76 68,16 -60 48,69 47,25
967 202210130040 JaErik FrederiksenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 -5,82 -148 -99,44 -101,94 -58 18,62 16,89 293 42,05 48,69 -87 15,47 13,06
966 202210130030 JaEivind BengtssonSusan FrederiksenErik FrederiksenJesper Nøhr
4 2 -35,04 122 39,96 42,05 -150 -146,48 -148,81 -131 -96,97 -99,44 159 63,34 66,06
965 202210080010 JaSheila HansenJesper NøhrEivind BengtssonTina Christensen
4 4 60,65 13 57,41 57,81 111 60,37 63,09 -44 40,54 39,96 -80 84,26 81,74
964 202209290040 JaFreddy ChristiansenEsben AndersenMartin Wedel JacobsenEivind Bengtsson
4 3 61,65 34 75,72 76,29 -56 62,40 61,01 93 66,57 68,76 -71 41,92 40,54
963 202209150040 JaTing Fang OlsenMartin Wedel JacobsenEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 54,33 -27 44,27 43,73 20 68,90 69,21 91 39,49 41,92 -84 64,64 62,44
962 202209150030 JaTing Fang OlsenEivind BengtssonMartin Wedel JacobsenJeppe Stig Nielsen
4 1 44,15 -32 45,07 44,27 28 38,76 39,49 59 67,58 68,90 -55 25,18 23,93
961 202209150010 JaEsben AndersenCamilla Bonde DalsgaardMartin Wedel JacobsenNathja Lund-JørgensenEivind Bengtsson
5 1 38,44 -56 69,16 67,58 118 49,56 52,43 -59 68,69 67,03 -14 -33,69 -33,58 11 38,49 38,76
960 202209080030 JaEsben AndersenTing Fang OlsenHanna WirmanEivind Bengtsson
4 1 38,05 -15 69,73 69,16 -18 45,57 45,07 26 -1,40 -0,51 7 38,32 38,49
959 202209080020 JaSebastian Vikkelsø ElleholmEsben AndersenTing Fang OlsenEivind BengtssonHanna Wirman
5 2 33,54 -158 19,19 15,47 -168 74,38 69,73 27 45,04 45,57 359 29,40 38,32 -60 -0,34 -1,40
958 202209080010 JaSusan FrederiksenIsabel Bahiano SteenholmErik FrederiksenEivind BengtssonEsben Andersen
5 2 -17,38 12 -148,45 -146,53 -13 53,56 52,36 -31 -96,74 -96,52 17 29,56 29,40 15 75,15 74,38
957 202209010030 JaIsabel Bahiano SteenholmTing Fang OlsenEivind BengtssonSheila Hansen
4 4 46,56 -29 57,62 56,64 79 43,03 45,04 -120 32,14 29,56 70 53,46 55,00
956 202209010020 JaEsben AndersenEivind BengtssonIsabel Bahiano SteenholmErik Frederiksen
4 1 17,04 -26 76,17 75,15 58 30,78 32,14 23 57,30 57,62 -55 -96,08 -96,74
955 202208250050 JaTina ChristensenTing Fang OlsenEivind BengtssonJeppe Stig Nielsen
4 2 43,81 -45 77,77 76,24 78 41,07 43,03 -27 31,30 30,78 -6 25,10 25,18
954 202208250040 JaTina ChristensenEsben AndersenTing Fang OlsenEivind Bengtsson
4 2 56,71 25 77,41 77,77 0 76,95 76,70 -16 41,28 41,07 -9 31,20 31,30
953 202208250020 JaEsben AndersenMartin Wedel JacobsenTing Fang OlsenTina ChristensenEivind Bengtsson
5 2 59,20 -50 78,42 76,95 328 61,08 69,15 -157 44,98 41,28 -156 81,54 77,41 35 29,98 31,20
952 202208250010 JaEivind BengtssonMartin Wedel JacobsenTina ChristensenNathja Lund-JørgensenEsben Andersen
5 2 43,34 -68 31,51 29,98 41 60,27 61,08 34 81,17 81,54 -112 -32,47 -34,30 105 76,24 78,42
951 202208110030 JaJeppe Stig NielsenTing Fang OlsenMichel MandixEivind Bengtsson
4 2 30,66 -63 23,14 21,67 -34 48,53 47,47 -7 22,04 21,98 104 28,92 31,51
950 202208110020 JaMichel MandixTing Fang OlsenEivind BengtssonEsben Andersen
4 4 44,38 -123 24,56 22,04 41 47,61 48,53 -72 30,34 28,92 154 75,01 78,01
949 202208110010 JaMichel MandixEivind BengtssonTina ChristensenEsben AndersenIsabel Bahiano Steenholm
5 2 54,19 19 23,72 24,56 22 29,49 30,34 -43 83,03 81,61 -39 76,24 75,01 41 58,48 59,44
948 202208040050 JaSheila HansenEivind BengtssonTing Fang OlsenJeppe Stig Nielsen
4 1 38,19 9 52,38 52,51 0 29,43 29,49 1 47,64 47,61 -10 23,29 23,14
947 202208040030 JaEsben AndersenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonNathja Lund-Jørgensen
4 4 21,54 -22 78,16 76,24 -19 13,23 12,97 -77 31,55 29,43 118 -36,77 -32,47
946 202208040010 JaMikkel Askjær-FriisNathja Lund-JørgensenEivind BengtssonEsben AndersenMartin Wedel Jacobsen
5 2 30,38 47 15,97 17,31 -51 -36,33 -36,77 -163 35,64 31,55 28 78,05 78,16 139 58,58 61,66
945 202207280050 JaCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonJeppe Stig Nielsen
4 4 29,87 37 45,83 46,34 -17 16,05 15,97 -16 36,19 35,64 -4 21,42 21,53
944 202207280020 JaCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisJeppe Stig Nielsen
5 2 36,11 143 42,37 45,83 -59 37,66 36,19 41 60,03 60,75 -50 17,36 16,36 -75 23,11 21,42
943 202207210040 JaFreddy ChristiansenEivind BengtssonMikkel Askjær-FriisTina Christensen
4 4 55,78 -88 82,34 79,55 -38 38,16 37,66 -251 22,68 17,36 377 79,94 88,55
942 202207210020 JaMikkel Askjær-FriisFreddy ChristiansenTina ChristensenEivind Bengtsson
4 4 55,78 40 20,85 22,68 94 80,66 82,34 -224 86,15 79,94 90 35,47 38,16
941 202207210010 JaIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel MandixEsben AndersenTina Christensen
5 2 56,62 81 56,40 58,40 -140 38,71 35,47 -29 25,14 24,82 42 77,47 78,25 46 85,37 86,15
940 202207070030 JaEivind BengtssonSheila HansenTing Fang OlsenJeppe Stig Nielsen
4 2 37,55 -100 41,22 38,71 40 48,42 49,27 82 37,08 39,11 -22 23,48 23,11
939 202207070020 JaJeppe Stig NielsenFreddy ChristiansenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonCamilla Bonde Dalsgaard
5 4 41,02 -68 24,74 23,48 62 76,50 77,15 -131 23,62 20,85 111 38,45 41,22 26 41,76 42,37
938 202206160020 JaEivind BengtssonCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldSheila Hansen
4 4 44,99 -56 39,69 38,45 -83 40,15 38,24 -69 51,33 49,49 208 48,81 53,79
937 202206160010 JaCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonIsabel Bahiano SteenholmTing Fang OlsenFreddy Christiansen
5 4 51,23 -9 40,09 40,15 -158 43,35 39,69 161 52,86 56,74 -144 45,88 42,50 150 73,96 77,07
936 202206090030 JaMichel MandixEivind BengtssonFreddy ChristiansenErik FrederiksenSusan Frederiksen
5 3 -21,38 -20 26,52 25,14 48 43,36 43,35 154 71,90 73,96 -130 -94,18 -96,03 -52 -154,50 -153,32
935 202206090020 JaEsben AndersenEivind BengtssonMichel MandixErik Frederiksen
4 1 14,82 9 83,80 83,59 -3 43,62 43,36 -9 26,81 26,52 3 -94,93 -94,18
934 202206090010 JaSusan FrederiksenEivind BengtssonEsben AndersenErik Frederiksen
4 1 -30,50 27 -155,95 -154,50 -48 45,28 43,62 77 82,59 83,80 -56 -93,94 -94,93
933 202206020040 JaJesper NøhrSheila HansenFreddy ChristiansenEivind Bengtsson
4 4 56,53 148 56,52 60,13 -88 50,82 48,81 -132 75,58 71,90 72 43,20 45,28
932 202206020030 JaEsben AndersenFreddy ChristiansenNathja Lund-JørgensenEivind Bengtsson
4 4 42,20 2 83,55 82,59 55 75,04 75,58 11 -34,72 -32,57 -68 44,92 43,20
931 202206020020 JaMichel MandixSusan FrederiksenEsben AndersenErik FrederiksenEivind Bengtsson
5 1 -18,92 42 26,05 26,81 -42 -155,75 -155,95 -16 84,59 83,55 -37 -93,48 -93,94 53 44,00 44,92
930 202205260070 JaBibbi ZhangMichel MandixEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 29,64 1 -0,56 -0,17 145 25,24 28,88 -34 45,03 44,00 -112 48,86 45,86
929 202205260050 JaEivind BengtssonMichel MandixSheila HansenMartin Faartoft
4 4 53,74 -226 50,46 45,03 215 19,16 25,24 1 61,45 61,28 10 83,90 83,40
928 202205260020 JaSheila HansenEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
4 1 54,54 85 59,36 61,45 3 50,36 50,46 -80 20,93 19,16 -8 87,51 87,11
927 202205198157 JaFreddy ChristiansenEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
4 2 66,20 -9 85,50 85,04 -92 52,46 50,36 172 41,71 46,26 -71 85,14 83,16
926 202205198155 JaIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben AndersenAksel Fristrup
5 2 48,59 -54 63,83 62,31 -118 55,46 52,46 -9 41,85 41,71 152 81,80 85,14 29 0,00 1,32
925 202205198153 JaEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben AndersenSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 1 -14,47 -39 56,87 55,46 -16 42,60 41,85 59 80,93 81,80 -45 -153,82 -154,07 41 -98,94 -97,39
924 202205128152 JaJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 2 44,10 -128 21,83 18,95 134 36,69 40,09 4 62,08 61,96 60 55,53 56,87 -70 44,34 42,60
923 202205128151 JaJeppe Stig NielsenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 2 48,90 -13 21,82 21,83 125 83,46 86,12 27 35,87 36,69 -129 58,84 55,53 -10 44,53 44,34
922 202205128150 JaJeppe Stig NielsenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 47,26 -36 22,08 21,82 170 60,00 63,83 -43 60,20 58,84 -91 46,74 44,53
921 202205128147 JaEivind BengtssonEsben AndersenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 1 -25,97 103 58,17 60,20 53 83,87 84,50 -72 -149,12 -150,15 -84 -96,79 -98,44
920 202205058145 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 54,15 32 89,24 89,60 -82 23,73 22,08 -35 59,09 58,17 85 44,52 46,74
919 202205058143 JaEivind BengtssonEsben AndersenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 3 -26,01 83 58,61 59,09 -82 85,73 81,66 -89 -148,43 -148,36 88 -99,98 -96,45
918 202205058140 JaTina ChristensenEivind BengtssonEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
4 1 53,67 143 87,78 91,12 -74 60,49 58,61 -68 87,63 85,73 -1 -21,23 -20,79
917 202204288138 JaAnders LabichTina ChristensenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 3 56,42 195 25,60 30,95 -228 96,33 90,00 43 59,50 60,49 -10 44,26 44,24
916 202204288136 JaCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
4 4 38,44 141 25,81 29,55 -8 60,22 59,50 75 85,24 85,93 -208 -17,51 -21,22
915 202204288134 JaEivind BengtssonMichel MandixEsben AndersenErik FrederiksenNathja Lund-Jørgensen
5 2 10,73 3 60,77 60,22 -124 25,58 22,33 -37 87,09 85,24 86 -100,14 -96,65 72 -19,66 -17,51
914 202204148128 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind BengtssonMichel Mandix
4 4 30,21 -227 38,10 32,37 -10 0,85 1,33 74 59,68 60,77 163 22,22 26,39
913 202204078125 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenSheila HansenEivind Bengtsson
4 2 60,46 48 95,57 96,33 -110 25,66 23,37 1 62,45 62,45 61 58,14 59,68
912 202204078124 JaJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonEsben Andersen
4 4 51,57 -155 28,89 25,66 -32 38,56 38,10 -72 60,11 58,14 259 78,72 84,37
911 202204078123 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 73,03 -83 97,93 95,57 91 55,25 57,71 91 57,67 60,11 -99 81,26 78,72
910 202203178114 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenEivind BengtssonEsben Andersen
4 4 58,96 29 33,96 35,28 -252 67,80 61,44 144 54,04 57,67 79 80,02 81,43
909 202203108112 JaMartin HansenEivind BengtssonMichel MandixTing Fang OlsenEsben Andersen
5 3 39,84 -139 6,22 3,43 -5 54,43 54,04 79 24,76 26,97 -67 35,52 33,96 132 78,25 80,79
908 202203038108 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
4 3 50,58 -40 34,65 33,96 -62 56,05 54,43 56 33,84 35,52 46 77,78 78,41
907 202203038106 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben AndersenMarianne Mejse
5 2 40,75 -39 35,55 34,65 60 54,75 56,05 37 32,83 33,84 -101 80,77 77,78 43 -0,13 1,43
906 202202248104 JaHenrik LethJeppe Stig NielsenMorten AndersenEivind BengtssonJesper NøhrTing Fang Olsen
6 3 48,26 65 93,54 94,30 -199 41,38 36,62 37 9,01 10,64 -48 56,07 54,75 209 55,42 60,42 -64 34,14 32,83
905 202112288094 JaTina ChristensenEivind BengtssonJesper NøhrEsben Andersen
4 4 75,42 -4 112,27 111,27 94 53,23 56,07 -84 60,15 58,47 -6 76,04 75,88
904 202112288093 JaTina ChristensenEivind BengtssonJesper NøhrEsben Andersen
4 4 75,42 28 112,49 112,27 47 51,50 53,23 27 59,09 60,15 -102 78,61 76,04
903 202112288092 JaTina ChristensenEivind BengtssonJesper NøhrEsben Andersen
4 4 75,42 -63 114,99 112,49 88 48,71 51,50 -87 60,86 59,09 62 77,14 78,61
902 202112098090 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldEivind Bengtsson
4 2 65,09 -97 118,04 114,99 6 42,67 43,10 47 52,24 53,56 44 47,40 48,71
901 202112098089 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonEsben Andersen
4 1 75,11 31 117,53 118,04 102 49,55 52,24 -37 48,15 47,40 -96 85,22 82,77
900 202112098088 JaTina ChristensenEivind BengtssonJesper NøhrEsben Andersen
4 3 77,26 -28 118,99 117,53 6 47,46 48,15 5 57,68 58,16 17 84,94 85,22
899 202112098087 JaTina ChristensenEivind BengtssonJesper NøhrEsben Andersen
