Hjem

Mahjong Danmark > Ratinglister > Ratingliste i riichi > Riichi-spil

Nr. Spilid OK Spiller 1 Spiller 2 Spiller 3 Spiller 4 Spiller 5 Spiller 6 Spiller 7
#S#VSG SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew
1 202309280060 Ja Jesper Nøhr Bao Zheng Liu Jeppe Stig Nielsen Shi Hua Chen Kold
4 2 4189 9400 3373 3622 -11000 6960 6624 -5800 2361 2264 7400 4062 4245
2 202309280050 Ja Eskild Theodor Middelboe Sebastian Lavallée Dhanish Eigo Kawatani
4 1 1884 7600 4193 4352 18700 1095 1566 -31600 278 -483 5300 1970 2100
3 202309280040 Ja Morten Andersen Claus Christensen Sebastian Vikkelsø Elleholm Robert Bonde Jensen
4 2 3028 -15700 854 524 -6700 3034 2871 22300 5121 5614 100 3101 3102
4 202309280030 Ja Bao Zheng Liu Jeppe Stig Nielsen Shi Hua Chen Kold Laurits Fredsgaard Larsen
4 2 3425 7900 6851 6960 38800 1364 2361 -30200 4833 4062 -16500 651 316
5 202309280020 Ja Dhanish Eskild Theodor Middelboe Sebastian Lavallée Eigo Kawatani
4 2 1884 9500 0 278 9600 4011 4193 -30300 1833 1095 11200 1692 1970
6 202309280010 Ja Eskild Theodor Middelboe Shi Hua Chen Kold Morten Andersen Martin Wedel Jacobsen Sebastian Lavallée
5 1 2346 -3700 4124 4011 -4700 4981 4833 -7000 1010 854 23400 -410 201 -8000 2026 1833
7 202309210020 Ja Bao Zheng Liu Martin Wedel Jacobsen Laurits Fredsgaard Larsen Eskild Theodor Middelboe
4 2 2804 -13900 7299 6851 26500 -1153 -410 -19700 1089 651 7100 3980 4124
8 202309210010 Ja Eskild Theodor Middelboe Laurits Fredsgaard Larsen Bao Zheng Liu Martin Wedel Jacobsen
4 2 2804 4100 3907 3980 -8200 1251 1089 5700 7269 7299 -1600 -1212 -1153
9 202309140020 Ja Laurits Fredsgaard Larsen Bao Zheng Liu Claus Christensen Morten Andersen
4 2 3141 6900 1032 1251 -6200 7527 7269 -2300 3089 3034 1600 917 1010
10 202309140010 Ja Morten Andersen Jesper Nøhr Sebastian Lavallée Bao Zheng Liu
4 1 3461 -20600 1400 917 16800 2952 3373 -21900 2556 2026 25700 6936 7527
11 202309070010 Ja Robert Bonde Jensen Martin Hansen Eskild Theodor Middelboe Shi Hua Chen Kold
4 2 1664 -12800 3457 3101 -21300 -4974 -5332 23400 3378 3907 10700 4797 4981
12 202308310040 Ja Martin Wedel Jacobsen Sebastian Vikkelsø Elleholm Morten Andersen Sebastian Lavallée
4 2 1966 -4200 -1187 -1212 24200 4595 5121 14800 1016 1400 -34800 3440 2556
13 202308310030 Ja Henrik Leth Sebastian Lavallée Martin Leth Shi Hua Chen Kold
4 1 2521 3300 6512 6544 14200 3097 3440 -11800 -4492 -4697 -5700 4968 4797
14 202308310020 Ja Sebastian Lavallée Martin Leth Shi Hua Chen Kold Henrik Leth
4 2 2521 14300 2754 3097 -13400 -4332 -4492 -7100 5206 4968 6200 6457 6512
15 202308310010 Ja Morten Andersen Shi Hua Chen Kold Sebastian Lavallée Sebastian Vikkelsø Elleholm
4 1 3393 -4700 1104 1016 6100 5076 5206 -5000 2871 2754 3600 4520 4595
16 202308240060 Ja Laurits Fredsgaard Larsen Eskild Theodor Middelboe Camilla Bonde Dalsgaard Robert Bonde Jensen
4 1 2519 400 1003 1032 -400 3398 3378 -3400 2291 2210 3400 3384 3457
17 202308240050 Ja Sebastian Lavallée Morten Andersen Freddy Christiansen Henrik Leth
4 2 3878 -1200 2876 2871 -20900 1557 1104 0 5112 5082 22100 5969 6457
18 202308240040 Ja Camilla Bonde Dalsgaard Eskild Theodor Middelboe Robert Bonde Jensen Sebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 3398 -6200 2418 2291 6700 3231 3398 -700 3401 3384 200 4543 4520
19 202308240030 Ja Martin Wedel Jacobsen Laurits Fredsgaard Larsen Eigo Kawatani Morten Andersen
4 2 766 -4100 -1133 -1187 -3300 1092 1003 3900 1618 1692 3500 1489 1557
20 202308240020 Ja Morten Andersen Sebastian Lavallée Freddy Christiansen Henrik Leth
4 2 3861 -24500 2042 1489 -9800 3096 2876 15900 4746 5112 18400 5561 5969
21 202308240010 Ja Sebastian Lavallée Martin Wedel Jacobsen Sebastian Vikkelsø Elleholm Jesper Nøhr
4 1 2365 -7000 3280 3096 2600 -1242 -1133 9500 4333 4543 -5100 3087 2952
22 202308170050 Ja Morten Andersen Sebastian Lavallée Jesper Nøhr Tina Christensen
4 2 3424 18000 1558 2042 -15800 3672 3280 2400 3019 3087 -4600 5448 5286
