Hjem

Mahjong Danmark > Ratinglister > Ratingliste i MCR > Spillerside

Spillede spil

2024-06-13

Nr. Spilid OK Spiller 1 Spiller 2 Spiller 3 Spiller 4 Spiller 5 Spiller 6 Spiller 7
#S#VSG SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew
889 202405230030 JaZhidie WuMartin HansenSheila HansenAmy Stover
4 2 2,63 -119 -3,57 -6,43 130 3,69 6,89 31 22,28 22,81 -42 -11,87 -12,73
888 202405160030 JaTing Fang OlsenFreddy ChristiansenMartin HansenEsben Andersen
4 4 40,87 263 36,27 42,80 -237 81,69 74,92 18 2,31 3,69 -44 43,22 42,09
887 202405080010 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrBernard Ang
4 4 31,06 -194 39,17 34,25 7 1,42 2,31 84 56,88 58,30 103 26,75 29,37
886 202405020050 JaMartin HansenMartin Wedel JacobsenEivind BengtssonTina Christensen
4 4 41,25 23 -0,15 1,42 -142 76,59 72,26 -77 32,08 30,43 196 56,48 60,89
885 202404250040 JaTina ChristensenMartin Wedel JacobsenEivind BengtssonMartin Hansen
4 4 38,55 117 46,03 48,70 -11 77,81 76,59 -95 31,20 29,06 -11 -0,85 -0,15
884 202404180040 JaEivind BengtssonTina ChristensenMartin HansenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 36,66 45 36,58 37,68 68 42,42 43,94 -186 2,87 -0,85 73 64,79 65,89
883 202404070020 JaMartin HansenSheila HansenMichael BerthJesper Nøhr
4 3 19,95 -71 4,32 2,87 276 28,48 35,10 56 -15,93 -13,90 -261 62,94 55,75
882 202404070010 JaJesper NøhrSheila HansenMartin HansenMichael Berth
4 4 19,95 -35 64,89 62,94 -24 29,30 28,48 130 0,68 4,32 -71 -15,05 -15,93
881 202403140010 JaMartin HansenRobert Bonde JensenMorten AndersenEivind Bengtsson
4 4 19,87 -215 5,58 0,68 144 18,32 21,87 -41 21,02 19,99 112 34,56 36,94
880 202403070050 JaMichael BerthMartin HansenJesper NøhrTina Christensen
4 1 23,51 -47 -11,67 -12,62 -13 5,79 5,58 38 68,92 69,59 22 30,98 31,48
879 202403070020 JaAmy StoverMichael BerthYi FangMartin Hansen
4 1 -3,52 -54 -6,27 -7,59 35 -12,59 -11,67 -24 0,00 -0,62 43 4,77 5,79
878 202402220030 JaMartin HansenCamilla Bonde DalsgaardAmy StoverEivind Bengtsson
4 2 24,03 -61 6,06 4,77 -25 56,81 55,79 -143 -3,92 -7,10 229 37,18 42,67
877 202402150040 JaSheila HansenTing Fang OlsenMartin HansenMichael Berth
4 4 17,61 29 37,04 37,27 176 38,49 42,28 -31 6,54 6,06 -174 -11,61 -15,14
876 202402100030 JaMartin HansenCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmJesper Nøhr
4 4 51,13 -55 6,80 6,54 -46 58,11 56,81 -73 74,54 72,19 174 65,07 68,98
875 202402080030 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenTina ChristensenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 45,77 32 73,38 73,49 -180 10,33 6,80 -149 35,76 32,37 297 63,62 70,43
874 202402010020 JaMartin HansenCamilla Bonde DalsgaardEsben AndersenMikkel Askjær-Friis
4 4 47,09 89 7,18 10,33 78 55,55 57,24 -60 55,54 53,87 -107 70,10 66,93
873 202401180020 JaEivind BengtssonSebastian LavalléeMartin HansenCamilla Bonde Dalsgaard
4 4 36,92 62 50,28 51,47 66 34,22 35,90 28 5,74 7,18 -156 57,44 53,14
872 202401180010 JaEivind BengtssonEsben AndersenMartin HansenSebastian Lavallée
4 2 34,22 157 46,56 50,28 -5 46,92 46,64 -81 7,41 5,74 -71 36,00 34,22
871 202401040040 JaMartin Wedel JacobsenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 44,93 174 69,74 73,38 37 59,07 59,63 -52 7,77 7,41 -159 43,12 39,29
870 202311300010 JaSheila HansenMikkel Askjær-FriisMartin FaartoftMartin HansenMichael Berth
5 3 34,08 -150 26,10 22,56 176 61,11 64,93 115 80,29 82,26 -62 8,83 7,77 -79 -5,94 -7,14
869 202311250040 JaIsabel Bahiano SteenholmNathja Lund-JørgensenMartin HansenJesper NøhrSebastian Lavallée
5 4 26,85 -118 65,44 61,62 -113 -36,36 -37,57 84 6,28 8,83 164 63,19 66,30 -17 35,70 35,07
868 202311250020 JaJeppe Stig NielsenSheila HansenErik FrederiksenNathja Lund-JørgensenMartin Hansen
5 4 -18,03 35 17,53 17,52 -10 27,87 26,50 -120 -103,26 -104,11 34 -37,67 -36,36 61 5,36 6,28
867 202311160020 JaMichael BerthSheila HansenEivind BengtssonMartin Hansen
4 2 14,05 -59 -2,82 -4,07 71 26,26 27,87 57 25,79 27,05 -69 6,98 5,36
866 202311160010 JaEivind BengtssonMartin HansenEsben AndersenMichael Berth
4 2 17,79 -99 28,36 25,79 -30 7,59 6,98 63 39,92 41,20 66 -4,73 -2,82
865 202311090040 JaMartin HansenEivind BengtssonMichael BerthIsabel Bahiano Steenholm
4 4 24,14 -244 13,28 7,59 134 25,12 28,36 -124 -2,35 -4,73 234 60,53 65,35
864 202311090020 JaMartin HansenIsabel Bahiano SteenholmSebastian LavalléeEsben Andersen
4 2 36,79 -108 15,68 13,28 162 56,78 60,53 83 33,62 35,70 -137 41,10 37,66
863 202310050040 JaEivind BengtssonFreddy ChristiansenEsben AndersenMartin Hansen
4 4 44,09 -255 29,67 23,80 111 94,73 96,20 -2 40,64 40,68 146 11,32 15,68
862 202309210030 JaMikkel Askjær-FriisEsben AndersenMartin HansenFreddy Christiansen
4 4 49,11 296 48,04 55,28 -213 45,30 40,20 -141 13,90 11,32 58 89,18 89,62
861 202308240020 JaSheila HansenIsabel Bahiano SteenholmTing Fang OlsenMartin Hansen
4 4 47,86 -172 42,89 38,82 73 68,34 69,62 101 67,12 69,12 -2 13,10 13,90
860 202308190010 JaHenrik LethMartin HansenJesper NøhrSheila HansenFreddy Christiansen
5 4 52,12 -115 84,73 81,13 -14 12,48 13,10 -50 41,79 40,82 116 37,76 40,94 63 83,83 84,59
859 202308170020 JaEsben AndersenSheila HansenMartin HansenTing Fang OlsenEivind Bengtsson
5 4 40,53 4 50,64 50,49 88 35,49 37,76 14 11,43 12,48 -178 72,24 67,12 72 32,84 34,78
858 202308100020 JaSheila HansenSebastian LavalléeMartin HansenMikkel Askjær-Friis
4 4 33,56 -99 38,01 35,49 40 42,11 42,88 -76 12,77 11,43 135 41,35 44,45
857 202308030045 JaJeppe Stig NielsenEsben AndersenSheila HansenMartin Hansen
4 4 31,79 145 10,84 14,88 -127 55,11 51,44 169 44,24 48,06 -187 16,97 12,77
856 202308030010 JaMartin HansenIsabel Bahiano SteenholmErik FrederiksenEsben Andersen
4 2 7,95 7 16,91 16,97 95 58,25 59,98 -41 -100,60 -100,28 -61 57,22 55,11
855 202307200050 JaRobert Bonde JensenJesper NøhrEsben AndersenMartin Hansen
4 4 33,66 -19 20,71 20,56 80 41,17 42,94 44 53,65 54,23 -105 19,12 16,91
854 202306010020 JaTing Fang OlsenMartin HansenEsben AndersenTina Christensen
4 4 45,80 401 57,69 67,18 -185 23,08 19,12 -24 45,48 44,90 -192 56,94 51,98
853 202305040030 JaSebastian LavalléeEsben AndersenTing Fang OlsenMartin Hansen
4 4 41,34 153 38,77 42,56 -24 36,23 35,77 -54 65,88 63,96 -75 24,50 23,08
852 202304270030 JaMartin HansenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonShi Hua Chen Kold
5 3 35,44 86 22,14 24,50 31 20,13 21,17 -137 51,96 48,29 -111 34,26 31,56 131 48,69 51,66
851 202304200020 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenSheila Hansen
4 4 49,07 135 60,55 63,57 65 59,14 60,48 34 20,62 22,14 -234 55,97 50,09
850 202304060020 JaMartin HansenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 4 38,92 -63 21,73 20,62 -142 54,79 50,94 16 49,70 49,82 189 29,46 34,30
849 202303300030 JaMartin FaartoftIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenJesper Nøhr
4 4 51,58 151 82,58 85,51 -141 55,64 52,10 217 15,56 21,73 -227 52,54 46,98
848 202303090030 JaSheila HansenEsben AndersenMichel MandixMartin Hansen
4 4 32,54 52 57,00 57,67 -153 38,86 34,98 228 15,97 21,94 -127 18,31 15,56
847 202303020020 JaMartin HansenEsben AndersenFreddy ChristiansenEivind BengtssonSheila Hansen
5 3 43,65 47 16,66 18,31 -56 43,16 41,80 -73 72,15 69,83 -25 31,60 31,21 107 54,66 57,08
846 202302230030 JaMartin HansenTina ChristensenMikkel Askjær-FriisSheila HansenJesper Nøhr
5 4 44,07 -117 18,90 16,66 18 59,53 59,59 197 34,39 39,43 -36 57,22 56,03 -62 50,30 48,63
845 202302090040 JaEivind BengtssonMartin HansenCamilla Bonde DalsgaardEsben Andersen
4 4 40,50 -93 38,31 36,09 95 15,99 18,90 97 58,30 60,23 -99 49,40 46,77
844 202302020030 JaMartin HansenMichel MandixJeppe Stig NielsenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 29,12 -55 17,04 15,99 -113 18,76 16,25 55 11,56 13,33 113 69,13 70,91
843 202301260030 JaMichel MandixEsben AndersenMartin HansenMorten Andersen
4 4 26,66 100 13,95 16,70 51 54,50 55,06 11 16,52 17,04 -162 21,66 17,84
842 202301120050 JaMartin FaartoftEivind BengtssonMartin HansenEsben Andersen
4 1 45,80 2 81,36 81,19 -28 41,25 40,58 -7 16,51 16,52 33 44,10 44,93
841 202301120030 JaEsben AndersenMartin FaartoftMartin HansenDan CheungEivind Bengtsson
5 2 37,32 -18 44,63 44,10 -9 82,13 81,36 63 14,68 16,51 -55 4,36 3,41 19 40,82 41,25
840 202301050050 JaMartin HansenJeppe Stig NielsenFreddy ChristiansenMikkel Askjær-FriisEsben Andersen
5 3 37,27 149 10,53 14,68 36 13,12 14,45 -88 80,77 77,81 66 32,33 34,04 -163 49,59 45,36
839 202212220020 JaSebastian LavalléeDan CheungIsabel Bahiano SteenholmEsben AndersenMartin Hansen
5 2 33,34 -67 40,87 39,12 27 3,32 4,36 192 52,95 57,45 -28 56,20 55,23 -124 13,34 10,53
838 202212150020 JaRobert Bonde JensenJeppe Stig NielsenMichel MandixMorten AndersenMartin Hansen
5 2 17,92 -139 24,64 21,12 -22 14,04 13,55 -55 21,59 20,18 41 20,44 21,42 175 8,91 13,34
837 202212030070 JaMikkel Askjær-FriisNathja Lund-JørgensenMartin HansenFreddy Christiansen
4 1 20,01 40 16,62 17,63 -92 -28,33 -30,32 0 8,84 8,91 52 82,90 83,80
836 202212030050 JaFreddy ChristiansenNathja Lund-JørgensenMikkel Askjær-FriisCamilla Bonde DalsgaardMartin Hansen
5 3 27,64 121 80,91 82,90 101 -31,91 -28,33 -133 19,74 16,62 -189 63,48 58,18 100 5,99 8,84
835 202212030020 JaMartin HansenCamilla Bonde DalsgaardNathja Lund-JørgensenSheila Hansen
4 4 22,53 -198 10,53 5,99 88 62,30 63,48 -133 -29,94 -31,91 243 47,25 52,57
834 202211220030 JaMartin Wedel JacobsenMichel MandixMikkel Askjær-FriisEsben AndersenMartin Hansen
5 3 33,10 14 63,77 63,55 -30 20,12 19,62 140 11,86 15,69 33 55,71 56,11 -157 14,03 10,53
833 202211170010 JaMartin HansenNathja Lund-JørgensenJeppe Stig NielsenSheila Hansen
4 4 14,00 -49 15,25 14,03 -140 -27,54 -29,94 139 13,04 16,45 50 55,26 55,47
832 202211100020 JaMartin HansenIsabel Bahiano SteenholmMikkel Askjær-FriisSheila Hansen
4 4 33,73 -15 15,17 15,25 -164 57,13 52,56 49 10,09 11,86 130 52,55 55,26
831 202210270030 JaMartin HansenMikkel Askjær-FriisJesper NøhrJeppe Stig Nielsen
4 4 26,27 92 12,59 15,17 -9 13,85 13,93 84 61,75 62,93 -167 16,88 13,04
830 202210200030 JaIsabel Bahiano SteenholmTing Fang OlsenMartin HansenSheila Hansen
4 4 42,43 14 57,15 57,13 -34 48,43 47,45 168 7,64 12,59 -148 56,50 52,55
829 202210130050 JaIsabel Bahiano SteenholmJesper NøhrMikkel Askjær-FriisMartin Hansen
4 4 34,07 229 51,27 56,44 -175 66,06 61,01 -122 13,66 11,19 68 5,28 7,64
828 202210060030 JaSheila HansenJeppe Stig NielsenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 35,42 173 53,64 57,41 -108 20,90 18,62 37 3,60 5,28 -102 63,55 60,37
827 202209290030 JaJeppe Stig NielsenTing Fang OlsenMartin HansenSheila HansenMikkel Askjær-Friis
5 4 27,52 -27 21,41 20,90 100 43,73 45,78 -33 3,83 3,60 17 53,87 53,64 -57 14,74 13,66
826 202207070010 JaIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenTing Fang OlsenMartin HansenSebastian Lavallée
5 4 36,39 149 56,74 59,88 -84 50,82 48,42 -164 41,20 37,08 65 1,39 3,83 34 31,78 32,72
825 202206300020 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenCamilla Bonde DalsgaardJeppe Stig NielsenFreddy Christiansen
5 4 33,60 2 23,32 23,62 -64 2,19 1,39 167 37,79 41,76 -112 27,32 24,74 7 77,40 76,50
824 202205128148 JaFreddy ChristiansenMartin HansenJesper NøhrEsben Andersen
4 4 54,89 79 82,20 83,46 55 -0,51 2,19 -17 53,36 52,99 -117 84,50 80,93
823 202204218132 JaIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 2 -46,62 131 58,06 60,00 -35 0,94 -0,51 -41 -146,05 -145,84 -55 -99,43 -100,14
822 202204218130 JaIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenMichel MandixSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 1 -32,18 22 58,07 58,06 -7 1,33 0,94 -24 26,54 25,58 75 -148,64 -146,05 -66 -98,20 -99,43
821 202204148128 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind BengtssonMichel Mandix
4 4 30,21 -227 38,10 32,37 -10 0,85 1,33 74 59,68 60,77 163 22,22 26,39
820 202203318122 JaHenrik LethCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin HansenTing Fang Olsen
5 3 43,91 135 92,43 94,85 91 23,19 25,81 -104 65,40 62,45 -124 3,15 0,85 2 35,39 35,60
819 202203248117 JaHenrik LethSheila HansenMartin HansenTing Fang Olsen
4 4 48,30 -8 93,74 92,43 23 61,44 61,68 -5 2,14 3,15 -10 35,87 35,93
818 202203178115 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenMartin HansenMichel MandixTing Fang Olsen
5 3 32,16 213 59,49 64,22 -186 36,62 31,98 -74 3,43 2,14 -164 27,31 23,38 211 33,96 39,10
817 202203108112 JaMartin HansenEivind BengtssonMichel MandixTing Fang OlsenEsben Andersen
5 3 39,84 -139 6,22 3,43 -5 54,43 54,04 79 24,76 26,97 -67 35,52 33,96 132 78,25 80,79
816 202112048084 JaCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin HansenTing Fang Olsen
4 4 33,57 -13 26,06 25,93 94 64,55 66,08 -87 7,71 6,22 6 35,96 36,05
815 202112048082 JaKim IversenMartin HansenSusan FrederiksenNathja Lund-Jørgensen
4 4 -39,36 6 11,90 10,80 139 5,42 7,71 -38 -154,48 -152,60 -107 -20,26 -23,34
814 202111068061 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrSimon Andersen
4 4 23,53 -83 59,48 56,58 -148 8,66 5,42 -33 57,03 55,41 264 -31,04 -23,27
813 202111068060 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrSimon Andersen
4 4 23,53 156 56,48 59,48 -162 12,34 8,66 81 55,84 57,03 -75 -30,53 -31,04
812 202110288054 JaRobert Bonde JensenMikkel Askjær-FriisMartin HansenTing Fang Olsen
4 4 26,23 86 20,41 22,65 165 26,19 30,21 -129 15,22 12,34 -122 43,13 39,74
811 202110208049 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenTing Fang Olsen
4 4 35,75 -40 26,66 25,91 200 53,64 58,08 -280 21,71 15,22 120 41,00 43,80
810 202109098020 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind BengtssonNathja Lund-Jørgensen
4 4 19,37 163 18,97 22,96 -186 26,41 21,71 54 37,55 38,42 -31 -5,46 -5,61
809 202109098018 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 1 -50,99 87 17,23 18,97 -16 27,30 26,41 -55 -150,27 -151,02 -16 -98,22 -98,32
808 202107227995 JaSheila HansenMartin HansenEsben AndersenSimon Andersen
4 4 35,42 80 48,77 50,40 -66 28,74 27,30 103 84,63 85,95 -117 -20,45 -21,94
807 202107227994 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenEsben AndersenSimon Andersen
