Hjem

Mahjong Danmark > Ratinglister > Ratingliste i MCR > Spillerside

Spillede spil

2022-12-01

Nr. Spilid OK Spiller 1 Spiller 2 Spiller 3 Spiller 4 Spiller 5 Spiller 6 Spiller 7
#S#VSG SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew
1939 202212010030 JaFreddy ChristiansenTina ChristensenMikkel Askjær-FriisDan Cheung
4 1 43,65 4 80,47 80,34 -18 76,79 76,13 -53 19,44 18,28 67 -2,12 -0,17
1938 202212010020 JaMikkel Askjær-FriisDan CheungFreddy ChristiansenEsben AndersenTina Christensen
5 2 46,96 197 14,18 19,44 -43 -1,66 -2,12 -22 81,44 80,47 -106 63,03 60,22 -26 77,81 76,79
1937 202212010010 JaEsben AndersenTina ChristensenDan CheungMichel MandixMartin Wedel Jacobsen
5 1 44,67 69 61,42 63,03 12 77,72 77,81 -78 0,00 -1,66 -3 23,83 23,88 0 60,38 60,28
1936 202211250010 JaIsabel Bahiano SteenholmMichel MandixMorten AndersenTina ChristensenSebastian Vikkelsø Elleholm
5 4 40,80 -32 64,59 63,23 87 21,23 23,83 50 18,79 20,54 -88 80,84 77,72 -17 18,57 18,70
1935 202211220020 JaTing Fang OlsenEivind BengtssonTina ChristensenHenrik Leth
4 4 67,15 164 45,94 50,46 -149 49,40 46,20 -60 82,68 80,84 45 90,58 91,11
1934 202211220010 JaTina ChristensenEivind BengtssonMichel MandixEsben Andersen
4 2 53,74 102 80,49 82,68 -26 50,00 49,40 -81 23,37 21,74 5 61,09 61,12
1933 202211200010 JaShi Hua Chen KoldCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenTina Christensen
5 2 59,34 -46 46,10 45,13 106 60,45 63,06 86 62,50 64,59 -84 45,33 43,43 -62 82,31 80,49
1932 202211190030 JaSheila HansenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmTina Christensen
4 4 59,06 -67 46,66 45,33 131 42,50 46,10 -30 63,34 62,50 -34 83,74 82,31
1931 202211190020 JaShi Hua Chen KoldTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmCamilla Bonde DalsgaardSheila Hansen
5 4 59,34 -28 42,78 42,50 -8 84,55 83,74 153 59,61 63,34 -14 60,83 60,45 -103 48,92 46,66
1930 202211190010 JaIsabel Bahiano SteenholmCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenTina ChristensenShi Hua Chen Kold
5 4 59,34 -117 62,54 59,61 335 52,50 60,83 -104 51,26 48,92 95 82,81 84,55 -209 47,59 42,78
1929 202211030010 JaEsben AndersenTina ChristensenNathja Lund-JørgensenMichel MandixEivind Bengtsson
5 2 38,14 -82 63,18 60,85 42 82,31 82,81 1 -25,74 -24,93 61 19,47 21,21 -22 51,49 50,78
1928 202210200020 JaTina ChristensenRobert Bonde JensenIsabel Bahiano SteenholmErik Frederiksen
4 1 15,17 1 82,71 82,31 -14 20,83 20,45 86 60,82 62,67 -73 -103,67 -104,75
1927 202210200010 JaIsabel Bahiano SteenholmTina ChristensenErik FrederiksenJesper Nøhr
4 1 24,93 -39 62,01 60,82 93 80,74 82,71 -11 -104,20 -103,67 -43 61,14 59,85
1926 202210130080 JaJeppe Stig NielsenTina ChristensenTing Fang OlsenEivind Bengtsson
4 1 49,85 -8 17,09 17,10 -96 83,34 80,74 56 47,38 48,79 48 51,58 52,76
1925 202210130020 JaSheila HansenEsben AndersenTina ChristensenIsabel Bahiano Steenholm
4 1 65,72 -54 56,44 55,15 -6 67,60 67,44 33 82,62 83,34 27 56,22 56,95
1924 202210130010 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmJesper NøhrEsben Andersen
4 1 67,47 -46 83,87 82,62 60 54,65 56,22 10 63,17 63,44 -24 68,20 67,60
1923 202210080010 JaSheila HansenJesper NøhrEivind BengtssonTina Christensen
4 4 62,00 13 55,97 56,44 111 60,42 63,17 -44 45,20 44,54 -80 86,41 83,87
1922 202209220030 JaTina ChristensenHenrik LethFreddy ChristiansenMartin Wedel Jacobsen
4 4 79,61 37 85,66 86,41 -67 94,85 92,85 185 76,82 81,40 -155 61,09 57,76
1921 202209020020 JaMichel MandixTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmMorten Andersen
4 2 44,05 -148 20,76 17,40 124 86,41 88,95 -140 54,65 51,06 164 14,37 18,79
1920 202209020010 JaIsabel Bahiano SteenholmMichel MandixMorten AndersenSebastian Vikkelsø ElleholmTina Christensen
5 2 39,20 31 54,65 55,23 -41 20,76 19,98 -50 15,31 14,37 -145 18,84 15,51 205 86,41 90,89
1919 202208250050 JaTina ChristensenTing Fang OlsenEivind BengtssonJeppe Stig Nielsen
4 2 50,06 -45 86,41 84,85 78 46,07 48,05 -27 46,65 46,02 -6 21,10 21,31
1918 202208250040 JaTina ChristensenEsben AndersenTing Fang OlsenEivind Bengtsson
4 2 61,29 25 86,41 86,72 0 66,04 65,98 -16 46,07 45,86 -9 46,65 46,61
1917 202208250020 JaEsben AndersenMartin Wedel JacobsenTing Fang OlsenTina ChristensenEivind Bengtsson
5 2 60,78 -50 66,04 64,74 328 58,72 66,85 -157 46,07 42,38 -156 86,41 82,25 35 46,65 47,69
1916 202208250010 JaEivind BengtssonMartin Wedel JacobsenTina ChristensenNathja Lund-JørgensenEsben Andersen
5 2 46,42 -68 46,65 44,97 41 58,72 59,58 34 86,41 86,76 -112 -25,74 -27,62 105 66,04 68,39
1915 202208180010 JaEsben AndersenCamilla Bonde DalsgaardMorten AndersenTina ChristensenMartin Wedel JacobsenJesper Nøhr
6 1 58,92 -65 80,82 79,07 10 46,36 46,69 110 12,29 15,31 -12 86,13 85,66 -55 61,71 60,32 12 66,23 66,48
1914 202208110010 JaMichel MandixEivind BengtssonTina ChristensenEsben AndersenIsabel Bahiano Steenholm
5 2 55,97 19 22,13 23,02 22 32,56 33,39 -43 87,58 86,13 -39 79,10 77,86 41 58,48 59,46
1913 202207280060 JaJesper NøhrMartin Wedel JacobsenTina ChristensenTing Fang Olsen
4 4 64,96 220 60,76 66,23 -92 60,75 58,61 15 87,77 87,58 -143 50,55 47,41
1912 202207280040 JaFreddy ChristiansenTing Fang OlsenMichel MandixTina Christensen
4 2 58,81 -5 77,17 76,82 -94 50,55 48,33 130 19,75 23,44 -31 87,77 86,65
1911 202207280030 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisTing Fang OlsenEsben AndersenFreddy Christiansen
5 4 62,21 -107 87,77 84,54 -58 16,36 16,06 61 50,55 52,32 184 76,84 80,97 -80 79,55 77,17
1910 202207280010 JaMichel MandixEsben AndersenSebastian Vikkelsø ElleholmJesper NøhrTina Christensen
5 2 52,99 -11 19,75 19,89 -33 76,84 75,73 115 19,32 22,57 -17 61,29 60,76 -54 87,77 86,01
1909 202207230020 JaMorten AndersenMichel MandixIsabel Bahiano SteenholmSebastian Vikkelsø ElleholmTina Christensen
5 1 40,12 45 10,99 12,29 -36 22,05 21,27 -12 58,89 58,48 -47 20,36 19,32 50 88,29 89,24
1908 202207230010 JaSebastian Vikkelsø ElleholmMichel MandixTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmMorten Andersen
5 4 40,12 -58 21,32 20,36 -192 26,40 22,05 38 88,55 88,29 166 55,21 58,89 46 9,11 10,99
1907 202207210040 JaFreddy ChristiansenEivind BengtssonMikkel Askjær-FriisTina Christensen
4 4 55,78 -88 82,34 79,55 -38 38,16 37,66 -251 22,68 17,36 377 79,94 88,55
1906 202207210020 JaMikkel Askjær-FriisFreddy ChristiansenTina ChristensenEivind Bengtsson
4 4 55,78 40 20,85 22,68 94 80,66 82,34 -224 86,15 79,94 90 35,47 38,16
1905 202207210010 JaIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel MandixEsben AndersenTina Christensen
5 2 56,62 81 56,40 58,40 -140 38,71 35,47 -29 25,14 24,82 42 77,47 78,25 46 85,37 86,15
1904 202207170030 JaTina ChristensenTing Fang OlsenEsben AndersenFreddy Christiansen
4 3 72,33 23 85,04 85,37 26 44,68 45,82 -92 79,87 77,47 43 79,74 80,66
1903 202207170020 JaFreddy ChristiansenTina ChristensenEsben AndersenTing Fang Olsen
4 4 72,33 111 77,15 79,74 -188 90,05 85,04 -118 83,01 79,87 195 39,11 44,68
1902 202207170010 JaEsben AndersenTina ChristensenSebastian LavalléeJesper NøhrIsabel Bahiano Steenholm
5 2 65,56 -78 85,18 83,01 18 89,91 90,05 160 32,72 37,08 44 60,13 61,29 -144 59,88 56,40
1901 202206230020 JaFreddy ChristiansenSheila HansenTina ChristensenTing Fang Olsen
4 4 64,83 54 76,36 77,40 -133 53,79 50,82 84 88,44 89,91 -5 40,73 41,20
1900 202206230010 JaTing Fang OlsenTina ChristensenFreddy ChristiansenMikkel Askjær-Friis
4 4 57,21 -87 42,50 40,73 -25 89,84 88,44 -9 77,07 76,36 121 19,45 23,32
1899 202205290220 JaEveline BroersFreddy ChristiansenTina ChristensenBibbi Zhang
4 4 48,67 6 13,89 14,88 -128 78,90 75,04 164 86,77 89,84 -42 15,12 14,92
1898 202205290110 JaPetter RanefallTina ChristensenEmelie ÖstmanTing Fang Olsen
4 4 25,14 -17 16,71 16,50 67 86,64 86,77 -127 -45,93 -47,29 77 43,14 44,58
1897 202205290010 JaHuy La-HoangNatascha WeilerTina ChristensenGerda van Oorschot
4 4 33,28 95 5,51 8,50 -88 -0,26 -1,59 -30 88,72 86,64 23 39,17 39,59
1896 202205280250 JaDomenico SansevieriTimur HahnPetter RanefallTina Christensen
4 4 25,67 -95 1,43 -0,30 -93 4,43 2,68 178 6,78 11,58 10 90,05 88,72
1895 202205280230 JaJonas ThorénMikkel Askjær-FriisFrédéric ChassotTina Christensen
4 4 25,41 0 4,64 5,15 -205 21,67 16,76 -37 -10,29 -10,32 242 85,61 90,05
1894 202205280090 JaTina ChristensenSebastian LavalléeLuca GavelliAnthony Ea
4 4 35,21 91 84,60 85,61 -220 37,77 32,34 223 8,86 14,94 -94 9,64 7,97
1893 202205280040 JaHanneke MorelPauline van der LindenBibbi ZhangTina Christensen
4 4 7,49 -209 -26,77 -31,03 -18 -24,50 -24,16 169 -3,84 0,56 58 85,07 84,60
1892 202205270320 JaTina ChristensenTing Fang OlsenLars TherkelsenMiria Martelli
4 4 30,84 -18 86,88 85,07 63 48,85 49,95 97 -2,84 0,35 -142 -9,52 -12,00
1891 202205270220 JaTina ChristensenMarco MontebelliEveline BroersSara Landolsi
4 4 16,98 75 86,75 86,88 -252 -11,93 -17,37 197 7,30 12,34 -20 -14,21 -13,94
1890 202205270120 JaAnnika RidellTina ChristensenFreddy ChristiansenAd van der Linden
4 4 39,61 -10 -10,69 -9,71 128 84,73 86,75 -102 81,97 78,45 -16 2,41 2,93
1889 202205270020 JaErwan de KergommeSebastian Vikkelsø ElleholmAlec StephensonTina Christensen
4 4 29,83 -55 13,22 12,28 16 20,45 21,07 21 0,00 1,24 18 85,65 84,73
1888 202205260060 JaErwan de KergommeTina ChristensenPetter RanefallAnders Labich
4 4 32,28 136 9,34 13,22 -50 88,24 85,65 -104 0,59 -1,17 18 30,95 31,43
1887 202205260030 JaMartin Wedel JacobsenTing Fang OlsenTina ChristensenJesper Nøhr
4 4 60,94 15 59,64 60,03 147 46,26 50,21 -27 89,60 88,24 -135 48,27 45,29
1886 202205058145 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 54,15 32 89,24 89,60 -82 23,73 22,08 -35 59,09 58,17 85 44,52 46,74
1885 202205058144 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenSheila HansenTing Fang Olsen
4 4 70,05 -56 91,12 89,24 40 81,50 82,20 85 61,96 64,23 -69 45,60 44,52
1884 202205058140 JaTina ChristensenEivind BengtssonEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
4 1 53,67 143 87,78 91,12 -74 60,49 58,61 -68 87,63 85,73 -1 -21,23 -20,79
1883 202205058139 JaTina ChristensenMorten AndersenEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
4 1 40,82 -77 90,00 87,78 13 8,59 9,11 80 85,93 87,63 -16 -21,22 -21,23
1882 202204288138 JaAnders LabichTina ChristensenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 3 56,42 195 25,60 30,95 -228 96,33 90,00 43 59,50 60,49 -10 44,26 44,24
1881 202204078125 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenSheila HansenEivind Bengtsson
4 2 60,46 48 95,57 96,33 -110 25,66 23,37 1 62,45 62,45 61 58,14 59,68
1880 202204078123 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 73,03 -83 97,93 95,57 91 55,25 57,71 91 57,67 60,11 -99 81,26 78,72
1879 202203178113 JaHenrik LethTina ChristensenMichel MandixEsben Andersen
4 2 74,75 56 92,58 93,74 -18 98,67 97,93 -10 26,97 27,31 -28 80,79 80,02
1878 202203108111 JaTina ChristensenMichel MandixJesper NøhrEsben Andersen
4 1 65,24 94 96,53 98,67 -44 25,60 24,76 -47 60,41 59,27 -3 78,41 78,25
1877 202203058110 JaTina ChristensenMorten AndersenMichel MandixSebastian Vikkelsø Elleholm
4 4 36,16 -118 100,99 96,53 -148 11,60 8,59 73 23,51 25,60 193 8,52 13,90
1876 202203058109 JaTina ChristensenMorten AndersenMichel MandixSebastian Vikkelsø Elleholm
4 4 36,16 16 102,21 100,99 14 10,64 11,60 -33 24,02 23,51 3 7,76 8,52
1875 202203038107 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenSheila Hansen
4 4 80,52 -54 60,32 59,49 -57 94,30 92,58 30 102,00 102,21 81 65,46 67,80
1874 202203038105 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmJesper NøhrEsben Andersen
4 1 74,61 -58 103,62 102,00 -14 55,48 55,25 -4 60,42 60,41 76 78,91 80,77
1873 202202178103 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenMorten AndersenTing Fang Olsen
4 4 47,04 242 98,99 103,62 -29 41,97 41,38 -99 10,53 9,01 -114 36,67 34,14
1872 202202178102 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenMorten AndersenTing Fang Olsen
4 2 47,04 -51 100,91 98,99 13 41,58 41,97 -20 10,57 10,53 58 35,09 36,67
1871 202202108101 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJesper NøhrTing Fang OlsenSebastian Vikkelsø Elleholm
5 4 51,90 160 56,53 60,32 -21 102,66 100,91 -90 57,76 55,42 -215 40,04 35,09 166 2,50 7,76
1870 202202038099 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenTing Fang OlsenEsben AndersenSebastian Vikkelsø Elleholm
5 2 61,24 -24 103,78 102,66 34 76,41 77,07 16 41,65 42,29 28 78,05 78,53 -54 6,30 5,65
1869 202201278098 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenSebastian LavalléeTing Fang Olsen
4 2 67,62 -12 104,53 103,78 -64 78,12 76,41 20 47,90 48,63 56 39,93 41,65
1868 202201278097 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenFreddy ChristiansenTing Fang OlsenEsben Andersen
5 3 68,44 -8 105,41 104,53 -81 43,10 41,58 48 77,11 78,12 -53 40,72 39,93 94 75,88 78,05
1867 202201158096 JaHenrik LethTina ChristensenSheila HansenJesper NøhrSebastian Vikkelsø Elleholm
5 3 65,69 -25 94,69 93,54 -48 107,35 105,41 -93 67,78 65,46 136 54,21 57,76 30 4,44 6,30
1866 202201158095 JaHenrik LethTina ChristensenSheila HansenJesper NøhrSebastian Vikkelsø Elleholm
5 4 65,69 153 91,59 94,69 -115 111,27 107,35 70 66,08 67,78 -182 58,47 54,21 74 1,06 4,44
1865 202112288094 JaTina ChristensenEivind BengtssonJesper NøhrEsben Andersen
4 4 75,42 -4 112,27 111,27 94 53,23 56,07 -84 60,15 58,47 -6 76,04 75,88
1864 202112288093 JaTina ChristensenEivind BengtssonJesper NøhrEsben Andersen
4 4 75,42 28 112,49 112,27 47 51,50 53,23 27 59,09 60,15 -102 78,61 76,04
1863 202112288092 JaTina ChristensenEivind BengtssonJesper NøhrEsben Andersen
4 4 75,42 -63 114,99 112,49 88 48,71 51,50 -87 60,86 59,09 62 77,14 78,61
1862 202112098090 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldEivind Bengtsson
4 2 65,09 -97 118,04 114,99 6 42,67 43,10 47 52,24 53,56 44 47,40 48,71
1861 202112098089 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonEsben Andersen
4 1 75,11 31 117,53 118,04 102 49,55 52,24 -37 48,15 47,40 -96 85,22 82,77
1860 202112098088 JaTina ChristensenEivind BengtssonJesper NøhrEsben Andersen
4 3 77,26 -28 118,99 117,53 6 47,46 48,15 5 57,68 58,16 17 84,94 85,22