23 202308170040 Ja Freddy Christiansen Tina Christensen Henrik Leth Jesper Nøhr
4 1 4693 -1800 4791 4746 7000 5282 5448 -4300 5680 5561 -900 3020 3019
24 202308170030 Ja Eskild Theodor Middelboe Morten Andersen Sebastian Lavallée Laurits Fredsgaard Larsen
4 1 2388 -500 3254 3231 2600 1482 1558 -1200 3718 3672 -900 1098 1092
25 202308170020 Ja Tina Christensen Freddy Christiansen Henrik Leth Jesper Nøhr
4 2 4693 1200 5267 5282 -5400 4929 4791 13700 5362 5680 -9500 3216 3020
26 202308170010 Ja Sebastian Lavallée Morten Andersen Eskild Theodor Middelboe Laurits Fredsgaard Larsen
4 2 2388 -4800 3871 3718 -8800 1680 1482 -11400 3561 3254 25000 441 1098
27 202308100040 Ja Sebastian Lavallée Sheila Hansen Tina Christensen Jeppe Stig Nielsen
4 2 3186 -2200 3943 3871 4300 2113 2244 9500 5081 5267 -11600 1609 1364
28 202308100030 Ja Eskild Theodor Middelboe Lars Nikolajsen Eigo Kawatani Martin Wedel Jacobsen
4 2 2124 46300 2439 3561 -24500 5234 4561 16100 1203 1618 -37900 -378 -1242
29 202308100020 Ja Morten Andersen Tina Christensen Jesper Nøhr Jeppe Stig Nielsen Shi Hua Chen Kold
5 2 3332 -4400 1748 1680 5800 4980 5081 -2200 3268 3216 1800 1521 1609 -1000 5145 5076
30 202308100010 Ja Shi Hua Chen Kold Jesper Nøhr Tina Christensen Sebastian Lavallée
4 2 4334 -3300 5248 5145 -6600 3406 3268 7500 4809 4980 2400 3873 3943
31 202308030050 Ja Tina Christensen Camilla Bonde Dalsgaard Laurits Fredsgaard Larsen Eskild Theodor Middelboe
4 2 2527 15100 4488 4809 -29700 3158 2418 9000 163 441 5600 2297 2439
32 202308030040 Ja Sebastian Lavallée Shi Hua Chen Kold Robert Bonde Jensen Martin Wedel Jacobsen
4 2 3036 4900 3772 3873 9700 5061 5248 5700 3268 3401 -20300 44 -378
33 202308030030 Ja Morten Andersen Sebastian Vikkelsø Elleholm Eigo Kawatani Camilla Bonde Dalsgaard
4 2 2610 7500 1539 1748 -6900 4548 4333 -3600 1257 1203 3000 3096 3158
34 202308030020 Ja Martin Wedel Jacobsen Laurits Fredsgaard Larsen Tina Christensen Eskild Theodor Middelboe
4 2 1748 -18500 464 44 5900 -24 163 -4000 4657 4488 16600 1896 2297
35 202308030010 Ja Tina Christensen Sebastian Vikkelsø Elleholm Sebastian Lavallée Morten Andersen
4 2 3629 29500 3945 4657 2600 4506 4548 -25400 4410 3772 -6700 1655 1539
36 202307270030 Ja Sebastian Lavallée Laurits Fredsgaard Larsen Sebastian Vikkelsø Elleholm Jesper Nøhr
4 2 3075 3200 4364 4410 8900 -324 -24 -17000 4967 4506 4900 3292 3406
37 202307270020 Ja Laurits Fredsgaard Larsen Sebastian Lavallée Sebastian Vikkelsø Elleholm Jesper Nøhr
4 2 3075 8300 -616 -324 -4100 4498 4364 9100 4787 4967 -13300 3630 3292
38 202307270010 Ja Sebastian Vikkelsø Elleholm Sebastian Lavallée Shi Hua Chen Kold Jesper Nøhr
4 2 4494 4800 4674 4787 -6900 4671 4498 -18100 5527 5061 20200 3103 3630
39 202307200020 Ja Thomas Bækgaard Andersen Sebastian Lavallée Laurits Fredsgaard Larsen Eskild Theodor Middelboe
4 2 1487 -1600 0 -3 100 4748 4671 -8000 -469 -616 9500 1668 1896
40 202307200010 Ja Morten Andersen Jesper Nøhr Tina Christensen Sebastian Lavallée
4 2 3363 -2000 1662 1655 11000 2822 3103 -9600 4199 3945 600 4768 4748
41 202307140020 Ja Isabel Bahiano Steenholm Tina Christensen Morten Andersen Sebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 3274 -4600 2659 2562 21200 3692 4199 -8400 1832 1662 -8200 4914 4674
42 202307140010 Ja Tina Christensen Morten Andersen Sebastian Vikkelsø Elleholm Isabel Bahiano Steenholm
4 2 3274 -1600 3743 3692 9500 1558 1832 400 4945 4914 -8300 2851 2659
43 202307130040 Ja Martin Wedel Jacobsen Jeppe Stig Nielsen Tina Christensen Sheila Hansen
4 2 1960 -21900 974 464 7800 1315 1521 36100 2885 3743 -22000 2667 2113
44 202307130030 Ja Robert Bonde Jensen Henrik Leth Sebastian Lavallée Laurits Fredsgaard Larsen
4 2 3232 -23800 3864 3268 -10500 5678 5362 31800 4011 4768 2500 -624 -469
45 202307130020 Ja Martin Wedel Jacobsen Sheila Hansen Jesper Nøhr Tina Christensen
4 2 2337 -6700 1107 974 4600 2560 2667 -5700 2977 2822 7800 2704 2885
46 202307130010 Ja Sebastian Lavallée Jeppe Stig Nielsen Martin Hansen Morten Andersen