4 2 77,26 35 118,63 118,99 54 45,73 47,46 -111 60,21 57,68 22 84,49 84,94
898 202112048086 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenEivind BengtssonSebastian Vikkelsø Elleholm
4 3 60,63 -46 120,87 118,63 161 73,39 77,11 -88 47,65 45,73 -27 0,61 1,06
897 202112048085 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 58,39 -116 124,55 120,87 -82 25,93 24,30 20 47,02 47,65 178 36,05 40,72
896 202112048083 JaFreddy ChristiansenMartin FaartoftEivind BengtssonNathja Lund-Jørgensen
4 2 44,41 -80 75,75 73,39 228 78,69 83,90 21 46,53 47,02 -169 -23,34 -26,67
895 202111118066 JaJeppe Stig NielsenLars TherkelsenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 29,83 -78 44,78 42,67 43 -8,42 -6,89 -55 48,11 46,53 90 34,86 37,02
894 202111118064 JaSheila HansenEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
4 1 56,72 136 56,39 59,77 -79 50,03 48,11 -90 36,97 34,86 33 83,47 84,13
893 202111118063 JaSheila HansenEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
4 4 56,72 -8 56,58 56,39 -150 53,62 50,03 -10 36,73 36,97 168 79,94 83,47
892 202111118062 JaCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonEsben AndersenSimon Andersen
4 2 33,75 5 25,35 25,57 40 52,86 53,62 19 80,05 79,94 -64 -23,27 -24,14
891 202110288055 JaJeppe Stig NielsenSheila HansenEivind BengtssonDan Drachmann
4 2 38,14 57 40,17 41,55 -42 60,39 59,07 62 51,50 52,86 -77 0,49 -0,94
890 202110288053 JaJeppe Stig NielsenEivind BengtssonEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
4 4 38,81 -127 43,38 40,17 286 44,67 51,50 11 80,80 80,05 -170 -13,60 -16,47
889 202110288051 JaTina ChristensenEivind BengtssonEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
4 1 56,67 50 113,94 114,83 -50 45,84 44,67 78 79,00 80,80 -78 -12,09 -13,60
888 202110148047 JaJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonNathja Lund-Jørgensen
4 4 25,62 -60 45,32 43,38 -83 27,41 25,35 169 42,12 45,84 -26 -12,38 -12,09
887 202110078041 JaEivind BengtssonSusan FrederiksenErik FrederiksenNathja Lund-JørgensenDan Drachmann
5 1 -44,66 245 36,54 42,12 -84 -153,07 -154,48 -81 -97,93 -99,61 -111 -8,83 -11,81 31 0,00 0,49
886 202109308039 JaJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonNathja Lund-Jørgensen
4 4 24,74 169 41,61 45,32 105 23,35 25,94 -50 38,08 36,54 -224 -4,07 -8,83
885 202109308037 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonNathja Lund-Jørgensen
4 2 47,11 69 100,45 101,49 41 51,97 52,92 -24 38,57 38,08 -86 -2,56 -4,07
884 202109168025 JaCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonEsben AndersenSimon Andersen
4 1 30,97 -48 28,59 27,41 -48 39,82 38,57 161 76,48 80,20 -65 -21,01 -22,30
883 202109168024 JaEivind BengtssonEsben AndersenSusan FrederiksenErik FrederiksenSimon Andersen
5 1 -30,97 105 37,64 39,82 42 76,10 76,48 -18 -149,75 -149,46 -74 -99,28 -100,69 -55 -19,57 -21,01
882 202109098022 JaFreddy ChristiansenSheila HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 2 54,57 -97 79,68 76,97 83 50,52 52,62 -40 38,42 37,64 54 49,67 51,06
881 202109098020 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind BengtssonNathja Lund-Jørgensen
4 4 19,37 163 18,97 22,96 -186 26,41 21,71 54 37,55 38,42 -31 -5,46 -5,61
880 202108268009 JaHenrik LethKim IversenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonNathja Lund-Jørgensen
5 1 40,23 118 93,40 96,00 -1 19,25 19,35 -3 53,53 53,37 -69 39,26 37,55 -45 -4,31 -5,15
879 202108268008 JaShi Hua Chen KoldEivind BengtssonErik FrederiksenNathja Lund-Jørgensen
4 1 -5,41 -16 54,30 53,53 -7 39,71 39,26 -77 -108,85 -110,12 100 -6,80 -4,31
878 202108128005 JaKim IversenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 41,96 -83 22,24 20,43 -104 46,81 44,18 35 38,81 39,71 152 59,99 63,52
877 202108128003 JaKim IversenFreddy ChristiansenEivind BengtssonEsben Andersen
4 4 57,14 -83 23,44 22,24 196 81,35 85,54 -69 40,08 38,81 -44 83,68 81,96
876 202107297997 JaEivind BengtssonSebastian LavalléeSusan FrederiksenErik FrederiksenSimon Andersen
5 3 -38,24 -66 43,19 40,08 6 43,53 42,17 -135 -145,01 -146,35 -24 -110,43 -109,69 219 -22,51 -17,42
875 202107297996 JaSheila HansenEivind BengtssonSusan FrederiksenErik FrederiksenSimon Andersen
5 1 -37,10 -24 50,40 49,26 66 42,05 43,19 1 -145,71 -145,01 -24 -110,29 -110,43 -19 -21,94 -22,51
874 202106247983 JaKim IversenJeppe Stig NielsenSheila HansenEivind Bengtsson
4 2 38,89 21 15,54 16,35 216 45,09 50,35 -115 49,79 46,81 -122 45,14 42,05
873 202106107978 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenEivind BengtssonEsben Andersen
5 4 61,08 -8 93,31 92,33 -131 53,52 50,51 -148 31,77 28,87 240 38,74 45,14 47 88,04 88,53
872 202106107977 JaTina ChristensenEivind BengtssonJesper NøhrEsben Andersen
4 1 66,19 68 91,78 93,31 -57 39,99 38,74 -19 45,02 44,68 8 87,98 88,04
871 202106037976 JaJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 47,74 -140 48,16 44,70 123 50,81 53,81 -81 41,92 39,99 98 50,08 52,47
870 202106037975 JaJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
5 3 55,79 -47 49,19 48,16 38 49,77 50,81 -21 42,18 41,92 -39 50,95 50,08 69 86,86 87,98
869 202105207968 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 64,81 124 82,90 85,74 -72 49,47 47,89 -81 43,93 42,18 29 82,93 83,43
868 202105207967 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonEsben Andersen
4 4 64,81 254 77,00 82,90 -162 53,14 49,47 -95 45,78 43,93 3 83,31 82,93
867 202105137963 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 57,26 182 75,79 80,06 -77 55,24 53,36 -98 48,09 45,78 -7 49,93 49,85
866 202105137962 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 57,26 15 75,88 75,79 -44 56,29 55,24 215 42,48 48,09 -186 54,40 49,93
865 202012057949 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
4 2 57,68 -62 77,66 75,88 -33 88,51 87,32 -34 25,48 25,04 129 39,07 42,48
864 202012057948 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
4 4 57,68 -69 79,88 77,66 -45 90,41 88,51 152 20,88 25,48 -38 39,55 39,07
863 202012057947 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
4 4 57,68 77 78,51 79,88 -21 91,75 90,41 -41 20,98 20,88 -15 39,47 39,55
862 202010227938 JaJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisSheila HansenEivind BengtssonSebastian Lavallée
5 3 42,92 117 53,61 56,29 -218 21,43 16,47 14 55,48 55,60 104 36,81 39,47 -17 47,24 46,75
861 202010227935 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 1 40,24 -59 22,78 21,43 60 54,08 55,48 52 35,49 36,81 -53 48,61 47,24
860 202010227933 JaEivind BengtssonSebastian Vikkelsø ElleholmSimon AndersenKarina Bolvig Nielsen
4 1 -5,54 -92 38,04 35,49 -44 -7,14 -8,22 72 -20,43 -18,55 64 -32,65 -30,89
859 202010157931 JaJeppe Stig NielsenEivind BengtssonMichel MandixSebastian Vikkelsø Elleholm
4 4 16,61 -152 58,34 53,61 57 37,15 38,04 22 -19,50 -18,09 73 -9,56 -7,14
858 202010157929 JaEivind BengtssonSebastian LavalléeEsben AndersenKarina Bolvig Nielsen
4 2 32,48 -12 37,51 37,15 -21 49,34 48,61 88 73,28 74,95 -55 -30,20 -30,78
857 202010087925 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
4 4 31,53 -104 25,17 22,78 -36 38,56 37,51 133 71,00 73,28 7 -8,61 -7,46
856 202010017920 JaKim IversenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 47,52 100 37,10 39,69 -79 60,45 58,34 -1 38,47 38,56 -20 54,05 53,47
855 202010017919 JaEivind BengtssonMichel MandixSimon AndersenKarina Bolvig Nielsen
4 3 -7,31 140 35,83 38,47 8 -19,80 -19,37 -91 -18,40 -20,43 -57 -26,86 -27,90
854 202009247916 JaKim IversenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 46,79 -16 37,38 37,10 93 58,29 60,45 -71 37,47 35,83 -6 54,04 53,80
853 202009247915 JaJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonEsben Andersen
4 4 47,06 -130 61,83 58,29 -99 27,09 25,17 99 34,76 37,47 130 64,57 67,32
852 202009247911 JaTina ChristensenEivind BengtssonEsben AndersenErik Frederiksen
4 2 17,62 -10 75,35 74,39 153 31,15 34,76 5 65,04 64,57 -148 -101,04 -103,23
851 202009177910 JaKim IversenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 3 47,78 -181 47,78 43,34 -108 64,79 61,83 15 30,46 31,15 274 48,08 54,80
850 202009177909 JaEivind BengtssonMichel MandixEsben AndersenKarina Bolvig Nielsen
4 3 10,13 -62 32,39 30,46 115 -35,62 -31,96 16 65,66 65,04 -69 -21,93 -23,03
849 202009037902 JaJeppe Stig NielsenSheila HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 3 49,25 -3 65,16 64,79 -126 55,15 51,95 79 30,10 32,39 50 46,59 47,86
848 202009037901 JaJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonNathja Lund-Jørgensen
4 4 28,83 -52 67,36 65,16 368 17,85 27,09 -55 31,51 30,10 -261 -1,40 -7,03
847 202008067886 JaJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldSheila HansenEivind Bengtsson
4 2 50,48 92 65,27 67,36 130 44,64 47,92 -55 56,58 55,15 -167 35,44 31,51
846 202008067885 JaJeppe Stig NielsenSheila HansenMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 46,62 -42 66,79 65,27 -63 58,41 56,58 163 24,67 29,18 -58 36,61 35,44
845 202008067884 JaKim IversenShi Hua Chen KoldMartin HansenEivind Bengtsson
4 2 36,86 -4 41,66 41,51 -40 45,74 44,64 5 24,39 24,67 39 35,64 36,61
844 202007307883 JaKim IversenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonSebastian LavalléeEsben Andersen
5 1 50,21 73 39,79 41,66 -78 68,84 66,79 1 35,52 35,64 65 32,66 34,38 -61 74,24 72,58
843 202007307882 JaJeppe Stig NielsenEivind BengtssonSebastian LavalléeEsben Andersen
4 4 52,82 -32 70,05 68,84 -70 36,84 35,52 52 30,85 32,66 50 73,53 74,24
842 202007307880 JaKim IversenEivind BengtssonEsben AndersenSimon Andersen
4 2 33,38 -225 43,27 37,60 -90 39,13 36,84 68 72,33 73,53 247 -21,24 -14,46
841 202003057854 JaEivind BengtssonSebastian LavalléeTing Fang OlsenTimur Hahn
4 4 26,77 52 38,14 39,13 113 27,63 30,36 -153 37,04 33,06 -12 4,26 4,52
840 202002207818 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonMichel MandixSimon AndersenKarina Bolvig Nielsen
5 2 3,16 -4 31,78 31,33 -35 39,45 38,14 10 -26,95 -26,33 30 -16,01 -15,03 -1 -12,49 -12,32
839 202001307805 JaKim IversenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 3 38,94 -49 55,56 54,05 -29 31,03 30,46 -159 43,44 39,45 237 25,74 31,80
838 202001307803 JaEivind BengtssonMichel MandixEsben AndersenKarina Bolvig Nielsen
4 3 19,17 72 42,09 43,44 -58 -27,13 -27,70 55 70,93 71,33 -69 -9,23 -10,40
837 202001307800 JaEivind BengtssonMichel MandixEsben AndersenSimon AndersenKarina Bolvig Nielsen
5 1 12,20 42 41,23 42,09 44 -28,47 -27,13 3 71,22 70,93 -98 -13,40 -15,67 9 -9,59 -9,23
836 202001237798 JaEivind BengtssonMichel MandixEsben AndersenKarina Bolvig Nielsen
4 2 18,60 110 38,76 41,23 15 -29,43 -28,47 -18 72,33 71,22 -107 -7,27 -9,59
835 202001237796 JaEivind BengtssonMichel MandixTing Fang OlsenKarina Bolvig Nielsen
4 2 7,17 294 31,81 38,76 -56 -28,49 -29,43 -68 28,56 26,62 -170 -3,20 -7,27
834 202001237795 JaKim IversenTina ChristensenEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 55,11 -41 56,59 55,56 23 60,32 60,82 55 30,14 31,81 -37 73,40 72,26
833 202001097790 JaKim IversenJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldEivind Bengtsson
4 2 50,23 -32 59,40 58,49 17 54,04 54,41 38 57,03 57,89 -23 30,46 30,14
832 202001097787 JaKim IversenEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
4 4 46,50 -204 64,82 59,40 89 27,84 30,46 137 27,64 31,45 -22 65,68 64,68
831 202001027782 JaKim IversenEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
4 2 46,33 -74 66,90 64,82 246 21,46 27,84 -180 31,91 27,64 8 65,05 65,02
830 202001027781 JaKim IversenEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
4 4 46,33 197 62,49 66,90 -161 24,86 21,46 -168 35,75 31,91 132 62,22 65,05
829 202001027779 JaEivind BengtssonEsben AndersenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 1 -35,44 -5 25,36 24,86 118 59,88 62,22 -62 -113,09 -114,15 -51 -113,90 -114,68