5 1 39,20 11 54,12 54,30 -41 49,86 48,77 21 28,15 28,74 4 84,82 84,63 5 -20,95 -20,45
806 202107157992 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenSebastian LavalléeTing Fang Olsen
5 4 55,01 -45 100,50 98,29 181 46,81 51,43 -109 30,21 28,15 -140 46,75 43,53 113 50,78 53,64
805 202107017987 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMartin HansenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 47,81 -113 70,62 67,55 267 96,16 102,16 -59 31,46 30,21 -95 -7,01 -8,68
804 202107017986 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMartin HansenTing Fang OlsenSebastian Vikkelsø Elleholm
5 3 48,41 -199 76,02 70,62 179 92,58 96,16 -8 31,34 31,46 -62 52,38 50,78 90 -10,30 -7,01
803 202106177980 JaFreddy ChristiansenSheila HansenMartin HansenTing Fang Olsen
4 4 55,22 59 86,68 87,36 -62 51,20 49,79 161 26,72 31,34 -158 56,26 52,38
802 202106177979 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenSheila HansenMartin HansenTing Fang Olsen
5 4 58,73 90 70,91 72,80 -141 90,91 86,68 20 50,51 51,20 -118 28,87 26,72 149 52,47 56,26
801 202106107978 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenEivind BengtssonEsben Andersen
5 4 61,08 -8 93,31 92,33 -131 53,52 50,51 -148 31,77 28,87 240 38,74 45,14 47 88,04 88,53
800 202105207966 JaSheila HansenMartin HansenTing Fang OlsenSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 2 -21,63 79 55,32 56,32 158 28,49 31,77 16 51,46 50,95 -111 -135,43 -136,77 -142 -107,97 -110,41
799 202012037946 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrSimon Andersen
4 4 27,38 17 55,60 55,32 75 26,64 28,49 69 47,75 48,94 -161 -20,45 -23,21
798 202010087927 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 4 36,08 43 73,03 73,18 102 52,31 54,41 -77 28,33 26,64 -68 -9,37 -9,92
797 202009107904 JaMartin HansenMichel MandixJesper NøhrNathja Lund-Jørgensen
4 2 7,33 125 25,46 28,33 -96 -33,50 -35,37 8 44,53 44,26 -37 -7,17 -7,90
796 202009037900 JaTina ChristensenMartin HansenTing Fang OlsenEsben Andersen
4 4 52,75 -16 75,25 74,31 -176 29,18 25,46 273 39,61 46,59 -81 66,97 64,65
795 202008067885 JaJeppe Stig NielsenSheila HansenMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 46,62 -42 66,79 65,27 -63 58,41 56,58 163 24,67 29,18 -58 36,61 35,44
794 202008067884 JaKim IversenShi Hua Chen KoldMartin HansenEivind Bengtsson
4 2 36,86 -4 41,66 41,51 -40 45,74 44,64 5 24,39 24,67 39 35,64 36,61
793 202007027869 JaSheila HansenMartin HansenMichel MandixKarina Bolvig Nielsen
4 4 9,67 -14 63,83 62,17 279 17,79 24,39 -2 -26,83 -25,99 -263 -16,13 -21,92
792 202006257864 JaMartin HansenSebastian LavalléeTing Fang OlsenEsben Andersen
4 4 37,85 -100 19,79 17,79 54 30,36 31,86 -37 32,23 31,47 83 69,03 70,29
791 202006187859 JaFreddy ChristiansenMartin HansenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 4 -26,76 97 93,55 92,99 43 19,87 19,79 -119 -112,97 -113,77 -21 -107,52 -106,06
790 202006117857 JaKim IversenSheila HansenMartin HansenNathja Lund-Jørgensen
4 4 30,97 41 39,89 40,67 90 58,57 60,09 12 19,30 19,87 -143 6,12 3,23
789 202002277848 JaShi Hua Chen KoldMartin HansenJesper NøhrKarina Bolvig Nielsen
4 3 25,60 -121 52,10 48,64 39 18,20 19,30 129 46,63 49,41 -47 -14,53 -14,94
788 202002227820 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrSebastian Vikkelsø Elleholm
4 4 28,66 -147 50,47 46,35 195 13,07 18,20 254 55,88 61,42 -302 -4,79 -11,34
787 202002137815 JaMikkel Askjær-FriisIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenNathja Lund-Jørgensen
4 4 25,52 -62 33,49 31,78 -105 61,80 58,35 73 10,93 13,07 94 -4,15 -1,13
786 202002087813 JaCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin HansenNathja Lund-Jørgensen
4 4 19,56 -118 23,97 20,98 173 46,92 50,47 -142 14,27 10,93 87 -6,92 -4,15
785 202002067809 JaSheila HansenMartin HansenMichel MandixKarina Bolvig Nielsen
4 1 5,91 -32 51,04 49,96 6 14,17 14,27 30 -30,10 -29,13 -4 -11,47 -11,46
784 202002067808 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenMichel MandixKarina Bolvig Nielsen
5 2 11,43 132 30,46 33,49 -15 51,91 51,04 -29 14,93 14,17 -99 -28,14 -30,10 11 -12,03 -11,47
783 202001307802 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenTing Fang OlsenSimon Andersen
4 3 13,63 21 30,83 31,03 88 12,75 14,93 -26 26,62 25,74 -83 -15,67 -17,17
782 202001167793 JaJeppe Stig NielsenMartin HansenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 3 -39,81 217 54,41 58,00 -91 16,01 12,75 44 -114,16 -111,71 -170 -115,50 -118,28
781 201912267776 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenSimon Andersen
4 4 22,77 -87 39,01 36,49 96 42,02 43,90 182 11,29 16,01 -191 -1,24 -5,32
780 201912267774 JaCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin HansenTing Fang OlsenEsben Andersen
5 3 33,49 -16 20,87 20,71 41 41,16 42,02 -63 12,45 11,29 -90 33,12 30,92 128 59,87 62,52
779 201912197771 JaKim IversenMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 34,78 104 60,62 62,53 -62 40,63 38,98 33 11,07 12,45 -75 26,80 25,16
778 201911147742 JaJeppe Stig NielsenMartin HansenTing Fang OlsenSusan Frederiksen
4 2 -6,65 -70 49,13 46,71 -26 11,94 11,07 254 18,83 24,79 -158 -106,51 -109,18
777 201911147741 JaMartin HansenTing Fang OlsenEsben AndersenSusan Frederiksen
4 1 -4,18 124 8,94 11,94 2 18,93 18,83 -41 60,43 59,01 -85 -105,02 -106,51
776 201910037708 JaFreddy ChristiansenShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin Hansen
4 4 45,81 -144 72,27 68,11 194 67,20 71,41 47 33,33 34,78 -97 10,44 8,94
775 201909267702 JaCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldMartin HansenTing Fang Olsen
4 2 25,86 -64 20,05 18,54 123 65,77 68,32 -87 12,43 10,44 28 5,19 6,13
774 201909267701 JaCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldMartin HansenTing Fang OlsenEsben Andersen
5 2 32,40 -15 20,27 20,05 27 65,52 65,77 87 10,00 12,43 -143 8,42 5,19 44 57,78 58,55
773 201908087671 JaMartin HansenTing Fang OlsenErik FrederiksenLars Mathiesen
4 3 -26,71 -75 12,56 10,00 93 -10,08 -8,10 -51 -91,67 -91,72 33 -17,68 -17,04
772 201908087668 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenEivind BengtssonTing Fang OlsenNathja Lund-Jørgensen
5 1 19,10 -28 72,63 71,60 -57 13,95 12,56 42 24,89 25,90 45 -11,38 -10,08 -2 -4,59 -4,49
771 201907047649 JaMartin HansenTing Fang OlsenEsben AndersenSebastian Vikkelsø ElleholmNathja Lund-Jørgensen
5 2 9,00 198 9,06 13,95 -126 -7,71 -10,61 45 43,96 44,64 -51 -1,46 -2,59 -66 1,16 -0,37
770 201906277643 JaMartin HansenTing Fang OlsenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 4 -42,80 173 6,03 9,06 -66 -5,18 -7,71 76 -81,30 -78,50 -183 -90,75 -94,04
769 201905177387 JaTina ChristensenMorten AndersenSheila HansenMartin Hansen
4 4 32,32 14 61,92 61,54 102 12,16 15,14 -90 49,16 46,55 -26 6,03 6,03
768 201905167381 JaMartin HansenTing Fang OlsenSusan FrederiksenNathja Lund-Jørgensen
4 3 -10,67 60 4,84 6,03 -101 6,80 4,00 -74 -65,86 -66,66 115 11,55 13,96
767 201903077338 JaBrian Rød 5 KrogFreddy ChristiansenMartin HansenTing Fang Olsen
4 2 34,81 37 62,19 62,77 -10 63,30 62,70 75 2,59 4,84 -102 11,16 8,93
766 201902217325 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenEsben AndersenErik Frederiksen
4 3 2,16 32 32,60 32,83 206 -2,55 2,59 -131 35,25 31,43 -107 -56,64 -58,19
765 201902147321 JaBrian Rød 5 KrogMartin HansenEsben AndersenErik Frederiksen
4 4 7,89 551 45,18 57,71 -232 2,99 -2,55 -76 36,58 34,03 -243 -53,21 -57,64
764 201902077318 JaBrian Rød 5 KrogMartin HansenSusan FrederiksenNathja Lund-Jørgensen
4 3 -0,37 114 43,19 45,18 -111 5,82 2,99 -53 -53,01 -53,34 50 2,54 3,71
763 201901107286 JaJeppe Stig NielsenMartin HansenEsben AndersenLars Mathiesen
4 4 18,81 -103 56,17 52,75 184 0,90 5,82 48 38,57 39,26 -129 -20,41 -22,60
762 201901037282 JaFreddy ChristiansenSheila HansenMartin HansenSusan Frederiksen
4 4 16,78 206 70,61 74,32 -72 43,28 40,88 75 -1,37 0,90 -209 -45,42 -49,00
761 201811297259 JaFreddy ChristiansenMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin Hansen
4 2 37,42 54 70,42 71,35 -46 41,55 40,36 40 38,35 39,33 -48 -0,66 -1,37
760 201811297257 JaFreddy ChristiansenSheila HansenMartin HansenEsben Andersen
4 1 33,39 23 70,08 70,42 14 38,03 38,35 27 -1,55 -0,66 -64 26,99 25,44
759 201811297255 JaFreddy ChristiansenSheila HansenMartin HansenEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
5 2 26,66 121 67,59 70,08 100 35,67 38,03 -19 -1,42 -1,55 -103 29,57 26,99 -99 1,87 -0,27
758 201811247254 JaSheila HansenMartin HansenMichel MandixEsben Andersen
4 4 8,87 -19 36,82 35,67 168 -5,88 -1,42 -182 -24,72 -28,34 33 29,26 29,57
757 201811247252 JaMartin HansenEivind BengtssonMichel MandixLars Mathiesen
4 2 -5,14 60 -7,39 -5,88 -62 28,41 26,46 54 -26,32 -24,72 -52 -15,24 -16,40
756 201811247249 JaMartin HansenEivind BengtssonMichel MandixLars Mathiesen
4 4 -5,14 -21 -6,92 -7,39 52 27,95 28,41 -38 -25,90 -26,32 7 -15,67 -15,24
755 201811227246 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 2 -9,02 126 36,79 39,33 -96 -4,50 -6,92 -85 -27,59 -29,45 55 -40,78 -39,03
754 201811157244 JaFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin HansenSusan Frederiksen
4 4 12,49 46 45,44 45,76 119 34,45 36,82 -94 -2,57 -4,50 -71 -27,34 -28,10
753 201811017235 JaSheila HansenMartin HansenEivind BengtssonSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 3 0,54 -171 39,36 34,45 -124 0,47 -2,57 134 25,11 27,95 23 -22,95 -21,95 138 -39,28 -35,16
752 201809277214 JaKim IversenJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisMartin Hansen
4 1 29,10 4 33,65 33,72 -7 40,70 40,45 24 41,24 41,76 -21 0,82 0,47
751 201809277212 JaBrian Rød 5 KrogMartin HansenEsben AndersenSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 2 4,82 147 48,70 51,79 -72 2,57 0,82 167 17,56 21,53 -55 -14,18 -15,31 -187 -30,54 -34,72
750 201808307197 JaJeppe Stig NielsenFrank Rostved-AnbergMartin HansenEsben Andersen
4 3 26,14 -27 39,32 38,41 60 44,02 45,17 -198 7,08 2,57 165 14,13 18,40
749 201808167192 JaBrian Rød 5 KrogMikkel Askjær-FriisMartin HansenSusan Frederiksen
4 3 22,05 6 51,97 51,57 68 40,18 41,51 52 5,49 7,08 -126 -9,44 -11,95
748 201808097188 JaAnders LabichKim IversenMartin HansenErik Frederiksen
4 3 7,76 -127 29,86 26,34 -45 28,46 26,98 200 0,45 5,49 -28 -27,75 -27,79
747 201808027184 JaBrian Rød 5 KrogJeppe Stig NielsenMartin HansenEsben AndersenLars Mathiesen
5 3 19,86 189 52,03 56,08 85 44,10 45,74 -90 2,34 0,45 -68 2,41 1,06 -116 -1,56 -4,01
746 201807197171 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenMartin HansenEsben Andersen
4 2 21,65 -98 50,95 48,17 35 30,43 31,19 107 -0,58 2,34 -44 5,80 4,91
745 201806287161 JaKim IversenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenJesper Nøhr
4 4 33,47 -92 28,85 26,72 140 47,72 50,79 -174 2,92 -0,58 126 54,39 56,95
744 201805247128 JaIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenAnnika RidellErik Frederiksen
4 4 9,05 84 52,44 53,43 -191 7,54 2,92 170 -16,86 -12,09 -63 -6,90 -8,05
743 201805106913 JaBrian Rød 5 KrogSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 43,67 -103 60,14 57,23 -29 43,40 42,70 91 4,36 7,54 41 66,77 67,20
742 201805066904 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrEsben Andersen
4 4 31,61 125 40,57 43,40 -56 5,08 4,36 40 66,65 66,77 -109 14,12 11,89
741 201805066903 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrEsben Andersen
4 4 31,61 -1 40,82 40,57 180 -0,08 5,08 -21 68,05 66,65 -158 17,63 14,12
740 201805036899 JaKim IversenRobert Bonde JensenFrank Rostved-AnbergMartin HansenErik Frederiksen
5 3 12,34 -25 15,61 14,93 48 20,80 21,82 157 27,79 31,36 -99 2,16 -0,08 -81 -4,67 -6,34
739 201805016896 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrEsben Andersen
4 4 31,75 -30 44,07 43,04 -150 5,17 2,16 153 63,43 66,39 27 14,34 15,43
738 201804266886 JaBrian Rød 5 KrogMartin HansenJesper NøhrHelene SteffensenErik Frederiksen
5 2 23,61 43 61,21 61,80 -90 7,19 5,17 40 62,92 63,43 51 -9,34 -7,67 -44 -3,92 -4,67
737 201804266884 JaBrian Rød 5 KrogIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergMartin Hansen
4 2 31,68 32 60,77 61,21 -15 33,32 32,93 -20 25,80 25,38 3 6,81 7,19
736 201804196880 JaMartin HansenEsben AndersenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 2 1,45 96 4,48 6,81 -44 13,37 12,14 -126 -6,21 -9,23 74 -5,84 -3,92
735 201804126874 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenTing Fang OlsenEsben Andersen
5 2 26,07 157 39,92 43,62 -69 49,33 47,33 -50 5,46 4,48 24 18,01 18,70 -62 17,67 16,24
734 201804126871 JaTina ChristensenMartin HansenTing Fang OlsenEsben Andersen
4 3 20,26 61 38,76 39,92 -68 6,88 5,46 -33 18,79 18,01 40 16,62 17,67
733 201803266856 JaSheila HansenMartin HansenBernard AngLance Lim
4 4 18,54 -73 51,92 49,33 -44 7,69 6,88 176 14,54 18,93 -59 0,00 -0,99
732 201803256855 JaSheila HansenMartin HansenBernard AngDoris Chow
4 4 18,35 -26 53,41 51,92 -76 9,32 7,69 152 10,65 14,54 -50 0,00 -0,77
731 201803256854 JaSheila HansenMartin HansenBernard AngKoh How Kiat
4 4 17,16 105 51,69 53,41 4 9,03 9,32 102 7,94 10,65 -211 0,00 -4,73
730 201803086826 JaBrian Rød 5 KrogFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin Hansen
4 3 37,18 -6 56,24 55,74 -18 32,64 32,28 36 51,06 51,69 -12 8,80 9,03
729 201801186788 JaCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenEivind BengtssonEsben Andersen
4 1 14,51 -5 39,40 39,12 13 8,44 8,80 37 -4,32 -3,29 -45 14,53 13,42
728 201801186787 JaCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenEsben AndersenFranky Ouyang
4 2 15,27 77 37,77 39,40 -73 10,18 8,44 82 12,47 14,53 -86 0,65 -1,30
727 201801186785 JaCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenAnnika RidellEsben AndersenFranky Ouyang
5 2 8,36 -33 38,97 37,77 157 6,28 10,18 -145 -16,00 -19,28 -1 12,55 12,47 22 0,00 0,65
726 201712286767 JaJeppe Stig NielsenMartin HansenEivind BengtssonMichel MandixVibeke Singerholm
5 2 7,94 -69 46,80 44,61 38 5,30 6,28 70 -2,80 -0,93 41 -7,08 -5,88 -80 -2,51 -4,36
725 201712216756 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenTing Fang Olsen