4 2 477 -9500 4337 4011 5400 1201 1315 -22000 -4560 -4974 26100 933 1558
47 202307060030 Ja Annika Ridell Sebastian Lavallée Jesper Nøhr Eskild Theodor Middelboe
4 2 1947 8300 -1481 -1195 3300 4314 4337 12000 2702 2977 -23600 2251 1668
48 202307060020 Ja Sebastian Lavallée Freddy Christiansen Eskild Theodor Middelboe Jesper Nøhr
4 2 3549 -2900 4406 4314 29300 4231 4929 -3600 2309 2251 -22800 3251 2702
49 202307060010 Ja Annika Ridell Shi Hua Chen Kold Sebastian Vikkelsø Elleholm Martin Wedel Jacobsen
4 2 2525 4800 -1701 -1481 3200 5522 5527 -4200 5111 4945 -3800 1167 1107
50 202306290020 Ja Morten Andersen Lars Nikolajsen Eskild Theodor Middelboe Martin Wedel Jacobsen
4 2 2411 -36200 1801 933 600 5290 5234 53300 974 2309 -17700 1578 1167
51 202306290010 Ja Jesper Nøhr Isabel Bahiano Steenholm Eskild Theodor Middelboe Shi Hua Chen Kold
4 2 3150 9800 3009 3251 -4200 2949 2851 -6000 1069 974 400 5572 5522
52 202306220020 Ja Sebastian Vikkelsø Elleholm Martin Wedel Jacobsen Jesper Nøhr Eigo Kawatani
4 2 2739 17500 4733 5111 -12700 1867 1578 -6900 3188 3009 2100 1168 1257
53 202306220010 Ja Isabel Bahiano Steenholm Jeppe Stig Nielsen Shi Hua Chen Kold Eskild Theodor Middelboe
4 2 2698 -8000 3155 2949 14700 796 1201 11200 5364 5572 -17900 1476 1069
54 202306150060 Ja Shi Hua Chen Kold Freddy Christiansen Christoffer Bjørner Bao Zheng Liu Sebastian Lavallée
5 2 4135 -1800 5439 5364 7600 4043 4231 -15900 28 -259 -7500 7193 6936 17600 3973 4406
55 202306150050 Ja Morten Andersen Eskild Theodor Middelboe Eigo Kawatani Robert Bonde Jensen
4 2 2077 -7200 1974 1801 27000 786 1476 -5900 1293 1168 -13900 4256 3864
56 202306150040 Ja Isabel Bahiano Steenholm Bao Zheng Liu Laurits Fredsgaard Larsen Shi Hua Chen Kold
4 2 3791 -8400 3349 3155 20000 6778 7193 -17000 -309 -624 5400 5345 5439
57 202306150030 Ja Freddy Christiansen Jeppe Stig Nielsen Sebastian Lavallée Christoffer Bjørner
4 2 2210 -13500 4427 4043 24200 155 796 -16800 4437 3973 6100 -179 28
58 202306150020 Ja Eigo Kawatani Eskild Theodor Middelboe Robert Bonde Jensen Morten Andersen
4 2 2077 20400 763 1293 -900 776 786 -13000 4635 4256 -6500 2134 1974
59 202306150010 Ja Christoffer Bjørner Bao Zheng Liu Morten Andersen Shi Hua Chen Kold
4 2 3520 -3500 -184 -179 -1100 6887 6778 -22600 2664 2134 27200 4711 5345
60 202306080030 Ja Morten Andersen Robert Bonde Jensen Asger Nemo Klitgaard Bremer Jeppe Stig Nielsen
4 2 2518 3200 2588 2664 -1000 4713 4635 8600 2405 2617 -10800 366 155
61 202306080020 Ja Martin Wedel Jacobsen Eskild Theodor Middelboe Jeppe Stig Nielsen Morten Andersen
4 2 1399 4200 1773 1867 -1400 796 776 -7700 533 366 4900 2495 2588
62 202306080010 Ja Martin Faartoft Asger Nemo Klitgaard Bremer Robert Bonde Jensen Claus Christensen
4 2 3358 -13800 3567 3225 600 2366 2405 9000 4522 4713 4200 2977 3089
63 202306010050 Ja Morten Andersen Shi Hua Chen Kold Eskild Theodor Middelboe Jeppe Stig Nielsen
4 2 2134 7200 2324 2495 13800 4431 4711 -7500 950 796 -13500 830 533
64 202306010040 Ja Shi Hua Chen Kold Morten Andersen Martin Wedel Jacobsen Sheila Hansen
4 2 2772 21800 3927 4431 -17400 2748 2324 6300 1591 1773 -10700 2822 2560
65 202306010030 Ja Robert Bonde Jensen Eigo Kawatani Camilla Bonde Dalsgaard Martin Faartoft
4 2 2987 -10100 4813 4522 400 698 763 10100 2847 3096 -400 3591 3567
66 202306010020 Ja Laurits Fredsgaard Larsen Eskild Theodor Middelboe Isabel Bahiano Steenholm Jeppe Stig Nielsen
4 2 1205 19500 -834 -309 -34300 1801 950 -15000 3778 3349 29800 76 830
67 202306010010 Ja Isabel Bahiano Steenholm Morten Andersen Eskild Theodor Middelboe Shi Hua Chen Kold
4 2 3063 500 3783 3778 5600 2600 2748 3600 1679 1801 -9700 4191 3927
68 202305250030 Ja Martin Wedel Jacobsen Jeppe Stig Nielsen Martin Faartoft Morten Andersen
4 2 1965 21400 1046 1591 -26500 691 76 -2900 3705 3591 8000 2416 2600
69 202305250020 Ja Eskild Theodor Middelboe Bao Zheng Liu Martin Wedel Jacobsen Sebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 3586 1700 1589 1679 32700 6152 6887 -19500 1470 1046 -14900 5134 4733