828 201912197773 JaKim IversenMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldEivind Bengtsson
4 2 47,22 6 62,53 62,49 -3 38,98 39,01 0 62,19 62,01 -3 25,16 25,36
827 201912197771 JaKim IversenMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 34,78 104 60,62 62,53 -62 40,63 38,98 33 11,07 12,45 -75 26,80 25,16
826 201912127770 JaJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 44,78 -50 53,18 51,84 48 39,38 40,63 -46 27,72 26,80 48 58,85 59,87
825 201912127769 JaJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonEsben Andersen
4 4 44,78 -51 54,66 53,18 46 38,10 39,38 81 25,27 27,72 -76 61,11 58,85
824 201911237761 JaEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
4 2 24,00 -65 26,91 25,27 68 22,80 24,49 -55 60,30 58,49 52 -14,02 -12,26
823 201911237759 JaMartin FaartoftEivind BengtssonHelene SteffensenTing Fang OlsenNathja Lund-Jørgensen
5 2 21,56 60 77,90 78,69 -116 29,88 26,91 13 -7,28 -6,61 66 21,17 22,80 -23 -13,89 -14,02
822 201911237758 JaKim IversenEivind BengtssonSusan FrederiksenNathja Lund-Jørgensen
4 4 -8,23 306 58,33 64,17 20 30,33 29,88 -148 -112,01 -113,09 -178 -9,58 -13,89
821 201911237753 JaKim IversenFreddy ChristiansenEivind BengtssonSusan FrederiksenNathja Lund-Jørgensen
5 2 10,84 -57 60,35 58,33 70 86,36 87,15 69 28,85 30,33 -71 -111,78 -112,01 -11 -9,56 -9,58
820 201911217751 JaKim IversenSheila HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 39,01 167 56,70 60,35 160 40,60 44,47 -114 31,45 28,85 -213 27,30 22,39
819 201911217747 JaEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben AndersenSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 2 -20,69 196 27,20 31,45 23 27,33 27,30 -17 62,66 61,21 -48 -111,71 -111,78 -154 -108,90 -111,61
818 201911147745 JaJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 3 41,32 41 46,71 47,62 -181 68,09 63,15 49 25,71 27,20 91 24,79 27,33
817 201911147743 JaEivind BengtssonEsben AndersenErik FrederiksenLars Mathiesen
4 3 -12,64 41 25,40 25,71 100 59,01 60,15 -167 -106,89 -109,25 26 -28,08 -27,15
816 201911077739 JaJeppe Stig NielsenSheila HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 33,52 159 45,54 49,13 -10 41,03 40,60 -117 28,13 25,40 -32 19,36 18,93
815 201911077738 JaFreddy ChristiansenEivind BengtssonTing Fang OlsenLars Mathiesen
4 4 23,96 349 69,00 76,41 -4 28,33 28,13 -132 22,55 19,36 -213 -24,05 -28,08
814 201910317735 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenEivind BengtssonEsben Andersen
4 4 41,08 -180 40,43 36,06 -3 41,10 41,03 -23 28,59 28,33 206 54,20 58,90
813 201910247733 JaJeppe Stig NielsenSheila HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 3 33,43 21 45,24 45,54 168 37,05 41,10 -118 31,44 28,59 -71 19,98 18,48
812 201910247731 JaFreddy ChristiansenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonMichel MandixJesper Nøhr
5 4 33,37 132 65,65 68,08 82 38,56 40,43 -121 34,42 31,44 -248 -23,90 -28,55 155 52,10 55,42
811 201910247728 JaMartin Wedel JacobsenEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
4 2 31,98 73 62,42 63,85 42 33,40 34,42 -63 -23,02 -23,90 -52 55,14 53,57
810 201910177724 JaMartin Wedel JacobsenEivind BengtssonMichel MandixNathja Lund-Jørgensen
4 2 16,09 -51 64,27 62,42 298 26,17 33,40 -159 -24,12 -27,55 -88 -1,96 -3,91
809 201910177723 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonMichel MandixNathja Lund-Jørgensen
5 1 20,15 -27 65,22 64,27 -1 36,50 36,38 11 25,93 26,17 12 -24,70 -24,12 5 -2,23 -1,96
808 201910107718 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 33,07 41 45,23 46,09 5 45,58 45,55 4 25,74 25,93 -50 15,71 14,69
807 201910107717 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 38,04 -3 45,39 45,23 -21 66,35 65,48 -56 26,99 25,74 80 13,43 15,71
806 201910107714 JaEivind BengtssonMichel MandixSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 3 -50,99 30 27,70 26,99 71 -28,40 -27,07 -74 -101,47 -102,36 -27 -101,81 -101,54
805 201910107713 JaEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben AndersenErik Frederiksen
4 1 -1,01 -53 29,20 27,70 -1 9,81 9,72 99 58,25 60,34 -45 -101,32 -101,81
804 201910107712 JaEivind BengtssonMichel MandixEsben AndersenSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 1 -28,75 -24 30,17 29,20 -65 -26,77 -28,40 4 58,69 58,25 28 -102,62 -101,47 57 -103,20 -101,32
803 201910037711 JaKim IversenRobert Bonde JensenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 28,73 -66 58,11 56,12 28 17,99 18,82 -30 30,94 30,17 68 7,87 9,81
802 201910037707 JaEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben AndersenLars Mathiesen
4 3 19,22 61 29,63 30,94 146 4,01 7,87 -4 59,53 58,69 -203 -16,29 -20,62
801 201910037705 JaShi Hua Chen KoldEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
4 2 40,09 -31 68,32 67,20 85 27,37 29,63 -103 6,13 4,01 49 58,55 59,53
800 201909127694 JaJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 33,63 53 46,01 47,17 -62 67,46 65,52 17 26,87 27,37 -8 -5,83 -5,54
799 201909127691 JaJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTing Fang OlsenErik Frederiksen
4 2 -7,60 112 43,88 46,01 55 25,93 26,87 -21 -5,29 -5,83 -146 -94,94 -97,46
798 201909057687 JaEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
4 4 19,08 9 25,87 25,93 -80 -4,55 -5,93 193 55,74 59,56 -122 -0,74 -3,23
797 201908087672 JaKim IversenJeppe Stig NielsenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 1 39,64 -32 57,83 56,92 -1 50,97 50,87 -52 72,31 70,82 24 25,19 25,87 61 -8,10 -6,29
796 201908087670 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
4 4 42,75 -176 71,60 66,60 242 52,16 57,83 -20 21,36 21,39 -46 25,90 25,19
795 201908087668 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenEivind BengtssonTing Fang OlsenNathja Lund-Jørgensen
5 1 19,10 -28 72,63 71,60 -57 13,95 12,56 42 24,89 25,90 45 -11,38 -10,08 -2 -4,59 -4,49
794 201908017666 JaRobert Bonde JensenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
4 3 33,45 -105 20,71 18,37 311 62,09 69,19 -216 26,53 21,36 10 24,48 24,89
793 201908017664 JaFreddy ChristiansenEivind BengtssonEsben AndersenLars Mathiesen
4 4 29,85 -93 65,22 62,09 17 23,92 24,48 53 49,70 50,50 23 -19,45 -17,68
792 201908017662 JaShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonSusan Frederiksen
4 2 18,83 -148 69,30 65,02 136 69,58 72,31 82 21,93 23,92 -70 -85,48 -85,92
791 201907257660 JaKim IversenEivind BengtssonEsben AndersenSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 4 -10,33 26 52,54 51,64 -109 25,47 21,93 139 47,26 49,25 -193 -82,54 -85,48 137 -94,37 -88,97
790 201907187657 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 34,81 1 73,55 72,63 264 46,38 52,54 -52 26,53 25,47 -213 -7,21 -11,38
789 201907187655 JaEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben AndersenSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 2 -22,03 114 24,29 26,53 -111 -4,25 -7,21 66 43,24 44,06 -45 -80,81 -81,20 -24 -92,60 -92,32
788 201906277645 JaSheila HansenEivind BengtssonJesper NøhrLars Mathiesen
4 4 25,00 121 31,62 34,41 208 19,07 24,29 -62 59,49 57,14 -267 -10,18 -15,83
787 201906207641 JaKim IversenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 32,69 -98 49,16 46,54 36 69,90 70,33 -6 19,05 19,07 68 -7,35 -5,18
786 201906207640 JaKim IversenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 24,00 45 48,35 49,16 -88 37,48 35,14 -62 20,54 19,05 105 -10,37 -7,35
785 201906207639 JaKim IversenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 21,19 -124 52,13 48,35 53 25,03 26,23 54 19,17 20,54 17 -11,58 -10,37
784 201906137636 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 2 35,08 -99 45,38 42,81 -2 55,16 54,86 22 70,02 70,13 174 14,62 19,17 -95 -9,79 -11,58
783 201906137635 JaTina ChristensenEivind BengtssonSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 4 -27,50 59 45,73 45,38 226 10,03 14,62 -166 -74,94 -77,83 -119 -90,80 -92,16
782 201906137631 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 31,13 96 67,89 69,81 44 54,15 54,96 -131 13,04 10,03 -9 -10,58 -10,29
781 201906067628 JaTina ChristensenEivind BengtssonEsben AndersenErik FrederiksenNathja Lund-Jørgensen
5 2 2,48 -3 48,09 47,46 41 12,15 13,04 26 37,43 37,64 -73 -90,32 -90,98 9 5,05 5,24
780 201906067626 JaKim IversenEivind BengtssonChristian RasmussenSusan Frederiksen
4 1 -3,79 -41 46,92 45,59 146 8,59 12,15 -41 0,00 -1,04 -64 -70,69 -71,87
779 201905237393 JaJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonLouise Lindskov
4 2 25,00 -11 56,24 55,59 -101 32,79 30,20 40 7,39 8,59 72 3,56 5,61
778 201905237391 JaEivind BengtssonAnnika RidellTing Fang OlsenErik FrederiksenLouise Lindskov
5 3 -16,99 32 7,05 7,39 -31 -13,13 -13,96 -11 6,88 6,17 -148 -85,74 -88,11 158 0,00 3,56
777 201905167383 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonTing Fang OlsenNathja Lund-Jørgensen
4 4 15,20 211 30,60 35,37 -217 12,27 7,05 82 4,00 6,27 -76 13,96 12,14
776 201905167380 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonEsben AndersenErik Frederiksen
4 3 -1,65 72 29,40 30,60 -46 13,68 12,27 75 32,56 33,77 -101 -82,24 -83,23
775 201905097377 JaSheila HansenEivind BengtssonTing Fang OlsenLars Mathiesen
4 2 13,01 -57 46,33 44,51 35 12,81 13,68 137 3,29 6,80 -115 -10,39 -12,94
774 201905097374 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 31,00 56 58,10 58,80 195 44,67 49,09 -203 17,43 12,81 -48 3,80 3,29
773 201905097372 JaEivind BengtssonTing Fang OlsenErik FrederiksenNathja Lund-Jørgensen
4 1 -11,41 257 11,19 17,43 -118 6,84 3,80 -56 -79,87 -80,83 -83 16,18 13,94
772 201904117362 JaBrian Rød 5 KrogEivind BengtssonLars MathiesenNathja Lund-Jørgensen
4 4 15,62 12 61,42 60,59 -133 14,40 11,19 301 -21,84 -13,58 -180 8,49 4,27
771 201904117361 JaBrian Rød 5 KrogRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonNathja Lund-Jørgensen
5 1 27,05 -57 63,06 61,42 27 19,00 19,72 -32 32,06 31,24 -15 14,70 14,40 77 6,45 8,49
770 201903287356 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonEsben Andersen
4 3 40,66 51 63,85 64,67 5 52,17 52,08 -55 15,59 14,70 -1 31,02 31,17
769 201903287355 JaJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonEsben Andersen
4 4 32,71 82 50,61 52,17 -34 32,90 32,06 -106 17,81 15,59 58 29,53 31,02
768 201903287353 JaMartin Wedel JacobsenEivind BengtssonJesper NøhrEsben Andersen
4 1 40,60 -65 57,72 56,00 50 16,42 17,81 -61 60,70 59,06 76 27,56 29,53
767 201903217352 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenJeppe Stig NielsenEivind Bengtsson
4 2 42,42 -112 62,77 59,75 18 42,48 42,92 8 50,51 50,61 86 13,94 16,42
766 201903217351 JaKim IversenRobert Bonde JensenJeppe Stig NielsenEivind Bengtsson
4 1 31,48 76 40,64 42,48 32 18,13 19,00 -60 52,13 50,51 -48 15,03 13,94
765 201903217350 JaEivind BengtssonEsben AndersenSusan FrederiksenErik FrederiksenLars Mathiesen
5 2 -20,62 -92 17,78 15,03 -25 28,79 27,56 -30 -54,81 -55,13 -46 -71,34 -71,85 193 -23,50 -18,70
764 201903147346 JaKim IversenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 1 34,94 -72 42,48 40,64 -57 68,18 66,56 19 17,19 17,78 110 11,90 14,77
763 201903147345 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 3 25,09 -109 27,66 24,94 24 46,13 46,33 -2 17,10 17,19 87 9,47 11,90
762 201903147344 JaMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 29,30 104 55,83 57,72 -54 34,34 32,90 -100 19,29 17,10 50 7,73 9,47
761 201903147342 JaEivind BengtssonEsben AndersenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 1 -18,82 -49 20,75 19,29 38 27,47 28,13 80 -56,65 -54,43 -69 -66,85 -68,26
760 201902287331 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
4 4 37,85 -5 54,36 53,83 197 37,67 42,48 -42 35,30 34,34 -150 24,08 20,75
759 201901317296 JaEivind BengtssonTing Fang OlsenSusan FrederiksenErik FrederiksenNathja Lund-Jørgensen