1859 202112098087 JaTina ChristensenEivind BengtssonJesper NøhrEsben Andersen
4 2 77,26 35 118,63 118,99 54 45,73 47,46 -111 60,21 57,68 22 84,49 84,94
1858 202112048086 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenEivind BengtssonSebastian Vikkelsø Elleholm
4 3 60,63 -46 120,87 118,63 161 73,39 77,11 -88 47,65 45,73 -27 0,61 1,06
1857 202112048085 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 58,39 -116 124,55 120,87 -82 25,93 24,30 20 47,02 47,65 178 36,05 40,72
1856 202112048080 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldJesper NøhrTing Fang Olsen
4 4 67,57 214 120,63 124,55 -220 54,60 49,55 166 55,87 60,21 -160 39,17 35,96
1855 202112028077 JaTina ChristensenSebastian LavalléeNathja Lund-JørgensenSimon Andersen
4 1 30,82 346 112,54 120,63 -144 51,60 47,90 -58 -17,06 -18,21 -144 -23,79 -27,03
1854 202112028076 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenEsben AndersenNathja Lund-JørgensenSimon Andersen
5 1 43,23 -11 56,27 55,92 55 111,60 112,54 48 87,65 88,57 -86 -15,29 -17,06 -6 -24,06 -23,79
1853 202111278075 JaTina ChristensenMorten AndersenMichel MandixSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 36,70 52 111,23 111,60 -35 11,12 10,57 -102 26,41 24,02 85 -1,96 0,61
1852 202111278074 JaTina ChristensenMorten AndersenMichel MandixSebastian Vikkelsø Elleholm
4 4 36,70 -95 115,47 111,23 178 6,03 11,12 -54 27,51 26,41 -29 -2,20 -1,96
1851 202111258071 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldEsben AndersenSimon Andersen
4 2 57,26 -51 117,47 115,47 44 53,46 54,60 63 83,38 84,61 -56 -25,28 -25,65
1850 202111188069 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisTing Fang OlsenSimon Andersen
4 4 39,40 184 114,83 117,47 -22 30,21 29,90 -49 36,65 35,52 -113 -24,08 -25,28
1849 202110288051 JaTina ChristensenEivind BengtssonEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
4 1 56,67 50 113,94 114,83 -50 45,84 44,67 78 79,00 80,80 -78 -12,09 -13,60
1848 202110208048 JaTina ChristensenSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø ElleholmSimon Andersen
4 1 33,47 25 113,82 113,94 9 50,14 50,26 27 -2,07 -1,18 -61 -27,99 -29,12
1847 202109308040 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenSheila HansenTing Fang Olsen
4 4 69,50 111 112,15 113,82 9 70,49 70,69 9 51,03 51,70 -129 44,34 41,81
1846 202109308038 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenSheila HansenTing Fang Olsen
4 4 69,50 469 101,49 112,15 -128 73,72 70,49 -214 55,92 51,03 -127 46,89 44,34
1845 202109308037 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonNathja Lund-Jørgensen
4 2 47,11 69 100,45 101,49 41 51,97 52,92 -24 38,57 38,08 -86 -2,56 -4,07
1844 202109238032 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenJesper Nøhr
4 4 71,77 -153 59,20 55,77 -15 101,54 100,45 218 72,49 77,79 -50 53,84 53,06
1843 202109168030 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenSheila HansenSebastian Lavallée
4 4 69,63 128 99,13 101,54 -11 72,84 72,49 -197 58,01 53,49 80 48,56 51,03
1842 202109098023 JaKim IversenTina ChristensenJeppe Stig NielsenTing Fang Olsen
4 3 52,65 190 17,53 22,84 4 99,91 99,13 -144 44,18 40,81 -50 48,97 47,81
1841 202109098019 JaKim IversenTina ChristensenJesper NøhrTing Fang Olsen
4 4 54,02 -15 16,99 17,53 206 95,90 99,91 70 47,81 49,67 -261 55,37 48,97
1840 202109028013 JaKim IversenTina ChristensenSebastian LavalléeSusan Frederiksen
4 1 2,33 -62 18,63 16,99 -72 98,29 95,90 224 42,17 47,49 -90 -149,78 -151,07
1839 202107157992 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenSebastian LavalléeTing Fang Olsen
5 4 55,01 -45 100,50 98,29 181 46,81 51,43 -109 30,21 28,15 -140 46,75 43,53 113 50,78 53,64
1838 202107157991 JaKim IversenTina ChristensenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 2 -34,07 88 17,70 19,24 74 100,33 100,50 -156 -143,20 -145,71 -6 -111,09 -110,29
1837 202107087990 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 3 61,21 -5 64,36 64,18 -48 102,26 100,33 -3 81,68 81,23 56 -3,46 -0,90
1836 202107087989 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenSebastian Vikkelsø ElleholmNathja Lund-Jørgensen
5 4 47,61 -111 67,55 64,36 76 101,73 102,26 -193 87,36 81,68 199 -9,72 -3,46 29 -8,88 -6,80
1835 202107087988 JaKim IversenTina ChristensenSebastian Vikkelsø ElleholmNathja Lund-Jørgensen
4 2 25,21 131 14,33 17,70 21 102,16 101,73 -59 -8,68 -9,72 -93 -6,98 -8,88
1834 202107017987 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMartin HansenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 47,81 -113 70,62 67,55 267 96,16 102,16 -59 31,46 30,21 -95 -7,01 -8,68
1833 202107017986 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMartin HansenTing Fang OlsenSebastian Vikkelsø Elleholm
5 3 48,41 -199 76,02 70,62 179 92,58 96,16 -8 31,34 31,46 -62 52,38 50,78 90 -10,30 -7,01
1832 202107017985 JaKim IversenTina ChristensenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 1 -36,84 -24 15,25 14,33 -22 93,94 92,58 -32 -143,07 -143,20 78 -113,51 -111,09
1831 202107017984 JaKim IversenTina ChristensenSebastian Vikkelsø ElleholmSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 1 -31,53 -32 16,35 15,25 96 92,33 93,94 -1 -10,14 -10,30 -70 -142,01 -143,07 7 -114,19 -113,51
1830 202106107978 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenEivind BengtssonEsben Andersen
5 4 61,08 -8 93,31 92,33 -131 53,52 50,51 -148 31,77 28,87 240 38,74 45,14 47 88,04 88,53
1829 202106107977 JaTina ChristensenEivind BengtssonJesper NøhrEsben Andersen
4 1 66,19 68 91,78 93,31 -57 39,99 38,74 -19 45,02 44,68 8 87,98 88,04
1828 202105277972 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenFreddy ChristiansenSheila HansenJesper Nøhr
5 3 65,24 141 88,75 91,78 -2 48,94 49,19 144 86,97 90,11 -109 56,03 53,52 -174 45,51 41,60
1827 202105277971 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenFreddy ChristiansenSheila HansenJesper Nøhr
5 4 65,24 144 85,74 88,75 26 47,89 48,94 8 87,32 86,97 -21 56,32 56,03 -157 48,94 45,51
1826 202105207968 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 64,81 124 82,90 85,74 -72 49,47 47,89 -81 43,93 42,18 29 82,93 83,43
1825 202105207967 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonEsben Andersen
4 4 64,81 254 77,00 82,90 -162 53,14 49,47 -95 45,78 43,93 3 83,31 82,93
1824 202105137965 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisTing Fang Olsen
4 4 49,75 -40 78,68 77,00 8 53,03 53,14 5 16,47 17,41 27 50,82 51,46
1823 202105137964 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenTing Fang OlsenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 1 43,10 -46 80,06 78,68 -11 53,36 53,03 41 49,85 50,82 16 -10,87 -10,14
1822 202105137963 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 57,26 182 75,79 80,06 -77 55,24 53,36 -98 48,09 45,78 -7 49,93 49,85
1821 202105137962 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 57,26 15 75,88 75,79 -44 56,29 55,24 215 42,48 48,09 -186 54,40 49,93
1820 202012057949 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
4 2 57,68 -62 77,66 75,88 -33 88,51 87,32 -34 25,48 25,04 129 39,07 42,48
1819 202012057948 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
4 4 57,68 -69 79,88 77,66 -45 90,41 88,51 152 20,88 25,48 -38 39,55 39,07
1818 202012057947 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
4 4 57,68 77 78,51 79,88 -21 91,75 90,41 -41 20,98 20,88 -15 39,47 39,55
1817 202010227936 JaTina ChristensenTing Fang OlsenSebastian Vikkelsø ElleholmKarina Bolvig Nielsen
4 3 22,39 148 75,86 78,51 88 52,80 54,40 -131 -8,22 -10,87 -105 -30,89 -32,48
1816 202010227934 JaKim IversenTina ChristensenMichel MandixEsben Andersen
4 3 40,99 82 34,24 36,38 66 74,87 75,86 -131 -18,09 -20,21 -17 72,94 71,93
1815 202010157928 JaTina ChristensenMichel MandixSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 23,79 93 73,18 74,87 -124 -16,94 -19,50 33 48,83 49,34 -2 -9,92 -9,56
1814 202010087927 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 4 36,08 43 73,03 73,18 102 52,31 54,41 -77 28,33 26,64 -68 -9,37 -9,92
1813 202010087922 JaKim IversenTina ChristensenSebastian Vikkelsø ElleholmSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 1 -27,66 -65 39,69 37,66 -29 74,39 73,03 85 -11,38 -9,37 -44 -135,70 -136,12 53 -105,30 -103,50
1812 202009247911 JaTina ChristensenEivind BengtssonEsben AndersenErik Frederiksen
4 2 17,62 -10 75,35 74,39 153 31,15 34,76 5 65,04 64,57 -148 -101,04 -103,23
1811 202009177907 JaTina ChristensenTing Fang OlsenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 2 -26,82 -18 77,07 75,35 47 51,79 51,98 -40 -128,00 -127,73 11 -108,14 -106,87
1810 202009107903 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMichel MandixErik FrederiksenNathja Lund-Jørgensen
5 1 -0,43 -16 68,41 67,59 130 74,31 77,07 -61 -32,18 -33,50 -46 -105,68 -106,17 -7 -7,03 -7,17
1809 202009037900 JaTina ChristensenMartin HansenTing Fang OlsenEsben Andersen
4 4 52,75 -16 75,25 74,31 -176 29,18 25,46 273 39,61 46,59 -81 66,97 64,65
1808 202009037899 JaKim IversenTina ChristensenMichel MandixEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
5 2 31,28 61 46,46 47,78 124 72,70 75,25 -93 -30,65 -32,18 -104 70,02 66,97 12 -2,11 -1,40
1807 202008277894 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
4 2 54,33 54 67,24 68,41 1 72,90 72,70 -57 73,45 71,81 2 3,72 4,39
1806 202008207891 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenTing Fang Olsen
4 4 72,33 54 88,43 89,35 95 70,54 72,90 -78 89,95 87,61 -71 40,42 39,46
1805 202007167877 JaKim IversenTina ChristensenTing Fang OlsenEsben AndersenSimon Andersen
5 4 42,31 92 44,68 46,87 121 68,22 70,54 -27 39,01 38,43 -59 74,56 72,33 -127 -14,93 -16,64
1804 202007167876 JaKim IversenTina ChristensenEsben AndersenSimon Andersen
4 2 43,13 39 43,72 44,68 31 67,76 68,22 39 73,97 74,56 -109 -12,93 -14,93
1803 202007097875 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenSheila HansenSebastian Lavallée
4 4 56,77 51 66,76 67,76 -39 71,35 70,05 -149 62,17 58,41 137 26,78 30,85
1802 202007097874 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenTing Fang Olsen
4 2 65,85 -129 72,45 69,18 99 86,24 88,43 97 64,35 66,76 -67 40,35 39,01
1801 202007097873 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenTing Fang Olsen
4 4 65,85 117 69,69 72,45 -120 89,75 86,24 -30 65,06 64,35 33 38,88 40,35
1800 202007027866 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldMichel MandixEsben Andersen
4 2 38,68 157 61,46 65,06 -119 48,80 45,74 -72 -25,85 -26,83 34 70,29 70,74
1799 202006257863 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenFreddy Christiansen
4 4 66,36 127 66,60 69,69 -4 42,31 42,80 -88 63,54 61,46 -35 92,99 91,48
1798 202006257861 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenEsben AndersenChristian Rasmussen
4 2 48,91 -114 69,67 66,60 -8 63,92 63,54 248 63,08 69,03 -126 -1,04 -3,54
1797 202003057852 JaKim IversenTina ChristensenMikkel Askjær-FriisErik Frederiksen
4 2 4,53 99 37,86 39,89 -95 67,04 63,92 -198 31,50 26,27 194 -118,28 -111,98
1796 202002207819 JaKim IversenTina ChristensenFreddy ChristiansenTing Fang Olsen
4 3 55,67 -141 41,50 38,30 -44 68,35 67,04 -78 86,99 84,50 263 25,84 32,84
1795 202002207817 JaKim IversenTina ChristensenFreddy ChristiansenTing Fang Olsen
4 4 55,67 -243 47,22 41,50 159 64,70 68,35 299 80,29 86,99 -215 30,47 25,84
1794 202002137814 JaHenrik LethKim IversenTina ChristensenFrank Rostved-Anberg
4 4 64,34 98 91,38 93,11 -196 54,05 49,53 40 63,71 64,70 58 48,21 50,02
1793 202001237799 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-Friis
4 4 50,31 98 61,59 63,71 27 85,15 84,96 23 20,46 21,74 -148 34,04 30,83
1792 202001237797 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisEsben Andersen
5 3 54,71 36 60,82 61,59 -73 87,55 85,15 -36 20,71 20,46 57 32,23 34,04 16 72,26 72,33
1791 202001237795 JaKim IversenTina ChristensenEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 55,11 -41 56,59 55,56 23 60,32 60,82 55 30,14 31,81 -37 73,40 72,26
1790 202001097789 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenSheila HansenJesper Nøhr
4 4 63,39 -190 64,99 60,32 94 85,80 87,55 80 49,28 51,57 16 53,48 54,11
1789 202001097786 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-AnbergSheila Hansen
4 4 62,07 46 63,91 64,99 -89 88,62 85,80 21 47,34 48,21 22 48,41 49,28
1788 202001047784 JaHenrik LethTina ChristensenSheila HansenJesper NøhrSebastian Lavallée
5 2 56,88 -54 93,21 91,43 292 56,70 63,91 -44 49,40 48,41 -137 56,86 53,48 -57 28,23 27,17
1787 202001047783 JaHenrik LethTina ChristensenSheila HansenJesper NøhrSebastian Lavallée
5 4 56,88 -29 94,84 93,21 42 55,65 56,70 150 45,47 49,40 -13 57,18 56,86 -150 31,26 28,23
1786 201912267778 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisHelene SteffensenSimon Andersen
4 3 18,47 22 55,79 55,65 -10 36,49 35,91 172 -13,07 -8,27 -184 -5,32 -9,39
1785 201912267775 JaTina ChristensenHelene SteffensenTing Fang OlsenEsben Andersen
4 4 33,50 367 47,17 55,79 -305 -6,61 -13,07 34 30,92 31,81 -96 62,52 59,47
1784 201912197772 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenTing Fang OlsenSimon Andersen
4 4 32,07 75 45,68 47,17 -87 51,84 49,24 95 30,77 33,12 -83 0,00 -1,24
1783 201912127768 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenEsben AndersenSebastian Vikkelsø Elleholm
4 1 41,11 123 62,10 65,03 -52 47,01 45,68 39 60,26 61,11 -110 -4,92 -7,37
1782 201911287763 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenTing Fang OlsenEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
5 3 27,23 90 18,82 21,18 49 46,15 47,01 32 24,49 25,33 -166 58,31 53,66 -5 -11,64 -11,05
1781 201911287762 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisEsben AndersenSebastian Vikkelsø ElleholmNathja Lund-Jørgensen
5 2 25,91 -4 46,50 46,15 31 41,09 41,67 9 58,49 58,31 -42 -4,26 -4,92 6 -12,26 -11,64
1780 201911217752 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen Kold
4 1 49,79 25 45,86 46,50 -23 50,43 49,85 53 39,71 41,09 -55 63,15 61,70
1779 201911217750 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-Friis
5 2 47,46 -54 47,19 45,86 72 48,66 50,43 63 85,27 86,36 -161 18,54 14,93 80 37,62 39,71