5 4 29,34 -115 34,59 31,65 -51 47,17 45,49 59 61,51 62,16 46 3,55 5,30 61 -0,12 2,09
724 201712076746 JaTina ChristensenMartin HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 1 22,10 -3 38,88 38,70 -51 4,71 3,55 49 1,85 3,20 5 42,95 42,95
723 201712026740 JaRobert Bonde JensenMikkel Askjær-FriisMartin HansenHelene Steffensen
4 1 16,59 248 27,69 33,78 -76 39,11 37,08 -76 6,54 4,71 -96 -6,98 -9,22
722 201712026738 JaRobert Bonde JensenMikkel Askjær-FriisMartin HansenHelene Steffensen
4 4 16,59 114 25,12 27,69 30 38,93 39,11 -20 6,79 6,54 -124 -4,47 -6,98
721 201711236730 JaBrian Rød 5 KrogJessica ChenMartin HansenEsben Andersen
4 4 13,76 61 53,01 53,54 -51 3,36 2,37 -71 8,39 6,79 61 -9,73 -7,67
720 201711186727 JaIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 37,72 -4 56,22 55,67 -17 45,13 44,54 -80 9,65 8,39 101 39,87 42,28
719 201711096712 JaJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisMartin HansenJesper Nøhr
5 3 31,72 -200 55,90 50,55 30 21,06 21,99 -51 35,61 34,29 141 5,72 9,65 80 40,33 42,13
718 201710266703 JaMartin HansenEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
4 1 -5,52 99 3,31 5,72 -50 0,15 -1,13 -32 -19,39 -20,10 -17 -6,17 -6,58
717 201709286688 JaCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenMichel MandixEsben Andersen
4 1 -1,70 -1 19,77 19,61 125 0,22 3,31 -69 -25,49 -27,05 -55 -1,32 -2,69
716 201709286687 JaCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenMichel MandixEsben Andersen
4 4 -1,70 -62 21,86 19,77 63 -1,31 0,22 49 -27,31 -25,49 -50 -0,06 -1,32
715 201709216682 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenEivind Bengtsson
5 1 25,81 22 53,06 53,43 5 29,78 29,88 -9 51,26 50,87 -80 0,52 -1,31 62 -5,55 -3,82
714 201709076677 JaMartin Wedel JacobsenJacob PetersenMartin HansenEsben Andersen
4 4 13,79 -115 66,30 62,21 44 -6,35 -4,79 152 -3,61 0,52 -81 -1,16 -2,77
713 201708316675 JaJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenChristian RechbergerEsben Andersen
5 3 5,92 -20 60,00 58,51 139 22,48 25,58 -153 0,04 -3,61 45 -51,89 -49,72 -11 -1,02 -1,16
712 201708316674 JaTina ChristensenMartin HansenMichel MandixSebastian Lavallée
4 2 0,85 62 29,73 30,90 -60 1,53 0,04 -78 -23,68 -25,31 76 -4,16 -2,22
711 201708246673 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMartin HansenEsben Andersen
5 3 29,61 -85 56,47 53,89 60 65,49 66,30 11 27,05 27,36 6 0,85 1,53 8 -1,80 -1,02
710 201708106664 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind BengtssonEsben Andersen
4 4 10,51 236 42,91 47,87 -153 4,43 0,85 172 -9,74 -5,05 -255 4,43 -1,64
709 201707206654 JaJacob PetersenMartin HansenTing Fang OlsenEsben Andersen
4 1 5,09 -25 -3,27 -3,84 68 2,73 4,43 -75 26,07 24,08 32 -5,19 -4,33
708 201707066650 JaMartin HansenMichel MandixJesper NøhrTing Fang OlsenEsben Andersen
5 3 9,13 -60 4,11 2,73 -46 -19,20 -19,80 -30 42,07 40,73 89 22,05 23,99 47 -3,37 -1,98
707 201706296646 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenSebastian LavalléeTing Fang Olsen
4 4 16,54 47 39,96 40,53 113 0,97 4,11 127 -4,12 -0,52 -287 29,36 22,05
706 201706296645 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenSebastian LavalléeTing Fang OlsenHasse Sandholdt
5 1 13,28 -57 41,55 39,96 -15 1,27 0,97 108 -6,93 -4,12 -42 30,51 29,36 6 0,00 0,23
705 201705256626 JaMartin Wedel JacobsenJacob PetersenMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 13,92 133 62,51 64,57 57 -6,47 -4,59 -57 2,38 1,27 -133 -2,73 -5,57
704 201705116612 JaMartin Wedel JacobsenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenAnnika Ridell
4 4 25,25 41 62,42 62,51 -51 50,52 48,66 -167 5,98 2,38 177 -17,90 -12,53
703 201705116610 JaKim IversenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenEivind BengtssonSebastian Lavallée
5 1 14,50 73 21,29 23,06 -75 52,62 50,52 -5 6,05 5,98 73 0,34 2,25 -66 -7,80 -9,30
702 201704206540 JaKim IversenJeppe Stig NielsenMartin HansenSebastian LavalléeTing Fang Olsen
5 3 18,91 19 25,18 25,53 60 53,91 54,74 -128 9,01 6,05 85 -7,97 -5,39 -36 14,43 13,63
701 201703306515 JaRobert Bonde JensenJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenHedin Meitil
5 1 18,93 72 24,80 26,55 -68 63,97 62,00 1 23,66 23,66 41 7,93 9,01 -46 -25,69 -26,56
700 201703026494 JaBrian Rød 5 KrogMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind Bengtsson
4 2 23,67 -29 50,93 49,88 -9 43,84 43,37 2 7,68 7,93 36 -7,76 -6,48
699 201701196467 JaCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenAnnika RidellSebastian Lavallée
4 4 -0,89 36 14,05 14,56 30 7,14 7,68 -30 -21,68 -21,90 -36 -3,06 -3,88
698 201612296450 JaBrian Rød 5 KrogMartin HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 1 18,30 56 41,69 42,94 38 6,12 7,14 16 -6,07 -5,52 -110 31,43 28,62
697 201612296449 JaBrian Rød 5 KrogShi Hua Chen KoldMartin HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 2 24,62 -20 42,41 41,69 133 46,92 49,93 -105 8,52 6,12 60 -7,95 -6,07 -68 33,22 31,43
696 201612226447 JaTina ChristensenMartin HansenAnders AabergEsben Andersen
4 3 12,82 118 37,25 39,70 -151 12,21 8,52 -190 0,13 -4,30 223 1,66 7,34
695 201612086437 JaKim IversenJacob PetersenMartin HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 2 11,70 74 19,63 21,36 -160 10,57 6,63 199 7,24 12,21 -15 -8,05 -8,18 -98 29,13 26,49
694 201612036426 JaJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisKarin AnderssonMartin Hansen
4 4 27,23 7 53,96 53,48 7 48,19 47,85 -144 3,28 0,35 130 3,49 7,24
693 201611246416 JaJacob PetersenMartin HansenEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 2 -5,11 -93 -1,91 -4,24 150 -0,15 3,49 -43 -12,24 -13,21 -14 -6,14 -6,47
692 201611036406 JaMikkel Askjær-FriisKarin AnderssonMartin HansenSebastian Lavallée
4 4 13,22 85 45,98 47,25 -3 11,04 11,02 133 -3,81 -0,15 -215 -0,33 -5,24
691 201610276402 JaBrian Rød 5 KrogMikkel Askjær-FriisMartin HansenTing Fang Olsen
4 1 25,58 -114 46,01 43,05 128 43,37 46,44 -101 -1,47 -3,81 87 14,40 16,63
690 201610206394 JaJeppe Stig NielsenJacob PetersenMartin HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 1 10,37 67 41,76 43,23 49 6,87 8,11 -5 -1,42 -1,47 -68 -6,95 -8,53 -43 11,58 10,50
689 201609226383 JaJeppe Stig NielsenJacob PetersenKarin AnderssonMartin Hansen
4 4 14,02 -12 43,67 42,65 95 1,55 4,17 -155 14,46 10,67 72 -3,60 -1,42
688 201609016364 JaBrian Rød 5 KrogJeppe Stig NielsenMartin HansenTing Fang Olsen
4 1 26,50 -45 51,29 50,02 -54 45,12 43,67 72 -5,59 -3,60 27 15,17 15,91
687 201608116349 JaJacob PetersenKarin AnderssonMartin HansenSebastian Lavallée
4 4 2,24 -28 -4,49 -5,01 13 17,12 17,07 186 -10,44 -5,59 -171 6,75 2,47
686 201608046345 JaMikkel Askjær-FriisJacob PetersenKarin AnderssonMartin Hansen
4 4 12,89 -79 50,06 47,23 -92 -0,43 -2,35 41 16,20 17,12 130 -14,27 -10,44
685 201607286339 JaMikkel Askjær-FriisJacob PetersenMartin HansenSebastian Lavallée
4 4 11,15 -29 51,76 50,06 268 -9,69 -2,64 -195 -10,03 -14,27 -44 12,55 11,45
684 201607216330 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisJacob PetersenMartin Hansen
5 2 20,35 6 42,07 41,95 9 40,06 40,04 -45 47,43 45,98 -82 -14,61 -16,20 112 -13,21 -10,03
683 201607096320 JaTina ChristensenJacob PetersenSheila HansenMartin Hansen
4 4 10,83 -78 45,59 42,84 -16 -25,74 -25,23 7 39,46 38,94 87 -15,98 -13,21
682 201607096319 JaTina ChristensenJacob PetersenSheila HansenMartin Hansen
4 4 10,83 -38 47,41 45,59 -8 -26,45 -25,74 32 39,38 39,46 14 -17,01 -15,98
681 201607096318 JaTina ChristensenJacob PetersenSheila HansenMartin Hansen
4 4 10,83 -99 50,80 47,41 -100 -24,88 -26,45 271 33,32 39,38 -72 -15,90 -17,01
680 201607076314 JaMikkel Askjær-FriisFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin Hansen
4 1 19,86 92 45,30 47,43 -44 15,67 14,60 12 33,10 33,32 -60 -14,62 -15,90
679 201606236311 JaJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisMartin HansenSebastian Lavallée
4 4 21,43 -154 47,23 42,84 149 43,04 46,14 111 -18,30 -14,62 -106 13,76 11,37
678 201606166308 JaJeppe Stig NielsenJacob PetersenMartin HansenSebastian Lavallée
4 4 4,50 245 44,73 49,72 -79 -21,98 -23,26 -188 -14,17 -18,30 22 9,42 9,84
677 201604306083 JaCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin Hansen
5 2 18,79 9 33,69 33,73 -15 38,13 37,52 -31 15,76 15,03 69 20,17 21,86 -32 -13,78 -14,17
676 201604306082 JaCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin Hansen
5 4 18,79 354 25,21 33,69 4 38,52 38,13 -312 23,48 15,76 23 19,63 20,17 -69 -12,87 -13,78
675 201604306081 JaShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin Hansen
4 3 17,19 13 38,59 38,52 -28 24,30 23,48 132 16,38 19,63 -117 -10,51 -12,87
674 201604286079 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenMichel MandixTing Fang Olsen
4 2 -1,92 -98 35,81 32,92 174 -14,97 -10,51 -31 -42,79 -43,05 -45 14,27 12,96
673 201604286076 JaAnders LabichMikkel Askjær-FriisMartin HansenMichel MandixTing Fang Olsen
5 2 8,37 14 49,68 49,52 -52 37,45 35,81 -48 -14,06 -14,97 182 -47,98 -42,79 -96 16,74 14,27
672 201604146064 JaJeppe Stig NielsenKarin AnderssonMartin HansenSebastian Lavallée
4 4 17,78 302 35,20 42,14 -128 19,67 16,50 90 -17,11 -14,06 -264 33,37 26,55
671 201603246046 JaJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisJacob PetersenMartin Hansen
4 4 13,65 -78 43,29 40,66 291 37,23 43,76 21 -13,92 -12,73 -234 -12,03 -17,11
670 201603106035 JaKim IversenMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldMartin Hansen
4 2 18,74 -23 18,10 17,54 -26 38,41 37,53 -20 32,60 31,94 69 -14,14 -12,03
669 201602256026 JaKim IversenJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardMartin Hansen
4 4 17,56 47 16,94 18,10 -19 40,23 39,21 167 23,14 27,08 -195 -10,05 -14,14
668 201602256024 JaShi Hua Chen KoldMartin HansenMichel MandixMarianne Olander
4 1 -5,89 74 34,84 36,42 0 -10,08 -10,05 -37 -48,33 -48,99 -37 0,00 -0,96
667 201602186021 JaMartin HansenMichel MandixHelene SteffensenTing Fang Olsen
4 4 -19,24 -90 -7,60 -10,08 -66 -45,51 -46,48 51 -12,64 -11,56 105 -11,23 -8,86
666 201602136020 JaShi Hua Chen KoldMartin HansenEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 4 16,59 184 32,77 36,87 -5 -8,08 -7,60 -119 6,80 4,14 -60 34,86 32,95
665 201602136018 JaIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 4 34,46 125 59,38 61,82 39 -10,12 -8,08 -101 52,15 49,25 -63 36,45 34,86
664 201602136015 JaMartin HansenEivind BengtssonJesper NøhrSebastian Lavallée
4 4 21,20 231 -16,68 -10,12 -11 6,23 6,33 -98 55,37 52,15 -122 39,88 36,45
663 201602116013 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenSebastian LavalléeTing Fang Olsen
4 1 12,53 58 36,85 38,14 -63 -15,28 -16,68 -48 41,25 39,88 53 -12,70 -11,23
662 201602046009 JaMikkel Askjær-FriisJacob PetersenMartin HansenTing Fang Olsen
4 4 0,08 73 34,85 35,79 -45 -6,55 -7,49 94 -18,02 -15,28 -122 -9,97 -12,70
661 201601286004 JaJacob PetersenMartin HansenSebastian LavalléeTing Fang Olsen
4 4 1,41 -217 -2,42 -7,62 21 -19,03 -18,02 38 41,29 41,25 158 -14,20 -9,97
660 201512175987 JaRobert Bonde JensenJacob PetersenMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 2,56 -75 30,70 28,18 112 -10,36 -7,31 -202 -14,52 -19,03 165 4,44 8,42
659 201512125983 JaMartin HansenSebastian LavalléeDavid Benjamin ChristensenTing Fang Olsen
4 3 5,41 -102 -12,34 -14,52 -8 40,12 39,28 -4 15,05 14,77 114 -21,17 -17,88
658 201512125979 JaKarin AnderssonMartin HansenSebastian LavalléeDavid Benjamin Christensen
4 2 13,56 -139 14,87 11,43 -12 -12,37 -12,34 174 36,10 40,12 -23 15,64 15,05
657 201512125977 JaRobert Bonde JensenShi Hua Chen KoldMartin HansenDavid Benjamin Christensen
4 1 17,23 -1 30,81 30,70 -9 35,27 34,94 12 -12,85 -12,37 -2 15,68 15,64
656 201512125974 JaMartin Wedel JacobsenShi Hua Chen KoldMartin HansenDavid Benjamin Christensen
4 4 27,05 -26 71,83 70,10 68 33,78 35,27 -30 -13,10 -12,85 -12 15,70 15,68
655 201512035964 JaMikkel Askjær-FriisJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmMartin Hansen
4 4 21,30 13 32,15 32,20 206 -14,46 -8,56 -85 78,10 74,64 -134 -10,61 -13,10
654 201511195950 JaMartin HansenJesper NøhrSebastian LavalléeTing Fang Olsen
4 2 14,66 -147 -7,25 -10,61 47 49,49 50,22 6 34,83 34,73 94 -18,42 -15,69
653 201511195948 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisMartin HansenHelene SteffensenTing Fang Olsen
5 2 7,87 42 62,86 63,22 38 32,85 33,48 45 -8,56 -7,25 -34 -31,31 -31,66 -91 -16,48 -18,42
652 201511055939 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenTing Fang Olsen
4 1 12,62 4 42,52 42,43 35 35,40 36,13 -6 -8,54 -8,56 -33 -18,90 -19,53
651 201511055938 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenTing Fang Olsen
4 4 12,62 -17 43,69 42,52 -25 36,60 35,40 0 -9,07 -8,54 42 -20,74 -18,90
650 201510155922 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 3 28,36 -46 37,03 35,75 11 -10,05 -9,07 110 46,47 48,83 -75 39,98 37,92
649 201510155919 JaMikkel Askjær-FriisFrank Rostved-AnbergMartin HansenSebastian Lavallée
4 1 23,15 24 36,52 37,03 -92 28,80 26,48 -92 -7,96 -10,05 160 35,24 39,14
648 201510095918 JaShi Hua Chen KoldJacob PetersenSheila HansenMartin Hansen
4 4 13,45 90 41,17 42,68 -184 -13,71 -17,53 -74 39,02 36,60 168 -12,69 -7,96
647 201510015903 JaJacob PetersenMartin HansenEigo KawataniTing Fang Olsen
4 4 -16,01 0 -25,50 -25,27 148 -16,31 -12,69 -82 -4,94 -7,21 -66 -17,28 -18,85
646 201509065879 JaJacob PetersenMartin HansenTing Fang OlsenTimur Hahn
4 4 -14,12 -24 -13,69 -14,29 132 -19,67 -16,31 -62 -22,26 -23,58 -46 -0,86 -2,31
645 201509045877 JaShi Hua Chen KoldMartin HansenEivind BengtssonTimur Hahn
4 1 1,06 -11 40,82 40,30 -94 -17,44 -19,67 60 -17,15 -15,55 45 -2,00 -0,86
644 201508295866 JaIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenMichel MandixChristian Rechberger
4 4 -6,27 154 74,64 76,42 -65 -16,10 -17,44 -65 -38,41 -39,21 -24 -45,21 -44,85
643 201508205860 JaCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldMartin HansenDavid Benjamin Christensen
4 1 14,53 3 9,01 9,12 -13 48,77 48,24 21 -16,82 -16,10 -11 17,17 16,88
642 201508205859 JaCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldMartin HansenDavid Benjamin Christensen