70 202305250010 Ja Tina Christensen Eskild Theodor Middelboe Bao Zheng Liu Morten Andersen
4 2 3215 -900 2713 2704 -18500 2011 1589 -10000 6476 6152 29400 1661 2416
71 202305210390 Ja Sebastian Vikkelsø Elleholm Alfonso Madruga Stian Blænes Maksym Ivanov
4 2 673 -4400 5355 5134 -5400 -461 -565 11200 -1501 -1175 -1400 -699 -699
72 202305210380 Ja Michal Marko Aleksander Orlikowski Lars Therkelsen Isabel Bahiano Steenholm
4 2 1977 -8200 -540 -679 8100 703 932 -16200 4323 3871 16300 3421 3783
73 202305210370 Ja Andrew Smith Jasper Germeys Lukas Gerhold Eigo Kawatani
4 2 1504 33400 -838 33 1100 3283 3267 -19600 2522 2019 -14900 1050 698
74 202305210360 Ja Bao Zheng Liu Gustaf Frölander Eskild Theodor Middelboe Ting Ma
4 2 1437 3700 6509 6476 -15000 -1019 -1325 -7900 2223 2011 19200 -1964 -1413
75 202305210350 Ja Henri Mäkelä Lanxin Zhang Sheila Hansen Michele Butkus
4 2 596 -7300 -455 -607 16700 -640 -203 -16900 3300 2822 7500 179 372
76 202305210340 Ja Manuel Kameda-Schlic Tian Hang Sophie Delauche Zheming Jin
4 2 195 3700 328 415 -3500 880 778 -7400 -643 -803 7200 216 391
77 202305210330 Ja Philip Bielby Sebastian Lavallée Mateusz Mackowski Anna Zubenko
4 2 2090 -2000 788 771 -8800 4715 4437 3800 -204 -55 7000 3061 3208
78 202305210320 Ja Matej Labaš Grant Mahoney Ben Thomas Jesper Nøhr
4 2 1806 1800 -309 -213 11100 5416 5599 -20900 -908 -1352 8000 3022 3188
79 202305210310 Ja Devi Steck Max Ihrén Jeroen Chen Thibaut Arnold
4 2 1184 15400 1248 1622 -36400 912 31 9000 1246 1464 12000 1332 1621
80 202305210300 Ja Sveta Yaremenko Raphaël Pelgrims Olivier Cao Ella Junttari
4 2 982 5700 293 449 12200 1081 1376 1900 2280 2295 -19800 273 -193
81 202305210290 Ja Fang He Michal Waliszewski Oleksii Bezuhlyi Morten Andersen
4 2 432 14900 126 497 -12800 -133 -432 -4000 92 3 1900 1644 1661
82 202305210280 Ja Juraj Jerguš Glenn Mortensen Espen Nielsen Junyu Wang
4 2 -1206 -11100 -2501 -2740 5000 -1601 -1469 -3500 -1089 -1177 9600 365 561
83 202305210270 Ja Niklas Johansson Freddy Christiansen Konstantin Pakshaev Nadine König
4 2 846 -1200 266 251 -4800 4636 4427 -14400 -2231 -2507 20400 714 1215
84 202305210260 Ja Tian Hang Oleksii Bezuhlyi Eigo Kawatani Matej Labaš
4 2 428 18400 431 880 -11800 379 92 -700 1083 1050 -5900 -179 -309
85 202305210250 Ja Sebastian Lavallée Espen Nielsen Ting Ma Devi Steck
4 2 727 13100 4487 4715 -17700 -692 -1089 9500 -2269 -1964 -4900 1383 1248
86 202305210240 Ja Grant Mahoney Konstantin Pakshaev Michele Butkus Sveta Yaremenko
4 2 914 7400 5344 5416 6500 -2472 -2231 300 153 179 -14200 633 293
87 202305210230 Ja Max Ihrén Stian Blænes Zheming Jin Fang He
4 2 -62 -7800 1132 912 13100 -1865 -1501 -14900 596 216 9600 -110 126
88 202305210220 Ja Raphaël Pelgrims Lars Therkelsen Anna Zubenko Juraj Jerguš
4 2 1491 -9000 1296 1081 -2200 4449 4323 -3400 3185 3061 14600 -2966 -2501
89 202305210210 Ja Michal Waliszewski Lukas Gerhold Jesper Nøhr Niklas Johansson
4 2 1419 7400 -357 -133 20800 2029 2522 -19000 3538 3022 -9200 468 266
90 202305210200 Ja Glenn Mortensen Eskild Theodor Middelboe Thibaut Arnold Sebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 1827 -32800 -867 -1601 -3900 2330 2223 56100 -83 1332 -19400 5928 5355
91 202305210190 Ja Freddy Christiansen Sheila Hansen Ella Junttari Michal Marko
4 2 1917 800 4684 4636 -41200 4365 3300 26300 -426 273 14100 -954 -540
92 202305210180 Ja Alfonso Madruga Sophie Delauche Morten Andersen Andrew Smith
4 2 -75 -19800 24 -461 -3400 -572 -643 15800 1292 1644 7400 -1042 -838
93 202305210170 Ja Aleksander Orlikowski Mateusz Mackowski Junyu Wang Bao Zheng Liu
4 2 1843 8600 460 703 13300 -587 -204 -9800 573 365 -12100 6928 6509
94 202305210160 Ja Jasper Germeys Ben Thomas Nadine König Henri Mäkelä
4 2 659 14700 2982 3283 -12400 -637 -908 21600 176 714 -23900 115 -455
95 202305210150 Ja Gustaf Frölander Jeroen Chen Maksym Ivanov Manuel Kameda-Schlic