1778 201911217749 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-Anberg
4 4 68,66 -56 96,90 94,84 26 46,00 47,19 193 80,86 85,27 -163 50,88 47,34
1777 201911147744 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
4 4 60,74 -38 46,58 46,00 198 76,41 80,86 -136 68,74 65,22 -24 51,23 50,88
1776 201911037736 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano Steenholm
4 1 63,19 -48 47,68 46,58 38 68,08 69,00 72 66,32 68,09 -62 70,67 69,08
1775 201910187727 JaTina ChristensenMorten AndersenMichel MandixSebastian Vikkelsø Elleholm
4 4 10,20 216 43,22 47,68 -156 24,24 20,09 -45 -22,73 -23,02 -15 -3,91 -3,93
1774 201910187726 JaTina ChristensenMorten AndersenMichel MandixSebastian Vikkelsø Elleholm
4 4 10,20 -133 47,37 43,22 46 23,44 24,24 160 -27,55 -22,73 -73 -2,44 -3,91
1773 201910177720 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
4 1 42,81 -13 47,72 47,37 147 67,17 70,67 -55 56,54 55,09 -79 -0,19 -1,88
1772 201910177719 JaKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEsben Andersen
4 1 56,53 -58 56,12 54,68 63 46,09 47,72 88 65,03 67,17 -93 58,87 56,54
1771 201910107718 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 33,07 41 45,23 46,09 5 45,58 45,55 4 25,74 25,93 -50 15,71 14,69
1770 201910107717 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 38,04 -3 45,39 45,23 -21 66,35 65,48 -56 26,99 25,74 80 13,43 15,71
1769 201910107715 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenTing Fang OlsenEsben Andersen
4 4 46,01 -2 45,43 45,39 -68 68,56 66,35 116 9,72 13,43 -46 60,34 58,87
1768 201909137695 JaTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmMichel Mandix
4 4 26,11 18 45,46 45,43 -109 26,09 23,44 77 64,08 65,03 14 -31,18 -29,45
1767 201909127693 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmSheila Hansen
4 2 53,52 -10 45,61 45,46 58 67,59 68,85 -181 68,74 64,08 133 32,16 35,70
1766 201909127692 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 69,71 173 93,25 96,90 -6 45,16 45,61 -117 70,46 67,59 -50 69,96 68,74
1765 201909127688 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmTing Fang Olsen
4 2 44,00 -26 45,82 45,16 146 62,81 66,18 -121 73,31 69,96 1 -5,93 -5,29
1764 201908297684 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldSebastian LavalléeTing Fang Olsen
4 2 31,40 43 44,93 45,82 -7 63,38 62,81 -107 24,08 21,53 71 -6,78 -4,55
1763 201908297682 JaKim IversenTina ChristensenFreddy ChristiansenTing Fang Olsen
4 1 41,81 -52 60,03 58,63 11 44,67 44,93 31 69,87 70,46 10 -7,33 -6,78
1762 201908297681 JaKim IversenTina ChristensenFreddy ChristiansenTing Fang Olsen
4 4 41,81 1 60,46 60,03 -62 46,29 44,67 55 69,19 69,87 6 -8,71 -7,33
1761 201907187659 JaHenrik LethTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
4 2 65,55 -76 95,50 93,25 86 43,90 46,29 53 68,30 69,58 -63 54,50 53,08
1760 201907187656 JaHenrik LethTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
4 4 65,55 86 94,10 95,50 95 40,99 43,90 -87 70,55 68,30 -94 56,58 54,50
1759 201906277642 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEsben AndersenSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 1 -3,11 -62 42,81 40,99 -18 68,98 68,09 40 46,73 47,42 -42 -80,73 -81,30 82 -93,35 -90,75
1758 201906137636 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 2 35,08 -99 45,38 42,81 -2 55,16 54,86 22 70,02 70,13 174 14,62 19,17 -95 -9,79 -11,58
1757 201906137635 JaTina ChristensenEivind BengtssonSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 4 -27,50 59 45,73 45,38 226 10,03 14,62 -166 -74,94 -77,83 -119 -90,80 -92,16
1756 201906067630 JaKim IversenTina ChristensenFreddy ChristiansenTing Fang Olsen
4 4 37,67 365 45,44 54,15 -61 47,46 45,73 -220 67,48 61,38 -84 -9,68 -10,58
1755 201906067628 JaTina ChristensenEivind BengtssonEsben AndersenErik FrederiksenNathja Lund-Jørgensen
5 2 2,48 -3 48,09 47,46 41 12,15 13,04 26 37,43 37,64 -73 -90,32 -90,98 9 5,05 5,24
1754 201906057624 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmEsben Andersen
4 3 56,02 -74 49,80 48,09 1 70,13 69,90 120 65,09 67,87 -47 39,04 38,20
1753 201906057623 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmEsben Andersen
4 4 56,02 -192 54,44 49,80 105 67,86 70,13 66 63,67 65,09 21 38,09 39,04
1752 201906027616 JaTina ChristensenMartha PasterkampAgnès RakMarjoleine Lips
4 4 12,47 84 53,39 54,44 6 3,01 3,38 -48 0,82 -0,07 -42 -7,32 -7,87
1751 201906027594 JaTina ChristensenTing Fang OlsenEmma FahlströmHanneke Morel
4 4 5,64 60 53,08 53,39 -96 -8,42 -10,41 161 -2,27 1,85 -125 -19,85 -22,28
1750 201906027572 JaTina ChristensenPauline van der LindenAleksei ShpilmanFabien Gaucher
4 4 9,05 11 53,91 53,08 -99 -18,35 -20,09 94 8,62 10,92 -6 -7,97 -7,70
1749 201906017549 JaTina ChristensenSam WenellMarjan Van De Nieuwendijk Ombretta Tassinari
4 4 9,96 -31 55,78 53,91 -166 -21,86 -25,14 191 -9,22 -4,10 6 15,14 15,16
1748 201906017527 JaTina ChristensenAnthony EaAnnika RidellDenis Lugannikov
4 4 13,71 207 51,66 55,78 -84 -5,31 -6,90 -25 -9,79 -9,83 -98 18,29 15,78
1747 201906017505 JaTina ChristensenLuc HumbertCaroline ArnaudTine Weckhuyzen
4 4 19,05 -81 54,50 51,66 -121 10,46 7,72 133 8,97 12,46 69 2,27 4,36
1746 201906017488 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenAd van der LindenIldikó Hargitai
4 4 27,34 -50 66,43 64,26 57 53,75 54,50 -149 -10,31 -13,03 142 -0,52 3,63
1745 201905317469 JaTina ChristensenErwan de KergommeVincent TanIrma Michiels
4 4 10,74 -176 59,23 53,75 -8 -2,90 -2,76 130 -5,99 -2,41 54 -7,39 -5,63
1744 201905317449 JaTina ChristensenYvonne van der HeideMarco MontebelliErnesto Vega de la Iglesia Soria
4 4 8,41 -72 62,30 59,23 102 -2,60 0,15 113 -25,08 -21,50 -143 -0,98 -4,24
1743 201905317429 JaTina ChristensenMei Hwa FelderCédric AguerreEloïse Heinis
4 4 16,92 38 62,48 62,30 95 -0,67 2,07 -38 6,80 6,12 -95 -0,94 -2,82
1742 201905317406 JaTina ChristensenOscar Van De NieuwendijkBenjamin KamCaroline Norén
4 4 3,84 215 58,58 62,48 -133 -43,21 -45,30 -9 0,00 -0,13 -73 0,00 -1,69
1741 201905237392 JaKim IversenRobert Bonde JensenTina ChristensenNathja Lund-Jørgensen
4 1 35,80 0 55,99 55,86 44 15,82 17,04 -36 59,62 58,58 -8 11,79 11,74
1740 201905237389 JaKim IversenRobert Bonde JensenTina ChristensenSusan FrederiksenNathja Lund-Jørgensen
5 3 14,48 307 49,09 55,99 -117 18,77 15,82 -43 61,54 59,62 -131 -69,15 -70,83 -16 12,14 11,79
1739 201905177387 JaTina ChristensenMorten AndersenSheila HansenMartin Hansen
4 4 32,32 14 61,92 61,54 102 12,16 15,14 -90 49,16 46,55 -26 6,03 6,03
1738 201905177386 JaTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmJesper NøhrEsben Andersen
5 4 46,93 99 59,82 61,92 -94 13,64 12,16 171 70,25 73,86 -28 58,05 57,10 -148 32,89 29,62
1737 201905177385 JaTina ChristensenMorten AndersenCamilla Bonde DalsgaardEsben Andersen
4 2 32,96 -24 60,76 59,82 43 12,32 13,64 -109 28,14 25,51 90 30,64 32,89
1736 201905177384 JaTina ChristensenMorten AndersenCamilla Bonde DalsgaardSheila HansenEsben Andersen
5 4 36,20 -8 61,57 60,76 72 9,93 12,32 -132 31,24 28,14 199 44,51 49,16 -131 33,77 30,64
1735 201905167382 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-Anberg
4 2 66,53 -13 94,77 94,10 33 60,68 61,57 5 56,59 56,83 -25 54,07 53,61
1734 201905167379 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-Anberg
4 4 66,53 44 94,37 94,77 -175 64,91 60,68 -87 58,51 56,59 218 48,31 54,07
1733 201904047357 JaTina ChristensenEsben AndersenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 2 -7,78 46 64,67 64,91 -53 31,17 29,38 121 -55,13 -51,56 -114 -71,85 -73,87
1732 201903287356 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind BengtssonEsben Andersen
4 3 40,66 51 63,85 64,67 5 52,17 52,08 -55 15,59 14,70 -1 31,02 31,17
1731 201903157348 JaTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmTing Fang Olsen
4 4 35,97 151 60,77 63,85 -116 12,17 9,93 127 60,79 63,28 -162 10,17 6,84
1730 201903157347 JaTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmTing Fang Olsen
4 4 35,97 219 55,91 60,77 29 10,85 12,17 -38 62,36 60,79 -210 14,77 10,17
1729 201902287332 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
4 2 57,10 82 53,85 55,91 -56 68,53 67,01 17 58,51 58,91 -43 47,52 46,58
1728 201902287330 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
4 4 57,10 214 48,42 53,85 -220 74,32 68,53 -38 59,49 58,51 44 46,18 47,52
1727 201902217323 JaHenrik LethTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
4 4 63,33 -80 99,10 96,28 -85 50,17 48,42 229 57,02 62,76 -64 47,02 45,86
1726 201902217322 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEsben AndersenSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 2 5,22 62 49,18 50,17 -34 58,51 57,02 64 34,03 35,25 -101 -57,95 -59,67 9 -57,64 -56,64
1725 201902147320 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisSusan FrederiksenNathja Lund-Jørgensen
4 4 8,11 116 47,31 49,18 -100 35,72 32,60 -301 -52,08 -57,95 285 1,49 8,60
1724 201902077316 JaTina ChristensenTing Fang OlsenErik FrederiksenKent Chung
4 3 1,92 -82 50,21 47,31 -115 17,44 14,33 240 -59,95 -52,92 -43 0,00 -1,02
1723 201902037313 JaKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmMoa Henriët
4 4 39,03 83 29,62 31,87 110 47,74 50,21 -99 61,48 58,51 -94 17,31 15,54
1722 201902037308 JaTina ChristensenMorten AndersenMikkel Askjær-FriisFrank Rostved-Anberg
4 4 35,32 -7 48,22 47,74 -66 11,47 10,44 -76 40,07 38,10 149 41,51 44,99
1721 201902037306 JaTina ChristensenPetter RanefallAstrid DubedoutSara Landolsi
4 4 10,09 49 47,95 48,22 -4 1,87 1,98 -113 4,50 1,88 68 -13,98 -11,74
1720 201902037301 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenLars TherkelsenSebastian Lavallée
4 4 30,68 66 50,50 51,63 87 46,21 47,95 -192 25,07 20,52 39 0,95 2,63
1719 201901317298 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenFreddy ChristiansenCamilla Bonde Dalsgaard
4 2 51,82 2 46,09 46,21 -21 52,75 52,22 -6 73,99 73,57 25 34,47 35,30
1718 201901317297 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardEsben Andersen
4 4 49,12 173 41,69 46,09 -84 76,71 73,99 -55 35,48 34,47 -34 42,61 41,94
1717 201901317295 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardFrank Rostved-AnbergEsben Andersen
5 2 49,02 158 37,64 41,69 -102 79,61 76,71 -17 35,73 35,48 -36 49,53 48,63 -3 42,61 42,61
1716 201901317294 JaTina ChristensenEsben AndersenSusan FrederiksenErik FrederiksenNathja Lund-Jørgensen
5 1 -6,95 -36 38,82 37,64 3 42,84 42,61 -36 -54,39 -54,99 50 -61,86 -60,28 19 -0,15 0,28
1715 201901177291 JaTina ChristensenFrank Rostved-AnbergEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
4 4 31,68 45 37,88 38,82 -72 51,78 49,53 -71 40,47 38,52 98 -3,39 -0,15
1714 201901177289 JaTina ChristensenEivind BengtssonEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
4 1 25,52 102 35,40 37,88 8 26,92 27,11 -69 42,29 40,47 -41 -2,55 -3,39
1713 201901177288 JaTina ChristensenFrank Rostved-AnbergSebastian LavalléeEsben AndersenNathja Lund-Jørgensen
5 1 26,00 9 35,24 35,40 -40 52,94 51,78 -53 4,27 3,09 125 39,26 42,29 -41 -1,70 -2,55
1712 201901107287 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardTing Fang Olsen
4 1 41,83 -61 36,72 35,24 177 75,42 79,61 12 36,53 36,86 -128 18,64 15,61
1711 201901107284 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 67,33 98 97,45 99,10 -206 41,11 36,72 52 74,32 75,42 56 56,44 58,07
1710 201901107283 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenEsben AndersenSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 1 3,48 -36 47,74 46,57 205 36,22 41,11 -32 39,59 38,57 -74 -49,00 -50,51 -63 -57,16 -58,35
1709 201812277278 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisTing Fang Olsen
4 2 39,19 -99 38,65 36,22 83 54,31 56,17 60 47,13 48,51 -44 16,68 15,87
1708 201812207270 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisTing Fang Olsen
4 2 37,95 -70 40,41 38,65 127 50,84 53,82 -7 42,41 42,18 -50 18,12 17,13
1707 201812127263 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmMichel MandixEsben Andersen
5 1 27,89 -32 39,33 38,47 13 40,17 40,41 57 55,28 56,52 -93 -27,22 -29,18 55 31,91 33,25
1706 201810187227 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenEivind BengtssonMichel Mandix
4 3 24,80 -52 41,75 40,17 194 60,52 64,62 16 24,71 25,11 -158 -27,80 -30,71
1705 201810187223 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 63,64 -84 99,78 96,85 -41 42,23 41,75 182 55,89 60,52 -57 56,64 55,42
1704 201810117220 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 53,39 46 57,77 58,78 -17 42,38 42,23 -54 57,30 55,89 25 56,10 56,64
1703 201810117218 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMichel MandixEsben AndersenLars Mathiesen
5 2 11,68 -45 39,96 38,50 169 38,54 42,38 -86 -27,46 -29,10 35 20,63 21,38 -73 -13,28 -14,77
1702 201809137204 JaKim IversenTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmEsben Andersen
5 2 29,81 228 24,66 30,35 43 37,57 38,54 -141 14,08 10,80 -12 51,13 50,57 -118 21,63 18,81
1701 201808237194 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenFreddy Christiansen
4 4 59,34 107 37,47 40,61 275 93,92 99,78 -278 43,98 37,57 -104 62,01 59,41
1700 201808097186 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 56,05 -90 39,25 37,47 -2 94,92 93,92 309 35,95 43,98 -217 54,08 48,83
1699 201807317180 JaTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmMichel Mandix
4 4 20,34 -122 39,39 35,95 305 6,30 14,08 26 55,77 55,54 -209 -20,09 -24,20
1698 201806287162 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 35,63 73 54,58 56,15 -76 41,34 39,39 134 30,79 34,16 -131 15,82 12,83
1697 201806287159 JaTina ChristensenEsben AndersenErik FrederiksenLars Mathiesen
4 3 9,98 -14 42,28 41,34 215 10,56 15,82 -142 -15,80 -18,81 -59 2,89 1,57
1696 201806287158 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenTina ChristensenEsben Andersen
4 1 37,72 122 52,17 55,11 -50 44,21 42,93 -40 43,30 42,28 -32 11,19 10,56
1695 201806287156 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEsben Andersen
6 1 38,04 -32 53,06 52,17 18 43,80 44,21 -56 30,78 29,44 138 39,89 43,30 -2 48,06 47,95 -66 12,67 11,19
1694 201806217152 JaKim IversenTina ChristensenMorten AndersenEsben Andersen
4 2 19,67 22 24,87 25,35 -82 42,19 39,89 -3 -2,78 -2,58 63 14,39 16,01