4 4 14,53 -148 12,57 9,01 271 42,85 48,77 -27 -16,92 -16,82 -96 19,63 17,17
641 201508065846 JaBrian Rød 5 KrogShi Hua Chen KoldMartin HansenTing Fang Olsen
4 4 11,21 318 44,03 50,98 -46 48,11 46,09 12 -17,93 -16,92 -284 -29,37 -35,31
640 201508065844 JaBrian Rød 5 KrogCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenTing Fang Olsen
4 1 2,90 53 42,96 44,03 -1 14,98 14,88 -64 -16,46 -17,93 12 -29,87 -29,37
639 201507245836 JaShi Hua Chen KoldJacob PetersenSheila HansenMartin Hansen
4 4 15,56 -153 50,35 45,77 143 -16,78 -12,51 -179 50,65 45,43 189 -21,98 -16,46
638 201507245835 JaShi Hua Chen KoldJacob PetersenSheila HansenMartin Hansen
4 4 15,56 107 48,55 50,35 -125 -14,47 -16,78 242 45,48 50,65 -224 -17,32 -21,98
637 201507225824 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 37,60 159 52,65 56,16 -68 47,38 45,48 -75 -16,82 -17,32 -16 67,21 66,10
636 201507225823 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 37,60 12 52,73 52,65 -135 51,00 47,38 182 -22,73 -16,82 -59 69,42 67,21
635 201507205819 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmMartin Hansen
4 4 38,81 35 63,24 63,50 34 52,85 53,34 104 59,08 61,12 -173 -19,94 -22,73
634 201507205818 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmMartin Hansen
4 4 38,81 34 63,00 63,24 -15 53,57 52,85 155 55,71 59,08 -174 -17,06 -19,94
633 201507095809 JaMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenJesper Nøhr
4 4 38,66 103 90,31 91,57 -26 12,78 12,78 11 -18,73 -17,06 -88 70,29 67,37
632 201506185792 JaShi Hua Chen KoldJacob PetersenMartin HansenMartin FaartoftChristian Rechberger
5 2 8,49 -20 57,97 56,87 -76 -21,76 -23,26 -51 -17,80 -18,73 96 75,88 77,42 51 -51,82 -49,82
631 201506185791 JaJacob PetersenMartin HansenMartin FaartoftChristian Rechberger
4 1 -3,87 20 -22,37 -21,76 -24 -17,28 -17,80 9 76,15 75,88 -5 -52,00 -51,82
630 201506135789 JaShi Hua Chen KoldJacob PetersenSheila HansenMartin Hansen
4 4 17,49 -61 61,92 59,34 -118 -20,41 -22,37 70 49,34 50,27 109 -20,88 -17,28
629 201506135788 JaShi Hua Chen KoldJacob PetersenSheila HansenMartin Hansen
4 4 17,49 175 58,65 61,92 -79 -19,39 -20,41 -23 50,71 49,34 -73 -20,01 -20,88
628 201506045779 JaCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 29,53 -270 22,80 16,38 278 44,29 50,71 -87 -19,08 -20,01 79 70,10 71,04
627 201505215763 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenMichel MandixAnnika Ridell
4 4 -5,99 -25 55,76 53,64 -137 -15,98 -19,08 108 -40,61 -37,13 54 -23,11 -21,37
626 201505145577 JaMartin HansenAnnika RidellPetter RanefallDavid Jourdain
4 3 -6,88 144 -19,75 -15,98 40 -4,89 -3,94 -162 -2,87 -6,92 -22 0,00 -0,67
625 201505135564 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrYong Sing Oh
4 3 27,96 150 42,75 46,16 -147 -16,97 -19,75 39 62,85 63,16 -42 23,19 22,25
624 201505125563 JaSheila HansenMartin HansenYong Sing OhBernard Ang
4 2 11,65 31 42,37 42,75 -4 -17,23 -16,97 -13 23,66 23,19 -14 -2,18 -2,36
623 201505075558 JaClaes SchüttKim IversenJacob PetersenMartin HansenDavid Benjamin Christensen
5 4 3,36 145 32,41 35,24 -68 4,71 3,02 -262 -27,84 -33,47 -85 -15,62 -17,23 270 23,14 29,24
622 201505015548 JaCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin HansenChristian Rechberger
4 2 0,58 -51 27,78 26,18 0 35,95 35,51 -9 -15,59 -15,62 60 -45,82 -43,77
621 201504305537 JaMartin Wedel JacobsenSheila HansenMartin HansenDavid Benjamin Christensen
4 4 34,12 282 86,23 91,83 -173 41,00 36,62 -64 -15,24 -15,59 -45 24,50 23,63
620 201504285533 JaJacob PetersenSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 14,88 -218 -21,99 -26,41 286 34,51 41,00 45 -17,11 -15,24 -113 64,14 60,18
619 201504285532 JaJacob PetersenSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 14,88 -52 -21,61 -21,99 -43 36,07 34,51 -91 -15,64 -17,11 186 60,72 64,14
618 201504155523 JaJacob PetersenSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 2 15,26 23 -25,77 -24,70 -35 42,93 41,73 -47 -14,85 -15,64 59 58,71 59,63
617 201504155522 JaJacob PetersenSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 15,26 -151 -23,03 -25,77 315 35,75 42,93 -53 -14,28 -14,85 -111 62,57 58,71
616 201504095519 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenJacob PetersenMartin HansenEivind Bengtsson
5 4 12,56 -28 86,60 84,11 137 39,26 41,95 -19 -22,33 -21,95 -56 -13,55 -14,28 -34 -27,18 -27,04
615 201504055515 JaShi Hua Chen KoldJacob PetersenSheila HansenMartin Hansen
4 1 13,29 31 50,11 50,65 68 -23,01 -21,09 -32 38,10 37,15 -67 -12,04 -13,55
614 201504015498 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrEigo Kawatani
4 4 19,82 29 37,83 38,10 -43 -11,76 -12,04 44 58,00 58,14 -30 -4,81 -4,94
613 201503265497 JaMikkel Askjær-FriisJacob PetersenMartin HansenDavid Benjamin ChristensenTing Fang Olsen
5 4 3,43 -202 48,79 42,76 93 -23,99 -21,05 105 -14,77 -11,76 201 33,36 37,53 -197 -26,23 -30,31
612 201503195491 JaCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin Hansen
4 4 28,90 28 37,96 38,42 -73 56,59 54,13 32 37,25 37,83 13 -16,18 -14,77
611 201503195489 JaMorten AndersenMartin HansenPetter RanefallTing Fang Olsen
4 2 -3,90 29 31,75 32,02 -104 -13,74 -16,18 71 -8,62 -6,80 4 -25,00 -24,64
610 201503125483 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrDavid Benjamin Christensen
4 4 28,89 -16 35,52 34,96 -81 -12,78 -13,74 -100 60,08 56,88 197 32,74 37,45
609 201503055470 JaMartin Wedel JacobsenShi Hua Chen KoldMartin HansenJesper Nøhr
4 4 47,19 -155 86,91 82,16 167 52,10 56,06 -308 -6,58 -12,78 296 56,32 63,32
608 201502195457 JaJacob PetersenSheila HansenMartin HansenDavid Benjamin Christensen
4 2 12,20 53 -21,63 -19,91 -68 46,23 44,13 -50 -5,56 -6,58 65 29,75 31,14
607 201502195453 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
5 2 35,89 -93 42,26 39,88 6 56,22 56,12 61 44,83 46,23 -91 -3,81 -5,56 117 39,94 42,78
606 201502185451 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 4 21,06 5 45,30 44,83 -66 -2,78 -3,81 -45 41,53 39,94 106 0,20 3,29
605 201502185450 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 4 21,06 93 43,58 45,30 -42 -2,32 -2,78 192 37,25 41,53 -243 5,75 0,20
604 201502125446 JaTina ChristensenJacob PetersenSheila HansenMartin Hansen
4 4 16,89 -76 59,87 56,97 104 -28,09 -24,46 80 35,90 37,38 -108 -0,10 -2,32
603 201502085443 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 3 33,45 -80 63,26 60,75 151 32,17 35,90 -24 -0,13 -0,10 -47 38,49 37,25
602 201502055441 JaBrian Rød 5 KrogMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenDavid Benjamin Christensen
5 4 30,46 29 41,83 42,26 -52 55,66 53,78 91 30,97 33,18 -7 -0,72 -0,13 -61 24,59 23,24
601 201501315439 JaMartin HansenMartin FaartoftJesper NøhrEigo Kawatani
4 2 27,19 101 -3,60 -0,72 102 74,50 76,43 -131 41,27 37,86 -72 -3,41 -4,81
600 201501295437 JaJacob PetersenMartin HansenMichel MandixHelene Steffensen
4 4 -23,70 130 -32,25 -28,87 -79 -1,12 -3,60 -310 -32,76 -40,10 259 -28,67 -22,24
599 201501225428 JaShi Hua Chen KoldJacob PetersenMartin HansenVincent Ballack
4 4 3,30 171 48,89 51,95 -25 -33,95 -33,65 21 -1,75 -1,12 -167 0,00 -3,99
598 201501155370 JaClaes SchüttMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 9,31 -53 27,27 25,54 -55 48,17 45,88 196 -6,93 -1,75 -88 -31,27 -32,42
597 201501155362 JaTina ChristensenFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin Hansen
4 1 35,40 109 82,73 85,14 -87 33,76 31,61 44 30,66 31,78 -66 -5,55 -6,93
596 201501095359 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 24,20 180 41,44 45,41 -104 33,42 30,66 59 -7,76 -5,55 -135 29,71 26,29
595 201501095358 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 24,20 -242 47,92 41,44 383 24,07 33,42 62 -10,11 -7,76 -203 34,92 29,71
594 201501095357 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 24,20 166 44,36 47,92 -137 27,50 24,07 -135 -7,60 -10,11 106 32,54 34,92
593 201501085352 JaBrian Rød 5 KrogIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenJesper Nøhr
4 4 29,98 146 43,44 46,68 -5 48,88 48,30 -148 -4,84 -7,60 7 32,43 32,54
592 201501085351 JaSheila HansenMartin HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 -6,72 48 26,56 27,34 54 -6,16 -4,84 -84 -40,12 -41,78 -18 -7,17 -7,61
591 201501015349 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrTing Fang Olsen
4 3 11,42 79 24,87 26,56 -39 -5,52 -6,16 97 30,40 32,43 -137 -4,09 -7,17
590 201501015348 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrTing Fang Olsen
4 4 11,42 -158 29,16 24,87 93 -8,27 -5,52 132 27,58 30,40 -67 -2,80 -4,09
589 201412185341 JaShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 3 8,72 -164 49,13 44,36 84 49,11 50,43 8 -8,78 -8,27 14 -41,38 -40,12 58 -4,47 -2,80
588 201412045327 JaJacob PetersenKarin AnderssonMartin HansenTing Fang Olsen
4 2 -1,65 -70 -32,25 -33,60 28 37,78 37,98 90 -11,12 -8,78 -48 -1,00 -2,19
587 201411295325 JaShi Hua Chen KoldJacob PetersenMartin HansenEivind Bengtsson
4 2 -9,57 -96 52,11 48,98 62 -34,08 -32,25 -17 -10,72 -11,12 51 -45,58 -43,88
586 201411295324 JaRobert Bonde JensenLars TherkelsenMikkel Askjær-FriisMartin Hansen
4 4 22,35 165 9,57 13,91 -177 44,96 40,09 43 45,63 46,12 -31 -10,77 -10,72
585 201411205301 JaShi Hua Chen KoldKarin AnderssonMartin HansenAnnika Ridell
4 4 17,71 60 62,99 63,35 99 36,80 38,75 94 -13,83 -10,77 -253 -15,10 -20,47
584 201411135297 JaClaes SchüttMikkel Askjær-FriisMartin HansenHelene Steffensen
4 4 3,04 -83 22,98 20,47 11 45,84 45,06 64 -15,85 -13,83 8 -40,79 -39,53
583 201411065288 JaBrian Rød 5 KrogJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenChristian Rechberger
5 3 2,47 -151 48,66 44,11 -78 -38,90 -40,06 6 59,71 58,80 132 -19,50 -15,85 91 -37,64 -34,67
582 201410305284 JaClaes SchüttIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenSunny Wang
4 4 16,61 -35 24,01 22,98 84 60,97 61,94 -172 -16,10 -19,50 123 -2,46 1,01
581 201410165275 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttMartin HansenHelene Steffensen
4 4 14,78 72 93,09 92,94 74 21,43 23,07 -171 -12,60 -16,10 25 -42,80 -40,79
580 201410095270 JaClaes SchüttMartin HansenEivind BengtssonHelene Steffensen
4 4 -19,06 -138 25,89 21,43 106 -15,08 -12,60 -173 -38,53 -42,27 205 -48,52 -42,80
579 201410075262 JaBrian Rød 5 KrogSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 22,99 53 49,42 50,06 74 23,54 25,33 -144 -12,44 -15,08 17 31,45 31,66
578 201410025258 JaJeppe Stig NielsenJacob PetersenMartin HansenTing Fang Olsen
4 4 -0,46 68 55,30 55,59 21 -40,38 -38,89 -51 -11,46 -12,44 -38 -5,30 -6,11
577 201409205239 JaShi Hua Chen KoldJacob PetersenKarin AnderssonMartin Hansen
4 4 8,37 146 63,24 65,46 130 -49,95 -45,35 -166 29,38 24,82 -110 -9,21 -11,46
576 201409185233 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 23,12 321 90,50 96,68 -305 50,18 42,09 -1 -9,99 -9,21 -15 -38,19 -37,06
575 201409115218 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisMartin HansenHelene Steffensen
4 4 20,54 123 89,17 90,50 217 45,50 50,18 -78 -8,80 -9,99 -262 -43,70 -48,52
574 201409115215 JaMartin HansenEivind BengtssonMichel MandixDavid Benjamin Christensen
4 2 -21,10 -83 -6,57 -8,80 -98 -31,84 -34,13 6 -51,79 -51,26 175 5,82 9,81
573 201409045213 JaJacob PetersenMartin HansenChristian RechbergerTing Fang Olsen
4 3 -24,86 -206 -42,60 -47,33 294 -13,58 -6,57 16 -33,96 -33,40 -104 -9,31 -12,15
572 201408285209 JaTina ChristensenKarin AnderssonMartin HansenMichel Mandix
4 4 11,81 396 76,28 84,36 -29 29,39 28,25 -199 -9,24 -13,58 -168 -49,18 -51,79
571 201408145201 JaRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenEivind BengtssonDavid Benjamin Christensen
5 4 -4,04 115 14,66 17,01 -103 6,94 4,16 134 -12,72 -9,24 -194 -32,81 -36,84 48 3,74 4,72
570 201408145199 JaTina ChristensenKarin AnderssonMartin HansenMichel Mandix
4 1 12,75 -14 78,07 77,31 56 30,13 31,41 11 -13,16 -12,72 -53 -44,05 -45,02
569 201408085197 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenMartin Faartoft
4 1 41,57 76 72,63 74,33 -56 36,49 35,13 -32 -12,70 -13,16 12 69,86 69,98
568 201408085196 JaShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin HansenMartin Faartoft
5 2 37,91 118 70,11 72,63 38 22,15 23,28 32 35,67 36,49 -95 -10,95 -12,70 -93 72,59 69,86
567 201408085195 JaBrian Rød 5 KrogShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenMartin Faartoft
5 1 42,91 39 46,19 47,14 -52 71,58 70,11 -60 37,13 35,67 40 -12,29 -10,95 33 71,95 72,59
566 201408085194 JaBrian Rød 5 KrogShi Hua Chen KoldMartin HansenMartin Faartoft
4 1 44,36 -55 47,58 46,19 66 70,10 71,58 48 -13,85 -12,29 -59 73,59 71,95
565 201408075191 JaMartin Wedel JacobsenJacob PetersenKarin AnderssonMartin Hansen
4 4 16,01 -28 91,70 89,17 -14 -43,28 -42,18 181 26,72 30,88 -139 -11,12 -13,85
564 201408075190 JaBrian Rød 5 KrogKarin AnderssonMartin HansenEivind BengtssonMichel Mandix
5 1 -3,00 76 46,30 47,88 -87 29,08 26,72 38 -12,12 -11,12 0 -39,92 -39,69 -27 -38,35 -38,80
563 201407315184 JaMikkel Askjær-FriisJacob PetersenMartin HansenDavid Benjamin ChristensenTing Fang Olsen
5 2 -4,63 133 43,70 46,39 34 -42,17 -40,87 -24 -11,61 -12,12 -87 7,09 4,79 -56 -20,16 -21,36
562 201407315183 JaKarin AnderssonMartin HansenAnnika RidellPetter Ranefall
4 3 -2,01 207 27,27 31,81 -70 -10,04 -11,61 -24 -19,92 -20,18 -113 -5,36 -8,07
561 201407245181 JaCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenMichel MandixTing Fang Olsen
4 4 -15,61 7 7,33 6,94 -28 -9,20 -10,04 178 -44,23 -39,20 -157 -16,35 -20,16
560 201407245179 JaCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenMichel MandixTing Fang Olsen
4 2 -15,61 -80 9,62 7,33 227 -14,80 -9,20 -105 -41,97 -44,23 -42 -15,31 -16,35
559 201407175176 JaBrian Rød 5 KrogJeppe Stig NielsenMartin HansenTing Fang Olsen
4 1 17,16 24 48,91 49,31 12 47,61 47,72 8 -15,20 -14,80 -44 -12,70 -13,61
558 201407175175 JaBrian Rød 5 KrogJeppe Stig NielsenMartin HansenEigo KawataniTing Fang Olsen
5 1 13,60 100 46,63 48,91 -48 49,02 47,61 39 -16,35 -15,20 -29 0,00 -0,64 -62 -11,32 -12,70
557 201407175173 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenMichel MandixSebastian LavalléeTing Fang Olsen