4 2 -36 -11000 -769 -1019 24600 663 1246 500 -728 -699 -14100 690 328
96 202305210140 Ja Lanxin Zhang Olivier Cao Isabel Bahiano Steenholm Philip Bielby
4 2 1462 -15500 -305 -640 -3600 2390 2280 10900 3197 3421 8200 567 788
97 202305210130 Ja Olivier Cao Ting Ma Michal Marko Michal Waliszewski
4 2 -297 14900 2085 2390 -5300 -2186 -2269 -3900 -873 -954 -5700 -216 -357
98 202305210120 Ja Oleksii Bezuhlyi Michele Butkus Andrew Smith Glenn Mortensen
4 2 -344 -12900 720 379 11600 -125 153 -4400 -950 -1042 5700 -1022 -867
99 202305210110 Ja Espen Nielsen Zheming Jin Bao Zheng Liu Freddy Christiansen
4 2 2879 -35500 106 -692 3800 444 596 10000 6779 6928 21700 4187 4684
100 202305210100 Ja Konstantin Pakshaev Anna Zubenko Henri Mäkelä Alfonso Madruga
4 2 213 2600 -2604 -2472 4500 3147 3185 -16800 533 115 9700 -223 24
101 202305210090 Ja Stian Blænes Jesper Nøhr Manuel Kameda-Schlic Aleksander Orlikowski
4 2 705 -15000 -1554 -1865 6900 3436 3538 15100 312 690 -7000 628 460
102 202305210080 Ja Lars Therkelsen Thibaut Arnold Philip Bielby Jasper Germeys
4 2 1979 7700 4318 4449 14700 -502 -83 -17700 974 567 -4700 3124 2982
103 202305210070 Ja Lukas Gerhold Ella Junttari Matej Labaš Gustaf Frölander
4 2 164 10600 1811 2029 900 -463 -426 -4400 -78 -179 -7100 -615 -769
104 202305210060 Ja Eskild Theodor Middelboe Morten Andersen Devi Steck Lanxin Zhang
4 2 1175 7300 2177 2330 3900 1197 1292 -17700 1831 1383 6500 -505 -305
105 202305210050 Ja Sheila Hansen Junyu Wang Sveta Yaremenko Tian Hang
4 2 1501 -7000 4612 4365 -17800 995 573 26800 -59 633 -2000 455 431
106 202305210040 Ja Sophie Delauche Nadine König Fang He Sebastian Lavallée
4 2 995 -9800 -367 -572 -5800 300 176 -5500 0 -110 21100 4047 4487
107 202305210030 Ja Mateusz Mackowski Maksym Ivanov Juraj Jerguš Grant Mahoney
4 2 266 6500 -771 -587 3700 -845 -728 -27400 -2361 -2966 17200 5041 5344
108 202305210020 Ja Ben Thomas Isabel Bahiano Steenholm Niklas Johansson Max Ihrén
4 2 1040 -22300 -122 -637 600 3236 3197 18100 1 468 3600 1044 1132
109 202305210010 Ja Jeroen Chen Eigo Kawatani Sebastian Vikkelsø Elleholm Raphaël Pelgrims
4 2 2243 -3200 704 663 -18200 1509 1083 10200 5766 5928 11200 992 1296
110 202305200650 Ja Michele Butkus Fang He Gustaf Frölander Lars Therkelsen
4 2 895 2900 -223 -125 12800 -342 0 -29200 78 -615 13500 4066 4318
111 202305200640 Ja Zheming Jin Juraj Jerguš Lanxin Zhang Lukas Gerhold
4 2 -153 6700 291 444 800 -2437 -2361 -12300 -206 -505 4800 1740 1811
112 202305200630 Ja Anna Zubenko Niklas Johansson Tian Hang Eskild Theodor Middelboe
4 2 1445 9700 2947 3147 3900 -133 1 -13700 772 455 100 2193 2177
113 202305200620 Ja Jesper Nøhr Sebastian Vikkelsø Elleholm Sebastian Lavallée Sheila Hansen
4 2 4465 -21900 3958 3436 25800 5153 5766 4700 3919 4047 -8600 4830 4612
114 202305200610 Ja Thibaut Arnold Michal Marko Grant Mahoney Sophie Delauche
4 2 825 -28200 170 -502 -3300 -833 -873 36500 4234 5041 -5000 -271 -367
115 202305200600 Ja Ella Junttari Andrew Smith Max Ihrén Mateusz Mackowski
4 2 -285 -8600 -252 -463 2000 -1016 -950 28400 367 1044 -21800 -238 -771
116 202305200590 Ja Morten Andersen Bao Zheng Liu Raphaël Pelgrims Ben Thomas
4 2 2212 -8800 1392 1197 -3600 6984 6779 17500 524 992 -5100 -52 -122
117 202305200580 Ja Junyu Wang Henri Mäkelä Michal Waliszewski Jeroen Chen
4 2 504 1700 965 995 2800 463 533 -400 -224 -216 -4100 811 704
118 202305200570 Ja Nadine König Manuel Kameda-Schlic Glenn Mortensen Olivier Cao
4 2 419 9400 62 300 -1500 347 312 -8400 -848 -1022 500 2114 2085
119 202305200560 Ja Maksym Ivanov Philip Bielby Freddy Christiansen Oleksii Bezuhlyi
4 2 1259 -9000 -673 -845 -9600 1207 974 -5200 4390 4187 23800 111 720
120 202305200550 Ja Isabel Bahiano Steenholm Matej Labaš Alfonso Madruga Espen Nielsen
4 2 760 3000 3223 3236 300 -106 -78 -2000 -198 -223 -1300 122 106
121 202305200540 Ja Eigo Kawatani Devi Steck Aleksander Orlikowski Konstantin Pakshaev
4 2 341 -22700 2106 1509 32600 1053 1831 11400 351 628 -21300 -2145 -2604