1693 201806147144 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEsben Andersen
4 1 37,12 -79 47,04 45,01 27 41,55 42,19 -53 50,79 49,39 105 9,10 11,88
1692 201806077143 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenTina ChristensenTing Fang OlsenEsben Andersen
5 3 26,94 -28 53,81 52,63 212 21,56 26,86 -198 46,77 41,55 -10 4,38 4,55 24 8,16 9,10
1691 201806077141 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenFreddy Christiansen
4 4 63,59 -126 49,77 47,04 -38 96,46 94,74 71 44,57 46,77 93 63,57 65,83
1690 201806077139 JaKim IversenTina ChristensenEivind BengtssonTing Fang OlsenEsben Andersen
5 2 20,51 22 19,49 20,05 128 41,68 44,57 -130 30,19 26,86 1 7,18 7,37 -21 4,01 3,70
1689 201805317132 JaTina ChristensenEivind BengtssonSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 2 12,86 -125 45,16 41,68 179 25,93 30,19 55 -11,58 -9,92 -109 -8,05 -10,48
1688 201805317131 JaKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEsben Andersen
4 2 30,28 -187 24,03 19,49 57 43,92 45,16 28 50,34 50,79 102 2,81 5,66
1687 201805247126 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 30,83 -69 45,81 43,92 -8 52,91 52,44 89 24,01 26,29 -12 0,58 0,66
1686 201805177121 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenJeppe Stig NielsenSusan FrederiksenErik Frederiksen
5 1 24,23 7 54,60 54,58 2 45,90 45,81 19 37,02 37,41 7 -10,12 -9,74 -35 -6,22 -6,90
1685 201805177120 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenSusan FrederiksenErik Frederiksen
4 1 21,04 5 54,68 54,60 22 45,50 45,90 -25 -9,69 -10,12 -2 -6,34 -6,22
1684 201805137109 JaTina ChristensenJesper NøhrPetter RanefallRomain Herdier
4 4 30,52 -199 50,85 45,50 16 57,92 57,64 223 -3,90 2,38 -40 17,21 16,56
1683 201805137092 JaTina ChristensenJoël RatsimandresySimon FongueOscar Van De Nieuwendijk
4 4 10,47 -12 52,16 50,85 -4 9,46 9,38 14 20,48 20,57 2 -40,21 -38,92
1682 201805137067 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenChris de RoockRonald Lammers
4 4 17,75 19 52,54 52,16 279 33,40 39,82 -150 3,13 -0,17 -148 -18,09 -20,83
1681 201805127051 JaTina ChristensenCédric AguerreAstrid DubedoutJean-Louis Barbet
4 4 17,19 -1 53,45 52,54 145 6,86 10,65 -15 -1,00 -0,92 -129 9,43 6,48
1680 201805127042 JaTina ChristensenAleksei ShpilmanCorine Di DomenicoSara Landolsi
4 4 13,74 252 48,15 53,45 117 6,93 9,95 -159 5,25 1,58 -210 -5,36 -10,02
1679 201805127018 JaTina ChristensenChristophe LefebvreRik ScholtenHanneke Morel
4 4 3,72 93 46,93 48,15 121 -20,49 -16,95 66 -17,99 -15,85 -280 6,44 -0,45
1678 201805127007 JaTina ChristensenSheila HansenPanjing SongAnnabel Di Domenico
4 4 35,65 175 42,84 46,93 -190 36,76 32,10 52 48,95 49,89 -37 14,05 13,68
1677 201805116984 JaTina ChristensenAnton KöstersFrank Rostved-AnbergTimur Hahn
4 4 23,58 -60 44,82 42,84 134 23,64 26,90 -1 28,58 28,43 -73 -2,72 -3,86
1676 201805116968 JaTina ChristensenGerda van OorschotMysha Eiliyah RashadTwan van den Nieuwendijk
4 4 17,74 -38 46,45 44,82 55 29,29 30,35 -44 -4,30 -4,84 27 -0,48 0,62
1675 201805116954 JaTina ChristensenJacob PetersenAd van der LindenEmma Fahlström
4 4 8,33 286 40,25 46,45 -156 -3,08 -6,61 -189 -2,86 -7,20 59 -0,97 0,69
1674 201805116935 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisMoa HenriëtWenlong Li
4 4 25,26 156 36,73 40,25 -78 47,26 44,82 -22 2,62 2,64 -56 14,44 13,34
1673 201804266885 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 49,03 -145 46,53 43,06 -181 40,94 36,73 96 75,72 77,41 230 32,93 38,93
1672 201804196882 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardEsben Andersen
4 3 35,59 -89 43,27 40,94 -19 42,01 41,43 162 44,96 48,76 -54 12,14 11,24
1671 201804196878 JaKim IversenTina ChristensenFrank Rostved-AnbergSheila HansenEsben Andersen
5 1 27,96 120 8,71 11,81 10 43,11 43,27 -4 25,44 25,36 -41 47,15 46,01 -85 15,40 13,37
1670 201804136876 JaTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmMichel Mandix
4 4 14,67 -92 46,12 43,11 133 -3,80 -0,11 -57 35,21 33,32 16 -18,85 -17,64
1669 201804126875 JaTina ChristensenSheila HansenTing Fang OlsenEsben Andersen
4 3 31,47 111 43,62 46,12 -48 47,33 45,86 -64 18,70 17,36 1 16,24 16,54
1668 201804126874 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenTing Fang OlsenEsben Andersen
5 2 26,07 157 39,92 43,62 -69 49,33 47,33 -50 5,46 4,48 24 18,01 18,70 -62 17,67 16,24
1667 201804126871 JaTina ChristensenMartin HansenTing Fang OlsenEsben Andersen
4 3 20,26 61 38,76 39,92 -68 6,88 5,46 -33 18,79 18,01 40 16,62 17,67
1666 201804056864 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonEsben Andersen
5 2 25,61 -63 40,50 38,76 -49 36,55 35,21 -60 28,69 27,17 85 4,43 6,79 87 17,90 20,14
1665 201803296863 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardJesper Nøhr
5 3 43,03 67 44,93 46,53 3 40,38 40,50 27 41,76 42,44 -91 27,42 25,47 -6 60,68 60,21
1664 201803296861 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardMichel MandixJesper Nøhr
5 4 30,97 -34 41,46 40,38 -8 42,23 41,76 -57 28,76 27,42 -86 -14,42 -15,41 185 56,80 60,68
1663 201803296857 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenJesper NøhrEsben Andersen
4 2 40,41 -92 59,59 57,08 61 39,95 41,46 19 51,06 51,40 12 11,03 11,69
1662 201803116846 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano Steenholm
4 4 54,90 -107 42,25 39,95 42 78,42 78,87 166 60,29 64,21 -101 38,62 36,55
1661 201803116840 JaTina ChristensenFrank Rostved-AnbergJesper NøhrTing Fang Olsen
4 4 33,05 -39 43,46 42,25 76 30,40 32,32 0 52,95 52,46 -37 5,39 5,16
1660 201803116835 JaHenrik LethTina ChristensenMikkel Askjær-FriisEivind Bengtsson
4 4 45,73 11 102,24 101,13 224 37,80 43,46 -105 42,29 39,81 -130 0,60 -1,47
1659 201803116833 JaSune ThomsenKim IversenTina ChristensenJasper Germeys
4 4 16,06 -119 7,63 4,94 234 20,71 26,30 86 36,20 37,80 -201 -0,30 -4,80
1658 201803096829 JaSune ThomsenTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmMichel Mandix
5 3 13,12 -49 9,11 7,98 -71 38,40 36,20 248 -10,32 -3,80 64 34,05 35,24 -192 -5,67 -10,04
1657 201803096828 JaTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmMichel Mandix
4 1 14,12 13 38,23 38,40 10 -10,72 -10,32 47 33,00 34,05 -70 -4,05 -5,67
1656 201803016822 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind Bengtsson
4 2 32,46 93 42,73 44,90 72 36,50 38,23 -24 45,34 44,59 -141 5,27 2,13
1655 201803016820 JaTina ChristensenSebastian LavalléeEsben AndersenAxel Højmark
4 2 11,20 76 34,92 36,50 16 -3,58 -3,00 43 17,15 18,14 -135 -3,70 -6,85
1654 201802086809 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmMichel Mandix
4 4 33,80 -32 35,75 34,92 73 70,41 71,30 -48 34,18 33,00 7 -5,12 -4,00
1653 201802086808 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 46,03 -181 48,25 43,78 -53 36,81 35,75 302 63,47 70,41 -68 35,58 34,18
1652 201802016799 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 2 17,55 1 37,03 36,81 15 41,98 42,05 49 1,30 2,71 -65 -10,11 -11,37
1651 201801256798 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonEsben Andersen
4 2 20,90 -28 37,93 37,03 -54 38,22 36,68 210 -4,20 1,30 -128 11,62 8,58
1650 201801256797 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonEsben Andersen
5 2 28,73 27 37,37 37,93 189 55,71 60,04 -87 40,52 38,22 -60 -3,11 -4,20 -69 13,14 11,62
1649 201801256794 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 58,05 29 98,87 98,58 -103 39,43 37,37 216 50,25 55,71 -142 43,63 40,52
1648 201801176783 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmAnnika Ridell
4 4 25,64 367 30,60 39,43 -58 37,28 35,58 -179 48,46 43,54 -130 -13,80 -16,00
1647 201801176782 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano SteenholmAnnika Ridell
4 4 25,64 88 28,52 30,60 -105 40,19 37,28 107 46,35 48,46 -90 -12,53 -13,80
1646 201801126781 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano Steenholm
4 4 36,49 -137 34,18 30,90 37 27,40 28,52 91 38,01 40,19 9 46,38 46,35
1645 201801126780 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardIsabel Bahiano Steenholm
4 4 36,49 107 31,45 34,18 -26 27,82 27,40 -152 41,85 38,01 71 44,85 46,38
1644 201801116777 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 55,10 96 46,31 48,87 33 99,14 98,87 -278 34,09 27,82 149 40,87 44,85
1643 201801046773 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmMichel MandixJesper Nøhr
5 4 34,73 -80 36,08 34,09 125 47,52 50,25 -144 47,34 43,52 27 -3,11 -1,53 72 45,81 47,29
1642 201801046771 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmMichel MandixVibeke Singerholm
4 2 18,78 133 32,97 36,08 -134 51,05 47,34 80 -5,38 -3,11 -79 -3,51 -5,19
1641 201712316770 JaAnders LabichRobert Bonde JensenTina ChristensenCamilla Bonde Dalsgaard
4 1 37,69 -73 48,27 46,40 29 30,68 31,45 -72 34,74 32,97 116 37,06 39,94
1640 201712216758 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmTing Fang Olsen
4 4 38,05 120 31,65 34,74 -36 56,28 54,95 -223 62,16 56,14 139 2,09 6,36
1639 201712216756 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmMartin HansenTing Fang Olsen
5 4 29,34 -115 34,59 31,65 -51 47,17 45,49 59 61,51 62,16 46 3,55 5,30 61 -0,12 2,09
1638 201712216755 JaKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmMichel Mandix
4 2 29,88 -118 32,78 29,83 35 33,77 34,59 74 60,05 61,51 9 -7,09 -6,41
1637 201712076749 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmEsben Andersen
4 2 33,15 -166 37,93 33,77 52 46,04 47,17 -2 60,51 60,13 116 -11,90 -8,48
1636 201712076748 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmEsben Andersen
4 4 33,15 -26 38,70 37,93 52 45,06 46,04 43 60,12 60,51 -69 -11,30 -11,90
1635 201712076746 JaTina ChristensenMartin HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 1 22,10 -3 38,88 38,70 -51 4,71 3,55 49 1,85 3,20 5 42,95 42,95
1634 201712076745 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenTina ChristensenEivind Bengtsson
4 1 31,29 27 50,66 51,21 -8 33,43 33,22 -53 40,25 38,88 34 0,82 1,85
1633 201712026735 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergJesper Nøhr
4 4 44,86 120 37,13 40,25 2 60,45 60,12 -147 39,57 36,11 25 42,28 42,95
1632 201711246732 JaTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmMichel Mandix
4 4 18,91 -9 37,82 37,13 -188 -6,76 -10,72 233 55,67 60,45 -36 -11,10 -11,25
1631 201711236728 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenEivind BengtssonMichel Mandix
6 1 27,20 79 51,20 53,01 -85 51,87 49,61 -19 33,95 33,43 -1 37,91 37,82 -83 2,24 0,34 109 -13,96 -10,99
1630 201711186724 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenTina ChristensenSebastian Lavallée
4 4 28,24 -195 56,65 51,20 320 26,09 33,95 -55 39,52 37,91 -70 -9,32 -10,11
1629 201711166718 JaTina ChristensenSheila HansenSebastian LavalléeEsben Andersen
4 4 18,39 -27 40,73 39,52 228 46,30 51,18 -37 -7,14 -7,42 -164 -6,34 -9,73
1628 201711166716 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenSebastian LavalléeEsben Andersen
5 1 25,98 127 37,64 40,73 -10 56,79 56,35 83 44,35 46,30 -95 -4,97 -7,14 -105 -3,91 -6,34
1627 201711166715 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano Steenholm
4 1 51,55 61 53,99 55,49 -101 40,08 37,64 56 54,91 56,28 -16 57,22 56,79
1626 201711166714 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmMichel Mandix
6 1 39,99 114 51,23 53,99 30 55,62 56,27 -97 42,51 40,08 36 54,10 54,91 -75 59,20 57,22 -8 -22,73 -22,54
1625 201711026705 JaKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmMichel Mandix
4 2 26,77 -93 30,71 28,36 -62 44,25 42,51 285 52,23 58,95 -130 -20,10 -22,73
1624 201710196698 JaHenrik LethTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
4 4 57,82 -162 104,22 99,14 256 37,51 44,25 -63 53,55 52,12 -31 35,98 35,76
1623 201709146681 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
4 2 26,55 -20 53,89 53,06 -36 38,55 37,51 89 18,90 21,19 -33 -5,13 -5,55
1622 201709146680 JaHenrik LethTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonEsben Andersen
5 3 30,77 -65 107,22 104,22 252 32,40 38,55 -238 24,63 18,90 0 -5,80 -5,13 51 -4,62 -2,72
1621 201709146679 JaHenrik LethTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardEsben Andersen
4 1 39,91 69 105,92 107,22 58 30,90 32,40 -42 25,58 24,63 -85 -2,77 -4,62
1620 201708316674 JaTina ChristensenMartin HansenMichel MandixSebastian Lavallée
4 2 0,85 62 29,73 30,90 -60 1,53 0,04 -78 -23,68 -25,31 76 -4,16 -2,22
1619 201708246671 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmJesper Nøhr
4 2 42,26 359 20,60 29,73 -119 51,06 48,02 -250 55,13 48,80 10 42,23 42,48
1618 201708246670 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel Mandix
4 1 11,23 -84 22,75 20,60 -12 55,71 55,13 124 -9,79 -6,58 -28 -23,76 -24,24
1617 201708176665 JaTina ChristensenJacob PetersenFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
4 2 10,81 -46 24,05 22,75 -43 -6,36 -7,21 228 30,60 35,98 -139 -5,05 -8,29
1616 201707126652 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmMichel MandixSebastian Lavallée
4 2 13,26 87 22,01 24,05 145 52,00 55,10 -103 -19,80 -21,94 -129 -1,15 -4,16
1615 201706226641 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel Mandix
5 2 21,36 23 63,72 63,76 141 18,50 22,01 -99 57,29 54,40 10 -7,64 -7,03 -75 -25,10 -26,37
1614 201706156638 JaTina ChristensenJacob PetersenEivind BengtssonMichel Mandix
4 2 -4,71 95 16,41 18,50 99 -7,49 -5,01 -117 -3,78 -6,68 -77 -23,99 -25,65
1613 201706086635 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel MandixJesper Nøhr
5 2 17,66 99 13,92 16,41 182 53,24 57,29 -114 -2,37 -4,94 -15 -22,69 -22,56 -152 46,18 42,07
1612 201706016634 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 3 14,16 -52 15,22 13,92 20 53,47 53,24 2 -2,73 -2,37 30 -9,30 -8,14
1611 201706016630 JaHenrik LethTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmJesper Nøhr
4 4 56,30 112 108,88 110,33 -221 19,71 15,22 104 50,80 53,47 5 45,80 46,18
1610 201705246625 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenMorten Andersen
4 4 42,27 280 103,55 108,88 8 18,95 19,71 -85 45,20 43,06 -203 1,37 -2,59
1609 201705226624 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenLars TherkelsenFrank Rostved-Anberg