6 1 3,88 52 65,31 66,22 -55 37,78 36,20 -5 -16,35 -16,35 -10 -42,13 -42,09 14 -9,82 -9,39 4 -11,51 -11,32
556 201407175172 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenSebastian Lavallée
4 1 19,23 69 63,88 65,31 -10 38,14 37,78 -90 -14,33 -16,35 31 -10,78 -9,82
555 201406265152 JaCamilla Bonde DalsgaardJacob PetersenKarin AnderssonMartin Hansen
4 4 -2,37 25 8,85 9,19 168 -41,74 -36,68 -22 33,76 32,34 -171 -10,35 -14,33
554 201406265151 JaKim IversenMartin HansenJesper NøhrSebastian Lavallée
4 2 6,72 -1 3,09 3,11 -83 -8,49 -10,35 15 45,11 45,00 69 -12,81 -10,87
553 201406195140 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenChristian RechbergerTing Fang Olsen
4 1 -0,56 -25 44,71 43,80 125 -11,66 -8,49 -99 -29,02 -31,30 -1 -6,27 -6,26
552 201406195139 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind BengtssonChristian RechbergerTing Fang Olsen
5 1 -8,14 -1 45,06 44,71 -54 -10,33 -11,66 11 -38,91 -38,45 32 -29,95 -29,02 12 -6,56 -6,27
551 201406195137 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind BengtssonChristian Rechberger
4 1 -8,53 74 43,55 45,06 -46 -9,20 -10,33 10 -39,35 -38,91 -38 -29,13 -29,95
550 201406145131 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenHelene SteffensenShanni Gao
4 4 -0,98 105 42,27 43,78 -14 -9,05 -9,20 -196 -38,25 -42,12 105 1,13 3,64
549 201406125126 JaKim IversenCamilla Bonde DalsgaardKarin AnderssonMartin Hansen
4 4 9,36 14 3,53 4,02 -142 11,99 8,46 228 28,91 34,00 -100 -7,01 -9,05
548 201406055120 JaKim IversenFreddy ChristiansenMartin HansenDavid Benjamin Christensen
4 4 15,44 251 2,79 9,22 -95 59,55 56,15 -202 -2,52 -7,01 46 1,93 3,38
547 201406055118 JaHenrik LethFrank Rostved-AnbergMartin HansenHenning RindbækAnnika Rindbæk Larsen
5 2 11,72 -5 71,85 70,99 -93 30,09 27,57 -28 -2,00 -2,52 -37 -32,40 -32,77 163 -8,93 -4,65
546 201406055116 JaFrank Rostved-AnbergMartin HansenHenning RindbækAnnika Rindbæk Larsen
4 2 -3,31 -2 30,56 30,09 4 -2,08 -2,00 82 -34,81 -32,40 -84 -6,90 -8,93
545 201406055115 JaKim IversenFrank Rostved-AnbergMartin HansenHenning RindbækAnnika Rindbæk Larsen
5 1 -3,01 -40 -0,82 -1,83 9 30,54 30,56 -27 -1,40 -2,08 43 -36,09 -34,81 15 -7,30 -6,90
544 201405305046 JaMorten AndersenFrank Rostved-AnbergMartin HansenMichel Mandix
4 1 7,15 -31 35,22 34,28 13 38,73 38,85 -56 -0,06 -1,40 74 -45,28 -43,11
543 201405295037 JaAnders LabichMartin HansenJoël RatsimandresyMichel Mandix
4 4 6,03 33 59,15 58,65 67 -1,88 -0,06 31 5,80 6,56 -131 -38,94 -41,04
542 201405295032 JaBrian Rød 5 KrogFrank Rostved-AnbergMartin HansenMarie-Hélène Groux
4 2 19,57 57 43,76 44,87 -48 43,78 42,29 83 -4,23 -1,88 -92 -5,05 -7,01
541 201405285024 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 38,65 -104 77,86 74,37 -29 21,86 21,57 -20 -4,80 -4,23 153 59,69 62,91
540 201405225014 JaShi Hua Chen KoldMartin HansenJón M. EllingsgaardHenning Rindbæk
4 3 -7,20 6 80,74 79,27 29 -5,48 -4,80 34 -69,79 -67,81 -69 -34,26 -35,45
539 201405175004 JaClaes SchüttSheila HansenMartin HansenChristian Rechberger
4 1 2,73 -57 25,78 24,22 -67 17,29 15,53 80 -7,53 -5,48 44 -24,61 -23,35
538 201405154999 JaRobert Bonde JensenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenHelene Steffensen
4 1 12,74 -96 13,06 10,68 256 76,83 82,80 -50 -6,41 -7,53 -110 -32,52 -34,97
537 201405084986 JaMikkel Askjær-FriisJacob PetersenMartin HansenJón M. EllingsgaardHenning Rindbæk
5 2 -22,51 -4 32,80 32,02 17 -39,02 -38,40 149 -9,93 -6,41 -99 -64,06 -66,00 -63 -32,34 -33,78
536 201405014973 JaKarin AnderssonMartin HansenEivind BengtssonAnneline Carlsen
4 4 -6,37 213 23,28 27,75 -28 -9,32 -9,93 -38 -37,52 -37,69 -147 -1,93 -5,62
535 201404244962 JaClaes SchüttRobert Bonde JensenSheila HansenMartin Hansen
4 4 8,88 59 21,42 22,55 40 9,32 10,29 -175 16,47 12,01 76 -11,67 -9,32
534 201404214955 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenMichel Mandix
4 2 9,57 1 82,43 81,55 -94 15,45 13,06 76 -13,84 -11,67 17 -45,77 -44,67
533 201404214953 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenMichel MandixJón M. Ellingsgaard
4 4 -22,73 -143 37,15 32,21 115 -16,49 -13,84 157 -50,27 -45,77 -129 -61,31 -63,52
532 201404214948 JaCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 16,97 145 14,22 17,83 -245 17,33 11,35 68 -19,03 -16,49 32 55,35 55,20
531 201404174943 JaMartin HansenMichel MandixAnnika Rindbæk LarsenVillads B. Carlsson
4 3 -22,20 157 -22,90 -19,03 59 -53,60 -51,58 -104 -10,12 -12,89 -112 -2,18 -5,30
530 201404174939 JaBrian Rød 5 KrogCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin HansenEivind Bengtsson
5 3 5,13 283 47,93 54,08 -58 15,70 14,08 -107 16,88 14,04 69 -25,15 -22,90 -187 -29,72 -33,67
529 201404114934 JaIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergMartin HansenBernard Ang
4 2 26,27 -3 90,64 89,77 114 39,03 41,68 -115 -22,91 -25,15 4 -1,67 -1,23
528 201404114933 JaIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergMartin HansenBernard Ang
4 4 26,27 166 88,09 90,64 -7 39,52 39,03 -170 -19,89 -22,91 11 -2,65 -1,67
527 201404104931 JaRobert Bonde JensenKarin AnderssonMartin HansenMichel Mandix
4 2 -8,93 -144 14,16 10,31 -11 28,26 27,53 -26 -19,38 -19,89 181 -58,76 -53,67
526 201404104927 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenKarin AnderssonMartin HansenMichel Mandix
5 2 5,81 40 64,49 64,75 70 12,51 14,16 8 28,34 28,26 -73 -17,87 -19,38 -45 -58,44 -58,76
525 201404104925 JaShi Hua Chen KoldKarin AnderssonMartin HansenMichel Mandix
4 1 6,09 108 70,03 72,31 -91 30,75 28,34 9 -18,24 -17,87 -26 -58,19 -58,44
524 201403274909 JaJacob PetersenKarin AnderssonMartin HansenMichel Mandix
4 4 -19,17 -219 -30,61 -35,67 197 33,72 37,23 -17 -17,80 -18,24 39 -61,99 -59,99
523 201403204900 JaKarin AnderssonMartin HansenMichel MandixJón M. Ellingsgaard
4 4 -26,55 314 30,65 36,92 -165 -13,45 -17,80 -99 -59,20 -60,82 -50 -64,19 -64,49
522 201403204898 JaSheila HansenMartin HansenSebastian LavalléeTobias Due Pihl
4 1 -7,84 72 12,06 13,72 -80 -11,49 -13,45 -80 -27,15 -29,02 88 -4,78 -2,62
521 201403064887 JaRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardJacob PetersenMartin Hansen
4 4 -3,42 88 6,44 8,34 29 14,30 14,57 -7 -25,48 -25,11 -110 -8,94 -11,49
520 201402274876 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 10,58 152 54,32 56,96 9 20,73 20,70 -16 -9,03 -8,94 -145 -23,71 -26,41
519 201402234871 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenHelene Steffensen
4 4 -2,62 30 26,99 27,00 33 3,06 3,72 -19 -8,71 -9,03 -44 -31,80 -32,16
518 201402204865 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttMikkel Askjær-FriisMartin Hansen
4 4 23,77 -49 58,09 56,06 -5 20,78 20,73 -53 28,40 26,99 107 -12,20 -8,71
517 201402134859 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind BengtssonHelene Steffensen
4 4 -9,89 290 22,10 28,40 -1 -12,23 -12,20 -192 -19,70 -24,14 -97 -29,73 -31,61
516 201402084850 JaClaes SchüttMartin HansenMichel MandixAnnika Ridell
4 3 -19,88 39 20,57 20,78 -23 -11,51 -12,23 17 -69,18 -67,86 -33 -19,39 -20,21
515 201402064844 JaShi Hua Chen KoldMartin HansenHenning RindbækAnnika Rindbæk Larsen
4 4 7,17 391 59,78 68,03 98 -14,43 -11,51 -232 -11,51 -16,72 -257 -5,17 -11,13
514 201401304834 JaShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenMartin HansenDavid Benjamin Christensen
5 4 30,09 170 60,52 63,92 -15 92,66 90,76 40 -6,71 -4,84 -76 -13,64 -14,43 -119 17,62 15,02
513 201401234823 JaMorten AndersenMartin HansenJón M. EllingsgaardHenning RindbækAnnika Rindbæk Larsen
5 3 -13,55 149 35,40 38,16 70 -15,40 -13,64 -117 -73,81 -75,57 -94 -9,13 -11,51 -8 -4,81 -5,17
512 201401164813 JaFreddy ChristiansenSheila HansenMartin HansenMartin FaartoftJón M. Ellingsgaard
5 4 8,44 146 57,77 60,12 -33 -0,72 -1,30 -64 -14,39 -15,40 -8 75,15 73,33 -41 -75,60 -74,55
511 201401024798 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenDavid Benjamin ChristensenHenning Rindbæk
4 4 14,17 -85 67,75 64,37 113 -17,93 -14,39 -95 14,14 11,83 67 -7,29 -5,13
510 201401024796 JaMorten AndersenShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin Hansen
4 2 22,36 -27 34,22 33,41 183 63,90 67,90 -31 6,64 6,07 -125 -15,31 -17,93
509 201312314794 JaSheila HansenJessica ChenMartin HansenJesper Nøhr
4 1 13,11 63 5,02 6,64 -81 6,90 4,93 -81 -13,46 -15,31 99 53,99 56,19
508 201312314793 JaSheila HansenJessica ChenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 13,11 -176 9,22 5,02 -29 7,47 6,90 59 -15,60 -13,46 146 51,36 53,99
507 201312304792 JaFrank Rostved-AnbergSheila HansenJessica ChenMartin Hansen
4 2 7,55 -5 29,50 29,11 5 9,12 9,22 -53 8,80 7,47 53 -17,22 -15,60
506 201312304791 JaFrank Rostved-AnbergSheila HansenJessica ChenMartin Hansen
4 4 7,55 20 29,55 29,50 -24 9,76 9,12 -54 10,18 8,80 58 -19,28 -17,22
505 201312294790 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenJessica ChenMartin Hansen
4 4 16,37 -11 66,32 64,83 -73 11,42 9,76 162 5,98 10,18 -78 -18,23 -19,28
504 201312284786 JaFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin HansenJón M. Ellingsgaard
4 2 -12,59 -3 32,88 32,24 -3 11,74 11,36 -59 -16,82 -18,23 65 -78,16 -75,75
503 201312284785 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenHelene Steffensen
4 2 -5,44 108 15,40 17,81 -41 12,98 11,74 -28 -16,26 -16,82 -39 -33,86 -34,48
502 201312284783 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenJesper NøhrHelene Steffensen
5 1 5,92 46 14,31 15,40 -76 14,92 12,98 2 -16,45 -16,26 20 51,14 51,36 8 -34,31 -33,86
501 201312284781 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenHelene Steffensen
4 2 -5,38 143 10,98 14,31 -95 17,55 14,92 4 -16,69 -16,45 -52 -33,37 -34,31
500 201312284780 JaShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergSheila HansenJessica ChenMartin HansenJón M. Ellingsgaard
6 1 4,85 51 59,32 60,25 56 30,65 31,88 -45 18,76 17,55 -9 10,59 10,34 -32 -16,03 -16,69 -21 -74,20 -74,23
499 201312264778 JaCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 -3,95 -112 14,37 11,19 -107 14,03 10,98 51 -17,60 -16,03 168 -26,59 -21,94
498 201312264776 JaRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind BengtssonJón M. Ellingsgaard
6 1 -16,64 98 -11,68 -9,28 -32 15,36 14,37 -64 15,82 14,03 -1 -17,58 -17,60 46 -27,80 -26,59 -47 -73,97 -74,78
497 201312194774 JaMartin HansenEivind BengtssonChristian RechbergerElisabeth Engel StormPer Engel Storm
5 2 -11,31 -43 -16,59 -17,58 -92 -25,71 -27,80 214 -10,24 -4,97 -82 -1,15 -3,30 3 -2,88 -2,91
496 201312194769 JaShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergMartin HansenPer Engel Storm
4 1 19,16 184 58,53 62,86 -91 35,61 33,25 -21 -16,28 -16,59 -72 -1,22 -2,88
495 201312194767 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin Hansen
5 1 31,79 -2 30,85 30,81 19 70,52 70,75 78 56,75 58,53 -14 15,38 15,13 -81 -14,56 -16,28
494 201312124762 JaBrian Rød 5 KrogJeppe Stig NielsenFrank Rostved-AnbergMartin HansenDavid Benjamin Christensen
5 3 23,16 40 30,00 30,85 47 51,38 52,01 -26 36,50 35,61 29 -15,99 -14,56 -90 13,93 11,89
493 201311284738 JaBrian Rød 5 KrogMartin HansenJón M. EllingsgaardChristian Rechberger
4 3 -20,80 81 18,68 19,94 -39 -14,93 -15,99 -50 -76,25 -76,45 8 -10,71 -10,69
492 201311214722 JaClaes SchüttTina ChristensenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 31,20 115 24,58 27,54 -84 67,61 64,67 -105 -13,46 -14,93 74 46,06 47,51
491 201311144716 JaCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisMartin HansenAnnika Ridell
4 4 0,65 -144 20,20 16,21 19 19,22 19,23 42 -14,86 -13,46 83 -21,97 -19,39
490 201311074708 JaShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 25,56 51 62,58 62,92 -190 83,56 77,51 130 -19,12 -14,86 9 -24,77 -23,33
489 201310314700 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenEivind Bengtsson
5 3 6,64 48 65,53 65,62 104 -11,43 -8,54 -124 25,08 21,70 -115 -16,73 -19,12 87 -29,25 -26,45
488 201310244689 JaFreddy ChristiansenShi Hua Chen KoldMartin HansenSebastian Lavallée
4 1 22,14 37 67,61 68,25 -45 67,28 65,88 4 -17,07 -16,73 4 -29,26 -28,84
487 201310244685 JaFreddy ChristiansenShi Hua Chen KoldMartin HansenSebastian Lavallée
4 4 22,14 -64 70,35 67,61 146 64,76 67,28 -50 -16,80 -17,07 -32 -29,74 -29,26
486 201310174678 JaMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenDavid Benjamin Christensen
4 4 15,98 -31 61,17 59,31 88 18,12 20,21 -133 -14,29 -16,80 76 -1,07 1,20
485 201310104670 JaFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenJón M. Ellingsgaard
4 4 -0,07 146 68,46 70,35 -36 21,04 19,64 29 -15,38 -14,29 -139 -74,38 -75,96
484 201310054666 JaCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldMartin HansenJón M. Ellingsgaard
4 2 -1,83 -44 20,30 18,94 76 62,40 63,48 -83 -13,47 -15,38 51 -76,56 -74,38
483 201310034663 JaMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmMartin Hansen
4 1 36,78 -85 22,28 20,26 98 60,89 63,18 8 77,22 77,17 -21 -13,26 -13,47
482 201310034662 JaShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenKaren Swiatek
4 1 29,40 -53 62,41 60,89 0 77,52 77,22 44 -14,63 -13,26 9 -7,71 -7,25
481 201310034660 JaHenrik LethShi Hua Chen KoldMartin HansenChristian RechbergerKaren Swiatek
5 2 21,93 -44 76,68 74,92 73 61,09 62,41 -19 -14,61 -14,63 20 -6,17 -5,33 -30 -7,33 -7,71
480 201309264656 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenJón M. EllingsgaardSebastian Lavallée
4 3 -13,40 144 58,96 61,17 -139 -11,15 -14,61 18 -75,34 -73,76 -23 -26,05 -26,38
479 201309194648 JaCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenEivind BengtssonDavid Benjamin Christensen
4 4 -5,13 131 15,60 18,29 -145 -7,68 -11,15 -53 -21,59 -22,48 67 -6,86 -5,18
478 201309194647 JaSheila HansenMartin HansenEivind BengtssonJón M. Ellingsgaard
4 2 -20,29 -67 25,17 22,95 96 -9,92 -7,68 18 -22,06 -21,59 -47 -74,34 -74,83
477 201309124646 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenJón M. EllingsgaardKaren Swiatek
4 1 -15,19 13 25,13 25,20 21 -10,41 -9,92 -73 -72,88 -74,34 39 -2,58 -1,69
476 201309124645 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenMartin FaartoftJón M. EllingsgaardKaren Swiatek
5 2 2,72 160 21,41 25,13 -89 -8,35 -10,41 -12 75,55 74,35 71 -75,60 -72,88 -130 0,60 -2,58