122 202305200530 Ja Ting Ma Sveta Yaremenko Jasper Germeys Stian Blænes
4 2 -169 100 -2239 -2186 4800 -176 -59 -2600 3271 3124 -2300 -1531 -1554
123 202305200520 Ja Niklas Johansson Glenn Mortensen Mateusz Mackowski Zheming Jin
4 2 -232 -21800 415 -133 19200 -1344 -848 -200 -233 -238 2800 234 291
124 202305200510 Ja Sebastian Vikkelsø Elleholm Freddy Christiansen Ben Thomas Anna Zubenko
4 2 3109 300 5197 5153 8000 4222 4390 -5700 11 -52 -2600 3008 2947
125 202305200500 Ja Michal Marko Alfonso Madruga Jeroen Chen Jesper Nøhr
4 2 934 -32100 -75 -833 19300 -709 -198 7000 633 811 5800 3888 3958
126 202305200490 Ja Andrew Smith Aleksander Orlikowski Olivier Cao Thibaut Arnold
4 2 405 -33900 -205 -1016 -1800 394 351 27600 1467 2114 8100 -38 170
127 202305200480 Ja Bao Zheng Liu Jasper Germeys Oleksii Bezuhlyi Ella Junttari
4 2 2528 -15000 7470 6984 2400 3230 3271 13900 -297 111 -1300 -289 -252
128 202305200470 Ja Henri Mäkelä Gustaf Frölander Espen Nielsen Morten Andersen
4 2 514 18100 10 463 -10800 337 78 -8000 312 122 700 1396 1392
129 202305200460 Ja Manuel Kameda-Schlic Lanxin Zhang Konstantin Pakshaev Junyu Wang
4 2 -260 3000 287 347 -15500 183 -206 4100 -2295 -2145 8400 786 965
130 202305200450 Ja Philip Bielby Tian Hang Stian Blænes Nadine König
4 2 127 -2800 1304 1207 12000 488 772 -4700 -1455 -1531 -4500 173 62
131 202305200440 Ja Matej Labaš Sebastian Lavallée Lars Therkelsen Maksym Ivanov
4 2 1802 28000 -854 -106 4800 3852 3919 -32100 4926 4066 -700 -717 -673
132 202305200430 Ja Devi Steck Grant Mahoney Lukas Gerhold Isabel Bahiano Steenholm
4 2 2562 -8100 1218 1053 -21300 4808 4234 30900 947 1740 -1500 3277 3223
133 202305200420 Ja Sveta Yaremenko Max Ihrén Eskild Theodor Middelboe Eigo Kawatani
4 2 1122 -8200 -4 -176 10800 78 367 -2900 2292 2193 300 2123 2106
134 202305200410 Ja Fang He Raphaël Pelgrims Sheila Hansen Ting Ma
4 2 693 11500 -656 -342 -1300 553 524 48500 3721 4830 -58700 -844 -2239
135 202305200400 Ja Juraj Jerguš Michal Waliszewski Sophie Delauche Michele Butkus
4 2 -789 -1800 -2433 -2437 5900 -358 -224 -9800 -13 -271 5700 -351 -223
136 202305200390 Ja Grant Mahoney Jeroen Chen Anna Zubenko Bao Zheng Liu
4 2 3980 900 4806 4808 15500 162 633 -9500 3221 3008 -6900 7730 7470
137 202305200380 Ja Max Ihrén Olivier Cao Jesper Nøhr Henri Mäkelä
4 2 1361 -12200 351 78 56200 65 1467 -31500 4739 3888 -12500 288 10
138 202305200370 Ja Raphaël Pelgrims Oleksii Bezuhlyi Thibaut Arnold Manuel Kameda-Schlic
4 2 126 -4500 676 553 -15300 75 -297 7000 -217 -38 12800 -29 287
139 202305200360 Ja Michal Waliszewski Espen Nielsen Ella Junttari Philip Bielby
4 2 242 -4100 -270 -358 3800 219 312 -5600 -163 -289 5900 1183 1304
140 202305200350 Ja Glenn Mortensen Konstantin Pakshaev Morten Andersen Matej Labaš
4 2 -774 6000 -1508 -1344 -1200 -2303 -2295 -22100 2003 1396 17300 -1289 -854
141 202305200340 Ja Freddy Christiansen Stian Blænes Junyu Wang Devi Steck
4 2 1193 -5700 4440 4222 14300 -1879 -1455 11100 498 786 -19700 1711 1218
142 202305200330 Ja Alfonso Madruga Lars Therkelsen Nadine König Sveta Yaremenko
4 2 1097 7600 -944 -709 -12200 5326 4926 -6600 315 173 11200 -311 -4
143 202305200320 Ja Aleksander Orlikowski Lukas Gerhold Maksym Ivanov Fang He
4 2 -8 -6000 554 394 20900 448 947 -10300 -477 -717 -4600 -557 -656
144 202305200310 Ja Jasper Germeys Eskild Theodor Middelboe Isabel Bahiano Steenholm Juraj Jerguš
4 2 1591 13700 2928 3230 5600 2169 2292 4900 3197 3277 -24200 -1929 -2433
145 202305200300 Ja Gustaf Frölander Sheila Hansen Eigo Kawatani Niklas Johansson
4 2 1649 5800 159 337 200 3768 3721 2300 2077 2123 -8300 591 415
146 202305200290 Ja Lanxin Zhang Sophie Delauche Ting Ma Sebastian Vikkelsø Elleholm
4 2 1130 1900 112 183 3100 -120 -13 -600 -879 -844 -4400 5408 5197
147 202305200280 Ja Tian Hang Mateusz Mackowski Michele Butkus Michal Marko
4 2 -43 10800 232 488 -17200 192 -233 8700 -576 -351 -2300 -18 -75
148 202305200270 Ja Sebastian Lavallée Ben Thomas Zheming Jin Andrew Smith