4 2 31,21 88 53,42 55,32 15 18,42 18,95 -20 20,37 20,01 -83 32,63 30,57
1608 201705226623 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenLars TherkelsenFrank Rostved-Anberg
4 4 31,21 160 49,98 53,42 -35 18,98 18,42 -137 23,53 20,37 12 32,37 32,63
1607 201705186620 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
4 4 36,12 -29 19,27 18,98 55 44,06 45,20 -17 48,66 47,94 -9 32,50 32,37
1606 201705186617 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-Anberg
4 4 49,85 -31 105,67 103,55 31 17,73 19,27 123 40,84 44,06 -123 35,14 32,50
1605 201705046609 JaAnders LabichTina ChristensenJeppe Stig NielsenTing Fang Olsen
4 3 34,01 -43 49,62 48,27 -33 18,25 17,73 43 47,13 47,94 33 21,04 22,09
1604 201705046608 JaAnders LabichHenrik LethTina ChristensenJeppe Stig NielsenFreddy Christiansen
5 4 52,30 45 48,43 49,62 237 101,08 105,67 -75 19,28 18,25 -125 50,13 47,13 -82 42,60 40,84
1603 201705046606 JaAnders LabichClaes SchüttTina ChristensenJacob Petersen
4 1 22,22 -62 50,14 48,43 -22 21,42 20,88 -82 21,31 19,28 166 -4,00 0,29
1602 201705046605 JaAnders LabichTina ChristensenJacob PetersenFrank Rostved-Anberg
4 1 25,46 31 49,52 50,14 77 19,36 21,31 -48 -2,98 -4,00 -60 35,95 34,40
1601 201704236595 JaTina ChristensenJonas HagerlidElke PünjerGérard Hêche
4 4 16,17 20 18,94 19,36 162 42,61 45,92 -101 -17,22 -18,87 -81 20,35 18,27
1600 201704236583 JaKim IversenTina ChristensenMoa HenriëtJean-Francois Parriaud
4 4 12,05 110 20,96 23,43 26 18,46 18,94 -180 7,40 3,12 44 1,36 2,69
1599 201704226574 JaTina ChristensenEmelie ÖstmanManuel SantosEsther Hernandez
4 4 -8,58 -123 22,21 18,46 61 -47,83 -45,38 165 -9,24 -5,20 -103 0,52 -2,21
1598 201704226568 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardLuc HumbertCaroline Arnaud
4 4 9,68 -284 29,62 22,21 138 21,30 24,38 301 -7,73 0,03 -155 -4,49 -7,92
1597 201704226561 JaTina ChristensenSebastian LavalléeYixin GongJun Lee
4 4 5,92 -141 33,74 29,62 194 -8,77 -3,68 165 -0,76 3,43 -218 -0,51 -5,67
1596 201704226546 JaTina ChristensenHeinz LudwigOliver PetereitDenis Lugannikov
4 4 2,94 224 28,91 33,74 -113 -17,16 -19,42 -35 0,00 -0,78 -76 0,00 -1,78
1595 201704206542 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmAnthony EaMichel Mandix
4 2 13,51 -96 31,50 28,91 129 43,28 46,10 -44 3,30 2,34 11 -24,04 -23,31
1594 201704206541 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmMichel MandixJesper Nøhr
5 2 28,32 16 31,14 31,50 47 43,24 44,21 76 41,57 43,28 -87 -22,52 -24,04 -52 48,17 46,64
1593 201704206539 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-AnbergJesper Nøhr
4 4 44,43 -270 37,56 31,14 392 52,09 61,47 -84 38,84 36,93 -38 49,21 48,17
1592 201704206538 JaKim IversenTina ChristensenMichel MandixSebastian Lavallée
4 2 8,06 -77 27,32 25,18 127 34,76 37,56 -33 -22,08 -22,52 -17 -7,74 -7,97
1591 201704136532 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenMichel MandixTing Fang Olsen
4 2 21,33 -25 35,55 34,76 -101 57,93 54,99 30 -22,28 -21,00 96 14,14 16,60
1590 201704136530 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardFrank Rostved-AnbergMichel Mandix
4 4 19,20 181 31,43 35,55 -19 23,04 22,49 -78 43,53 41,03 -84 -21,22 -22,28
1589 201704066521 JaTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmMichel MandixSebastian Lavallée
5 1 8,98 -64 33,17 31,43 84 0,15 2,29 -73 43,60 41,57 76 -25,11 -23,01 -23 -6,90 -7,38
1588 201703236513 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 2 30,06 62 31,66 33,17 40 45,34 46,14 -113 44,93 41,95 11 -1,70 -1,04
1587 201703236508 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-Anberg
4 2 56,74 -46 100,80 99,12 -86 33,50 31,66 -32 52,31 51,57 164 40,38 44,63
1586 201703236507 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-Anberg
4 4 56,74 77 99,97 100,80 -184 37,52 33,50 122 49,15 52,31 -15 40,34 40,38
1585 201703236506 JaKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmMichel Mandix
4 1 18,55 145 17,87 21,48 -41 38,66 37,52 -18 45,54 44,93 -86 -27,89 -29,74
1584 201703236505 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenMikkel Askjær-FriisIsabel Bahiano SteenholmMichel Mandix
6 1 30,59 161 65,65 69,43 -83 19,86 17,87 -12 39,01 38,66 -32 40,82 39,96 -51 46,91 45,54 17 -28,68 -27,89
1583 201703026497 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldEivind Bengtsson
4 3 24,28 -33 40,11 39,01 59 19,66 21,19 -66 43,83 41,85 40 -6,48 -4,93
1582 201703026495 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 59,03 -226 106,65 99,97 -152 43,44 40,11 162 44,85 49,15 216 41,21 46,91
1581 201703026493 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonSebastian Lavallée
5 2 22,11 -8 43,91 43,44 64 42,51 43,84 91 39,17 41,21 -112 -5,33 -7,76 -35 -9,70 -10,17
1580 201702236490 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenJesper Nøhr
4 4 59,72 195 102,94 106,65 -130 46,76 43,91 -106 47,13 44,85 41 42,04 43,47
1579 201702236489 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonMichel Mandix
4 2 8,90 -116 50,13 46,76 -15 20,30 19,79 50 -5,07 -3,66 81 -29,75 -27,27
1578 201702096483 JaTina ChristensenFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonMichel Mandix
4 2 11,44 114 47,77 50,13 -60 45,96 44,05 -34 -14,14 -14,66 -20 -33,81 -33,75
1577 201702026481 JaHenrik LethTina ChristensenFrank Rostved-AnbergJesper Nøhr
4 4 59,68 -38 104,98 102,94 18 47,02 47,77 117 42,69 45,96 -97 44,03 42,04
1576 201702026480 JaKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergSebastian Lavallée
5 2 29,42 8 20,28 20,59 -43 48,32 47,02 47 41,30 42,31 -38 43,81 42,69 26 -6,59 -5,51
1575 201701216473 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmMichel Mandix
4 4 25,28 -45 50,02 48,32 217 42,25 47,13 -107 43,71 40,65 -65 -34,87 -34,99
1574 201701216472 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmMichel Mandix
4 4 25,28 169 46,41 50,02 -60 44,17 42,25 -66 45,82 43,71 -43 -35,30 -34,87
1573 201701216471 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmMichel Mandix
4 4 25,28 -43 48,01 46,41 -66 46,29 44,17 214 40,99 45,82 -105 -34,19 -35,30
1572 201701126464 JaKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmJesper Nøhr
4 1 39,43 -35 24,10 23,32 19 47,59 48,01 -68 42,70 40,99 84 43,32 45,38
1571 201701126463 JaKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonJesper Nøhr
5 1 29,06 121 21,04 24,10 -27 48,38 47,59 -5 42,91 42,70 -21 -12,12 -12,38 -68 45,11 43,32
1570 201701126460 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
4 3 42,50 95 46,12 48,38 8 46,17 46,29 -70 44,66 42,91 -33 33,06 32,42
1569 201701126459 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
4 4 42,50 248 40,01 46,12 -10 46,51 46,17 -100 47,22 44,66 -138 36,27 33,06
1568 201701126458 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMorten AndersenEivind Bengtsson
4 1 21,33 71 55,24 56,79 17 39,70 40,01 -77 1,94 0,15 -11 -11,58 -11,64
1567 201612226447 JaTina ChristensenMartin HansenAnders AabergEsben Andersen
4 3 12,82 118 37,25 39,70 -151 12,21 8,52 -190 0,13 -4,30 223 1,66 7,34
1566 201612226445 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldJacob PetersenEivind Bengtsson
4 1 19,98 76 35,46 37,25 69 45,67 47,23 -60 7,01 5,60 -85 -8,23 -10,16
1565 201612156441 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 2 31,32 -94 56,83 54,19 64 33,91 35,46 30 44,90 45,47 0 -10,37 -9,85
1564 201612086440 JaTina ChristensenEivind BengtssonJesper NøhrTing Fang Olsen
4 4 23,76 -3 34,24 33,91 -13 -10,89 -10,37 94 42,53 44,36 -78 29,15 27,11
1563 201612086436 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
4 1 25,89 -33 35,12 34,24 -7 45,20 44,90 -24 33,11 32,47 64 -9,86 -8,05
1562 201612086435 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
5 1 25,34 -64 36,78 35,12 -4 45,90 45,67 57 9,05 10,57 21 44,79 45,20 -10 -9,83 -9,86
1561 201612036427 JaHenrik LethTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
4 3 55,84 213 102,00 106,38 -168 40,62 36,78 49 43,36 44,79 -94 37,36 35,40
1560 201612036425 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenIsabel Bahiano Steenholm
4 1 60,70 -44 57,90 56,83 36 101,36 102,00 33 39,67 40,62 -25 43,88 43,36
1559 201612036422 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 60,70 -16 58,23 57,90 26 101,72 101,36 55 37,77 39,67 -65 45,08 43,88
1558 201612016420 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldJacob PetersenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 34,78 27 37,13 37,77 -83 48,55 46,33 210 1,05 6,65 -154 52,37 48,35
1557 201611246419 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardTing Fang Olsen
4 4 31,68 62 35,72 37,13 -59 48,35 46,51 -38 19,01 18,39 35 23,62 24,67
1556 201611246418 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardJón M. EllingsgaardTing Fang Olsen
5 4 11,08 -66 37,99 35,72 78 47,33 48,35 -42 20,26 19,01 -112 -70,58 -71,32 142 20,39 23,62
1555 201611246415 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenJón M. Ellingsgaard
4 1 11,32 -54 59,88 58,23 102 17,13 19,63 2 38,10 37,99 -50 -69,84 -70,58
1554 201611246414 JaKim IversenTina ChristensenJón M. EllingsgaardSebastian Lavallée
4 1 -5,18 -8 17,47 17,13 39 37,40 38,10 0 -70,24 -69,84 -31 -5,37 -6,14
1553 201611176412 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisIsabel Bahiano SteenholmSebastian Lavallée
4 2 33,24 113 34,63 37,40 34 47,91 48,56 17 52,19 52,37 -164 -1,75 -5,37
1552 201610276401 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-Anberg
4 1 44,85 -54 63,41 61,95 112 31,76 34,63 -54 48,16 46,80 -4 36,05 36,01
1551 201610276398 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-Anberg
4 4 44,85 -123 66,95 63,41 49 30,21 31,76 44 47,14 48,16 30 35,08 36,05
1550 201609296387 JaTina ChristensenJón M. EllingsgaardHelene SteffensenTing Fang Olsen
4 4 -7,61 -102 33,71 30,21 -91 -69,35 -70,07 432 -11,56 -0,93 -239 16,78 10,35
1549 201609226384 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-AnbergTing Fang Olsen
4 3 31,48 5 33,62 33,71 -90 49,69 47,14 16 27,82 28,28 69 14,78 16,78
1548 201609226380 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenJón M. EllingsgaardTing Fang Olsen
4 4 7,18 67 32,61 33,62 21 50,22 49,69 -63 -69,69 -69,35 -25 15,59 14,78
1547 201609226379 JaKim IversenTina ChristensenFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
4 2 17,99 -66 12,03 10,48 16 32,39 32,61 120 25,47 28,34 -70 2,08 0,55
1546 201609166378 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen KoldJacob Petersen
5 1 26,00 6 27,92 28,05 87 30,26 32,39 -42 18,56 17,56 -62 52,13 50,43 11 1,13 1,55
1545 201609156377 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardTing Fang Olsen
4 2 23,08 20 27,48 27,92 -174 34,70 30,26 -29 19,23 18,56 183 10,92 15,59
1544 201609086372 JaTina ChristensenJacob PetersenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 4 12,22 -122 38,31 34,70 89 -2,49 0,04 5 -2,76 -2,27 28 15,84 16,43
1543 201609086370 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
5 2 31,12 -54 71,74 69,90 -36 39,30 38,31 -46 -2,64 -3,36 97 50,94 53,09 39 -3,71 -2,32
1542 201609026369 JaHenrik LethTina ChristensenMorten AndersenJesper Nøhr
4 4 46,43 136 96,74 98,83 84 37,02 39,30 -54 8,19 7,81 -166 43,78 39,79
1541 201609016368 JaTina ChristensenSheila HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 2 31,00 -89 39,32 37,02 90 44,85 46,90 -67 -2,47 -3,71 66 42,29 43,78
1540 201609016365 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-AnbergSebastian Lavallée
4 2 29,91 105 36,81 39,32 -99 52,95 50,22 85 25,16 27,32 -91 4,72 2,79
1539 201609016362 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-AnbergSebastian Lavallée
4 4 29,91 -62 38,53 36,81 176 49,13 52,95 -74 26,89 25,16 -40 5,09 4,72
1538 201609016359 JaTina ChristensenMorten AndersenFrank Rostved-AnbergSebastian Lavallée
4 3 18,46 -50 40,16 38,53 -28 3,74 3,33 -17 27,47 26,89 95 2,47 5,09
1537 201608116350 JaKim IversenRobert Bonde JensenTina ChristensenFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
5 2 22,57 -68 21,24 19,57 -27 28,17 27,43 69 38,66 40,16 124 24,63 27,66 -98 0,16 -1,99
1536 201608116348 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
4 3 33,79 184 67,85 71,74 19 38,27 38,66 -124 27,55 24,63 -79 1,50 0,16
1535 201608046344 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenEivind BengtssonTing Fang Olsen
4 2 26,45 146 46,44 49,80 4 38,32 38,27 -59 2,66 1,50 -91 18,37 16,22
1534 201607216332 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenJacob PetersenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 32,01 -139 41,95 38,32 128 40,04 42,97 -11 -16,20 -15,29 22 62,25 62,05
1533 201607216330 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisJacob PetersenMartin Hansen
5 2 20,35 6 42,07 41,95 9 40,06 40,04 -45 47,43 45,98 -82 -14,61 -16,20 112 -13,21 -10,03
1532 201607216328 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
4 2 44,30 -82 44,10 42,07 117 49,69 52,51 -73 68,83 66,73 38 14,57 15,88
1531 201607146327 JaTina ChristensenJacob PetersenSheila HansenJesper Nøhr
4 4 27,38 -28 45,21 44,10 225 -21,28 -14,61 -107 44,94 41,90 -90 40,66 38,14
1530 201607146325 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmTing Fang Olsen
4 1 45,53 -41 46,24 45,21 27 49,04 49,69 34 68,13 68,83 -20 18,70 18,37
1529 201607146324 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldSebastian LavalléeTing Fang Olsen
4 3 31,63 -26 47,16 46,24 16 48,96 49,04 -2 12,25 12,55 12 18,16 18,70
1528 201607146321 JaTina ChristensenMorten AndersenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmSebastian Lavallée
5 2 36,64 178 42,84 47,16 -123 9,96 7,25 0 49,12 48,96 -78 69,93 67,59 23 11,37 12,25
1527 201607096320 JaTina ChristensenJacob PetersenSheila HansenMartin Hansen
4 4 10,83 -78 45,59 42,84 -16 -25,74 -25,23 7 39,46 38,94 87 -15,98 -13,21
1526 201607096319 JaTina ChristensenJacob PetersenSheila HansenMartin Hansen
4 4 10,83 -38 47,41 45,59 -8 -26,45 -25,74 32 39,38 39,46 14 -17,01 -15,98
1525 201607096318 JaTina ChristensenJacob PetersenSheila HansenMartin Hansen
4 4 10,83 -99 50,80 47,41 -100 -24,88 -26,45 271 33,32 39,38 -72 -15,90 -17,01