475 201309054640 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenEivind BengtssonDavid Benjamin ChristensenChristian Rechberger
5 2 -4,32 109 19,82 22,21 86 -10,55 -8,35 -12 -22,10 -22,18 -67 -7,24 -8,86 -116 -1,52 -4,42
474 201308294636 JaBrian Rød 5 KrogShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmMartin Hansen
4 1 35,55 -45 13,83 12,85 31 58,19 58,82 15 81,00 81,09 -1 -10,82 -10,55
473 201308294635 JaBrian Rød 5 KrogShi Hua Chen KoldTobias KildetoftMartin HansenSebastian Lavallée
5 3 17,91 -4 13,86 13,83 114 56,09 58,19 -22 58,37 57,09 -43 -10,28 -10,82 -45 -28,51 -28,76
472 201308294634 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen KoldMartin HansenJón M. Ellingsgaard
5 2 5,97 162 57,61 60,97 -29 -0,20 -0,84 9 56,50 56,09 -48 -9,28 -10,28 -94 -74,74 -76,07
471 201308224630 JaCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldMartin HansenJón M. EllingsgaardChristian Rechberger
5 2 -2,40 -78 23,24 21,00 122 50,40 52,76 4 -9,47 -9,28 -117 -72,72 -74,74 69 -3,47 -1,75
470 201308224629 JaCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenJón M. EllingsgaardChristian Rechberger
4 1 -15,60 1 23,46 23,24 -4 -9,33 -9,47 29 -73,80 -72,72 -26 -2,74 -3,47
469 201308174627 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenChristian Rechberger
4 1 14,40 111 47,85 50,40 -79 21,27 19,26 55 -10,86 -9,33 -87 -0,68 -2,74
468 201308174625 JaShi Hua Chen KoldMartin HansenNicola PascelupoYana NgChristian Rechberger
5 1 4,66 -59 47,12 45,39 -78 -9,00 -10,86 -66 -13,96 -15,48 172 -1,68 2,63 31 0,81 1,61
467 201308154622 JaMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 4,29 44 57,84 57,61 -171 -5,73 -9,65 -51 -8,06 -9,00 178 -26,90 -21,80
466 201308144618 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrDaniele Cesarini
4 2 14,63 4 21,28 21,30 104 -10,94 -8,06 -39 48,17 46,79 -69 0,00 -1,52
465 201308014602 JaJeppe Stig NielsenFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin Hansen
4 4 16,00 -29 29,28 28,25 81 29,15 30,80 63 14,30 15,88 -115 -8,74 -10,94
464 201307254594 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenYana NgChristian Rechberger
4 2 2,60 -14 18,45 17,91 -2 -8,83 -8,74 -4 2,25 2,16 20 -1,49 -0,94
463 201307254589 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisMartin HansenChristian Rechberger
4 2 15,89 123 52,86 55,45 46 17,33 18,45 -26 -8,49 -8,83 -143 1,87 -1,49
462 201307254585 JaFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin HansenJón M. Ellingsgaard
4 1 -9,00 46 23,88 24,82 -20 14,95 14,30 -65 -6,86 -8,49 39 -67,98 -66,64
461 201307184583 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenMartin HansenChristian Rechberger
5 1 14,77 -44 18,39 17,28 18 52,65 52,86 94 6,33 8,72 -81 -4,97 -6,86 13 1,47 1,87
460 201307184581 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenMartin HansenChristian Rechberger
4 1 5,30 55 17,10 18,39 -8 6,54 6,33 9 -5,26 -4,97 -56 2,84 1,47
459 201307184580 JaJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin Hansen
5 2 19,04 -42 31,96 30,76 54 29,32 30,53 -45 25,43 24,24 25 14,27 14,95 8 -5,77 -5,26
458 201307114573 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisMartin HansenHelene Steffensen
4 4 11,49 -42 75,33 72,75 84 15,38 17,33 -39 -5,22 -5,77 -3 -39,53 -38,36
457 201307114568 JaMorten AndersenMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin Hansen
5 1 23,08 10 46,53 46,64 15 14,95 15,38 0 41,63 41,51 33 16,23 17,10 -58 -3,95 -5,22
456 201307044562 JaMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisMartin HansenYana Ng
4 4 15,23 -105 53,57 50,07 219 9,47 14,95 -201 0,59 -3,95 87 -2,72 -0,16
455 201307044558 JaCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin HansenSebastian Lavallée
4 2 4,52 22 29,09 29,32 48 20,97 21,95 71 -1,23 0,59 -141 -30,76 -33,81
454 201306274554 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenEivind BengtssonDavid Benjamin Christensen
4 4 4,62 126 51,64 53,57 -8 -1,18 -1,23 -181 -33,00 -36,49 63 1,03 2,66
453 201306274551 JaFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin HansenEivind Bengtsson
4 1 2,20 119 16,35 19,22 -58 25,35 23,76 -5 -1,07 -1,18 -56 -31,82 -33,00
452 201306204545 JaMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 12,17 -94 54,98 51,64 -82 31,56 29,09 153 -5,23 -1,07 23 -32,61 -30,96
451 201306134532 JaCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisMartin HansenSebastian Lavallée
4 2 2,02 102 29,38 31,56 -144 12,41 8,73 43 -6,39 -5,23 -1 -27,33 -27,00
450 201306134527 JaMikkel Askjær-FriisFrank Rostved-AnbergMartin HansenSebastian LavalléeDavid Benjamin Christensen
5 2 -1,89 -45 13,71 12,41 18 16,00 16,22 30 -7,20 -6,39 17 -28,08 -27,33 -20 -3,87 -4,34
449 201305304448 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethMartin HansenJón M. Ellingsgaard
4 1 8,41 -14 58,53 57,87 -66 55,09 53,16 -25 -6,67 -7,20 105 -73,32 -70,20
448 201305304447 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethMorten AndersenMartin HansenJón M. Ellingsgaard
5 1 16,12 -67 60,47 58,53 -12 55,63 55,09 120 44,17 46,98 -44 -5,71 -6,67 3 -73,95 -73,32
447 201305304446 JaMartin HansenEivind BengtssonSebastian LavalléeYong Sing Oh
4 2 -13,56 60 -7,12 -5,71 -47 -29,48 -30,45 -35 -25,86 -26,57 22 8,24 8,51
446 201305244437 JaMorten AndersenEmelie ÖstmanSheila HansenMartin Hansen
4 3 10,79 -188 51,92 46,55 11 -29,06 -28,06 24 31,60 31,80 153 -11,28 -7,12
445 201305164426 JaMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenDavid Benjamin Christensen
4 4 21,75 -209 70,70 64,41 106 30,01 32,39 -40 -11,10 -11,28 143 -2,59 1,49
444 201305094413 JaFreddy ChristiansenMorten AndersenMartin HansenSebastian Lavallée
4 2 18,66 56 58,90 59,79 27 53,75 53,98 -162 -7,43 -11,10 79 -30,59 -28,04
443 201305094410 JaRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenSebastian Lavallée
4 1 -2,80 -71 -1,21 -2,99 90 27,78 29,82 41 -8,48 -7,43 -60 -29,27 -30,59
442 201305094406 JaHenrik LethMartin HansenJesper NøhrJón M. Ellingsgaard
4 3 3,50 34 57,07 56,92 -155 -4,83 -8,48 73 40,91 42,02 48 -79,14 -76,44
441 201304254380 JaMartin HansenEivind BengtssonDavid Benjamin ChristensenChristian Rechberger
4 1 -7,00 55 -6,19 -4,83 -67 -23,82 -25,38 9 -1,78 -1,59 3 3,78 3,79
440 201304254377 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenRobert Bonde JensenFrank Rostved-AnbergMartin Hansen
5 1 22,58 -43 28,42 27,32 -1 67,92 67,62 0 -0,83 -0,68 -10 25,11 24,85 54 -7,72 -6,19
439 201304184369 JaShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergMartin HansenMichel MandixJesper Nøhr
5 3 3,65 -46 47,65 45,71 51 21,93 22,84 -206 -2,78 -7,72 -6 -78,89 -77,52 207 30,33 34,91
438 201304184366 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenMartin HansenJón M. Ellingsgaard
4 1 1,95 48 67,05 67,84 -16 21,01 20,49 -44 -1,71 -2,78 12 -78,55 -77,75
437 201304184364 JaKim IversenFrank Rostved-AnbergMartin HansenJón M. Ellingsgaard
4 1 -10,02 -69 22,93 21,01 -86 21,49 19,16 174 -6,01 -1,71 -19 -78,50 -78,55
436 201304134363 JaBrian Rød 5 KrogJeppe Stig NielsenSheila HansenMartin Hansen
4 1 20,00 36 30,61 31,44 -11 22,44 22,16 -1 32,54 32,43 -24 -5,57 -6,01
435 201304134359 JaShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin Hansen
4 4 26,14 -103 54,69 51,48 -154 29,19 25,36 249 27,23 33,28 8 -6,57 -5,57
434 201304134355 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldMartin Hansen
4 4 33,40 108 63,11 65,02 9 19,90 20,45 -211 60,50 54,69 94 -9,92 -6,57
433 201304134353 JaRobert Bonde JensenJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin Hansen
5 1 18,28 18 -11,55 -10,92 5 19,79 19,90 1 60,74 60,50 -61 33,47 31,86 37 -11,02 -9,92
432 201304114349 JaCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenEivind BengtssonDavid Benjamin Christensen
4 4 -0,21 -70 37,19 34,57 -57 -9,86 -11,02 52 -21,41 -19,63 75 -6,78 -4,79
431 201304044326 JaMartin Wedel JacobsenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergMartin HansenEivind Bengtsson
5 4 31,40 238 64,55 69,55 -3 90,80 89,27 -21 30,10 29,62 -90 -8,64 -9,86 -124 -19,80 -21,58
430 201303284321 JaMartin HansenMartin FaartoftEivind BengtssonMichel Mandix
4 4 -4,94 237 -14,66 -8,64 30 87,00 85,49 -17 -20,15 -20,20 -250 -71,93 -76,40
429 201303284315 JaMartin Wedel JacobsenFrank Rostved-AnbergMartin HansenYana Ng
4 4 17,14 97 64,36 65,57 -16 26,16 25,55 128 -18,66 -14,66 -209 -3,30 -7,90
428 201303144287 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenMikkel Askjær-FriisMartin HansenJón M. Ellingsgaard
5 1 -0,95 285 24,41 31,33 -68 67,14 65,03 -59 9,52 7,99 -43 -17,69 -18,66 -115 -88,12 -90,43
427 201303104283 JaSheila HansenMartin HansenMartin FaartoftJesper Nøhr
4 2 31,89 -26 21,73 21,21 76 -20,21 -17,69 28 94,20 94,12 -78 31,85 29,92
426 201303104282 JaSheila HansenMartin HansenMartin FaartoftJesper Nøhr
4 4 31,89 95 19,10 21,73 -334 -13,16 -20,21 99 93,28 94,20 140 28,35 31,85
425 201303074276 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenEivind BengtssonDavid Benjamin Christensen
4 4 5,85 -28 69,37 67,14 -42 -12,59 -13,16 201 -27,58 -21,86 -131 -5,81 -8,72
424 201302284267 JaMartin Wedel JacobsenJeppe Stig NielsenMartin HansenEivind BengtssonJón M. Ellingsgaard
5 3 -5,40 145 67,15 69,37 -76 27,30 24,83 -186 -8,07 -12,59 232 -31,15 -24,98 -115 -82,24 -83,65
423 201302264261 JaMorten AndersenSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 22,25 80 40,82 42,31 -112 27,67 24,81 -129 -5,61 -8,07 161 26,13 29,96
422 201302214253 JaRobert Bonde JensenMikkel Askjær-FriisMartin HansenJesper NøhrJón M. Ellingsgaard
5 2 -13,68 -29 -9,71 -10,48 99 5,15 7,36 -6 -5,36 -5,61 -37 27,71 26,28 -27 -86,21 -85,98
421 201302094230 JaTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmMartin Hansen
4 4 49,46 72 69,96 71,22 135 41,40 44,89 -191 92,80 87,09 -16 -6,33 -5,36
420 201301314210 JaCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenNicola Pascelupo
4 2 20,47 -57 29,04 27,53 171 78,88 82,38 -43 -5,59 -6,33 -71 -20,44 -21,69
419 201301314209 JaJeppe Stig NielsenSheila HansenMartin HansenDavid Benjamin ChristensenYana Ng
5 1 9,36 -24 25,54 24,84 89 34,79 36,84 -24 -5,08 -5,59 -22 -4,96 -5,42 -19 -3,49 -3,88
418 201301274205 JaSheila HansenMartin HansenMartin FaartoftJesper Nøhr
4 3 38,67 76 32,81 34,79 -202 -0,85 -5,08 -60 87,73 85,35 186 34,99 39,62
417 201301274204 JaSheila HansenMartin HansenMartin FaartoftJesper Nøhr
4 4 38,67 -24 33,27 32,81 -49 -0,61 -0,85 150 85,21 87,73 -77 36,82 34,99
416 201301194195 JaBrian Rød 5 KrogFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmMartin Hansen
4 3 38,63 -53 26,31 25,23 -156 59,79 55,57 197 70,08 74,34 12 -1,65 -0,61
415 201301194194 JaAnders LabichTina ChristensenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardMartin Hansen
5 2 44,95 -15 61,72 61,14 -21 75,97 75,07 125 56,85 59,79 17 29,80 30,41 -106 0,42 -1,65
414 201301194191 JaCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenMartin FaartoftMichel Mandix
5 2 23,81 -40 30,88 29,80 166 66,28 69,86 -48 1,33 0,42 -62 86,25 83,95 -16 -65,71 -65,00
413 201301194189 JaAnders LabichIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenMartin Hansen
4 2 41,26 -13 66,53 65,90 50 65,35 66,28 14 31,06 31,53 -51 2,10 1,33
412 201301194188 JaFreddy ChristiansenSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 3 32,83 62 60,11 61,13 163 26,95 31,06 -204 6,63 2,10 -21 37,63 37,03
411 201301104168 JaMartin Wedel JacobsenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 19,96 -37 68,15 66,08 174 29,97 33,97 -53 7,62 6,63 -84 -25,92 -26,85
410 201301034151 JaJeppe Stig NielsenFreddy ChristiansenFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin Hansen
5 1 25,17 58 24,19 25,64 -41 57,84 56,61 -22 17,32 16,82 55 17,76 19,17 -50 8,76 7,62
409 201301034147 JaJeppe Stig NielsenFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin Hansen
4 3 17,01 -126 27,48 24,19 15 16,95 17,32 -34 18,62 17,76 145 4,98 8,76
408 201301014140 JaSheila HansenMartin HansenMartin FaartoftJesper Nøhr
4 4 38,67 72 16,32 18,62 -142 7,69 4,98 -24 91,09 89,22 94 39,59 41,86
407 201212314139 JaSheila HansenMartin HansenMartin FaartoftJesper Nøhr
4 3 38,67 -87 18,08 16,32 52 5,80 7,69 7 91,89 91,09 28 38,91 39,59
406 201212274135 JaMartin Wedel JacobsenShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin Hansen
4 3 37,39 -138 58,75 54,97 143 65,28 68,27 12 19,88 20,50 -17 5,64 5,80
405 201212274133 JaHenrik LethShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenEivind Bengtsson
5 3 30,87 107 62,76 64,80 134 62,57 65,28 -25 45,50 44,62 -88 7,36 5,64 -128 -23,87 -26,01
404 201212134119 JaRobert Bonde JensenMikkel Askjær-FriisMartin HansenNicola Pascelupo
4 3 -3,66 -95 -2,12 -4,48 45 1,58 2,59 35 6,70 7,36 15 -20,81 -20,13
403 201212084104 JaCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenMartin FaartoftJesper Nøhr
4 2 40,40 -17 27,51 27,25 -49 7,50 6,70 27 89,93 89,99 39 36,66 37,67
402 201212084100 JaMartin HansenMartin FaartoftEivind BengtssonJón M. Ellingsgaard
4 2 -1,28 104 5,01 7,50 59 89,60 89,93 -37 -26,77 -27,37 -126 -72,94 -75,16
401 201212084098 JaBrian Rød 5 KrogLars TherkelsenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenSebastian Lavallée
5 2 15,73 12 16,60 16,88 0 21,79 21,72 120 40,87 43,53 -16 5,28 5,01 -116 -5,89 -8,49
400 201211294089 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenHelene Steffensen
4 4 -1,96 95 1,65 3,88 -46 25,23 23,44 48 4,26 5,28 -97 -38,98 -40,45
399 201211274086 JaMorten AndersenShi Hua Chen KoldMartin HansenJesper Nøhr
4 1 38,29 33 53,18 53,91 -73 63,74 61,77 46 2,89 4,26 -6 33,36 33,25
398 201211274084 JaRobert Bonde JensenMorten AndersenSheila HansenMartin HansenNicola Pascelupo
5 2 13,55 -81 2,50 0,63 284 46,57 53,18 -65 28,01 26,23 -32 3,56 2,89 -106 -12,88 -15,17
397 201211224080 JaCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin HansenNicola Pascelupo
4 4 12,82 160 27,49 31,03 -65 31,59 29,55 -72 5,13 3,56 -23 -12,94 -12,88
396 201211154071 JaBrian Rød 5 KrogMikkel Askjær-FriisTobias KildetoftMartin HansenJesper Nøhr