4 2 973 8400 3714 3852 800 -33 11 -5700 358 234 -3500 -146 -205
149 202305200260 Ja Espen Nielsen Jesper Nøhr Andrew Smith Raphaël Pelgrims
4 2 1372 2700 123 219 18100 4371 4739 -13300 148 -146 -7500 846 676
150 202305200250 Ja Konstantin Pakshaev Thibaut Arnold Bao Zheng Liu Michal Waliszewski
4 2 1235 -15400 -2007 -2303 -6900 -81 -217 8100 7690 7730 14200 -663 -270
151 202305200240 Ja Stian Blænes Ella Junttari Henri Mäkelä Glenn Mortensen
4 2 -815 -2800 -1836 -1879 3100 -224 -163 -1200 346 288 900 -1548 -1508
152 202305200230 Ja Lars Therkelsen Morten Andersen Manuel Kameda-Schlic Freddy Christiansen
4 2 2935 4700 5269 5326 -14700 2347 2003 -6000 47 -29 16000 4078 4440
153 202305200220 Ja Lukas Gerhold Junyu Wang Philip Bielby Alfonso Madruga
4 2 296 18200 -3 448 11000 228 498 2400 1145 1183 -31600 -185 -944
154 202305200210 Ja Eskild Theodor Middelboe Nadine König Matej Labaš Aleksander Orlikowski
4 2 437 -9100 2440 2169 26200 -343 315 -23400 -747 -1289 6300 400 554
155 202305200200 Ja Sheila Hansen Maksym Ivanov Devi Steck Jasper Germeys
4 2 1983 6400 3653 3768 -4900 -416 -477 -7900 1902 1711 6400 2792 2928
156 202305200190 Ja Sophie Delauche Isabel Bahiano Steenholm Sveta Yaremenko Gustaf Frölander
4 2 731 -2900 -68 -120 13300 2926 3197 2000 -387 -311 -12400 455 159
157 202305200180 Ja Mateusz Mackowski Eigo Kawatani Fang He Lanxin Zhang
4 2 456 18400 -275 192 -100 2120 2077 -14300 -225 -557 -4000 203 112
158 202305200170 Ja Ben Thomas Ting Ma Juraj Jerguš Tian Hang
4 2 -652 -13400 317 -33 -14400 -524 -879 23400 -2545 -1929 4400 144 232
159 202305200160 Ja Jeroen Chen Michele Butkus Niklas Johansson Sebastian Lavallée
4 2 973 8300 -66 162 -18000 -165 -576 -4200 687 591 13900 3435 3714
160 202305200150 Ja Olivier Cao Zheming Jin Sebastian Vikkelsø Elleholm Grant Mahoney
4 2 2659 -3500 87 65 12100 -2 358 -18600 5942 5408 10000 4610 4806
161 202305200140 Ja Oleksii Bezuhlyi Anna Zubenko Michal Marko Max Ihrén
4 2 907 1100 27 75 200 3274 3221 -4800 79 -18 3500 250 351
162 202305200130 Ja Thibaut Arnold Henri Mäkelä Freddy Christiansen Lukas Gerhold
4 2 1085 -7900 87 -81 13100 0 346 -4000 4253 4078 -1200 0 -3
163 202305200120 Ja Ella Junttari Manuel Kameda-Schlic Alfonso Madruga Eskild Theodor Middelboe
4 2 519 -9700 0 -224 2200 -20 47 -8100 0 -185 15600 2098 2440
164 202305200110 Ja Morten Andersen Philip Bielby Aleksander Orlikowski Sheila Hansen
4 2 1886 2600 2294 2347 -9100 1354 1145 14500 0 400 -8000 3897 3653
165 202305200100 Ja Junyu Wang Matej Labaš Jasper Germeys Sophie Delauche
4 2 551 8800 0 228 -12400 -469 -747 4200 2743 2792 -600 -69 -68
166 202305200090 Ja Nadine König Devi Steck Gustaf Frölander Mateusz Mackowski
4 2 435 -14500 0 -343 8000 1738 1902 18200 0 455 -11700 0 -275
167 202305200080 Ja Maksym Ivanov Sveta Yaremenko Lanxin Zhang Ben Thomas
4 2 -71 -17000 0 -416 -15800 0 -387 8400 0 203 24400 -283 317
168 202305200070 Ja Isabel Bahiano Steenholm Fang He Tian Hang Jeroen Chen
4 2 695 8100 2779 2926 -9900 0 -225 5200 0 144 -3400 0 -66
169 202305200060 Ja Eigo Kawatani Juraj Jerguš Sebastian Lavallée Olivier Cao
4 2 774 -13000 2479 2120 -4500 -2516 -2545 14700 3134 3435 2800 0 87
170 202305200050 Ja Ting Ma Niklas Johansson Grant Mahoney Oleksii Bezuhlyi
4 2 1200 -22700 0 -524 24200 69 687 -1400 4730 4610 -100 0 27
171 202305200040 Ja Michele Butkus Sebastian Vikkelsø Elleholm Max Ihrén Espen Nielsen
4 2 1537 -8300 0 -165 -3900 6150 5942 8700 0 250 3500 0 123
172 202305200030 Ja Zheming Jin Michal Marko Raphaël Pelgrims Konstantin Pakshaev
4 2 -271 200 0 -2 3500 0 79 13700 531 846 -17400 -1615 -2007
173 202305200020 Ja Anna Zubenko Andrew Smith Michal Waliszewski Stian Blænes
4 2 231 24600 2735 3274 6000 -4 148 -27400 0 -663 -3200 -1807 -1836
174 202305200010 Ja Jesper Nøhr Bao Zheng Liu Glenn Mortensen Lars Therkelsen
4 2 3945 9300 4149 4371 13000 7458 7690 -7500 -1497 -1548 -14800 5672 5269
175 202305190010 Ja Eskild Theodor Middelboe Thibaut Arnold Manuel Kameda-Schlic Ben Thomas