5 2 -14,55 -82 26,61 24,08 88 15,64 17,44 65 -54,99 -52,89 -47 -60,28 -60,87 -24 0,28 -0,49
758 201901177290 JaMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 31,54 135 46,57 49,50 -41 36,86 35,73 -25 27,11 26,61 -69 15,61 14,31
757 201901177289 JaTina ChristensenEivind BengtssonEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
4 1 25,52 102 35,40 37,88 8 26,92 27,11 -69 42,29 40,47 -41 -2,55 -3,39
756 201901037280 JaKim IversenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 27,73 -49 32,67 31,36 47 33,22 34,23 -90 29,15 26,92 92 15,87 18,41
755 201901037279 JaMartin Wedel JacobsenEivind BengtssonEsben AndersenSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 1 2,70 49 46,80 47,74 -13 29,64 29,15 53 34,05 35,18 -41 -44,69 -45,42 -48 -52,32 -53,17
754 201812067261 JaEivind BengtssonJesper NøhrErik FrederiksenNathja Lund-Jørgensen
4 2 10,87 52 28,58 29,64 -4 55,61 54,96 40 -41,03 -39,40 -88 0,34 -1,70
753 201811247253 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonHelene SteffensenTing Fang Olsen
4 2 17,75 -6 39,79 39,37 90 26,46 28,58 -55 -8,68 -9,71 -29 13,45 12,78
752 201811247252 JaMartin HansenEivind BengtssonMichel MandixLars Mathiesen
4 2 -5,14 60 -7,39 -5,88 -62 28,41 26,46 54 -26,32 -24,72 -52 -15,24 -16,40
751 201811247249 JaMartin HansenEivind BengtssonMichel MandixLars Mathiesen
4 4 -5,14 -21 -6,92 -7,39 52 27,95 28,41 -38 -25,90 -26,32 7 -15,67 -15,24
750 201811017235 JaSheila HansenMartin HansenEivind BengtssonSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 3 0,54 -171 39,36 34,45 -124 0,47 -2,57 134 25,11 27,95 23 -22,95 -21,95 138 -39,28 -35,16
749 201810187227 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenEivind BengtssonMichel Mandix
4 3 24,80 -52 41,75 40,17 194 60,52 64,62 16 24,71 25,11 -158 -27,80 -30,71
748 201810187225 JaFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonMichel MandixJesper Nøhr
4 4 25,19 54 40,94 41,87 131 21,43 24,71 -36 -28,22 -27,80 -149 66,62 61,98
747 201810187222 JaBrian Rød 5 KrogFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
5 1 23,03 -12 58,78 58,26 46 39,90 40,94 -54 22,77 21,43 5 -28,67 -28,22 15 22,37 22,75
746 201810187221 JaFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
4 1 14,09 20 39,56 39,90 -2 22,87 22,77 1 -28,96 -28,67 -19 22,90 22,37
745 201809207210 JaEivind BengtssonMichel MandixEsben AndersenLars Mathiesen
4 4 -0,21 39 22,47 22,87 45 -34,35 -32,42 -56 19,41 17,56 -28 -8,39 -8,88
744 201809067203 JaJeppe Stig NielsenEivind BengtssonSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 4 5,52 363 36,21 44,32 -128 26,10 22,47 -99 -9,21 -11,26 -136 -31,03 -33,45
743 201809067201 JaIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonEsben AndersenLars Mathiesen
5 1 25,87 77 49,36 51,13 -45 41,11 39,90 -19 26,57 26,10 0 20,95 20,99 -13 -8,64 -8,75
742 201808167191 JaShi Hua Chen KoldEivind BengtssonMichel MandixJesper Nøhr
4 4 33,01 -11 73,00 71,76 -151 30,19 26,57 -105 -29,00 -30,04 267 57,85 63,76
741 201808167190 JaBrian Rød 5 KrogEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
4 2 15,45 -146 56,08 51,97 28 29,67 30,19 -109 -26,83 -29,00 227 2,86 8,62
740 201808097187 JaFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonMichel MandixJesper Nøhr
4 4 26,44 81 43,49 45,05 41 28,73 29,67 -167 -23,98 -26,83 45 57,51 57,85
739 201808097185 JaEivind BengtssonMichel MandixTing Fang OlsenEsben Andersen
4 3 3,86 114 26,34 28,73 -12 -24,20 -23,98 -109 12,24 9,41 7 1,06 1,29
738 201808027183 JaShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonJesper Nøhr
4 4 50,09 212 68,28 73,00 63 41,75 43,49 -278 32,70 26,34 3 57,62 57,51
737 201808027182 JaBrian Rød 5 KrogIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonEsben Andersen
4 1 35,31 94 49,78 52,03 -72 56,00 54,08 -15 33,06 32,70 -7 2,38 2,41
736 201808027181 JaIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonEsben AndersenSebastian Vikkelsø ElleholmLars Mathiesen
5 1 17,71 28 55,54 56,00 36 32,26 33,06 33 1,46 2,38 -20 -0,97 -1,35 -77 0,25 -1,56
735 201807267179 JaMartin Wedel JacobsenEivind BengtssonMichel MandixTing Fang Olsen
4 2 15,91 -82 41,59 39,25 72 30,66 32,26 36 -21,44 -20,09 -26 12,84 12,24
734 201807267177 JaShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonMichel Mandix
4 4 29,81 196 64,34 68,28 -55 43,43 41,75 -87 32,86 30,66 -54 -21,37 -21,44
733 201807267175 JaKim IversenMorten AndersenEivind BengtssonMichel Mandix
4 1 12,34 14 31,19 31,42 57 4,81 6,27 -47 34,16 32,86 -24 -20,81 -21,20
732 201806287162 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 35,63 73 54,58 56,15 -76 41,34 39,39 134 30,79 34,16 -131 15,82 12,83
731 201806287160 JaBrian Rød 5 KrogEivind BengtssonTing Fang OlsenSusan Frederiksen
4 4 20,20 13 55,11 54,58 103 28,48 30,79 -79 5,83 4,26 -37 -8,63 -8,83
730 201806217154 JaEivind BengtssonTing Fang OlsenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 1 2,47 6 28,49 28,48 6 5,70 5,83 50 -9,95 -8,63 -62 -14,37 -15,80
729 201806147151 JaJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonEsben Andersen
4 1 31,49 -73 44,07 42,17 -25 41,58 40,90 -17 28,90 28,49 115 11,41 14,39
728 201806147150 JaCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonEsben AndersenLars Mathiesen
4 2 21,40 -78 43,79 41,58 133 25,67 28,90 -161 15,31 11,41 106 0,84 3,71
727 201806147148 JaMoa HenriëtEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben AndersenLars Mathiesen
5 2 12,88 -10 17,74 17,43 2 25,78 25,67 21 4,55 5,17 13 15,01 15,31 -26 1,33 0,84
726 201806077140 JaClaes SchüttEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben AndersenLars Mathiesen
5 2 11,36 10 15,44 15,64 -36 26,86 25,78 -123 7,37 4,38 177 3,70 8,16 -28 3,44 2,84
725 201806077139 JaKim IversenTina ChristensenEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
5 2 20,51 22 19,49 20,05 128 41,68 44,57 -130 30,19 26,86 1 7,18 7,37 -21 4,01 3,70
724 201805317132 JaTina ChristensenEivind BengtssonSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 2 12,86 -125 45,16 41,68 179 25,93 30,19 55 -11,58 -9,92 -109 -8,05 -10,48
723 201805247127 JaShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonJesper Nøhr
4 4 44,59 15 53,23 53,38 102 41,18 43,76 -33 26,29 25,93 -84 57,64 55,27
722 201805247126 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 30,83 -69 45,81 43,92 -8 52,91 52,44 89 24,01 26,29 -12 0,58 0,66
721 201805106912 JaKim IversenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 21,86 69 10,36 12,32 -11 48,70 47,78 0 24,06 24,01 -58 4,31 3,32
720 201805106907 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 24,72 -31 61,80 60,14 -150 13,75 10,36 172 19,74 24,06 9 3,57 4,31
719 201804286895 JaFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 2 46,79 -95 66,75 64,16 18 49,95 50,35 57 51,56 52,91 20 18,91 19,74
718 201804286894 JaFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 4 46,79 -154 71,10 66,75 99 47,55 49,95 -3 51,75 51,56 58 16,76 18,91
717 201804286893 JaFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 4 46,79 -160 75,70 71,10 122 44,52 47,55 135 48,50 51,75 -97 18,43 16,76
716 201804196881 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 29,61 30 43,91 44,48 -99 45,65 43,01 133 14,97 18,43 -64 13,90 12,51
715 201804196879 JaCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisSheila HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 2 32,68 156 41,21 44,96 49 42,83 43,91 -8 46,01 45,65 -49 15,97 14,97 -148 17,36 13,90
714 201804196877 JaFrank Rostved-AnbergSheila HansenEivind BengtssonSebastian LavalléeEsben Andersen
5 1 20,91 -68 27,17 25,44 58 45,86 47,15 130 12,69 15,97 -73 2,30 0,60 -47 16,54 15,40
713 201804126872 JaShi Hua Chen KoldEivind BengtssonMichel MandixJesper Nøhr
4 4 29,42 -123 64,76 60,90 94 9,92 12,69 -113 -17,23 -18,85 142 60,21 62,92
712 201804126870 JaEivind BengtssonMichel MandixSebastian LavalléeEsben Andersen
4 1 2,90 -68 11,67 9,92 -1 -17,33 -17,23 17 1,87 2,30 52 15,40 16,62
711 201804126869 JaShi Hua Chen KoldEivind BengtssonMichel MandixSebastian LavalléeEsben Andersen
5 1 15,27 9 64,84 64,76 81 9,62 11,67 -85 -15,41 -17,33 48 0,58 1,87 -53 16,73 15,40
710 201804056866 JaEivind BengtssonTing Fang OlsenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 3 5,95 116 6,79 9,62 81 17,00 18,79 -89 0,00 -2,07 -108 0,00 -2,54
709 201804056864 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonEsben Andersen
5 2 25,61 -63 40,50 38,76 -49 36,55 35,21 -60 28,69 27,17 85 4,43 6,79 87 17,90 20,14
708 201803116845 JaSune ThomsenEivind BengtssonSebastian LavalléeTing Fang Olsen
4 4 3,07 -40 2,32 1,37 178 0,01 4,43 -109 4,78 2,08 -29 5,16 4,40
707 201803116842 JaFreddy ChristiansenLars TherkelsenEivind BengtssonJasper Germeys
4 4 21,37 164 75,74 78,42 -205 20,63 15,64 38 -1,47 0,01 3 -9,43 -8,61
706 201803116835 JaHenrik LethTina ChristensenMikkel Askjær-FriisEivind Bengtsson
4 4 45,73 11 102,24 101,13 224 37,80 43,46 -105 42,29 39,81 -130 0,60 -1,47
705 201803116831 JaBrian Rød 5 KrogShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
4 4 36,35 -71 55,09 52,90 119 55,90 58,33 49 32,28 33,58 -97 2,13 0,60
704 201803016822 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind Bengtsson
4 2 32,46 93 42,73 44,90 72 36,50 38,23 -24 45,34 44,59 -141 5,27 2,13
703 201803016819 JaEivind BengtssonMichel MandixChristian RechbergerTing Fang Olsen
4 2 -12,28 134 2,14 5,27 -134 -0,59 -4,05 122 -52,04 -48,54 -122 1,38 -1,80
702 201803016818 JaKim IversenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonChristian RechbergerEsben Andersen
5 1 5,88 -1 20,83 20,71 76 39,77 41,45 -1 2,15 2,14 -50 -51,15 -52,04 -24 17,82 17,15
701 201802226817 JaKim IversenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 18,88 -16 21,25 20,83 -55 36,31 34,74 102 -0,61 2,15 -31 18,59 17,82
700 201802226816 JaCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
5 2 18,69 -68 38,23 36,31 27 39,36 39,77 -131 2,42 -0,61 123 -3,91 -0,59 49 17,36 18,59
699 201802226815 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
4 1 13,81 0 39,52 39,36 -12 2,65 2,42 -1 -4,00 -3,91 13 17,06 17,36
698 201802226814 JaEivind BengtssonMichel MandixEsben AndersenRolf HøjmarkAxel Højmark
5 1 0,72 33 1,84 2,65 -1 -4,00 -4,00 80 15,16 17,06 -70 -6,73 -8,42 -42 -2,67 -3,70
697 201802226813 JaMartin Wedel JacobsenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 1 23,72 -48 44,04 42,73 -77 55,99 53,88 44 0,60 1,84 81 -5,77 -3,58
696 201802086810 JaShi Hua Chen KoldEivind BengtssonJesper NøhrEsben Andersen
4 4 31,62 86 54,45 55,99 -127 3,00 0,60 83 53,24 54,74 -42 15,80 15,16
695 201802086807 JaEivind BengtssonMichel MandixJesper NøhrAxel Højmark
4 2 12,81 50 1,63 3,00 42 -6,40 -5,12 -56 55,14 53,24 -36 0,88 0,14
694 201802086805 JaIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
4 2 12,06 -32 36,68 35,58 -89 3,72 1,63 25 -7,25 -6,40 96 15,11 17,44
693 201802016803 JaMartin Wedel JacobsenEivind BengtssonEsben AndersenAxel Højmark
4 2 16,99 -28 49,34 48,25 31 2,78 3,72 37 14,16 15,11 -40 1,68 0,88
692 201802016802 JaKim IversenCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonEsben Andersen
5 3 22,69 -102 23,77 21,25 -130 42,05 38,50 27 36,33 36,74 -12 2,71 2,78 217 8,58 14,16
691 201802016799 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 2 17,55 1 37,03 36,81 15 41,98 42,05 49 1,30 2,71 -65 -10,11 -11,37
690 201801256798 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 20,90 -28 37,93 37,03 -54 38,22 36,68 210 -4,20 1,30 -128 11,62 8,58
689 201801256797 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonEsben Andersen
5 2 28,73 27 37,37 37,93 189 55,71 60,04 -87 40,52 38,22 -60 -3,11 -4,20 -69 13,14 11,62
688 201801256796 JaCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 22,08 49 41,00 41,98 -108 39,21 36,33 24 -4,03 -3,11 35 12,15 13,14