5 2 22,83 -97 22,73 20,33 113 0,77 3,83 143 54,12 57,27 52 3,61 5,13 -211 32,91 27,58
395 201211154066 JaBrian Rød 5 KrogTobias KildetoftMartin HansenJesper Nøhr
4 1 28,34 -22 23,24 22,73 0 54,29 54,12 10 3,20 3,61 12 32,64 32,91
394 201211084061 JaKim IversenJeppe Stig NielsenMartin HansenDavid Benjamin Christensen
4 2 12,89 7 15,42 15,56 -27 27,02 26,18 68 1,38 3,20 -48 7,74 6,62
393 201211084056 JaKim IversenJeppe Stig NielsenMartin HansenJón M. Ellingsgaard
4 1 -5,55 -29 16,28 15,42 166 23,07 27,02 -74 3,28 1,38 -63 -64,85 -66,04
392 201211084055 JaKim IversenJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldMartin HansenJón M. Ellingsgaard
5 1 8,49 -25 16,95 16,28 -45 24,29 23,07 74 63,18 64,68 -64 4,84 3,28 60 -66,81 -64,85
391 201211084054 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenDavid Benjamin Christensen
4 1 28,39 99 60,92 63,18 -54 40,17 38,76 -45 5,82 4,84 0 6,64 6,78
390 201210314030 JaJesper Willemoes HansenIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenMartin HansenPeggy Li
5 1 29,11 16 34,87 35,23 -10 50,02 49,64 -66 43,35 41,62 29 4,95 5,82 31 12,33 13,21
389 201210264025 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenPeggy Li
4 1 30,66 83 60,14 62,02 -45 44,55 43,35 -7 4,96 4,95 -31 12,99 12,33
388 201210154015 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrYana Ng
4 3 16,72 -192 38,12 33,01 249 -1,48 4,96 58 35,15 36,23 -115 -4,89 -7,31
387 201210124014 JaClaes SchüttSheila HansenMartin HansenMichel Mandix
4 3 0,16 -53 34,55 32,61 162 34,78 38,12 31 -2,29 -1,48 -140 -66,41 -68,62
386 201210044004 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenMorten AndersenMartin HansenJesper Nøhr
5 4 39,53 93 54,51 56,41 10 67,48 67,04 -150 42,44 38,71 50 -4,58 -2,29 -3 37,83 37,80
385 201210043999 JaHenrik LethShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenDavid Benjamin Christensen
5 1 29,64 10 44,45 44,61 -15 57,00 56,46 5 51,20 51,20 -11 -4,52 -4,58 11 0,06 0,52
384 201209283996 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenJón M. Ellingsgaard
4 1 -8,91 51 -8,59 -7,32 -77 45,25 43,00 -22 -3,94 -4,52 48 -68,37 -66,81
383 201209283995 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenMichel MandixJón M. Ellingsgaard
5 1 -20,28 220 -14,02 -8,59 -87 47,83 45,25 -3 -3,77 -3,94 -110 -63,27 -65,73 -20 -68,17 -68,37
382 201209273993 JaMartin HansenMichel MandixJón M. EllingsgaardNicola Pascelupo
4 2 -34,68 162 -7,43 -3,77 -59 -62,15 -63,27 -97 -66,16 -68,17 -6 -2,97 -3,51
381 201209273989 JaMartin HansenMichel MandixJón M. EllingsgaardDavid Benjamin ChristensenNicola Pascelupo
5 1 -27,74 66 -8,95 -7,43 14 -60,17 -59,62 -25 -65,57 -65,96 -12 -2,37 -2,82 -43 -1,65 -2,88
380 201209273988 JaFrank Rostved-AnbergMartin HansenSebastian LavalléeDavid Benjamin Christensen
4 1 1,00 -22 24,45 23,76 -18 -8,57 -8,95 -26 -7,86 -8,45 66 -4,04 -2,37
379 201209203984 JaClaes SchüttShi Hua Chen KoldMartin HansenDavid Benjamin Christensen
4 3 20,03 175 36,71 40,70 -101 55,16 52,03 -11 -8,83 -8,57 -63 -2,91 -4,04
378 201209063969 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenEivind BengtssonJón M. Ellingsgaard
4 2 -15,23 174 49,46 52,95 -109 -6,02 -8,83 -121 -36,76 -39,48 56 -67,60 -65,57
377 201209063967 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenJón M. EllingsgaardPeter Rafn Hauge
4 2 -14,23 46 49,10 49,46 -47 -4,74 -6,02 -143 -64,69 -67,60 144 -36,59 -32,76
376 201208023930 JaCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenMartin Hansen
4 3 31,26 155 25,94 29,84 -33 64,69 63,27 -47 37,94 36,66 -75 -3,54 -4,74
375 201208023928 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenMichel MandixDavid Benjamin Christensen
4 4 -1,47 45 48,79 48,66 -77 -1,67 -3,54 16 -53,02 -51,38 16 0,03 0,38
374 201208023924 JaKim IversenMorten AndersenMartin HansenMichel Mandix
4 1 1,74 69 7,40 9,08 -22 53,46 52,59 -10 -1,44 -1,67 -37 -52,44 -53,02
373 201207263915 JaClaes SchüttRobert Bonde JensenMartin HansenMichel Mandix
4 4 -9,70 13 24,85 24,33 -179 -1,29 -5,86 154 -5,09 -1,44 12 -57,29 -55,83
372 201207263912 JaFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin HansenJón M. Ellingsgaard
4 1 -3,53 93 28,24 30,35 0 32,46 32,24 -70 -3,35 -5,09 -23 -71,46 -71,61
371 201207173904 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenMartin Faartoft
4 2 37,20 7 46,06 46,12 -45 37,42 36,30 54 -5,20 -3,35 -16 70,54 69,73
370 201207173903 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenMartin Faartoft
4 4 37,20 -159 50,25 46,06 -49 38,65 37,42 -54 -4,91 -5,20 262 64,82 70,54
369 201207123899 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenMartin HansenMichel Mandix
4 1 10,06 41 47,06 47,85 36 61,01 61,59 -58 -3,56 -4,91 -19 -64,28 -64,29
368 201207123896 JaFreddy ChristiansenMartin HansenMichel MandixJón M. EllingsgaardDavid Benjamin Christensen
5 1 -15,09 18 61,04 61,01 -64 -1,88 -3,56 -32 -63,79 -64,28 -32 -70,55 -71,00 110 -0,26 2,38
367 201207123893 JaFreddy ChristiansenMartin HansenMichel MandixJón M. EllingsgaardDavid Benjamin Christensen
5 4 -15,09 -97 65,36 61,04 88 -3,75 -1,88 -134 -61,66 -63,79 15 -72,31 -70,55 128 -3,09 -0,26
366 201207123889 JaShi Hua Chen KoldMartin HansenMichel MandixMossa Merhi
4 1 -2,26 -65 68,92 66,86 40 -4,76 -3,75 33 -61,15 -59,96 -8 -12,06 -12,20
365 201207053884 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethMartin HansenEivind Bengtsson
4 3 9,35 -36 44,97 43,43 172 39,83 43,49 -48 -3,83 -4,76 -88 -43,57 -44,75
364 201206283874 JaCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenEivind BengtssonJón M. Ellingsgaard
4 4 -21,29 28 29,56 29,00 -335 4,98 -3,83 336 -54,08 -45,08 -29 -65,64 -65,26
363 201206213864 JaRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin Hansen
4 3 16,46 56 -2,97 -1,23 41 28,42 29,20 -143 36,79 32,91 46 3,62 4,98
362 201206163813 JaRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmMartin Hansen
4 1 25,09 -2 -0,21 -0,11 -34 29,22 28,35 38 67,83 68,51 -2 3,53 3,62
361 201206143800 JaClaes SchüttMartin HansenEivind BengtssonJón M. Ellingsgaard
4 4 -22,29 40 25,00 24,82 -14 4,53 3,53 -46 -50,50 -50,93 20 -68,21 -66,60
360 201206073786 JaIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenSebastian LavalléeDavid Benjamin Christensen
4 3 20,90 64 78,81 79,31 1 4,20 4,53 53 0,00 1,69 -118 0,60 -1,92
359 201205313776 JaMartin HansenJesper NøhrJón M. EllingsgaardHelene Steffensen
4 4 -13,81 -53 5,97 4,20 136 36,24 38,34 36 -69,09 -66,86 -119 -28,37 -30,91
358 201205263771 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenMartin Faartoft
4 2 39,43 -35 46,96 46,00 40 48,02 48,90 0 5,55 5,97 -5 57,20 56,86
357 201205263770 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenMartin Faartoft
4 4 39,43 9 46,92 46,96 -196 53,13 48,02 220 -0,79 5,55 -33 58,47 57,20
356 201205163755 JaMikkel Askjær-FriisFrank Rostved-AnbergMartin HansenJesper Nøhr
4 2 15,61 -31 -2,92 -3,46 -49 34,15 32,71 -86 1,15 -0,79 166 30,05 33,97
355 201205103748 JaClaes SchüttMartin HansenEivind BengtssonHelene Steffensen
4 4 -10,79 97 28,93 30,33 -55 2,83 1,15 -39 -47,88 -47,93 -3 -27,04 -26,71
354 201205033715 JaMartin HansenEivind BengtssonZishen MouDavid Benjamin Christensen
4 2 -19,83 180 -1,39 2,83 -18 -49,44 -49,52 -89 -16,91 -19,15 -73 -11,56 -13,47
353 201205033710 JaShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergMartin HansenEivind Bengtsson
4 2 6,30 43 43,60 44,20 1 32,14 31,84 4 -1,59 -1,39 -48 -48,94 -49,44
352 201204263706 JaMartin HansenEivind BengtssonJesper NøhrHelene Steffensen
4 4 -12,40 63 -2,89 -1,59 -38 -48,90 -48,94 160 24,97 27,96 -185 -22,78 -27,04
351 201204213692 JaCamilla Bonde DalsgaardJacob PetersenJessica ChenMartin Hansen
4 2 3,69 40 29,85 30,51 71 -13,95 -11,98 -129 2,30 -0,87 18 -3,42 -2,89
350 201204213690 JaBrian Rød 5 KrogSheila HansenJessica ChenMartin Hansen
4 3 15,60 -71 28,72 26,73 167 33,02 36,79 -210 7,30 2,30 114 -6,63 -3,42
349 201204213683 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenJessica ChenMartin Hansen
4 1 19,60 -33 45,70 44,72 -13 33,42 33,02 -1 7,25 7,30 47 -7,97 -6,63
348 201204193677 JaMorten AndersenShi Hua Chen KoldMartin HansenZhen Tong
4 2 28,91 -19 75,04 74,01 95 45,92 48,05 -134 -5,08 -7,97 58 -0,23 1,56
347 201204123667 JaRobert Bonde JensenMartin HansenJesper NøhrDavid Benjamin Christensen
4 4 0,41 39 -17,18 -15,80 46 -6,37 -5,08 -21 31,36 30,09 -64 -6,18 -7,58
346 201204053659 JaFreddy ChristiansenSheila HansenMartin HansenEivind Bengtsson
4 2 7,78 22 55,55 55,50 -27 35,12 34,11 -60 -5,04 -6,37 65 -54,50 -52,13
345 201204053656 JaCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 4 0,82 -2 32,27 31,46 -186 -0,54 -5,04 -61 -54,36 -54,50 249 25,90 31,36
344 201203223633 JaClaes SchüttCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenJón M. Ellingsgaard
4 4 -3,00 52 13,49 14,35 -31 31,90 30,29 90 -2,73 -0,54 -111 -54,66 -56,10
343 201203153623 JaHenrik LethMartin HansenEivind BengtssonZhen Tong
4 1 -0,12 68 46,66 48,06 25 -3,37 -2,73 -71 -43,77 -45,26 -22 0,00 -0,55
342 201203083616 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenEivind BengtssonJón M. Ellingsgaard
5 3 -15,00 -95 -0,34 -2,94 180 24,73 28,42 -138 0,30 -3,37 133 -47,54 -43,68 -80 -52,12 -53,40
341 201203083612 JaMorten AndersenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergMartin Hansen
5 2 39,53 -8 72,26 71,65 -35 49,06 48,08 62 55,54 56,87 -9 20,72 20,73 -10 0,06 0,30
340 201203013606 JaJesper Willemoes HansenMartin HansenEivind BengtssonJón M. Ellingsgaard
4 4 -19,35 39 24,67 24,55 35 -0,33 0,06 -100 -48,15 -49,89 26 -53,59 -52,12
339 201202233597 JaRobert Bonde JensenFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin Hansen
4 4 7,42 -22 -14,22 -14,22 7 22,22 22,03 231 16,82 22,22 -216 4,87 -0,33
338 201202233591 JaHenrik LethFrank Rostved-AnbergMartin HansenJesper NøhrJón M. Ellingsgaard
5 1 9,23 -29 57,07 56,05 21 23,46 23,90 -28 5,55 4,87 116 12,24 15,11 -80 -52,17 -53,77
337 201202163555 JaClaes SchüttCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenJesper Nøhr
4 4 14,78 -80 15,96 13,98 26 27,02 27,36 213 -0,01 5,55 -159 16,16 12,24
336 201202093543 JaCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenJón M. EllingsgaardHelene Steffensen
4 4 -11,39 84 30,19 31,22 249 -5,95 -0,01 -126 -49,71 -51,85 -207 -20,07 -24,91
335 201202023530 JaKim IversenTina ChristensenMartin HansenMartin Faartoft
4 3 22,25 -90 -7,03 -8,70 -55 57,38 55,38 -71 -4,70 -5,95 216 43,34 48,25
334 201202023527 JaHenrik LethShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmMartin Hansen
4 2 41,83 -138 59,45 55,83 162 52,42 56,29 -117 63,06 59,91 93 -7,61 -4,70
333 201201263521 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenSheila HansenMartin Hansen
4 4 22,38 110 17,39 20,19 14 59,44 58,88 2 17,89 18,04 -126 -5,21 -7,61
332 201201213517 JaTina ChristensenFrank Rostved-AnbergMartin HansenMichel Mandix
4 2 7,94 2 60,04 59,44 158 22,04 25,77 -53 -4,05 -5,21 -107 -46,27 -48,25
331 201201193509 JaClaes SchüttKim IversenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 5,42 103 14,77 17,05 -190 -0,52 -5,01 45 -5,41 -4,05 42 12,83 13,68
330 201201123496 JaHenrik LethShi Hua Chen KoldMartin HansenHelene Steffensen
4 3 22,38 5 63,27 62,64 -97 55,05 52,07 101 -8,46 -5,41 -9 -20,33 -19,76
329 201201053487 JaBrian Rød 5 KrogHenrik LethSheila HansenMartin HansenHelene Steffensen
5 3 14,56 -164 17,33 13,26 147 64,64 67,32 22 20,56 20,99 12 -9,19 -8,46 -17 -20,56 -20,33
328 201112293482 JaMartin Wedel JacobsenClaes SchüttRobert Bonde JensenMartin Hansen
4 4 14,99 99 69,87 70,95 -54 16,60 15,24 -78 -15,88 -17,03 33 -10,62 -9,19
327 201112223470 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenMartin HansenMartin Faartoft
4 3 31,74 -18 60,11 59,15 98 19,77 22,40 10 -11,66 -10,62 -90 58,75 56,05
326 201112103457 JaRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenEivind Bengtsson
4 2 -14,58 -77 -11,02 -12,96 87 19,40 21,13 -93 -9,30 -11,66 83 -57,41 -54,84
325 201112103453 JaMorten AndersenSheila HansenMartin HansenMartin Faartoft
4 2 22,81 -82 30,09 27,98 65 14,77 16,48 -62 -8,15 -9,30 79 54,53 56,09
324 201112103447 JaBrian Rød 5 KrogSheila HansenJessica ChenMartin Hansen
4 4 7,27 72 12,92 14,54 -134 18,31 14,77 -70 9,69 7,93 132 -11,84 -8,15
323 201112073435 JaJeppe Stig NielsenMorten AndersenMikkel Askjær-FriisMartin Hansen
4 3 10,42 -172 22,14 17,71 64 24,46 25,77 -37 10,97 10,05 145 -15,88 -11,84
322 201112013431 JaMorten AndersenMikkel Askjær-FriisMartin HansenMichel Mandix
4 4 -6,92 7 25,53 24,91 33 10,59 10,97 12 -16,40 -15,88 -52 -47,38 -47,67
321 201111243427 JaBrian Rød 5 KrogFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardMartin Hansen
4 4 15,83 -180 17,34 12,92 294 40,86 47,42 -97 21,91 19,40 -17 -16,79 -16,40
320 201111173422 JaFreddy ChristiansenSheila HansenMartin HansenPeter Rafn Hauge
4 4 0,89 247 35,68 40,86 -173 14,82 10,26 -17 -16,80 -16,79 -57 -30,12 -30,76
319 201111103414 JaFreddy ChristiansenMartin HansenMichel MandixPeter Rafn Hauge
4 1 -14,22 -23 36,57 35,68 69 -18,54 -16,80 8 -46,05 -45,65 -54 -28,87 -30,12
318 201111103410 JaTina ChristensenFrank Rostved-AnbergMartin HansenMichel Mandix
4 3 2,40 131 59,76 61,92 -58 13,92 12,28 5 -19,06 -18,54 -78 -45,00 -46,05
317 201111103408 JaHenrik LethMartin HansenMichel MandixJón M. Ellingsgaard
4 1 -7,30 135 56,26 59,22 -85 -17,01 -19,06 -52 -43,94 -45,00 2 -24,51 -24,35
316 201111033399 JaShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergMartin HansenMichel Mandix
4 1 3,10 17 54,58 54,68 130 15,52 18,67 -78 -15,19 -17,01 -69 -42,51 -43,94
315 201111023398 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 3 16,59 -108 57,99 54,58 61 14,85 16,38 -68 -14,08 -15,19 115 7,60 10,58
314 201110273396 JaRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldMartin HansenMartin Faartoft
5 3 23,57 1 -10,66 -10,01 7 29,25 29,32 64 57,42 58,36 -92 -12,49 -14,08 20 54,34 54,27
313 201110273394 JaKim IversenShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergMartin Hansen
4 1 13,46 -60 -5,23 -6,61 147 54,02 57,42 -15 15,91 15,52 -72 -10,85 -12,49