1524 201607076317 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldJacob PetersenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 36,24 89 48,94 50,80 67 47,76 49,12 -62 -24,86 -24,88 -94 73,12 69,93
1523 201607076316 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenJacob PetersenTing Fang Olsen
4 3 22,22 211 41,84 46,66 32 48,64 48,94 -213 -20,42 -24,86 -30 18,83 18,16
1522 201607076315 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenMorten AndersenShi Hua Chen Kold
4 2 37,05 -46 43,05 41,84 -64 50,38 48,64 -38 10,57 9,96 148 44,20 47,76
1521 201606236313 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-FriisChristian Rechberger
4 2 23,59 48 49,52 50,38 43 42,84 43,67 -23 46,14 45,30 -68 -44,14 -44,98
1520 201606166309 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenJacob PetersenEivind Bengtsson
4 2 19,84 -72 51,69 49,52 -86 49,72 47,23 13 -23,26 -22,41 145 1,20 5,01
1519 201606166307 JaBrian Rød 5 KrogMartin Wedel JacobsenTina ChristensenEivind Bengtsson
4 1 43,20 53 46,13 47,42 -62 74,21 72,47 71 49,97 51,69 -62 2,49 1,20
1518 201606166306 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano Steenholm
4 4 60,91 -14 74,89 74,21 260 43,19 49,97 -135 49,37 46,35 -111 76,20 73,12
1517 201606026301 JaKim IversenTina ChristensenJeppe Stig NielsenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
5 2 35,17 -75 19,81 18,15 -130 46,55 43,19 100 42,35 44,73 164 72,62 76,20 -59 -5,47 -6,42
1516 201606026298 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind BengtssonMichel Mandix
5 2 29,95 -70 77,20 74,89 54 45,40 46,55 -22 73,70 72,62 -144 -6,27 -9,38 182 -40,31 -34,94
1515 201605266296 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 65,81 175 88,85 92,89 -127 48,32 45,40 -79 53,04 51,25 31 73,02 73,70
1514 201605266294 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 65,81 -142 92,98 88,85 -44 48,99 48,32 28 52,02 53,04 158 69,25 73,02
1513 201605266292 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisIsabel Bahiano SteenholmMichel Mandix
6 1 36,96 -94 79,80 77,20 -23 49,64 48,99 12 22,53 22,92 -31 45,93 45,10 77 67,53 69,25 59 -43,64 -41,68
1512 201605126279 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMikkel Askjær-FriisEivind Bengtsson
4 2 41,97 87 78,39 80,09 -31 50,51 49,64 -72 47,11 45,27 16 -8,12 -7,11
1511 201605046089 JaTina ChristensenMorten AndersenSheila HansenPanjing Song
4 4 27,71 107 48,40 50,51 -150 13,11 9,81 -18 20,89 20,62 61 28,44 29,91
1510 201605046088 JaTina ChristensenJesper NøhrPanjing SongEmmanuel Taï Leung
4 4 32,75 -12 49,09 48,40 -68 59,86 57,54 182 23,78 28,44 -102 -1,75 -3,40
1509 201605046085 JaTina ChristensenMorten AndersenWenlong LiEmmanuel Taï Leung
4 1 18,73 -94 51,63 49,09 -75 14,85 13,01 180 8,60 13,14 -11 -0,18 -0,34
1508 201605046084 JaTina ChristensenMorten AndersenPanjing SongEmmanuel Taï Leung
4 1 22,28 17 51,39 51,63 53 13,48 14,85 -57 24,23 22,80 -13 0,00 -0,18
1507 201604286075 JaKim IversenTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardMichel Mandix
4 1 12,21 67 18,36 19,99 -55 53,01 51,39 0 25,52 25,44 -12 -48,06 -47,98
1506 201604216070 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenShi Hua Chen Kold
4 2 54,20 87 72,73 74,65 -11 53,27 53,01 -77 53,92 52,02 1 36,86 37,10
1505 201604216068 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenShi Hua Chen Kold
4 4 54,20 -42 74,25 72,73 115 50,37 53,27 -22 54,46 53,92 -51 37,71 36,86
1504 201604146066 JaTina ChristensenJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 1 22,45 -50 51,80 50,37 -4 -13,57 -13,45 -69 56,46 54,53 123 -4,87 -1,64
1503 201604146065 JaTina ChristensenJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmChristian Rechberger
4 4 13,02 67 51,09 51,80 -41 -13,21 -13,57 -68 59,24 56,46 42 -45,03 -42,59
1502 201604146062 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJacob PetersenChristian Rechberger
4 2 17,58 109 75,48 77,46 -54 52,86 51,09 -23 -13,02 -13,21 -32 -45,02 -45,03
1501 201604146059 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
5 1 32,20 -4 76,56 76,18 45 19,76 20,96 -69 54,71 52,86 -10 12,04 11,92 38 -2,07 -0,91
1500 201603316049 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
4 4 44,80 -111 57,74 54,71 224 31,79 37,57 -88 64,21 61,59 -25 25,44 25,30
1499 201603246044 JaMartin Wedel JacobsenHenrik LethTina ChristensenFrank Rostved-Anberg
4 4 58,96 8 76,62 76,39 176 72,31 76,28 -194 62,56 57,74 10 24,35 25,44
1498 201603246042 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJeppe Stig NielsenEivind Bengtsson
4 1 45,48 -1 76,84 76,62 71 60,89 62,56 12 42,98 43,29 -82 1,21 -0,55
1497 201603106033 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmAsger Nemo Klitgaard Bremer
5 1 44,84 67 73,49 74,98 -19 61,46 60,89 -41 33,58 32,63 2 64,28 64,21 -9 -8,63 -8,52
1496 201602256023 JaKim IversenTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardJacob Petersen
4 1 22,30 -45 18,03 16,94 132 58,41 61,46 -15 23,52 23,14 -72 -10,75 -12,33
1495 201602256022 JaKim IversenTina ChristensenShi Hua Chen KoldJacob PetersenMichel Mandix
5 1 10,44 173 13,75 18,03 69 56,98 58,41 -75 36,87 34,84 -78 -8,93 -10,75 -89 -46,48 -48,33
1494 201602116012 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenMikkel Askjær-FriisEivind Bengtsson
4 2 41,97 -39 74,86 73,49 -160 61,17 56,98 40 35,79 36,85 159 -3,95 0,54
1493 201602046008 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-Anberg
4 1 52,61 31 74,22 74,86 -11 61,50 61,17 -76 55,17 53,27 56 19,53 21,13
1492 201602046007 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-Anberg
4 4 52,61 178 70,32 74,22 -98 64,17 61,50 30 54,49 55,17 -110 21,45 19,53
1491 201601215999 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonMichel Mandix
5 2 16,37 -99 67,24 64,17 130 27,83 30,89 -23 22,09 21,45 37 8,43 9,45 -45 -43,74 -44,11
1490 201512295992 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 50,68 -310 67,28 59,31 344 4,23 13,75 -119 70,63 67,24 85 60,59 62,42
1489 201512295991 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 50,68 -147 71,37 67,28 99 0,59 4,23 119 68,16 70,63 -71 62,61 60,59
1488 201512295990 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 50,68 -20 72,39 71,37 -2 -0,61 0,59 190 63,84 68,16 -168 67,11 62,61
1487 201512175985 JaKim IversenTina ChristensenMikkel Askjær-FriisJacob PetersenEivind BengtssonAsger Nemo Klitgaard Bremer
6 1 13,12 -68 1,00 -0,61 72 62,36 63,84 10 29,90 30,04 -44 -9,41 -10,36 45 3,26 4,44 -15 -8,39 -8,63
1486 201512125971 JaHenrik LethTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 56,23 -106 74,69 71,66 244 56,42 62,36 67 19,89 22,41 -205 73,91 68,48
1485 201511265956 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
4 4 56,31 112 66,62 69,10 -56 57,82 56,42 156 72,94 76,34 -212 27,87 23,39
1484 201511195951 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenJesper Nøhr
4 3 55,26 -68 59,57 57,82 -74 75,12 72,94 94 36,13 38,79 48 50,22 51,49
1483 201511195949 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisIsabel Bahiano SteenholmHelene Steffensen
4 2 35,14 -134 63,22 59,57 -72 33,48 31,72 4 75,52 75,12 202 -31,66 -25,85
1482 201511195948 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisMartin HansenHelene SteffensenTing Fang Olsen
5 2 7,87 42 62,86 63,22 38 32,85 33,48 45 -8,56 -7,25 -34 -31,31 -31,66 -91 -16,48 -18,42
1481 201511195947 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenMorten AndersenSebastian Lavallée
5 2 37,32 71 66,85 68,24 -105 2,20 0,05 -44 64,28 62,86 84 18,30 20,61 -6 34,95 34,83
1480 201511125942 JaTina ChristensenMorten AndersenJacob PetersenJesper Nøhr
4 2 28,61 -24 65,33 64,28 57 14,87 16,45 -80 -14,33 -15,78 47 48,58 49,49
1479 201511055940 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisJacob Petersen
5 4 27,46 211 61,00 65,33 -67 38,75 36,84 -43 19,99 19,12 -132 31,51 28,20 31 -13,93 -12,17
1478 201511055937 JaTina ChristensenMorten AndersenMikkel Askjær-FriisJacob Petersen
4 1 23,36 71 59,46 61,00 283 7,74 14,87 -177 35,99 31,51 -177 -9,74 -13,93
1477 201511055936 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldJacob Petersen
4 1 32,35 -11 59,90 59,46 -67 37,69 35,99 144 40,16 43,69 -66 -8,35 -9,74
1476 201510235932 JaTina ChristensenMorten AndersenMikkel Askjær-FriisIsabel Bahiano SteenholmSebastian Lavallée
5 3 43,16 127 57,04 59,90 -25 7,70 7,74 36 36,69 37,69 -110 77,78 74,44 -28 36,60 36,03
1475 201510225931 JaTina ChristensenMorten AndersenMikkel Askjær-FriisSebastian Lavallée
4 2 34,51 -64 58,92 57,04 112 4,57 7,70 4 36,61 36,69 -52 37,92 36,60
1474 201510225930 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenMorten AndersenIsabel Bahiano Steenholm
4 3 48,72 39 58,14 58,92 39 52,75 53,63 -168 7,94 4,57 90 76,07 77,78
1473 201510155921 JaTina ChristensenJacob PetersenKarin AnderssonTing Fang Olsen
4 4 9,58 -202 64,41 58,14 228 -16,17 -9,98 180 11,74 16,08 -206 -21,64 -25,91
1472 201510155920 JaTina ChristensenJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmSebastian Lavallée
4 2 41,07 -54 66,05 64,41 26 -17,53 -16,17 -5 76,63 76,07 33 39,14 39,98
1471 201510015906 JaKim IversenTina ChristensenFreddy ChristiansenJacob Petersen
4 2 21,66 -97 -1,90 -4,00 143 63,03 66,05 7 50,95 50,76 -53 -25,42 -26,15
1470 201510015905 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenJacob PetersenIsabel Bahiano Steenholm
4 1 41,96 136 59,76 63,03 -45 52,13 50,95 -23 -25,27 -25,42 -68 81,23 79,29
1469 201510015897 JaKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
4 2 27,91 -110 3,55 1,13 -14 60,51 59,76 -5 67,49 66,88 129 -19,91 -16,13
1468 201509245893 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmTobias Due Pihl
4 1 47,13 -42 63,96 62,81 -24 61,19 60,51 58 66,17 67,49 8 -2,81 -2,30
1467 201509245891 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergMichel Mandix
5 1 35,67 -76 66,03 63,96 50 60,10 61,19 -32 67,16 66,17 104 21,66 24,33 -46 -36,60 -37,29
1466 201509175886 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenEivind Bengtsson
5 2 40,95 23 59,76 60,10 -1 49,32 49,19 36 71,00 71,52 69 40,19 41,90 -127 -15,55 -17,99
1465 201509105884 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmHelene SteffensenTing Fang Olsen
4 4 19,43 -111 63,55 59,76 129 69,07 71,00 -121 -33,16 -34,83 103 -21,76 -18,24
1464 201509105880 JaTina ChristensenMorten AndersenJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmTing Fang Olsen
5 2 22,02 -162 68,12 63,55 144 8,93 12,65 17 -14,29 -13,42 -50 70,91 69,07 51 -23,58 -21,76
1463 201508065849 JaTina ChristensenMorten AndersenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano Steenholm
4 1 48,39 -13 68,56 68,12 38 7,73 8,93 57 46,09 47,52 -82 71,18 69,00
1462 201508065847 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenMorten AndersenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 50,46 14 68,67 68,56 -195 59,34 54,37 11 6,39 7,73 170 67,44 71,18
1461 201508065845 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenMorten AndersenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 50,46 86 66,97 68,67 -44 60,66 59,34 -28 5,99 6,39 -14 68,22 67,44
1460 201508065843 JaTina ChristensenMorten AndersenJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmEivind Bengtsson
5 3 20,69 62 66,29 66,97 -11 5,99 5,99 83 -14,69 -12,00 -67 70,78 68,22 -67 -24,95 -25,75
1459 201507305839 JaTina ChristensenSheila HansenEivind BengtssonJesper Nøhr
4 2 37,34 79 64,68 66,29 -147 45,76 42,03 19 -25,32 -24,08 49 64,25 65,12
1458 201507305837 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldSheila HansenJesper Nøhr
4 2 56,20 -108 67,48 64,68 170 45,77 50,10 8 45,43 45,76 -70 66,10 64,25
1457 201507235833 JaBrian Rød 5 KrogRobert Bonde JensenTina ChristensenJeppe Stig Nielsen
4 3 43,52 59 43,44 44,88 -100 33,54 31,27 81 65,91 67,48 -40 31,19 30,44
1456 201507235828 JaBrian Rød 5 KrogRobert Bonde JensenTina ChristensenJeppe Stig NielsenCamilla Bonde Dalsgaard
5 2 38,57 -137 46,92 43,44 33 32,65 33,54 30 65,50 65,91 -162 35,15 31,19 236 12,66 18,80
1455 201507235826 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenMorten AndersenJacob PetersenKarin Andersson
5 2 21,00 -51 48,52 46,92 125 62,93 65,50 -90 8,05 5,99 -8 -24,04 -23,68 24 9,55 10,29
1454 201507215822 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmSheila Hansen
4 4 57,21 43 62,00 62,93 -65 54,24 52,73 -116 65,20 62,18 138 47,39 51,00
1453 201507215821 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmSheila Hansen
4 4 57,21 -93 64,44 62,00 -115 57,04 54,24 297 57,98 65,20 -89 49,37 47,39
1452 201507215820 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmSheila Hansen
4 4 57,21 45 63,50 64,44 148 53,34 57,04 -125 61,12 57,98 -68 50,88 49,37
1451 201507205819 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmMartin Hansen
4 4 38,81 35 63,24 63,50 34 52,85 53,34 104 59,08 61,12 -173 -19,94 -22,73
1450 201507205818 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmMartin Hansen
4 4 38,81 34 63,00 63,24 -15 53,57 52,85 155 55,71 59,08 -174 -17,06 -19,94
1449 201507165813 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmKarin AnderssonEivind BengtssonJesper Nøhr
5 2 35,64 -55 64,72 63,00 -63 57,54 55,71 -30 9,66 9,24 49 -21,08 -19,16 99 67,37 69,42
1448 201507095807 JaTina ChristensenMorten AndersenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano Steenholm
4 4 45,50 158 61,25 64,72 -204 10,04 5,93 102 55,14 57,40 -56 55,55 53,94
1447 201507025802 JaHenrik LethTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmMartin Faartoft
4 4 64,54 76 67,52 69,30 -42 62,22 61,25 105 51,00 53,90 -139 77,42 73,71
1446 201507025801 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmSebastian Lavallée
6 1 38,15 -69 52,80 51,00 42 14,21 15,41 -56 63,77 62,22 -96 12,27 10,04 12 50,78 51,00 167 35,03 39,20
1445 201506275800 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
5 1 45,92 -9 64,10 63,77 0 32,69 32,77 72 56,13 57,86 -6 50,96 50,78 -57 25,73 24,44
1444 201506275799 JaHenrik LethTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
5 2 52,89 33 66,88 67,52 160 60,24 64,10 -56 57,57 56,13 -80 52,94 50,96 -57 26,82 25,73
1443 201506255797 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-Anberg