687 201801256792 JaJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonEsben Andersen
5 1 26,73 -56 46,86 45,34 62 39,54 41,00 33 38,46 39,21 -27 -3,54 -4,03 -12 12,36 12,15
686 201801256790 JaShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel Mandix
4 2 23,13 -29 59,20 58,04 14 43,54 43,63 -39 -2,90 -3,54 54 -7,29 -5,59
685 201801186789 JaCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldEivind BengtssonEsben Andersen
4 1 27,05 20 39,12 39,54 18 58,95 59,20 8 -3,29 -2,90 -46 13,42 12,36
684 201801186788 JaCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenEivind BengtssonEsben Andersen
4 1 14,51 -5 39,40 39,12 13 8,44 8,80 37 -4,32 -3,29 -45 14,53 13,42
683 201801186786 JaShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonMichel Mandix
4 4 20,13 113 57,09 58,95 -74 35,36 33,19 120 -7,94 -4,32 -159 -4,01 -7,29
682 201801186784 JaCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
4 2 9,89 150 35,58 38,97 -52 -6,86 -7,94 -106 -1,53 -4,01 8 12,38 12,55
681 201801116779 JaEivind BengtssonJesper NøhrTing Fang OlsenEsben Andersen
4 2 12,50 -32 -6,30 -6,86 -135 46,84 43,08 6 1,10 1,38 161 8,36 12,38
680 201801116778 JaFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
4 4 9,63 -48 37,20 35,36 -87 -4,52 -6,30 -103 3,46 1,10 238 2,38 8,36
679 201712286769 JaJeppe Stig NielsenEivind BengtssonMichel MandixVibeke Singerholm
4 2 8,36 109 44,61 46,86 -150 -0,93 -4,52 13 -5,88 -5,38 28 -4,36 -3,51
678 201712286767 JaJeppe Stig NielsenMartin HansenEivind BengtssonMichel MandixVibeke Singerholm
5 2 7,94 -69 46,80 44,61 38 5,30 6,28 70 -2,80 -0,93 41 -7,08 -5,88 -80 -2,51 -4,36
677 201712286764 JaMartin Wedel JacobsenEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
4 2 11,00 51 45,48 46,31 -132 0,33 -2,80 -12 -7,00 -7,08 93 5,18 7,55
676 201712286761 JaFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
4 1 8,31 -9 35,13 34,74 99 -2,19 0,33 -32 -6,30 -7,00 -58 6,61 5,18
675 201712286760 JaIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel MandixJesper NøhrEsben Andersen
5 1 18,95 -55 56,14 54,54 128 -5,53 -2,19 -11 -6,18 -6,30 10 41,98 42,08 -72 8,34 6,61
674 201712216757 JaKim IversenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
5 1 14,09 -35 29,83 28,86 -30 48,18 47,22 -86 -3,50 -5,53 4 -6,41 -6,18 147 2,36 6,09
673 201712146754 JaEivind BengtssonMichel MandixTing Fang OlsenEsben Andersen
4 2 -2,09 -51 -2,24 -3,50 42 -8,20 -7,09 -110 2,66 -0,12 119 -0,56 2,36
672 201712146752 JaCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel Mandix
4 4 22,27 121 36,87 39,47 -11 61,27 60,05 -25 -2,23 -2,24 -85 -6,84 -8,20
671 201712146751 JaBrian Rød 5 KrogIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel Mandix
4 2 27,11 75 54,73 56,24 63 60,13 61,27 -83 -0,52 -2,23 -55 -5,89 -6,84
670 201712076750 JaKim IversenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonJesper Nøhr
4 3 28,03 -14 33,22 32,78 132 33,74 36,87 -131 2,22 -0,52 13 42,95 42,99
669 201712076747 JaBrian Rød 5 KrogClaes SchüttJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 4 25,19 170 51,21 54,73 -113 17,97 15,39 -77 50,68 48,18 -62 3,20 2,22 82 2,90 5,44
668 201712076746 JaTina ChristensenMartin HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 1 22,10 -3 38,88 38,70 -51 4,71 3,55 49 1,85 3,20 5 42,95 42,95
667 201712076745 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenTina ChristensenEivind Bengtsson
4 1 31,29 27 50,66 51,21 -8 33,43 33,22 -53 40,25 38,88 34 0,82 1,85
666 201712026744 JaRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonMichel Mandix
4 2 14,84 -116 33,78 30,68 124 30,87 33,74 7 0,47 0,82 -15 -5,77 -5,89
665 201712026743 JaCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonMichel MandixTing Fang Olsen
4 1 7,12 -79 33,00 30,87 91 -1,85 0,47 47 -7,03 -5,77 -59 4,35 2,90
664 201712026741 JaBrian Rød 5 KrogMikkel Askjær-FriisFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
4 2 30,60 -38 51,86 50,66 59 37,08 38,46 -37 36,11 35,13 16 -2,65 -1,85
663 201712026739 JaBrian Rød 5 KrogJacob PetersenEivind BengtssonMichel MandixTing Fang Olsen
5 2 8,63 -69 54,13 51,86 -6 -4,46 -4,45 -54 -1,45 -2,65 133 -9,09 -5,59 -4 4,00 3,95
662 201712026737 JaBrian Rød 5 KrogClaes SchüttEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 18,66 17 54,59 54,13 -117 20,88 17,97 62 -3,50 -1,45 38 2,68 4,00
661 201711236731 JaCamilla Bonde DalsgaardJessica ChenEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
5 1 6,45 54 38,08 39,22 13 2,37 2,72 -42 -2,51 -3,50 -20 1,96 1,49 -5 -7,67 -7,71
660 201711236729 JaCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonMichel MandixTing Fang Olsen
4 4 6,61 220 33,36 38,08 -123 0,34 -2,51 -22 -10,99 -11,10 -75 3,72 1,96
659 201711236728 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenEivind BengtssonMichel Mandix
6 1 27,20 79 51,20 53,01 -85 51,87 49,61 -19 33,95 33,43 -1 37,91 37,82 -83 2,24 0,34 109 -13,96 -10,99
658 201711186722 JaMorten AndersenFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonJesper Nøhr
4 1 18,71 -80 -4,92 -6,76 3 35,76 35,73 11 1,87 2,24 66 42,13 43,63
657 201711166721 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenSheila HansenEivind Bengtsson
4 2 33,99 105 54,31 56,65 -42 27,04 26,09 16 51,18 51,36 -79 3,44 1,87
656 201711166719 JaKim IversenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 4 18,75 -22 27,80 27,04 -65 56,35 53,85 191 -1,72 3,44 -104 -7,42 -9,32
655 201711096713 JaJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 17,19 27 50,55 50,80 67 21,99 23,59 -107 0,72 -1,72 13 -4,50 -3,91
654 201711096711 JaFreddy ChristiansenEivind BengtssonSebastian LavalléeEsben Andersen
4 4 11,12 86 52,12 53,22 -80 2,46 0,72 -56 -3,97 -4,97 50 -6,14 -4,50
653 201711026708 JaBrian Rød 5 KrogJeppe Stig NielsenEivind BengtssonChristian Rechberger
4 4 15,03 -108 54,83 51,23 31 56,15 55,90 131 -1,13 2,46 -54 -49,72 -49,46
652 201710266703 JaMartin HansenEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
4 1 -5,52 99 3,31 5,72 -50 0,15 -1,13 -32 -19,39 -20,10 -17 -6,17 -6,58
651 201710266702 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
4 4 3,36 15 39,35 38,84 -27 0,74 0,15 -36 -19,06 -19,39 48 -7,60 -6,17
650 201710196701 JaMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 2 35,10 20 38,91 39,35 -4 48,07 47,81 23 52,12 52,48 -39 1,29 0,74
649 201710196699 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldEivind Bengtsson
4 4 36,41 71 56,11 57,36 -37 39,89 38,91 75 46,49 48,07 -109 3,14 1,29
648 201710196697 JaMorten AndersenMikkel Askjær-FriisIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 1 23,22 -52 -2,59 -3,72 -43 41,07 39,89 42 52,69 53,55 53 1,69 3,14
647 201710196696 JaMikkel Askjær-FriisIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 1 22,87 3 41,11 41,07 62 51,33 52,69 11 1,28 1,69 -76 -2,24 -3,97
646 201710126695 JaEivind BengtssonMichel MandixEsben AndersenJustin Robert Yee
4 2 -6,99 3 1,31 1,28 12 -19,51 -19,06 10 -6,95 -6,70 -25 -2,79 -3,46
645 201710126693 JaJeppe Stig NielsenEivind BengtssonMichel MandixEsben AndersenJustin Robert Yee
5 2 5,64 -23 57,35 56,15 204 -3,85 1,31 37 -20,75 -19,51 -102 -4,56 -6,95 -116 0,00 -2,79
644 201710126692 JaBrian Rød 5 KrogEivind BengtssonMichel MandixSebastian Lavallée
4 2 6,26 -47 53,63 51,88 -30 -3,22 -3,85 82 -23,13 -20,75 -5 -2,22 -2,24
643 201709216686 JaKim IversenJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldEivind Bengtsson
4 3 32,88 43 28,87 30,00 -28 58,51 57,35 -25 48,30 47,40 10 -4,15 -3,22
642 201709216683 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen KoldEivind Bengtsson
4 4 32,44 -195 62,21 56,73 -44 29,88 28,87 289 41,47 48,30 -50 -3,82 -4,15
641 201709216682 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenEivind Bengtsson
5 1 25,81 22 53,06 53,43 5 29,78 29,88 -9 51,26 50,87 -80 0,52 -1,31 62 -5,55 -3,82
640 201709146681 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
4 2 26,55 -20 53,89 53,06 -36 38,55 37,51 89 18,90 21,19 -33 -5,13 -5,55
639 201709146680 JaHenrik LethTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonEsben Andersen
5 3 30,77 -65 107,22 104,22 252 32,40 38,55 -238 24,63 18,90 0 -5,80 -5,13 51 -4,62 -2,72
638 201709076678 JaKim IversenMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldEivind Bengtsson
4 4 26,30 111 27,09 29,78 -199 45,07 39,76 89 39,62 41,47 -1 -6,58 -5,80
637 201708246670 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel Mandix
4 1 11,23 -84 22,75 20,60 -12 55,71 55,13 124 -9,79 -6,58 -28 -23,76 -24,24
636 201708176666 JaCamilla Bonde DalsgaardJacob PetersenEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
5 1 1,87 54 15,57 16,83 34 -7,21 -6,31 -63 -8,29 -9,79 -74 10,93 9,04 49 -1,64 -0,40
635 201708176665 JaTina ChristensenJacob PetersenFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
4 2 10,81 -46 24,05 22,75 -43 -6,36 -7,21 228 30,60 35,98 -139 -5,05 -8,29
634 201708106664 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind BengtssonEsben Andersen
4 4 10,51 236 42,91 47,87 -153 4,43 0,85 172 -9,74 -5,05 -255 4,43 -1,64
633 201707276659 JaEivind BengtssonJesper NøhrTing Fang OlsenEsben Andersen
4 3 13,76 57 -11,61 -9,74 229 41,17 46,29 -255 20,44 14,06 -31 5,03 4,43
632 201707276658 JaRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
5 4 12,26 256 21,02 27,05 -134 23,94 20,39 -36 -11,30 -11,61 -69 22,37 20,44 -17 5,28 5,03
631 201707206657 JaKim IversenShi Hua Chen KoldSheila HansenEivind Bengtsson
4 1 24,79 147 23,01 26,67 -45 40,65 39,43 -45 45,60 44,35 -57 -10,10 -11,30
630 201707206656 JaKim IversenEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
4 3 10,14 -85 25,38 23,01 -10 -10,23 -10,10 -75 24,48 22,37 170 0,94 5,28
629 201707206655 JaJacob PetersenEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
4 2 2,21 -105 -3,84 -6,36 -132 -7,09 -10,23 27 24,08 24,48 210 -4,33 0,94
628 201706226642 JaEivind BengtssonMichel MandixHedin MeitilEsben Andersen
4 1 -16,16 0 -7,03 -7,09 81 -26,37 -24,30 -34 -27,84 -28,61 -47 -3,42 -4,66
627 201706226641 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel Mandix
5 2 21,36 23 63,72 63,76 141 18,50 22,01 -99 57,29 54,40 10 -7,64 -7,03 -75 -25,10 -26,37
626 201706156640 JaBrian Rød 5 KrogEivind BengtssonChristian RechbergerEsben Andersen
4 1 -1,14 328 50,55 58,38 -40 -6,68 -7,64 -124 -49,11 -51,89 -164 0,67 -3,42
625 201706156638 JaTina ChristensenJacob PetersenEivind BengtssonMichel Mandix
4 2 -4,71 95 16,41 18,50 99 -7,49 -5,01 -117 -3,78 -6,68 -77 -23,99 -25,65
624 201706086637 JaEivind BengtssonTing Fang OlsenHedin MeitilEsben Andersen
4 3 0,83 43 -4,94 -3,78 57 33,46 34,26 -116 -25,48 -27,84 16 0,27 0,67
623 201706086635 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel MandixJesper Nøhr
5 2 17,66 99 13,92 16,41 182 53,24 57,29 -114 -2,37 -4,94 -15 -22,69 -22,56 -152 46,18 42,07
622 201706016634 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 3 14,16 -52 15,22 13,92 20 53,47 53,24 2 -2,73 -2,37 30 -9,30 -8,14
621 201706016632 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonHedin MeitilEsben Andersen
4 3 3,24 17 41,84 41,55 91 -5,12 -2,73 -105 -22,18 -24,29 -3 -1,57 -1,55
620 201705256628 JaBrian Rød 5 KrogMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 22,21 -121 53,93 50,55 183 40,70 44,99 -9 -5,23 -5,12 -53 -0,54 -1,57
619 201705256627 JaBrian Rød 5 KrogMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonEsben Andersen
4 4 22,21 -24 55,32 53,93 120 38,16 40,70 -14 -5,57 -5,23 -82 0,94 -0,54
618 201705256626 JaMartin Wedel JacobsenJacob PetersenMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 13,92 133 62,51 64,57 57 -6,47 -4,59 -57 2,38 1,27 -133 -2,73 -5,57
617 201705186622 JaBrian Rød 5 KrogRobert Bonde JensenEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 17,30 99 47,91 49,98 -177 25,49 21,02 56 -4,38 -2,73 22 0,19 0,94