312 201110273393 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergMartin Hansen
5 1 24,54 115 66,25 68,85 -3 -5,34 -5,23 -13 54,52 54,02 -43 16,93 15,91 -56 -9,67 -10,85
311 201110223391 JaClaes SchüttJeppe Stig NielsenMartin HansenMartin Faartoft
4 2 19,40 102 9,38 12,02 11 20,64 20,90 -8 -9,83 -9,67 -105 57,40 54,34
310 201110223389 JaClaes SchüttTina ChristensenSheila HansenMartin Hansen
4 4 18,58 56 7,75 9,38 2 62,82 61,79 -134 16,20 12,99 76 -12,44 -9,83
309 201110223387 JaRobert Bonde JensenSheila HansenMartin HansenMartin Faartoft
4 4 10,91 -86 -11,45 -13,00 230 10,58 16,20 -119 -10,05 -12,44 -25 54,56 52,89
308 201110193381 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 17,85 -66 66,38 63,59 -122 13,48 10,61 125 -13,88 -10,05 63 5,42 7,26
307 201110133369 JaJeppe Stig NielsenMartin HansenJesper NøhrPeter Rafn Hauge
4 2 -4,22 -87 22,78 20,30 18 -14,45 -13,88 165 -4,36 -0,28 -96 -20,85 -23,02
306 201110133367 JaFrank Rostved-AnbergMartin HansenMichel MandixJesper Nøhr
4 2 -11,18 -88 17,83 15,30 -40 -13,49 -14,45 139 -45,06 -41,21 -11 -4,00 -4,36
305 201110063365 JaJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldJessica ChenMartin Hansen
4 2 16,93 -50 24,10 22,78 -25 51,45 50,41 62 6,35 8,02 13 -14,19 -13,49
304 201110063362 JaBrian Rød 5 KrogShi Hua Chen KoldMartin HansenMichel Mandix
4 3 0,52 154 6,84 10,51 3 52,33 51,45 -214 -9,12 -14,19 57 -47,96 -45,67
303 201109293354 JaMartin HansenEivind BengtssonAnders Skov BjerreJón M. Ellingsgaard
4 3 -21,94 65 -10,50 -9,12 -125 -66,11 -68,36 73 -1,28 0,13 -13 -9,85 -10,39
302 201109293351 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenMichel Mandix
4 2 -0,10 -6 49,37 48,61 129 4,58 7,70 -80 -8,63 -10,50 -43 -45,70 -46,20
301 201109223348 JaIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenEivind BengtssonJón M. Ellingsgaard
4 3 -6,49 323 52,42 59,26 -31 -7,90 -8,63 -220 -62,38 -66,75 -72 -8,12 -9,85
300 201109223347 JaShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenMichel Mandix
4 2 11,81 -63 50,46 48,43 98 50,48 52,42 78 -10,10 -7,90 -113 -43,59 -45,70
299 201109153345 JaMartin Wedel JacobsenMartin HansenMichel MandixJón M. Ellingsgaard
4 4 1,13 371 58,67 66,31 -180 -5,88 -10,10 -133 -41,38 -43,59 -58 -6,90 -8,12
298 201109153344 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenMartin FaartoftJón M. Ellingsgaard
5 1 20,98 -26 49,90 49,07 206 1,24 6,48 -44 -4,94 -5,88 -68 64,09 62,14 -68 -5,37 -6,90
297 201109103339 JaRobert Bonde JensenJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardMartin Hansen
4 3 9,44 16 -6,70 -6,01 -37 18,89 17,80 101 28,79 30,91 -80 -3,21 -4,94
296 201109103337 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenMichel Mandix
4 2 11,41 -75 63,84 61,34 -64 30,61 28,79 -99 -0,92 -3,21 238 -47,90 -41,30
295 201109083335 JaSheila HansenMartin HansenMichel MandixJón M. EllingsgaardPeter Rafn Hauge
5 2 -13,53 -120 3,99 0,81 114 -3,61 -0,92 -28 -47,63 -47,90 58 -2,30 -1,01 -24 -18,10 -18,64
294 201109083332 JaShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenMichel MandixJón M. Ellingsgaard
5 1 8,52 -106 51,36 48,47 -18 48,39 47,69 110 -6,44 -3,61 84 -50,09 -47,63 -70 -0,62 -2,30
293 201109013326 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenMartin HansenMichel Mandix
4 2 13,44 20 57,61 57,56 53 50,04 50,90 57 -8,11 -6,44 -130 -45,79 -48,26
292 201109013325 JaMartin HansenMichel MandixPeter Rafn HaugeHelene Steffensen
4 1 -18,20 51 -9,32 -8,11 6 -46,11 -45,79 -9 -16,94 -17,18 -48 -0,42 -1,73
291 201108303324 JaSheila HansenMartin HansenMartin FaartoftJesper Nøhr
4 4 12,88 24 -0,92 0,00 -69 -8,15 -9,32 -22 65,48 63,66 67 -4,88 -2,81
290 201108253320 JaShi Hua Chen KoldMartin HansenPeter Rafn HaugeHelene Steffensen
4 2 7,16 -62 55,10 52,98 38 -9,30 -8,15 7 -19,64 -19,14 17 2,46 2,94
289 201108253319 JaShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenMartin HansenEivind Bengtsson
5 2 4,93 -4 55,83 55,10 -75 47,53 45,15 -50 -4,06 -5,18 105 -12,10 -9,30 24 -62,56 -61,13
288 201108203315 JaRobert Bonde JensenMartin HansenMartin FaartoftMichel MandixJesper Nøhr
5 2 -0,84 -92 -4,71 -6,93 70 -13,99 -12,10 48 65,10 65,48 -84 -44,25 -45,79 58 -6,38 -4,88
287 201108183309 JaJessica ChenMartin HansenJón M. EllingsgaardPeter Rafn Hauge
4 2 -7,76 -19 3,70 3,09 108 -16,77 -13,99 40 -4,47 -3,52 -129 -13,52 -16,64
286 201108143306 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin Hansen
4 1 21,00 -49 73,42 71,87 -49 31,95 30,66 3 -1,97 -1,75 95 -19,38 -16,77
285 201108133305 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin Hansen
4 4 21,00 215 69,35 73,42 10 31,97 31,95 -167 1,63 -1,97 -58 -18,94 -19,38
284 201108133304 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin Hansen
4 4 21,00 -248 76,76 69,35 -7 32,42 31,97 52 -0,15 1,63 203 -25,01 -18,94
283 201108043296 JaClaes SchüttJessica ChenMartin HansenJón M. Ellingsgaard
4 2 -3,40 -62 12,34 10,62 0 3,67 3,58 105 -27,91 -25,01 -43 -1,69 -2,77
282 201108043293 JaMartin HansenMartin FaartoftEivind BengtssonMichel Mandix
4 1 -17,61 -9 -27,75 -27,91 45 63,40 64,01 -64 -61,80 -63,11 28 -44,31 -43,45
281 201108043292 JaIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenMartin HansenMartin FaartoftEivind Bengtsson
5 1 2,38 -80 46,04 43,78 27 -6,47 -5,75 -45 -26,81 -27,75 26 63,13 63,40 72 -64,00 -61,80
280 201107303290 JaBrian Rød 5 KrogShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin Hansen
4 3 7,00 -19 12,20 11,63 176 46,67 50,26 -64 -5,74 -7,07 -93 -25,12 -26,81
279 201107303289 JaBrian Rød 5 KrogMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin Hansen
5 1 6,18 40 11,23 12,20 -76 4,80 2,92 -13 47,24 46,67 25 -6,44 -5,74 24 -25,91 -25,12
278 201107303288 JaBrian Rød 5 KrogMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin Hansen
4 4 -4,08 -76 13,52 11,23 386 -4,63 4,80 -87 -4,32 -6,44 -223 -20,89 -25,91
277 201107283287 JaJacob PetersenSheila HansenMartin HansenMichel Mandix
4 4 -19,44 -247 -1,80 -8,26 8 -4,14 -4,32 242 -26,97 -20,89 -3 -44,86 -44,31
276 201107283282 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenEivind Bengtsson
4 1 -4,47 -13 77,59 76,76 9 -4,37 -4,14 -1 -27,09 -26,97 5 -64,00 -63,51
275 201107213279 JaClaes SchüttJeppe Stig NielsenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 -2,06 -78 12,99 10,72 -48 14,51 12,94 182 -32,26 -27,09 -56 -3,46 -4,80
274 201107213275 JaKim IversenFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
5 2 -8,11 -131 -22,56 -25,62 -2 20,31 19,91 -11 1,27 0,88 112 -35,36 -32,26 32 -4,21 -3,46
273 201107173274 JaClaes SchüttSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 -6,33 9 13,25 12,99 44 0,36 1,27 -57 -34,67 -35,36 4 -4,25 -4,21
272 201107023260 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenSheila HansenMartin Hansen
4 4 -10,37 -29 16,38 15,02 -1 -22,46 -22,19 48 -0,57 0,36 -18 -34,82 -34,67
271 201107023258 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenMartin Hansen
5 1 1,05 71 17,13 18,79 -18 -22,16 -22,46 122 41,55 44,33 -72 1,22 -0,57 -103 -32,47 -34,82
270 201107023256 JaBrian Rød 5 KrogIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergMartin Hansen
4 3 10,87 -67 18,92 17,13 9 41,90 41,55 209 12,17 17,28 -151 -29,51 -32,47
269 201107023255 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin Hansen
5 1 -3,65 -31 19,83 18,92 -50 -18,75 -19,89 -71 14,05 12,17 96 -2,33 0,04 56 -31,07 -29,51
268 201106303251 JaKim IversenJeppe Stig NielsenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 -11,06 -115 -16,06 -18,75 -118 18,10 14,51 158 -35,52 -31,07 75 -10,78 -8,95
267 201106303247 JaHenrik LethSheila HansenMartin HansenMichel Mandix
4 1 -6,59 -50 50,31 48,72 20 -0,83 -0,37 -8 -35,50 -35,52 38 -40,36 -39,21
266 201106303246 JaSheila HansenMartin HansenEivind BengtssonMichel MandixJesper Nøhr
5 1 -28,56 0 -0,65 -0,83 10 -35,80 -35,50 95 -57,89 -55,34 -52 -39,14 -40,36 -53 -9,34 -10,78
265 201106233240 JaClaes SchüttKim IversenJeppe Stig NielsenMartin Hansen
4 4 -6,70 -119 9,11 5,82 232 -22,10 -16,06 -1 19,91 19,24 -112 -33,72 -35,80
264 201106233237 JaIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenMartin HansenMichel MandixJesper Nøhr
5 2 -8,15 -51 40,32 38,46 41 -3,44 -2,48 109 -36,77 -33,72 -73 -34,59 -36,06 -26 -6,27 -6,94
263 201106163230 JaHenrik LethFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenMichel Mandix
5 3 15,93 27 49,71 49,75 170 57,52 60,92 -36 41,68 40,32 -35 -36,88 -36,77 -126 -32,38 -34,59
262 201106163228 JaIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenMartin HansenMichel Mandix
4 2 -7,85 45 41,17 41,68 138 -7,20 -3,80 -114 -34,39 -36,88 -69 -30,96 -32,38
261 201106093219 JaShi Hua Chen KoldMartin HansenMichel MandixJesper Nøhr
4 2 -3,35 -27 49,30 47,99 81 -36,81 -34,39 62 -30,56 -28,69 -116 4,68 1,72
260 201106093215 JaClaes SchüttShi Hua Chen KoldEmelie ÖstmanMartin Hansen
4 2 -1,96 44 11,28 12,20 176 45,54 49,30 -169 -28,71 -32,55 -51 -35,97 -36,81
259 201106093214 JaHenrik LethMorten AndersenMartin HansenEivind Bengtsson
4 1 -2,37 -55 51,41 49,71 210 29,85 34,87 -57 -34,75 -35,97 -98 -55,99 -58,09
258 201106093212 JaEmelie ÖstmanSheila HansenMartin HansenMartin FaartoftJesper Nøhr
5 1 1,85 -44 -27,00 -27,91 -32 -4,19 -4,95 31 -35,76 -34,75 67 65,73 66,99 -22 10,49 9,89
257 201106073211 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 1 4,02 94 43,45 45,54 31 -5,02 -4,19 -70 -34,25 -35,76 -55 11,90 10,49
256 201106073209 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 3 -7,53 -2 -2,61 -2,75 33 -5,50 -4,72 81 -36,78 -34,25 -112 14,76 11,60
255 201105263104 JaJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin Hansen
5 3 -5,20 -68 21,04 18,89 67 3,03 4,53 177 -8,43 -4,02 19 -9,17 -8,63 -195 -32,50 -36,78
254 201105263099 JaMikkel Askjær-FriisIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenMartin Faartoft
4 1 21,46 -22 -8,06 -8,43 22 57,74 58,07 -63 -31,26 -32,50 63 67,42 68,70
253 201105123080 JaShi Hua Chen KoldMartin HansenMichel MandixAnnika Ridell
4 3 -5,23 -1 47,61 46,61 117 -34,67 -31,26 -73 -28,36 -29,73 -43 -5,49 -6,54
252 201105123075 JaMartin HansenMartin FaartoftMichel MandixJesper Nøhr
4 2 2,95 49 -36,37 -34,67 142 64,67 67,41 -144 -25,15 -28,36 -47 8,65 7,42
251 201105073073 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 2 -13,39 -21 -11,95 -12,48 -76 -11,44 -13,34 -53 -35,33 -36,37 150 5,17 8,65
250 201105073072 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 -13,39 277 -18,83 -11,95 -95 -9,02 -11,44 -267 -29,20 -35,33 85 3,51 5,17
249 201105073071 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 -13,39 248 -25,17 -18,83 -118 -5,96 -9,02 -78 -27,65 -29,20 -52 5,23 3,51
248 201105053067 JaHenrik LethFreddy ChristiansenShi Hua Chen KoldMartin Hansen
4 2 30,36 -58 44,47 42,86 45 57,84 58,61 -36 48,73 47,61 49 -29,60 -27,65
247 201104283055 JaIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenMichel MandixAnders Skov Bjerre
4 1 2,15 66 63,43 64,69 -16 -29,40 -29,60 2 -25,44 -25,22 -52 0,00 -1,28
246 201104283054 JaRobert Bonde JensenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenMichel Mandix
4 1 1,58 7 -2,47 -2,27 107 61,14 63,43 -48 -28,39 -29,40 -66 -23,96 -25,44
245 201104283052 JaRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin Hansen
4 4 -5,71 17 -2,81 -2,47 -197 16,79 11,44 58 -4,80 -3,41 122 -32,01 -28,39
244 201104283048 JaRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin Hansen
4 4 -5,71 113 -5,57 -2,81 37 16,43 16,79 -120 -1,78 -4,80 -30 -31,92 -32,01
243 201104213044 JaRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin Hansen
4 1 -5,80 -61 -4,04 -5,57 -15 16,57 16,06 81 -3,77 -1,78 -5 -31,95 -31,92
242 201104213040 JaRobert Bonde JensenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenMaria Sinde
4 1 -4,52 -32 -3,24 -4,04 -23 17,28 16,57 0 -32,13 -31,95 55 0,00 1,34
241 201104213034 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenEivind Bengtsson
5 1 9,21 -55 26,60 25,13 -22 41,08 40,34 -14 66,32 65,62 50 -33,63 -32,13 41 -54,30 -52,89
240 201104213032 JaClaes SchüttTina ChristensenMikkel Askjær-FriisMartin HansenMichel Mandix
5 1 -4,87 151 8,55 12,22 -67 43,05 41,08 -65 -17,92 -19,46 -54 -32,46 -33,63 35 -25,57 -24,57
239 201104143024 JaMartin Wedel JacobsenFreddy ChristiansenMartin HansenEivind Bengtsson
4 4 4,42 -66 52,62 49,84 215 50,48 54,60 9 -33,61 -32,46 -158 -51,82 -54,30
238 201104073016 JaClaes SchüttKim IversenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 -11,97 -22 0,51 -0,33 36 -13,40 -12,49 -143 -30,58 -33,61 129 -4,41 -1,45
237 201103243002 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenMartin Faartoft
4 1 17,36 30 46,15 46,72 -7 -10,21 -10,22 -32 -30,08 -30,58 9 63,57 63,51
236 201103242999 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldMartin HansenJesper Nøhr
5 1 17,47 68 44,63 46,15 3 16,51 16,59 -47 62,17 60,72 -24 -29,77 -30,08 0 -6,18 -6,04
235 201103242996 JaCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 2 -7,41 1 16,79 16,51 43 -11,32 -10,21 -2 -30,00 -29,77 -42 -5,12 -6,18
234 201103172990 JaBrian Rød 5 KrogClaes SchüttMartin HansenJesper Nøhr
4 3 -3,20 3 25,31 24,85 -151 4,83 0,98 231 -36,28 -30,00 -83 -6,65 -8,62
233 201103102986 JaHenrik LethSheila HansenMartin HansenEivind Bengtsson
4 3 -10,49 153 51,74 54,35 -145 -7,64 -11,25 62 -38,32 -36,28 -70 -47,72 -48,75
232 201103032981 JaClaes SchüttKim IversenJeppe Stig NielsenMartin Hansen
4 4 -6,94 -7 5,30 4,83 0 -17,44 -17,19 35 22,80 22,93 -28 -38,40 -38,32
231 201102242973 JaClaes SchüttJeppe Stig NielsenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 -5,43 -91 7,85 5,30 -25 24,13 22,80 46 -40,37 -38,40 70 -13,33 -11,43
230 201102202968 JaIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 2 -0,29 137 63,75 66,34 -97 -9,88 -12,16 -32 -40,07 -40,37 -8 -14,97 -14,99
229 201102202967 JaIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 4 -0,29 282 58,30 63,75 -43 -9,05 -9,88 -57 -39,64 -40,07 -182 -10,79 -14,97
228 201102172962 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenMartin HansenMartin Faartoft
4 3 24,82 137 15,20 18,73 -45 49,80 48,24 -79 -38,88 -39,64 -13 73,16 71,95