4 2 50,74 -83 69,16 66,88 -69 62,09 60,24 219 43,51 49,01 -67 28,19 26,82
1442 201506255794 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-Anberg
4 4 50,74 -54 70,97 69,16 221 56,85 62,09 -33 44,15 43,51 -134 30,98 28,19
1441 201506145790 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmSheila Hansen
4 1 54,41 11 56,59 56,85 -54 59,34 57,97 -1 51,42 51,42 44 50,27 51,38
1440 201506115787 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldJacob Petersen
4 1 32,14 76 54,84 56,59 -70 34,44 32,69 0 58,82 58,65 -6 -19,56 -19,39
1439 201506115786 JaTina ChristensenJacob PetersenEivind BengtssonChristian Rechberger
4 1 -9,45 45 54,12 54,84 90 -21,87 -19,56 -55 -19,77 -21,08 -80 -50,26 -52,00
1438 201506115782 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonSebastian LavalléeTing Fang Olsen
5 2 19,81 68 52,85 54,12 144 55,01 58,13 -45 -24,84 -25,40 -53 39,90 38,34 -114 -23,87 -26,15
1437 201505285775 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmKarin AnderssonJesper Nøhr
4 4 44,70 -144 56,65 52,85 226 45,94 51,42 -67 5,10 4,43 -15 71,11 70,10
1436 201505285770 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmKarin AnderssonJesper Nøhr
4 4 44,70 27 56,27 56,65 -27 46,65 45,94 -42 5,16 5,10 42 70,72 71,11
1435 201505285769 JaTina ChristensenMorten AndersenMikkel Askjær-FriisKarin Andersson
4 2 30,76 -70 58,34 56,27 -29 12,76 12,27 -133 52,89 49,33 232 -0,96 5,16
1434 201505215759 JaTina ChristensenMorten AndersenShi Hua Chen KoldWenlong LiHuaou Xu
5 2 29,31 173 54,38 58,34 -76 14,46 12,76 30 55,16 55,58 5 8,22 8,60 -132 14,32 11,24
1433 201505175753 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenLuc HumbertJos Dermout
4 4 19,24 24 54,66 54,38 116 31,10 33,64 -94 -6,08 -7,75 -46 -2,71 -3,30
1432 201505175723 JaSune ThomsenTina ChristensenBernard AngAlexander Bogatikov
4 4 22,11 104 7,05 9,95 -139 58,95 54,66 -162 17,34 13,50 197 5,12 10,34
1431 201505165701 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenWenlong LiCédric Aguerre
4 4 28,33 -210 38,14 32,77 -10 59,96 58,95 18 6,12 7,10 202 9,10 14,49
1430 201505165686 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenGérard HêcheFriedrich Gerdes
4 4 33,05 1 56,73 56,18 -10 60,89 59,96 40 17,25 18,61 -31 -2,65 -2,54
1429 201505165663 JaTina ChristensenHelene SteffensenChris de RoockKai Nilsson
4 4 6,42 6 62,10 60,89 -66 -27,32 -28,11 6 1,21 1,48 54 -10,33 -8,60
1428 201505165647 JaTina ChristensenAnthony EaElke PünjerMatthieu Pfeiffer
4 4 13,72 163 59,23 62,10 -112 -11,97 -14,07 83 -4,86 -2,38 -134 12,46 9,23
1427 201505155637 JaTina ChristensenKarin AnderssonPetter RanefallOscar Van De Nieuwendijk
4 4 12,02 62 58,86 59,23 -22 0,92 0,65 82 -6,75 -4,30 -122 -4,93 -7,49
1426 201505155601 JaTina ChristensenAxel EschenburgAleksei ShpilmanUwe Pekau
4 4 19,08 62 58,31 58,86 -80 19,03 17,08 -30 0,31 0,03 48 -1,32 0,35
1425 201505155585 JaTina ChristensenSebastian LavalléeDavid Benjamin ChristensenSophie Kemper
4 4 26,70 -64 60,70 58,31 212 18,67 24,03 -54 29,24 27,86 -94 -1,81 -3,40
1424 201505145579 JaTina ChristensenKimito KugimiyaPanjing SongHuaou Xu
4 4 16,58 -2 61,85 60,70 -28 4,48 4,10 185 0,00 4,92 -155 0,00 -3,38
1423 201505075559 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldJacob PetersenSheila Hansen
4 4 29,69 -59 64,13 61,85 38 51,53 51,93 -71 -33,47 -33,66 92 36,56 38,63
1422 201505075555 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenMorten AndersenMartin Faartoft
4 2 53,38 -34 65,11 64,13 5 42,50 42,76 97 23,13 25,90 -68 82,78 80,73
1421 201505075554 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenMorten AndersenMartin Faartoft
4 4 53,38 328 57,21 65,11 -3 42,30 42,50 -255 28,75 23,13 -70 85,26 82,78
1420 201505015549 JaTina ChristensenMorten AndersenSheila HansenChristian Rechberger
4 3 18,60 198 52,98 57,21 -30 29,69 28,75 -23 35,51 34,63 -145 -43,77 -46,18
1419 201504305539 JaHenrik LethTina ChristensenMorten AndersenShi Hua Chen KoldFrank Rostved-Anberg
5 1 48,15 -33 67,90 66,95 52 51,71 52,98 -72 31,37 29,69 42 54,67 55,67 11 35,09 35,44
1418 201504305536 JaHenrik LethTina ChristensenMorten AndersenFrank Rostved-Anberg
4 1 46,52 -42 69,08 67,90 124 48,64 51,71 -40 32,28 31,37 -42 36,07 35,09
1417 201504305535 JaHenrik LethTina ChristensenMorten AndersenFrank Rostved-Anberg
4 4 46,52 -31 70,42 69,08 174 44,35 48,64 -72 33,72 32,28 -71 37,58 36,07
1416 201504095517 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 2 14,76 173 40,39 44,35 -3 60,78 60,13 95 35,49 37,58 -123 -24,63 -27,18 -142 -38,23 -41,08
1415 201504055510 JaTina ChristensenJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmJesper NøhrTing Fang Olsen
5 1 18,66 -35 41,40 40,39 6 -26,00 -25,57 142 54,65 57,95 -30 63,60 62,57 -83 -40,34 -42,04
1414 201504055508 JaTina ChristensenJacob PetersenJesper NøhrTing Fang Olsen
4 3 9,66 -59 43,47 41,40 -177 -22,24 -26,00 295 57,23 63,60 -59 -39,80 -40,34
1413 201504055507 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldJacob PetersenJesper NøhrTing Fang Olsen
5 4 17,96 108 41,41 43,47 41 50,97 51,16 -50 -22,00 -22,24 3 58,14 57,23 -102 -38,70 -39,80
1412 201503125487 JaTina ChristensenJacob PetersenSheila HansenSebastian Lavallée
4 4 14,52 -12 42,38 41,41 -119 -23,57 -25,55 60 34,96 35,93 71 4,30 6,28
1411 201503125482 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmMartin FaartoftSebastian Lavallée
4 4 45,31 -140 45,81 42,38 -147 56,22 52,36 140 79,61 82,19 147 -0,40 4,30
1410 201503125481 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenSebastian LavalléeTing Fang Olsen
4 2 27,14 217 82,16 86,84 -49 47,27 45,81 -53 0,58 -0,40 -115 -21,46 -23,69
1409 201503065479 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldJacob PetersenIsabel Bahiano Steenholm
4 4 33,21 67 45,94 47,27 -55 58,55 56,59 -160 -24,18 -26,68 148 52,51 55,65
1408 201503065478 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmKarin Andersson
5 3 29,01 -91 48,54 45,94 -46 60,25 58,55 -153 -21,35 -24,18 204 47,85 52,51 86 9,76 12,23
1407 201503065477 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmKarin Andersson
5 4 29,01 20 48,52 48,54 215 55,66 60,25 -269 -15,88 -21,35 38 47,37 47,85 -4 9,38 9,76
1406 201503055473 JaTina ChristensenJacob PetersenChristian RechbergerTing Fang Olsen
4 4 -8,61 -104 52,55 48,52 215 -20,16 -14,63 -141 -44,31 -46,88 30 -22,53 -21,46
1405 201502195456 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisMartin FaartoftTing Fang Olsen
4 2 43,08 -138 56,12 52,55 65 53,03 54,51 43 83,00 83,57 30 -19,81 -18,29
1404 201502195453 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
5 2 35,89 -93 42,26 39,88 6 56,22 56,12 61 44,83 46,23 -91 -3,81 -5,56 117 39,94 42,78
1403 201502195452 JaTina ChristensenMorten AndersenFrank Rostved-AnbergEivind BengtssonTing Fang Olsen
5 2 12,72 14 56,42 56,22 -66 27,67 25,86 164 28,48 32,33 -85 -33,16 -34,69 -27 -15,82 -16,14
1402 201502125449 JaKim IversenTina ChristensenJacob PetersenSheila Hansen
4 4 20,30 -138 6,27 3,25 93 55,00 56,42 53 -24,44 -22,06 -8 44,37 43,58
1401 201502125448 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenJacob PetersenSheila Hansen
4 2 32,97 -68 56,97 55,00 -189 62,00 56,97 -28 -24,46 -24,44 285 37,38 44,37
1400 201502125446 JaTina ChristensenJacob PetersenSheila HansenMartin Hansen
4 4 16,89 -76 59,87 56,97 104 -28,09 -24,46 80 35,90 37,38 -108 -0,10 -2,32
1399 201502125444 JaKim IversenTina ChristensenMorten AndersenFrank Rostved-AnbergSebastian LavalléeTing Fang Olsen
6 2 19,49 -112 8,91 6,27 -15 60,75 59,87 6 27,62 27,67 -37 31,98 30,91 227 -0,10 5,75 -69 -12,21 -13,53
1398 201502085443 JaTina ChristensenSheila HansenMartin HansenJesper Nøhr
4 3 33,45 -80 63,26 60,75 151 32,17 35,90 -24 -0,13 -0,10 -47 38,49 37,25
1397 201501225430 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmMartin Faartoft
4 2 55,92 7 63,18 63,26 -44 35,33 34,50 -35 51,46 50,66 72 73,70 75,26
1396 201501225425 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenIsabel Bahiano SteenholmMartin Faartoft
4 4 55,92 -114 66,21 63,18 117 31,89 35,33 -43 52,43 51,46 40 73,15 73,70
1395 201501225424 JaTina ChristensenMorten AndersenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmKarin Andersson
5 2 41,95 13 66,19 66,21 90 28,80 31,19 35 48,10 48,89 -127 55,73 52,43 -11 10,90 11,02
1394 201501185419 JaBrian Rød 5 KrogClaes SchüttTina ChristensenIldikó Hargitai
4 4 34,79 -71 42,70 40,77 -9 35,22 34,99 -179 71,45 66,19 259 -10,22 -2,80
1393 201501185411 JaSune ThomsenKim IversenTina ChristensenSheila Hansen
4 4 30,09 -187 12,24 8,12 193 4,17 9,51 -108 75,18 71,45 102 28,75 31,27
1392 201501175408 JaSune ThomsenTina ChristensenMoa HenriëtJonas Hagerlid
4 4 34,56 -68 18,03 16,77 28 75,50 75,18 118 10,41 13,88 -78 34,29 32,39
1391 201501175402 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenMikkel Askjær-FriisMoa Henriët
4 4 41,54 -207 28,64 23,91 8 76,15 75,50 185 52,07 56,33 14 9,28 10,41
1390 201501175398 JaTina ChristensenJacob PetersenPetter RanefallGérard Hêche
4 4 11,09 121 74,75 76,15 -32 -32,62 -32,33 -138 -3,94 -6,94 49 6,17 7,48
1389 201501175390 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardKarin AnderssonJesper Nøhr
4 4 37,12 33 74,87 74,75 212 25,58 31,03 -250 17,71 12,08 5 30,31 30,60
1388 201501175383 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldJonas HagerlidLuc Humbert
4 4 41,65 -207 80,87 74,87 -66 53,15 51,26 258 36,34 42,76 15 -3,76 -2,28
1387 201501155375 JaKim IversenTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 44,03 -53 9,20 8,32 -13 81,66 80,87 105 27,42 30,21 -39 57,87 56,73
1386 201501155374 JaKim IversenTina ChristensenMorten AndersenShi Hua Chen KoldJesper Nøhr
5 2 39,74 83 6,74 9,20 83 80,11 81,66 -168 31,46 27,42 -57 54,74 53,15 59 25,65 27,28
1385 201501155368 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenJesper NøhrTing Fang Olsen
4 4 28,61 279 17,56 24,64 -150 85,14 80,11 115 22,70 25,65 -244 -10,96 -15,94
1384 201501155362 JaTina ChristensenFrank Rostved-AnbergSheila HansenMartin Hansen
4 1 35,40 109 82,73 85,14 -87 33,76 31,61 44 30,66 31,78 -66 -5,55 -6,93
1383 201412295347 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenMorten AndersenJacob Petersen
4 2 32,07 -30 44,34 43,44 113 80,54 82,73 -61 34,61 33,07 -22 -31,22 -30,98
1382 201412295346 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenMorten AndersenJacob Petersen
4 4 32,07 -88 46,84 44,34 104 79,15 80,54 61 33,15 34,61 -77 -30,88 -31,22
1381 201412295345 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenMorten AndersenJacob Petersen
4 4 32,07 -146 50,86 46,84 97 77,90 79,15 -8 33,38 33,15 57 -33,87 -30,88
1380 201412295344 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenMorten AndersenJacob Petersen
4 4 32,07 -201 56,36 50,86 253 72,72 77,90 41 32,38 33,38 -93 -33,20 -33,87
1379 201412185337 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
4 1 28,14 50 71,75 72,72 7 49,19 49,24 -51 35,55 34,24 -6 -43,94 -43,64
1378 201412185336 JaTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-AnbergAsger Nemo Klitgaard Bremer
5 1 36,40 20 71,47 71,75 9 32,13 32,38 -35 50,15 49,19 50 34,29 35,55 -44 -6,04 -6,87
1377 201411295321 JaAnders LabichTina ChristensenMikkel Askjær-FriisJacob PetersenIsabel Bahiano Steenholm
5 3 38,36 -54 58,65 56,96 -71 73,87 71,47 -129 49,00 45,63 383 -45,02 -34,08 -129 55,31 51,83
1376 201411295320 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisJacob PetersenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 33,29 22 73,83 73,87 144 45,59 49,00 -141 -42,47 -45,02 -25 56,21 55,31
1375 201411295317 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardMikkel Askjær-FriisIsabel Bahiano SteenholmFrank Rostved-Anberg
5 1 44,68 -51 75,28 73,83 11 16,25 16,70 -31 46,37 45,59 -33 57,11 56,21 104 28,40 31,09
1374 201411295313 JaTina ChristensenMorten AndersenShi Hua Chen KoldMartin Faartoft
4 4 59,55 39 74,70 75,28 -63 34,22 33,31 -9 54,37 54,28 33 74,90 75,33
1373 201411275309 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenJeppe Stig NielsenMorten AndersenJacob Petersen
5 1 29,25 38 11,30 12,36 -54 76,34 74,70 107 64,33 66,77 -88 36,46 34,22 -3 -42,19 -41,82
1372 201411275306 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenJeppe Stig NielsenFreddy ChristiansenJacob Petersen
5 3 30,94 -39 11,91 11,30 -43 78,26 76,34 100 62,46 64,33 -35 46,05 44,91 17 -43,99 -42,19
1371 201411065289 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldJacob PetersenIsabel Bahiano Steenholm
4 3 39,24 -106 81,64 78,26 245 56,58 62,28 -126 -40,06 -41,69 -13 58,80 58,12
1370 201411065287 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmSebastian Lavallée
5 2 37,35 -21 49,33 48,66 130 1,50 5,15 29 81,47 81,64 -162 64,04 59,71 24 -9,56 -8,39
1369 201410235280 JaClaes SchüttTina ChristensenJeppe Stig NielsenSunny Wang
4 3 41,07 25 23,07 24,01 -47 83,40 81,47 153 57,79 61,24 -131 0,00 -2,46
1368 201409255256 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenShi Hua Chen KoldSheila HansenJesper Nøhr
5 2 51,49 -79 85,78 83,40 44 54,24 55,30 150 59,37 62,97 -32 23,38 22,93 -83 34,66 32,82
1367 201409255253 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin Faartoft
4 2 60,06 115 83,23 85,78 -22 59,91 59,37 -108 25,62 23,38 15 71,49 71,72
1366 201409255249 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin Faartoft
4 4 60,06 -110 86,55 83,23 102 57,35 59,91 -106 27,41 25,62 114 68,93 71,49
1365 201409255246 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonMichel MandixAsger Nemo Klitgaard Bremer
5 2 12,10 49 86,26 86,55 -2 57,97 57,35 49 -39,78 -37,93 -88 -37,89 -39,44 -8 -6,07 -6,04
1364 201409185235 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmKarin AnderssonEivind Bengtsson
5 2 42,99 -115 89,68 86,26 9 65,24 65,19 4 69,22 69,00 252 27,88 34,29 -150 -37,06 -39,78
1363 201409145230 JaHenrik LethTina ChristensenMorten AndersenJesper Nøhr
4 3 60,79 96 76,50 78,56 108 87,52 89,68 -97 38,72 36,75 -107 40,41 38,16
1362 201409145229 JaHenrik NielsenHenrik LethTina ChristensenMorten AndersenJesper Nøhr
5 1 59,90 163 52,24 56,34 -37 77,53 76,50 22 87,14 87,52 -64 40,19 38,72 -84 42,39 40,41