616 201705186618 JaBrian Rød 5 KrogRobert Bonde JensenEivind BengtssonHedin MeitilEsben Andersen
5 2 9,40 47 47,22 47,91 98 23,24 25,49 -88 -2,35 -4,38 -92 -20,28 -22,18 35 -0,80 0,19
615 201705186616 JaKim IversenShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
4 2 24,83 57 23,06 24,49 -78 44,21 42,05 35 34,40 35,14 -14 -2,34 -2,35
614 201705116615 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonChristian RechbergerTing Fang Olsen
4 1 3,41 -1 38,40 38,16 22 -2,93 -2,34 -24 -48,84 -49,11 3 27,00 26,93
613 201705116614 JaCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 23,07 -57 31,31 29,80 -23 39,17 38,40 -115 -0,38 -2,93 195 22,18 27,00
612 201705116611 JaCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 23,57 34 30,65 31,31 93 39,29 41,18 -129 2,25 -0,38 2 22,09 22,18
611 201705116610 JaKim IversenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenEivind BengtssonSebastian Lavallée
5 1 14,50 73 21,29 23,06 -75 52,62 50,52 -5 6,05 5,98 73 0,34 2,25 -66 -7,80 -9,30
610 201704276602 JaIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonEsben Andersen
4 4 21,36 280 45,36 51,60 31 35,54 35,95 -63 1,39 0,34 -248 3,13 -2,47
609 201704276600 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
6 1 27,71 90 63,07 65,08 -34 22,50 21,69 -17 -1,90 -2,14 77 42,99 44,81 -58 36,93 35,43 -58 2,68 1,39
608 201704136534 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonMichel MandixTing Fang Olsen
4 2 10,10 134 43,37 46,27 47 1,41 2,68 -59 -21,00 -22,08 -122 16,60 13,51
607 201704136533 JaKim IversenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisEivind Bengtsson
5 1 28,97 17 26,88 27,32 -6 50,85 50,56 -13 22,49 22,20 26 42,81 43,37 -24 1,84 1,41
606 201704136531 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenMikkel Askjær-FriisEivind Bengtsson
4 4 33,65 -90 66,05 63,07 107 24,04 26,88 37 42,12 42,81 -54 2,39 1,84
605 201704066529 JaKim IversenJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
4 2 26,85 112 21,20 24,04 -118 61,27 57,93 -3 23,07 23,04 9 1,86 2,39
604 201704066524 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen KoldEivind Bengtsson
4 4 33,32 -10 67,12 66,05 -23 21,48 21,20 -134 47,79 44,16 167 -3,10 1,86
603 201704066522 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisJacob PetersenEivind Bengtsson
4 2 26,15 -72 69,43 67,12 -47 43,43 42,06 -15 -1,45 -1,48 134 -6,81 -3,10
602 201703306519 JaShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 22,03 44 47,01 47,79 100 41,37 43,60 -25 -6,55 -6,81 -119 6,29 3,54
601 201703306518 JaMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
5 1 21,33 -1 43,60 43,43 41 46,14 47,01 -24 -6,12 -6,55 53 15,09 16,45 -69 7,92 6,29
600 201703306516 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonMichel MandixTing Fang OlsenEsben Andersen
5 2 7,08 242 38,00 43,60 -140 -2,79 -6,12 -15 -25,14 -25,11 -11 15,47 15,09 -76 9,83 7,92
599 201703306514 JaIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonMichel Mandix
4 2 15,21 48 41,95 42,81 69 44,63 45,97 -79 -1,04 -2,79 -38 -24,69 -25,14
598 201703236513 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 2 30,06 62 31,66 33,17 40 45,34 46,14 -113 44,93 41,95 11 -1,70 -1,04
597 201703236512 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonSebastian LavalléeEsben Andersen
4 4 9,81 -50 39,96 38,00 -94 0,36 -1,70 114 -10,17 -6,90 30 9,08 9,83
596 201703096499 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenMikkel Askjær-FriisEivind Bengtsson
4 4 31,49 -96 68,90 65,65 15 18,46 19,14 -100 43,55 40,82 181 -4,94 0,36
595 201703096498 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonMichel MandixPetter Ranefall
4 2 4,14 27 43,37 43,55 -5 -4,93 -4,94 -37 -26,52 -27,05 15 4,65 5,02
594 201703026497 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldEivind Bengtsson
4 3 24,28 -33 40,11 39,01 59 19,66 21,19 -66 43,83 41,85 40 -6,48 -4,93
593 201703026494 JaBrian Rød 5 KrogMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind Bengtsson
4 2 23,67 -29 50,93 49,88 -9 43,84 43,37 2 7,68 7,93 36 -7,76 -6,48
592 201703026493 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonSebastian Lavallée
5 2 22,11 -8 43,91 43,44 64 42,51 43,84 91 39,17 41,21 -112 -5,33 -7,76 -35 -9,70 -10,17
591 201702236492 JaJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonMichel MandixAnders Aaberg
5 3 8,54 19 59,69 59,21 3 19,79 19,66 -77 -3,66 -5,33 4 -27,27 -26,52 51 -5,84 -4,32
590 201702236489 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonMichel Mandix
4 2 8,90 -116 50,13 46,76 -15 20,30 19,79 50 -5,07 -3,66 81 -29,75 -27,27
589 201702166488 JaEivind BengtssonMichel MandixHedin MeitilAnders Aaberg
4 4 -15,62 203 -9,88 -5,07 -79 -28,13 -29,75 -151 -18,21 -21,83 27 -6,27 -5,84
588 201702096486 JaEivind BengtssonMichel MandixHedin MeitilEsben Andersen
4 4 -13,74 195 -14,66 -9,88 155 -33,75 -29,48 -208 -13,12 -18,21 -142 6,58 2,62
587 201702096483 JaTina ChristensenFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonMichel Mandix
4 2 11,44 114 47,77 50,13 -60 45,96 44,05 -34 -14,14 -14,66 -20 -33,81 -33,75
586 201701196469 JaCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonAnnika RidellSebastian Lavallée
4 2 -5,63 73 14,56 16,11 -118 -11,29 -14,14 154 -21,90 -17,90 -109 -3,88 -6,59
585 201701196466 JaKim IversenMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldEivind Bengtsson
4 4 23,46 -65 23,32 21,74 20 37,28 37,43 31 45,73 45,95 14 -12,51 -11,29
584 201701196465 JaMikkel Askjær-FriisFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 3 15,22 -203 42,77 37,28 288 32,42 39,18 -26 -12,38 -12,51 -59 -1,92 -3,06
583 201701126463 JaKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonJesper Nøhr
5 1 29,06 121 21,04 24,10 -27 48,38 47,59 -5 42,91 42,70 -21 -12,12 -12,38 -68 45,11 43,32
582 201701126461 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldEivind Bengtsson
4 4 34,97 297 56,79 63,50 -74 44,81 42,77 -157 49,93 45,73 -66 -11,64 -12,12
581 201701126458 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenEivind Bengtsson
4 1 21,33 71 55,24 56,79 17 39,70 40,01 -77 1,94 0,15 -11 -11,58 -11,64
580 201701056457 JaJeppe Stig NielsenJacob PetersenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 16,90 272 51,45 57,74 -84 4,48 2,56 -137 -8,51 -11,58 -51 20,16 18,86
579 201701056454 JaBrian Rød 5 KrogFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 19,93 129 47,69 50,53 -44 33,08 31,83 -19 -8,39 -8,51 -66 7,34 5,87
578 201701056453 JaIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonMichel Mandix
4 1 7,21 61 45,94 47,22 54 31,89 33,08 -40 -7,48 -8,39 -75 -41,52 -43,08
577 201612296451 JaBrian Rød 5 KrogEivind BengtssonJesper NøhrTing Fang Olsen
4 3 27,60 205 42,94 47,69 -105 -5,52 -7,48 43 44,36 45,11 -143 28,62 25,09
576 201612296450 JaBrian Rød 5 KrogMartin HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 1 18,30 56 41,69 42,94 38 6,12 7,14 16 -6,07 -5,52 -110 31,43 28,62
575 201612296449 JaBrian Rød 5 KrogShi Hua Chen KoldMartin HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 2 24,62 -20 42,41 41,69 133 46,92 49,93 -105 8,52 6,12 60 -7,95 -6,07 -68 33,22 31,43
574 201612226448 JaJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonChristian Rechberger
4 3 11,28 7 53,62 53,01 67 45,91 46,92 32 -9,11 -7,95 -106 -45,28 -46,85
573 201612226446 JaShi Hua Chen KoldJacob PetersenEivind BengtssonChristian Rechberger
4 1 -0,74 -41 47,23 45,91 -2 5,60 5,51 40 -10,16 -9,11 3 -45,64 -45,28
572 201612226445 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldJacob PetersenEivind Bengtsson
4 1 19,98 76 35,46 37,25 69 45,67 47,23 -60 7,01 5,60 -85 -8,23 -10,16
571 201612156444 JaEivind BengtssonTing Fang OlsenHedin MeitilEsben Andersen
4 1 5,62 -78 -6,36 -8,23 -34 34,24 33,22 126 -7,37 -4,15 -14 1,99 1,66
570 201612156442 JaMorten AndersenCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenEivind Bengtsson
4 4 14,24 59 0,16 1,94 -47 17,90 16,67 -131 48,74 44,70 119 -9,85 -6,36
569 201612156441 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 2 31,32 -94 56,83 54,19 64 33,91 35,46 30 44,90 45,47 0 -10,37 -9,85
568 201612086440 JaTina ChristensenEivind BengtssonJesper NøhrTing Fang Olsen
4 4 23,76 -3 34,24 33,91 -13 -10,89 -10,37 94 42,53 44,36 -78 29,15 27,11
567 201612086438 JaKim IversenJacob PetersenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 11,58 -8 21,36 21,04 13 6,63 7,01 -120 -8,18 -10,89 115 26,49 29,15
566 201612086437 JaKim IversenJacob PetersenMartin HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 2 11,70 74 19,63 21,36 -160 10,57 6,63 199 7,24 12,21 -15 -8,05 -8,18 -98 29,13 26,49
565 201612086436 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
4 1 25,89 -33 35,12 34,24 -7 45,20 44,90 -24 33,11 32,47 64 -9,86 -8,05
564 201612086435 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
5 1 25,34 -64 36,78 35,12 -4 45,90 45,67 57 9,05 10,57 21 44,79 45,20 -10 -9,83 -9,86
563 201612036433 JaJeppe Stig NielsenFrank Rostved-AnbergKarin AnderssonEivind Bengtsson
4 1 19,14 14 53,48 53,62 44 32,10 33,11 -41 0,55 -0,35 -17 -9,59 -9,83
562 201612036431 JaFrank Rostved-AnbergKarin AnderssonEivind BengtssonMichel Mandix
4 1 -4,07 -31 33,10 32,10 9 0,35 0,55 52 -10,92 -9,59 -30 -38,81 -39,34
561 201612036430 JaFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonMichel MandixHelene Steffensen
4 2 -4,63 -73 35,40 33,10 -8 -10,80 -10,92 10 -39,49 -38,81 71 -3,65 -1,91
560 201612036428 JaJacob PetersenEivind BengtssonMichel MandixHelene Steffensen
4 4 -11,39 88 6,65 8,36 97 -13,21 -10,80 -84 -38,09 -39,49 -101 -0,93 -3,65
559 201611246416 JaJacob PetersenMartin HansenEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 2 -5,11 -93 -1,91 -4,24 150 -0,15 3,49 -43 -12,24 -13,21 -14 -6,14 -6,47
558 201611036407 JaKim IversenMorten AndersenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
4 4 5,44 -7 13,34 12,98 -70 1,78 0,16 17 20,84 20,88 60 -14,18 -12,24
557 201610206396 JaJeppe Stig NielsenJacob PetersenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 1 13,33 210 48,33 53,33 -69 5,29 3,62 -57 -12,93 -14,18 -84 12,62 10,54
556 201610206395 JaJeppe Stig NielsenJacob PetersenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 13,33 239 43,23 48,33 -121 8,11 5,29 -202 -8,53 -12,93 84 10,50 12,62
555 201610206394 JaJeppe Stig NielsenJacob PetersenMartin HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 1 10,37 67 41,76 43,23 49 6,87 8,11 -5 -1,42 -1,47 -68 -6,95 -8,53 -43 11,58 10,50
554 201610136392 JaCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 3 27,32 45 18,57 19,84 -21 49,67 48,74 -31 -6,82 -6,95 7 47,88 47,67
553 201610136391 JaCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 4 27,32 12 18,05 18,57 235 44,35 49,67 -245 -1,55 -6,82 -2 48,44 47,88
552 201610136390 JaIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonMichel Mandix
4 1 12,12 -95 56,01 53,37 44 30,09 31,07 75 -3,51 -1,55 -24 -34,11 -34,42
551 201609226385 JaBrian Rød 5 KrogJeppe Stig NielsenJacob PetersenEivind Bengtsson
4 3 22,77 -156 50,09 45,76 -5 42,65 42,16 88 4,17 6,68 73 -5,82 -3,51
550 201609226382 JaKim IversenSheila HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 4 25,26 133 10,48 14,08 -83 46,90 44,35 -286 0,55 -5,82 236 43,12 48,44
549 201609226379 JaKim IversenTina ChristensenFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
4 2 17,99 -66 12,03 10,48 16 32,39 32,61 120 25,47 28,34 -70 2,08 0,55
548 201609156376 JaKim IversenMorten AndersenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 4 15,27 -152 15,75 12,03 -170 7,81 3,84 161 -2,27 2,08 161 39,79 43,12
547 201609086372 JaTina ChristensenJacob PetersenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 12,22 -122 38,31 34,70 89 -2,49 0,04 5 -2,76 -2,27 28 15,84 16,43
546 201609086371 JaCamilla Bonde DalsgaardJacob PetersenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 3 4,28 -55 7,96 6,54 30 -3,36 -2,49 -23 -2,32 -2,76 48 14,85 15,84
545 201609086370 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
5 2 31,12 -54 71,74 69,90 -36 39,30 38,31 -46 -2,64 -3,36 97 50,94 53,09 39 -3,71 -2,32
544 201609016368 JaTina ChristensenSheila HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 2 31,00 -89 39,32 37,02 90 44,85 46,90 -67 -2,47 -3,71 66 42,29 43,78
543 201609016366 JaMorten AndersenSheila HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 2 23,22 35 7,13 8,19 -37 46,05 44,85 -92 -0,49 -2,47 94 40,17 42,29
542 201609016363 JaMorten AndersenSheila HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 4 23,22 136 3,33 7,13 -213 51,94 46,05 180 -5,58 -0,49 -103 43,17 40,17
541 201609016360 JaKim IversenJacob PetersenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 1 5,99 0 17,34 17,27 75 -5,01 -3,08 -1 -5,63 -5,58 -74 17,26 15,35
540 201608256358 JaJeppe Stig NielsenFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 1 21,41 124 43,58 46,52 -6 27,66 27,47 -32 -5,00 -5,63 -86 19,38 17,26
539 201608256357 JaKim IversenFreddy ChristiansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 4 26,16 -98 19,57 17,34 319 41,73 49,13 -184 -1,18 -5,00 -37 44,52 43,17
538 201608256355 JaJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTing Fang OlsenRasmus Holmgaard Nielsen
4 1 16,07 -32 45,54 44,56 28 -1,99 -1,18 3 20,73 20,78 1 0,00 0,12
537 201608116350 JaKim IversenRobert Bonde JensenTina ChristensenFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
5 2 22,57 -68 21,24 19,57 -27 28,17 27,43 69 38,66 40,16 124 24,63 27,66 -98 0,16 -1,99
536 201608116348 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
4 3 33,79 184 67,85 71,74 19 38,27 38,66 -124 27,55 24,63 -79 1,50 0,16
535 201608046344 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 26,45 146 46,44 49,80 4 38,32 38,27 -59 2,66 1,50 -91 18,37 16,22
534 201607286342 JaFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonJesper Nøhr
4 4 35,47 -158 45,83 41,73 -59 52,80 50,94 -164 5,94 2,66 381 37,29 46,54
533 201607286340 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 1 43,57 46 68,73 69,71 -57 47,27 45,83 -24 53,45 52,80 35 4,83 5,94
532 201607286338 JaBrian Rød 5 KrogClaes SchüttShi Hua Chen KoldSheila HansenEivind Bengtsson
5 3 33,44 1 46,66 46,44 -42 21,44 20,63 -53 53,38 51,71 38 42,82 43,58 56 2,90 4,83
531 201607286336 JaMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 1 40,28 141 48,31 51,76 -110 56,21 53,38 51 51,88 53,07 -82 4,71 2,90
530 201607286335 JaMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
5 2 36,70 99 45,98 48,31 45 55,33 56,21 -124 55,17 51,88 8 22,00 22,38 -28 5,01 4,71
529 201606166309 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenJacob PetersenEivind Bengtsson
4 2 19,84 -72 51,69 49,52 -86 49,72 47,23 13 -23,26 -22,41 145 1,20 5,01
528 201606166307 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenTina ChristensenEivind Bengtsson
4 1 43,20 53 46,13 47,42 -62 74,21 72,47 71 49,97 51,69 -62 2,49 1,20
527 201606166305 JaBrian Rød 5 KrogRobert Bonde JensenEivind BengtssonMarianne Olander
4 1 17,32 -61 47,83 46,13 8 24,37 24,52 175 -1,98 2,49 -122 -0,92 -3,84
526 201606096304 JaBrian Rød 5 KrogCamilla Bonde DalsgaardKarin AnderssonEivind Bengtsson
4 4 20,78 1 48,48 47,83 -18 21,51 21,05 -118 19,04 16,20 135 -5,92 -1,98
525 201606096302 JaKim IversenShi Hua Chen KoldJacob PetersenEivind Bengtsson
4 2 10,32 72 18,15 19,83 -119 52,83 49,37 35 -23,26 -21,98 12 -6,42 -5,92
524 201606026301 JaKim IversenTina ChristensenJeppe Stig NielsenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
5 2 35,17 -75 19,81 18,15 -130 46,55 43,19 100 42,35 44,73 164 72,62 76,20 -59 -5,47 -6,42
523 201606026300 JaKim IversenJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisEivind Bengtsson
4 1 24,57 3 19,71 19,81 -19 42,93 42,35 11 41,41 41,58 5 -5,78 -5,47
522 201606026299 JaJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonMichel Mandix
4 4 11,05 22 43,18 42,93 -127 45,34 41,41 127 -9,38 -5,78 -22 -34,94 -34,36
521 201606026298 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel Mandix
5 2 29,95 -70 77,20 74,89 54 45,40 46,55 -22 73,70 72,62 -144 -6,27 -9,38 182 -40,31 -34,94
520 201605196291 JaRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 2 27,04 -136 27,74 24,37 44 21,37 22,53 77 66,11 67,53 15 -7,06 -6,27
519 201605196290 JaRobert Bonde JensenIsabel Bahiano SteenholmKarin AnderssonEivind BengtssonSebastian Lavallée
5 4 23,05 60 26,35 27,74 50 65,94 66,11 57 17,51 19,04 -60 -6,31 -7,06 -107 11,76 9,42
518 201605196288 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 1 23,16 -24 80,76 79,80 -12 7,58 7,38 84 -8,60 -6,31 -48 12,89 11,76
517 201605126282 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenEivind BengtssonJesper NøhrAnnika Ridell
5 3 24,54 115 80,09 81,89 -54 22,47 21,19 -148 -5,52 -8,60 28 49,68 49,90 59 -24,02 -21,68
516 201605126280 JaMikkel Askjær-FriisJacob PetersenFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
4 4 8,05 64 45,27 45,93 -113 -21,85 -23,88 -1 15,88 15,67 50 -7,11 -5,52
515 201605126279 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMikkel Askjær-FriisEivind Bengtsson
4 2 41,97 87 78,39 80,09 -31 50,51 49,64 -72 47,11 45,27 16 -8,12 -7,11
514 201605066170 JaRobert Bonde JensenKarin AnderssonEivind BengtssonMichel Mandix
4 3 -1,81 -121 29,91 26,35 153 14,73 18,18 23 -8,82 -8,12 -55 -43,05 -43,64
513 201604286080 JaIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 4 30,80 105 53,77 55,77 38 15,07 16,38 -109 -7,08 -8,82 -34 61,44 59,86
512 201604286078 JaMorten AndersenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonJesper Nøhr
4 4 23,26 -100 15,74 13,48 -7 25,44 25,21 -9 -7,61 -7,08 116 59,49 61,44
511 201604286073 JaAnders LabichMartin Wedel JacobsenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 2 44,99 -55 51,12 49,68 54 77,46 78,39 5 -8,40 -7,61 -4 59,77 59,49
510 201604216072 JaCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 3 22,01 248 19,39 25,52 -174 42,22 37,58 72 37,10 38,59 -105 -6,34 -8,40 -41 17,67 16,74
509 201604216071 JaMikkel Askjær-FriisFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 19,37 14 42,15 42,22 139 20,52 23,94 -76 -4,76 -6,34 -77 19,57 17,67
508 201604216069 JaBrian Rød 5 KrogMikkel Askjær-FriisFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 2 25,45 80 48,07 49,77 -106 45,01 42,15 -74 22,31 20,52 -5 -5,02 -4,76 105 16,88 19,57
507 201604216067 JaMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
4 2 25,00 249 39,04 45,01 -28 38,56 37,71 -71 24,05 22,31 -150 -1,64 -5,02
506 201604146066 JaTina ChristensenJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 1 22,45 -50 51,80 50,37 -4 -13,57 -13,45 -69 56,46 54,53 123 -4,87 -1,64
505 201604146063 JaKim IversenCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenEivind Bengtsson
4 4 12,03 -193 23,34 18,36 275 12,69 19,39 26 14,67 15,24 -108 -2,59 -4,87
504 201604146060 JaKim IversenCamilla Bonde DalsgaardKarin AnderssonEivind Bengtsson
4 1 13,28 98 20,96 23,34 31 11,92 12,69 -58 21,16 19,67 -71 -0,91 -2,59
503 201604146059 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
5 1 32,20 -4 76,56 76,18 45 19,76 20,96 -69 54,71 52,86 -10 12,04 11,92 38 -2,07 -0,91
502 201604076058 JaRobert Bonde JensenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 2 24,89 82 31,12 33,07 -87 37,50 35,20 101 -4,93 -2,07 -96 35,87 33,37
501 201604076056 JaKim IversenMorten AndersenSheila HansenEivind Bengtsson
4 4 11,31 191 15,20 19,76 142 12,30 15,74 -163 18,83 14,67 -170 -1,09 -4,93
500 201604076053 JaKim IversenMikkel Askjær-FriisFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
4 1 20,90 16 14,76 15,20 -17 41,14 40,59 50 27,71 28,91 -49 0,00 -1,09
499 201604076052 JaKim IversenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 1 22,41 7 14,54 14,76 -100 43,76 41,14 -107 2,53 0,00 200 28,82 33,75
498 201603246045 JaKim IversenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonJesper Nøhr
4 4 20,79 -105 17,01 14,54 -126 17,17 14,19 105 -0,55 2,53 126 49,53 51,90
497 201603246042 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind Bengtsson
4 1 45,48 -1 76,84 76,62 71 60,89 62,56 12 42,98 43,29 -82 1,21 -0,55
496 201603246041 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 3 34,90 -75 56,19 53,96 162 73,58 76,84 -6 37,43 37,23 -216 5,98 1,21 135 1,34 5,27
495 201603246040 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 1 29,58 -47 75,03 73,58 -2 37,53 37,43 59 4,36 5,98 -10 1,41 1,34
494 201603106037 JaKim IversenJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldJacob PetersenEivind Bengtsson
5 2 16,44 -21 17,54 17,01 99 40,83 42,98 2 31,94 31,79 -76 -12,40 -13,92 -4 4,31 4,36
493 201603106036 JaBrian Rød 5 KrogJeppe Stig NielsenKarin AnderssonEivind Bengtsson
4 4 28,60 -128 60,08 56,19 77 39,21 40,83 60 11,18 13,07 -9 3,93 4,31
492 201603036031 JaCamilla Bonde DalsgaardJacob PetersenEivind BengtssonMichel MandixSebastian Lavallée
5 4 0,92 -155 24,69 20,32 -100 -10,23 -12,40 35 3,13 3,93 6 -49,17 -47,80 214 36,19 40,54
491 201603036029 JaJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel MandixSebastian LavalléeTing Fang Olsen
6 1 5,72 33 -12,33 -11,40 41 67,15 67,79 -41 4,14 3,13 -32 -48,71 -49,17 26 32,95 33,43 -27 -8,87 -9,45
490 201602136020 JaShi Hua Chen KoldMartin HansenEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 4 16,59 184 32,77 36,87 -5 -8,08 -7,60 -119 6,80 4,14 -60 34,86 32,95
489 201602136017 JaShi Hua Chen KoldJacob PetersenSheila HansenEivind Bengtsson
4 4 14,63 107 30,55 32,77 -39 -7,07 -7,49 -79 28,73 26,46 11 6,33 6,80
488 201602136015 JaMartin HansenEivind BengtssonJesper NøhrSebastian Lavallée
4 4 21,20 231 -16,68 -10,12 -11 6,23 6,33 -98 55,37 52,15 -122 39,88 36,45
487 201602116014 JaJeppe Stig NielsenJacob PetersenEivind BengtssonHelene Steffensen
4 4 5,82 -95 43,46 40,23 -190 -6,21 -10,55 228 0,54 6,23 57 -14,53 -12,64
486 201602116012 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMikkel Askjær-FriisEivind Bengtsson
4 2 41,97 -39 74,86 73,49 -160 61,17 56,98 40 35,79 36,85 159 -3,95 0,54
485 201602046011 JaJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenEivind Bengtsson
4 2 20,19 38 -7,49 -6,21 -43 58,55 57,02 55 32,70 33,90 -50 -3,00 -3,95
484 201602046010 JaIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel MandixHelene Steffensen
4 4 -1,12 -1 60,07 58,55 -149 0,68 -3,00 11 -46,89 -45,51 139 -18,34 -14,53
483 201602046006 JaMikkel Askjær-FriisJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel Mandix
5 1 8,43 79 33,04 34,85 0 -6,64 -6,55 39 59,42 60,07 -45 1,75 0,68 -73 -45,41 -46,89
482 201601286003 JaBrian Rød 5 KrogShi Hua Chen KoldEivind BengtssonMichel Mandix
4 4 12,31 88 59,31 60,31 10 31,44 31,22 -154 5,34 1,75 56 -46,84 -44,03
481 201601286002 JaShi Hua Chen KoldJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel Mandix
5 2 9,72 -57 33,14 31,44 -46 -1,43 -2,42 53 60,39 61,08 38 4,33 5,34 12 -47,85 -46,84
480 201601216001 JaJeppe Stig NielsenEivind BengtssonMichel MandixSebastian Lavallée
4 2 10,31 134 40,53 43,46 -121 7,28 4,33 -109 -45,85 -47,85 96 39,28 41,29
479 201601216000 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonMichel MandixHelene SteffensenTing Fang Olsen
5 3 -8,03 33 30,89 30,99 -75 9,45 7,28 -98 -44,11 -45,85 42 -19,58 -18,34 98 -16,77 -14,20
478 201601215999 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonMichel Mandix
5 2 16,37 -99 67,24 64,17 130 27,83 30,89 -23 22,09 21,45 37 8,43 9,45 -45 -43,74 -44,11
477 201601145997 JaMartin Wedel JacobsenJacob PetersenKarin AnderssonEivind Bengtsson