1361 201409135227 JaBrian Rød 5 KrogRobert Bonde JensenTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardShi Hua Chen Kold
5 2 46,22 129 49,63 52,77 -69 14,35 13,04 63 86,08 87,14 -141 9,01 5,99 18 72,03 72,16
1360 201409135226 JaBrian Rød 5 KrogRobert Bonde JensenTina ChristensenCamilla Bonde Dalsgaard
4 1 39,77 -60 51,19 49,63 -55 15,56 14,35 44 85,27 86,08 71 7,05 9,01
1359 201408285211 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardJacob PetersenIsabel Bahiano SteenholmKarin Andersson
5 2 29,55 64 84,36 85,27 -96 6,20 4,12 -67 -41,83 -42,60 75 70,76 72,10 24 28,25 28,86
1358 201408285209 JaTina ChristensenKarin AnderssonMartin HansenMichel Mandix
4 4 11,81 396 76,28 84,36 -29 29,39 28,25 -199 -9,24 -13,58 -168 -49,18 -51,79
1357 201408215205 JaTina ChristensenKarin AnderssonDavid Benjamin ChristensenHenning RindbækTing Fang Olsen
5 4 13,13 -13 78,18 76,28 258 26,67 32,64 37 4,72 5,82 -185 -30,19 -33,65 -97 -13,74 -15,45
1356 201408215204 JaTina ChristensenKarin AnderssonEivind BengtssonJesper NøhrTing Fang Olsen
5 2 19,63 64 77,31 78,18 55 25,39 26,67 32 -37,84 -36,34 -91 45,97 43,40 -60 -12,66 -13,74
1355 201408145199 JaTina ChristensenKarin AnderssonMartin HansenMichel Mandix
4 1 12,75 -14 78,07 77,31 56 30,13 31,41 11 -13,16 -12,72 -53 -44,05 -45,02
1354 201408145198 JaTina ChristensenMorten AndersenKarin AnderssonMichel MandixSebastian Lavallée
5 1 17,83 35 77,57 78,07 53 35,50 36,71 -42 31,25 30,13 12 -44,74 -44,05 -58 -10,41 -11,68
1353 201407315187 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenMartin FaartoftDavid Benjamin Christensen
4 1 52,60 -61 79,25 77,57 62 53,96 55,50 52 72,42 73,59 -53 4,76 3,74
1352 201407105169 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenKarin AnderssonTing Fang Olsen
4 1 37,19 46 51,76 52,81 -32 80,31 79,25 64 26,55 28,21 -78 -9,86 -11,51
1351 201407075165 JaHenrik LethTina ChristensenMorten AndersenYukari KugimiyaKimito Kugimiya
5 2 40,22 19 77,52 77,53 -141 84,34 80,31 -15 34,29 34,00 57 2,89 4,76 80 2,04 4,48
1350 201407025163 JaHenrik LethTina ChristensenFreddy ChristiansenMorten Andersen
4 2 60,43 161 73,71 77,52 -118 87,59 84,34 -15 45,76 45,57 -28 34,67 34,29
1349 201406295162 JaClaes SchüttTina ChristensenJacob PetersenSheila Hansen
4 4 28,25 289 21,96 29,17 -149 92,79 87,59 -154 -40,08 -42,17 14 38,34 38,44
1348 201406295161 JaClaes SchüttTina ChristensenJacob PetersenSheila Hansen
4 4 28,25 -237 27,73 21,96 459 82,93 92,79 -158 -37,84 -40,08 -64 40,19 38,34
1347 201406295160 JaClaes SchüttTina ChristensenJacob PetersenSheila Hansen
4 4 28,25 50 26,47 27,73 80 82,30 82,93 -204 -34,39 -37,84 74 38,64 40,19
1346 201406265159 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenTina ChristensenJacob PetersenSheila Hansen
5 2 27,42 -27 49,73 48,78 -66 3,11 1,78 68 81,29 82,30 4 -35,27 -34,39 21 38,26 38,64
1345 201406265158 JaTina ChristensenSheila HansenChristian RechbergerHenning RindbækTing Fang Olsen
5 1 8,80 44 80,64 81,29 -32 39,24 38,26 -81 -33,85 -35,60 57 -31,86 -30,19 12 -10,15 -9,74
1344 201406265154 JaHenrik LethTina ChristensenSebastian LavalléeHenning Rindbæk
4 4 27,48 82 72,81 73,71 51 80,69 80,64 -108 -10,87 -12,56 -25 -32,72 -31,86
1343 201406265150 JaTina ChristensenMorten AndersenFrank Rostved-AnbergSheila Hansen
4 2 47,18 110 78,36 80,69 21 41,99 42,57 -110 27,62 25,14 -21 40,75 40,31
1342 201406195145 JaTina ChristensenJacob PetersenSheila HansenJesper Nøhr
4 2 30,04 -23 79,54 78,36 -152 -38,84 -41,74 186 36,67 41,18 -11 42,80 42,37
1341 201406195144 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisJacob PetersenSheila Hansen
4 3 30,27 -104 83,06 79,54 6 43,80 43,70 190 -44,88 -38,84 -92 39,09 36,67
1340 201406195141 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenShi Hua Chen KoldSheila Hansen
4 2 54,59 -2 83,47 83,06 -111 52,54 49,82 -143 49,85 46,38 256 32,50 39,09
1339 201406195138 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenShi Hua Chen KoldSheila Hansen
4 4 54,59 177 79,77 83,47 -36 53,39 52,54 -159 53,71 49,85 18 31,49 32,50
1338 201406195135 JaTina ChristensenMorten AndersenShi Hua Chen KoldEivind BengtssonMichel Mandix
5 1 20,35 -31 80,91 79,77 96 46,26 48,48 -69 54,86 52,93 13 -38,30 -37,61 -9 -41,96 -41,79
1337 201406145134 JaClaes SchüttTina ChristensenMikkel Askjær-FriisSheila HansenJesper Nøhr
5 4 44,49 -44 22,24 21,71 117 78,90 80,91 87 41,35 43,55 15 30,79 31,49 -175 49,19 44,80
1336 201406145132 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisSheila HansenJesper Nøhr
4 4 50,06 -54 80,97 78,90 -106 43,78 41,35 -47 31,49 30,79 207 43,99 49,19
1335 201406015114 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenMorten AndersenEmelie Östman
4 2 27,66 103 47,59 49,89 -26 82,29 80,97 69 32,24 33,88 -146 -51,47 -54,10
1334 201406015113 JaHenrik NielsenTina ChristensenMorten AndersenEmelie Östman
4 2 28,82 -46 53,69 52,24 186 78,30 82,29 -61 33,80 32,24 -79 -50,50 -51,47
1333 201406015106 JaTina ChristensenFrank Rostved-AnbergJoël RatsimandresyAxel Eschenburg
4 4 32,91 93 77,11 78,30 -87 32,66 30,54 -11 11,49 11,75 5 10,35 11,03
1332 201406015096 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenTina ChristensenMonika Jenjahn
4 4 33,17 -124 53,30 49,79 25 -4,95 -3,41 2 78,16 77,11 97 6,15 9,18
1331 201405315092 JaTina ChristensenSheila HansenJesper NøhrMarie-Hélène Groux
4 2 36,57 1 78,66 78,16 43 27,66 28,83 -86 64,05 61,59 42 -24,11 -22,32
1330 201405315087 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJacob PetersenGerda van Oorschot
4 4 34,75 -52 83,89 81,43 84 77,66 78,66 -62 -38,61 -38,34 30 16,05 17,24
1329 201405315072 JaTina ChristensenLars TherkelsenSebastian LavalléeMarion Meier
4 4 23,25 67 77,34 77,66 115 43,04 45,36 -66 -26,20 -26,60 -116 -1,20 -3,43
1328 201405315067 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenEmelie ÖstmanMarie-Hélène Groux
4 4 14,16 20 78,42 77,34 135 45,04 47,58 -62 -45,57 -45,62 -93 -21,26 -22,66
1327 201405315057 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisShi Hua Chen KoldElke Pünjer
4 4 42,49 -41 80,34 78,42 196 17,45 22,84 -13 74,49 73,39 -142 -2,32 -4,69
1326 201405305053 JaKim IversenTina ChristensenJoël RatsimandresyJesper Nøhr
4 2 37,53 -12 -8,33 -8,06 -75 82,75 80,34 52 13,37 14,96 35 62,31 62,87
1325 201405305052 JaHenrik NielsenTina ChristensenShi Hua Chen KoldKarin AnderssonJoël Ratsimandresy
5 2 51,18 -35 56,08 55,15 13 82,82 82,75 65 73,15 74,49 64 28,25 30,12 -107 15,58 13,37
1324 201405305050 JaHenrik NielsenTina ChristensenKarin AnderssonJoël Ratsimandresy
4 1 45,68 66 54,49 56,08 -7 83,23 82,82 -44 29,24 28,25 -15 15,76 15,58
1323 201405305049 JaHenrik NielsenKim IversenTina ChristensenMichel Mandix
4 1 21,59 -69 56,42 54,49 -49 -9,59 -10,61 40 82,62 83,23 78 -43,11 -40,77
1322 201405305047 JaHenrik NielsenKim IversenTina ChristensenSheila Hansen
4 2 38,89 -72 58,44 56,42 23 -10,77 -9,59 35 82,29 82,62 14 25,61 26,12
1321 201405295045 JaTina ChristensenSheila HansenJoël RatsimandresyMichel Mandix
4 3 19,15 -31 84,25 82,29 124 22,64 25,61 140 10,37 13,96 -233 -40,66 -45,28
1320 201405295042 JaTina ChristensenSheila HansenSebastian LavalléeMarie-Hélène Groux
4 4 17,65 233 80,09 84,25 -12 23,06 22,64 -30 -23,38 -23,11 -191 -9,15 -13,15
1319 201405295035 JaTina ChristensenIsabel Bahiano SteenholmSheila HansenMartin Faartoft
4 4 60,83 27 79,89 80,09 -239 74,36 68,20 22 21,57 23,06 190 67,52 71,99
1318 201405295031 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenMorten AndersenMichel MandixJesper Nøhr
5 1 30,97 15 11,18 11,67 -57 81,62 79,89 27 34,57 35,22 -60 -37,87 -38,94 75 65,34 66,99
1317 201405295030 JaBrian Rød 5 KrogKim IversenRobert Bonde JensenTina ChristensenMichel Mandix
5 2 17,24 64 42,49 43,76 -84 -10,74 -12,47 17 10,68 11,18 13 82,10 81,62 -10 -38,31 -37,87
1316 201405285026 JaBrian Rød 5 KrogAnders LabichTina ChristensenMorten Andersen
4 4 53,45 -167 46,39 42,49 9 56,00 56,15 -23 83,39 82,10 181 28,03 33,06
1315 201405285025 JaBrian Rød 5 KrogAnders LabichTina ChristensenMorten Andersen
4 4 53,45 45 45,09 46,39 -47 57,23 56,00 63 82,57 83,39 -61 28,92 28,03
1314 201405235023 JaTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmJesper Nøhr
4 3 62,51 102 80,39 82,57 2 28,24 28,92 -120 82,17 78,87 16 59,23 59,69
1313 201405235022 JaTina ChristensenMorten AndersenIsabel Bahiano SteenholmJesper Nøhr
4 4 62,51 -56 82,24 80,39 23 26,81 28,24 -64 84,26 82,17 97 56,73 59,23
1312 201405225020 JaTina ChristensenMorten AndersenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano Steenholm
4 4 67,79 243 76,53 82,24 -30 26,53 26,81 -46 79,27 77,86 -167 88,85 84,26
1311 201405225015 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenMorten AndersenIsabel Bahiano Steenholm
4 2 62,33 -66 78,36 76,53 68 55,64 57,40 -71 27,86 26,53 69 87,46 88,85
1310 201405175011 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldSheila HansenJesper Nøhr
4 4 58,41 24 78,25 78,36 -112 84,09 80,74 96 18,83 22,13 -8 52,46 52,41
1309 201405084981 JaMartin Wedel JacobsenKim IversenTina ChristensenEivind Bengtsson
4 2 27,15 81 67,12 68,63 -110 -0,73 -3,10 -40 79,89 78,25 69 -37,69 -35,18
1308 201405024978 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmSheila Hansen
4 2 61,10 92 77,83 79,89 241 69,42 75,26 -156 85,92 81,76 -177 11,26 7,50
1307 201405024977 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldIsabel Bahiano SteenholmSheila Hansen
4 4 61,10 77 76,32 77,83 24 69,02 69,42 -83 88,61 85,92 -18 10,46 11,26
1306 201405014976 JaKim IversenTina ChristensenMorten AndersenJacob Petersen
4 2 16,67 -34 -0,10 -0,73 -72 78,87 76,32 104 25,40 27,86 2 -37,50 -36,78
1305 201405014974 JaKim IversenTina ChristensenMorten AndersenJacob PetersenMichel Mandix
5 1 5,46 60 -1,63 -0,10 -90 81,58 78,87 68 23,83 25,40 -49 -36,54 -37,50 11 -39,91 -39,35
1304 201405014972 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenJacob PetersenMichel Mandix
4 3 18,06 -34 68,89 67,12 55 81,39 81,58 -141 -34,04 -36,54 120 -44,00 -39,91
1303 201405014968 JaTina ChristensenMorten AndersenCamilla Bonde DalsgaardEivind Bengtsson
4 2 22,43 -62 83,68 81,39 99 21,37 23,83 -1 22,05 22,03 -36 -37,37 -37,52
1302 201404244965 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenMorten AndersenChristian Rechberger
4 4 33,24 25 48,19 48,44 38 83,99 83,68 19 20,60 21,37 -82 -19,83 -20,54
1301 201404244960 JaTina ChristensenEivind BengtssonMichel MandixTobias Due Pihl
4 2 -0,35 -31 85,82 83,99 141 -38,08 -34,13 -80 -46,52 -47,92 -30 -2,62 -3,33
1300 201404244959 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenEivind BengtssonMichel Mandix
4 1 16,02 -64 64,75 62,86 122 83,20 85,82 -71 -36,64 -38,08 13 -47,23 -46,52
1299 201404214958 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenSheila HansenMichel Mandix
4 2 15,44 -14 9,60 9,32 100 81,55 83,20 48 15,28 16,47 -134 -44,67 -47,23
1298 201404214955 JaTina ChristensenCamilla Bonde DalsgaardMartin HansenMichel Mandix
4 2 9,57 1 82,43 81,55 -94 15,45 13,06 76 -13,84 -11,67 17 -45,77 -44,67
1297 201404214952 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenJeppe Stig NielsenJesper Nøhr
4 4 48,43 81 7,67 10,64 29 82,55 82,43 -36 48,28 47,41 -74 55,20 53,23
1296 201404214949 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenJeppe Stig NielsenMikkel Askjær-Friis
4 3 43,91 2 6,94 7,67 -33 84,10 82,55 21 47,84 48,28 10 36,78 37,15
1295 201404174946 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenFreddy ChristiansenSebastian Lavallée
4 4 29,21 -46 7,54 6,94 120 82,47 84,10 -29 57,03 55,64 -45 -30,19 -29,83
1294 201404174944 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenFreddy ChristiansenJesper NøhrSebastian Lavallée
5 1 34,57 -81 9,39 7,54 112 79,97 82,47 -3 57,24 57,03 29 55,39 55,99 -57 -29,17 -30,19
1293 201404174942 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenEivind BengtssonSebastian Lavallée
4 2 5,89 4 9,34 9,39 -13 81,22 79,97 -91 -34,90 -36,64 100 -32,10 -29,17
1292 201404174940 JaRobert Bonde JensenTina ChristensenFrank Rostved-AnbergEivind Bengtsson
4 1 24,63 -43 10,31 9,34 128 78,38 81,22 -21 43,51 42,87 -64 -33,67 -34,90
1291 201404174938 JaClaes SchüttTina ChristensenMichel MandixVillads B. Carlsson
4 1 11,71 49 23,08 24,23 13 78,47 78,38 -17 -53,59 -53,60 -45 -1,14 -2,18
1290 201404174937 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergMichel MandixVillads B. Carlsson
5 1 27,12 58 77,34 78,47 63 67,01 68,33 -44 44,71 43,51 -32 -53,29 -53,59 -45 -0,20 -1,14
1289 201404174936 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldFrank Rostved-AnbergMichel Mandix
4 4 33,94 9 78,20 77,34 -69 69,56 67,01 132 41,68 44,71 -72 -53,67 -53,29
1288 201404044920 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenMorten AndersenEmelie Östman
4 4 26,36 -63 47,55 45,50 186 74,85 78,20 -238 33,77 27,78 115 -50,73 -46,04
1287 201404044919 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenMorten AndersenEmelie Östman
4 4 26,36 92 45,78 47,55 269 69,33 74,85 -176 38,35 33,77 -185 -48,03 -50,73
1286 201404034913 JaHenrik LethTina ChristensenEmelie ÖstmanEivind Bengtsson
4 1 13,70 -56 58,03 56,36 106 67,03 69,33 -63 -43,46 -44,67 13 -26,81 -26,24
1285 201404034912 JaBrian Rød 5 KrogHenrik LethTina ChristensenEivind Bengtsson
4 1 36,01 11 45,57 45,78 6 58,02 58,03 57 65,80 67,03 -74 -25,36 -26,81
1284 201402234873 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenSheila HansenJesper Nøhr
4 4 42,26 -59 47,60 46,03 42 65,34 65,80 80 3,72 6,61 -63 52,39 50,60
1283 201402234872 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenFrank Rostved-AnbergJesper Nøhr
4 2 51,59 -49 48,78 47,60 -58 66,96 65,34 140 37,38 41,01 -33 53,22 52,39
1282 201402234870 JaBrian Rød 5 KrogTina ChristensenFrank Rostved-AnbergJesper Nøhr
4 4 51,59 19 48,23 48,78 20 66,84 66,96 104 34,42 37,38 -143 56,84 53,22
1281 201402204869 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-AnbergKarin Andersson
4 2 45,52 6 66,96 66,84 43 56,63 57,56 19 33,81 34,42 -68 24,69 23,27
1280 201402204867 JaTina ChristensenFreddy ChristiansenFrank Rostved-AnbergKarin AnderssonDavid Benjamin Christensen
5 3 39,36 -34 68,33 66,96 151 53,18 56,63 21 33,18 33,81 -36 25,31 24,69 -102 16,78 14,70
1279