4 3 20,64 20 70,75 70,32 60 -9,40 -7,37 -17 11,43 11,18 -63 9,78 8,43
476 201601075996 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonMichel MandixSøren Tollund
4 4 -3,76 128 25,42 27,83 222 4,57 9,78 -33 -43,92 -43,74 -317 -1,09 -8,89
475 201601075993 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldJacob PetersenEivind Bengtsson
5 1 25,77 48 70,10 71,02 -32 29,19 28,38 107 30,51 33,14 -62 -6,93 -8,27 -61 5,96 4,57
474 201512175989 JaBrian Rød 5 KrogShi Hua Chen KoldJacob PetersenEivind Bengtsson
4 2 25,48 179 68,50 72,39 -70 32,32 30,51 -1 -7,31 -6,93 -108 8,42 5,96
473 201512175987 JaRobert Bonde JensenJacob PetersenMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 2,56 -75 30,70 28,18 112 -10,36 -7,31 -202 -14,52 -19,03 165 4,44 8,42
472 201512175985 JaKim IversenTina ChristensenMikkel Askjær-FriisJacob PetersenEivind BengtssonAsger Nemo Klitgaard Bremer
6 1 13,12 -68 1,00 -0,61 72 62,36 63,84 10 29,90 30,04 -44 -9,41 -10,36 45 3,26 4,44 -15 -8,39 -8,63
471 201512125976 JaKim IversenMikkel Askjær-FriisKarin AnderssonEivind Bengtsson
4 2 13,35 -52 2,15 1,00 97 32,08 34,25 -66 16,54 14,87 21 2,61 3,26
470 201512125973 JaKim IversenMikkel Askjær-FriisKarin AnderssonEivind Bengtsson
4 4 13,35 73 0,05 2,15 14 32,20 32,08 -282 23,67 16,54 195 -2,53 2,61
469 201512105968 JaClaes SchüttJacob PetersenEivind BengtssonHelene Steffensen
4 4 -4,07 -78 24,91 22,30 -179 -5,19 -9,53 218 -7,95 -2,53 39 -28,07 -26,54
468 201512105966 JaJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonSebastian Lavallée
5 2 23,55 29 -6,27 -5,19 -47 75,11 73,31 -145 23,39 19,81 35 -9,21 -7,95 128 34,73 37,75
467 201511285959 JaCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonHelene Steffensen
4 1 4,13 58 20,32 21,66 24 31,72 32,15 15 -9,67 -9,21 -97 -25,85 -28,07
466 201511265958 JaCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonChristian Rechberger
4 1 10,37 32 19,58 20,32 11 76,34 76,21 -38 -8,85 -9,67 -5 -45,61 -45,39
465 201511265955 JaShi Hua Chen KoldEivind BengtssonDavid Benjamin ChristensenChristian Rechberger
4 4 -0,37 126 38,18 40,32 33 -9,89 -8,85 -79 14,96 12,66 -80 -44,74 -45,61
464 201511125945 JaMikkel Askjær-FriisKarin AnderssonEivind BengtssonHelene Steffensen
4 4 2,08 217 28,20 32,85 34 16,19 16,67 -32 -9,38 -9,89 -219 -26,67 -31,31
463 201511125943 JaIsabel Bahiano SteenholmKarin AnderssonEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 1 29,32 55 74,44 75,52 1 16,08 16,19 -14 -9,28 -9,38 -42 36,03 34,95
462 201510225929 JaJeppe Stig NielsenJacob PetersenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 1 -1,26 4 38,90 38,75 -46 -13,88 -14,94 -11 -9,05 -9,28 53 -21,02 -19,58
461 201510225928 JaJeppe Stig NielsenJacob PetersenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 1 -1,26 4 39,05 38,90 -46 -12,81 -13,88 -11 -8,83 -9,05 53 -22,46 -21,02
460 201510225926 JaRobert Bonde JensenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTobias Due Pihl
4 3 13,95 77 28,93 30,55 26 38,87 39,05 -2 -9,20 -8,83 -101 -2,79 -4,96
459 201510225924 JaCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonMichel MandixTobias Due Pihl
4 1 -10,25 120 11,06 13,90 -58 -7,75 -9,20 -44 -42,03 -42,93 -18 -2,30 -2,79
458 201510085915 JaCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldJacob PetersenEivind Bengtsson
4 1 4,26 0 11,10 11,06 79 39,19 40,94 -4 -27,32 -27,23 -75 -5,95 -7,75
457 201510085913 JaCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldEivind Bengtsson
4 2 20,22 -6 11,13 11,10 33 35,90 36,52 36 38,53 39,19 -63 -4,70 -5,95
456 201510085910 JaCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldEivind Bengtsson
4 4 20,22 115 8,03 11,13 -138 39,74 35,90 -122 42,04 38,53 145 -8,95 -4,70
455 201510085908 JaMikkel Askjær-FriisJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 1 20,22 -51 41,14 39,74 9 -27,57 -27,05 -14 77,86 77,16 56 -10,53 -8,95
454 201510085907 JaMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
5 1 24,59 94 38,89 41,14 67 40,47 42,04 -70 -26,15 -27,57 -44 79,29 77,86 -47 -9,57 -10,53
453 201510015904 JaKim IversenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonHelene Steffensen
4 4 -1,11 -122 1,13 -1,90 -233 40,41 33,71 254 -16,13 -9,57 101 -29,83 -26,67
452 201510015897 JaKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 2 27,91 -110 3,55 1,13 -14 60,51 59,76 -5 67,49 66,88 129 -19,91 -16,13
451 201509245896 JaJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldKarin AnderssonEivind Bengtsson
4 3 19,60 38 39,85 40,41 62 41,76 42,87 -177 19,39 15,05 77 -22,58 -19,91
450 201509245894 JaShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonSunny WangTing Ting Li
5 3 5,75 -162 46,48 41,76 196 24,33 28,80 -114 -20,26 -22,58 162 -4,11 0,05 -82 -17,69 -19,27
449 201509245892 JaCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldKarin AnderssonEivind Bengtsson
5 2 19,20 70 7,21 9,09 0 41,59 41,31 -23 47,40 46,48 22 18,80 19,35 -69 -19,02 -20,26
448 201509175888 JaKim IversenJacob PetersenKarin AnderssonEivind Bengtsson
4 4 -4,52 -142 7,30 3,55 -77 -19,90 -21,40 275 12,51 18,80 -56 -17,99 -19,02
447 201509175886 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenEivind Bengtsson
5 2 40,95 23 59,76 60,10 -1 49,32 49,19 36 71,00 71,52 69 40,19 41,90 -127 -15,55 -17,99
446 201509045877 JaShi Hua Chen KoldMartin HansenEivind BengtssonTimur Hahn
4 1 1,06 -11 40,82 40,30 -94 -17,44 -19,67 60 -17,15 -15,55 45 -2,00 -0,86
445 201508205861 JaMikkel Askjær-FriisIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonChristian Rechberger
4 2 14,21 -191 47,74 42,61 57 73,97 74,64 58 -18,99 -17,15 76 -45,87 -43,25
444 201508205858 JaMikkel Askjær-FriisIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonTing Ting Li
4 3 21,25 -94 50,58 47,74 114 72,10 73,97 154 -23,60 -18,99 -174 -14,07 -17,69
443 201508205857 JaRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
5 1 22,85 12 31,27 31,51 -95 14,88 12,57 44 71,31 72,10 54 20,30 21,66 -15 -23,51 -23,60
442 201508065850 JaJacob PetersenSheila HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 4 16,89 29 -14,28 -12,81 -12 42,03 41,12 31 -25,30 -23,51 -48 65,12 62,78
441 201508065848 JaMikkel Askjær-FriisJacob PetersenEivind BengtssonHelene Steffensen
4 4 -5,30 129 49,75 51,55 -100 -12,00 -14,28 -2 -25,75 -25,30 -27 -33,18 -33,16
440 201508065843 JaTina ChristensenMorten AndersenJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
5 3 20,69 62 66,29 66,97 -11 5,99 5,99 83 -14,69 -12,00 -67 70,78 68,22 -67 -24,95 -25,75
439 201507305841 JaJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 0,32 -89 -12,84 -14,69 245 66,42 70,78 -60 -24,08 -24,95 -96 -28,23 -29,87
438 201507305839 JaTina ChristensenSheila HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 2 37,34 79 64,68 66,29 -147 45,76 42,03 19 -25,32 -24,08 49 64,25 65,12
437 201507235834 JaKim IversenJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 4 10,12 -224 21,60 15,86 172 -19,38 -14,47 259 59,30 64,42 -207 -21,03 -25,32
436 201507235830 JaMartin Wedel JacobsenKarin AnderssonEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 13,63 37 86,87 86,87 65 15,33 16,91 -113 -18,64 -21,03 11 -29,03 -28,23
435 201507165816 JaCamilla Bonde DalsgaardEmelie ÖstmanEivind BengtssonChristian Rechberger
4 2 -26,59 3 13,07 12,66 72 -56,66 -54,51 25 -19,16 -18,64 -100 -43,61 -45,87
434 201507165813 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmKarin AnderssonEivind BengtssonJesper Nøhr
5 2 35,64 -55 64,72 63,00 -63 57,54 55,71 -30 9,66 9,24 49 -21,08 -19,16 99 67,37 69,42
433 201506115786 JaTina ChristensenJacob PetersenEivind BengtssonChristian Rechberger
4 1 -9,45 45 54,12 54,84 90 -21,87 -19,56 -55 -19,77 -21,08 -80 -50,26 -52,00
432 201506115785 JaJacob PetersenEivind BengtssonChristian RechbergerTing Fang Olsen
4 4 -29,80 -7 -21,50 -21,87 235 -25,40 -19,77 -184 -46,18 -50,26 -44 -26,15 -27,31
431 201506115782 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonSebastian LavalléeTing Fang Olsen
5 2 19,81 68 52,85 54,12 144 55,01 58,13 -45 -24,84 -25,40 -53 39,90 38,34 -114 -23,87 -26,15
430 201504235530 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 4,14 46 39,54 39,80 -119 41,73 37,91 118 -28,51 -24,84 -45 -36,21 -36,33
429 201504235529 JaMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 1 6,33 -44 32,31 31,06 35 58,43 58,98 59 -30,20 -28,51 -50 -35,23 -36,21
428 201504235528 JaMartin Wedel JacobsenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 1 22,47 52 86,14 87,04 14 32,02 32,31 -17 59,08 58,43 -58 -29,08 -30,20 9 -35,82 -35,23
427 201504095520 JaJeppe Stig NielsenJacob PetersenEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 1 0,51 -49 45,50 44,00 -49 -21,95 -23,03 -89 -27,04 -29,08 187 5,52 10,14
426 201504095519 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenJacob PetersenMartin HansenEivind Bengtsson
5 4 12,56 -28 86,60 84,11 137 39,26 41,95 -19 -22,33 -21,95 -56 -13,55 -14,28 -34 -27,18 -27,04
425 201504095517 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 2 14,76 173 40,39 44,35 -3 60,78 60,13 95 35,49 37,58 -123 -24,63 -27,18 -142 -38,23 -41,08
424 201504025505 JaJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMartina Maggio
5 2 27,33 -114 48,57 45,50 110 48,51 50,97 -74 56,84 54,65 76 -27,18 -24,63 2 9,93 10,20
423 201504025503 JaJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonMartina Maggio
4 1 19,96 -117 51,68 48,57 59 47,21 48,51 -111 -24,70 -27,18 169 5,64 9,93
422 201504025502 JaJeppe Stig NielsenJacob PetersenEivind BengtssonChristian Rechberger
4 3 -11,51 -11 53,14 51,68 15 -21,05 -20,51 -17 -24,52 -24,70 13 -53,62 -52,53
421 201504025500 JaIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonMichel Mandix
4 2 6,64 95 55,09 56,84 -29 36,58 35,49 -8 -24,71 -24,52 -58 -40,40 -41,25
420 201504025499 JaIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel MandixTing Fang Olsen
4 2 -10,93 52 54,61 55,09 122 -27,94 -24,71 -27 -40,10 -40,40 -147 -30,31 -33,70
419 201503265496 JaShi Hua Chen KoldEivind BengtssonSebastian LavalléeTing Fang Olsen
4 2 -0,36 -20 48,31 47,21 -60 -26,78 -27,94 -37 6,52 5,52 117 -29,48 -26,23
418 201503265495 JaMartin Wedel JacobsenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 1 28,66 5 86,84 86,60 -18 48,88 48,31 9 -27,35 -26,78 4 6,28 6,52
417 201503125484 JaKim IversenJacob PetersenKarin AnderssonEivind Bengtsson
4 4 -11,29 -97 0,13 -2,51 112 -26,68 -23,57 -131 12,05 8,28 116 -30,65 -27,35
416 201503125480 JaKim IversenIsabel Bahiano SteenholmKarin AnderssonEivind Bengtsson
4 2 9,43 -44 1,11 0,13 46 55,65 56,22 -6 12,23 12,05 4 -31,25 -30,65
415 201503055475 JaKim IversenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 2 20,91 -83 2,94 1,11 106 51,47 53,71 87 -34,08 -31,25 -110 63,32 60,08
414 201503055472 JaKim IversenJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisEivind Bengtsson
4 4 18,45 79 0,58 2,94 -115 55,17 51,47 -6 54,51 53,48 42 -36,45 -34,08
413 201503055468 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 2 28,17 18 51,95 52,10 1 40,86 40,72 -58 -35,80 -36,45 39 55,70 56,32
412 201502265465 JaKarin AnderssonEivind BengtssonJesper NøhrChristian RechbergerTing Fang Olsen
5 4 -8,47 119 6,32 8,87 -175 -32,11 -35,80 166 46,51 49,22 -18 -43,85 -43,43 -92 -19,24 -21,22
411 201502265462 JaKim IversenCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenEivind Bengtsson
4 1 12,22 -46 3,25 2,16 -45 34,49 33,23 -10 46,06 45,60 101 -34,91 -32,11
410 201502195460 JaMorten AndersenJacob PetersenSheila HansenEivind Bengtsson
4 2 3,50 -44 25,86 24,49 -22 -21,39 -21,63 94 44,24 46,06 -28 -34,69 -34,91
409 201502195452 JaTina ChristensenMorten AndersenFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 2 12,72 14 56,42 56,22 -66 27,67 25,86 164 28,48 32,33 -85 -33,16 -34,69 -27 -15,82 -16,14