4 2 471 -10200 2394 2098 3100 0 87 -1300 0 -20 8400 -512 -283
176 202305180110 Ja Laurits Fredsgaard Larsen Jeppe Stig Nielsen Freddy Christiansen Martin Faartoft
4 2 1954 -9000 -679 -834 11000 385 691 -2300 4368 4253 300 3741 3705
177 202305180100 Ja Morten Andersen Eskild Theodor Middelboe Bao Zheng Liu Grant Mahoney
4 2 4219 -4300 2353 2294 -16200 2753 2394 -2600 7604 7458 23100 4165 4730
178 202305180090 Ja Shi Hua Chen Kold Raphaël Pelgrims Niklas Johansson Sophie Delauche
4 2 1181 -8300 4474 4191 20600 0 531 -8300 249 69 -4000 0 -69
179 202305180080 Ja Martin Wedel Jacobsen Martin Hansen Sheila Hansen Sebastian Lavallée
4 2 985 5500 1345 1470 -15700 -4306 -4560 8800 3750 3897 1400 3153 3134
180 202305180070 Ja Jeppe Stig Nielsen Laurits Fredsgaard Larsen Martin Faartoft Freddy Christiansen
4 2 1954 -6100 498 385 1000 -770 -679 15500 3398 3741 -10400 4688 4368
181 202305180060 Ja Dmitry Mikhailov Ben Thomas Freya Pearce Shi Hua Chen Kold
4 2 1118 27800 0 705 -22100 0 -512 -9100 0 -195 3400 4473 4474
182 202305180050 Ja Devi Steck Andrew Smith Jesper Nøhr Eskild Theodor Middelboe
4 2 2159 68400 18 1738 -300 -51 -4 -48100 5401 4149 -20000 3268 2753
183 202305180040 Ja Martin Wedel Jacobsen Sebastian Lavallée Sheila Hansen Martin Hansen
4 2 985 9300 1122 1345 7700 3015 3153 -7100 3996 3750 -9900 -4191 -4306
184 202305180030 Ja Robert Bonde Jensen Isabel Bahiano Steenholm Tina Christensen Morten Andersen
4 2 3165 16700 4437 4813 -6500 2932 2779 -16800 3122 2713 6600 2168 2353
185 202305180020 Ja Martin Wedel Jacobsen Jesper Nøhr Sheila Hansen Sebastian Lavallée
4 2 3383 3800 970 1122 -15800 5846 5401 35100 3134 3996 -23100 3583 3015
186 202305180010 Ja Andrew Smith Shi Hua Chen Kold Eskild Theodor Middelboe Devi Steck
4 2 1927 -4000 0 -51 1600 4496 4473 3600 3212 3268 -1200 0 18
187 202305130020 Ja Robert Bonde Jensen Camilla Bonde Dalsgaard Eigo Kawatani Claus Christensen
4 1 3185 -6300 4610 4437 5100 2715 2847 8800 2250 2479 -7600 3165 2977
188 202305130010 Ja Eigo Kawatani Robert Bonde Jensen Camilla Bonde Dalsgaard Claus Christensen
4 2 3185 7700 2034 2250 5300 4513 4610 -7000 2878 2715 -6000 3314 3165
189 202305110040 Ja Morten Andersen Sebastian Vikkelsø Elleholm Eigo Kawatani Robert Bonde Jensen
4 2 3716 9400 1894 2168 7800 6016 6150 -19100 2469 2034 1900 4486 4513
190 202305110030 Ja Bao Zheng Liu Laurits Fredsgaard Larsen Eskild Theodor Middelboe Sheila Hansen
4 2 3295 -1000 7737 7604 -7100 -694 -770 -21100 3737 3212 29200 2400 3134
191 202305110020 Ja Laurits Fredsgaard Larsen Eskild Theodor Middelboe Bao Zheng Liu Sheila Hansen
4 2 3295 -3800 -699 -694 -200 3753 3737 4400 7738 7737 -400 2388 2400
192 202305110010 Ja Eskild Theodor Middelboe Sebastian Vikkelsø Elleholm Bao Zheng Liu Sheila Hansen
4 2 4974 1800 3678 3753 -6000 6192 6016 5600 7667 7738 -1400 2358 2388
193 202305040080 Ja Sebastian Lavallée Bao Zheng Liu Sheila Hansen Jesper Nøhr
4 2 4864 21300 3018 3583 12900 7415 7667 -11400 2580 2358 -22800 6441 5846
194 202305040070 Ja Freddy Christiansen Sebastian Lavallée Jesper Nøhr Sheila Hansen
4 2 4182 300 4693 4688 800 2969 3018 -5600 6637 6441 4500 2428 2580
195 202305040060 Ja Anders Labich Bao Zheng Liu Shi Hua Chen Kold Morten Andersen
4 2 4385 33400 2885 3736 -29000 8215 7415 4200 4394 4496 -8600 2047 1894
196 202305040050 Ja Eskild Theodor Middelboe Henrik Leth Freddy Christiansen Sheila Hansen
4 2 4119 3100 3589 3678 -800 5737 5678 3200 4627 4693 -5500 2523 2428
197 202305040040 Ja Eskild Theodor Middelboe Sebastian Vikkelsø Elleholm Laurits Fredsgaard Larsen Iasmyn Ferreira
4 1 1995 2800 3539 3589 12400 5934 6192 100 -735 -699 -15300 -759 -1103
198 202305040030 Ja Bao Zheng Liu Anders Labich Morten Andersen Shi Hua Chen Kold
4 2 4385 7800 8116 8215 5500 2710 2885 -3600 2079 2047 -9700 4637 4394
199 202305040020 Ja Henrik Leth Martin Wedel Jacobsen Freddy Christiansen Sheila Hansen
4 2 3464 19300 5311 5737 -19100 1385 970 16700 4239 4627 -16900 2922 2523
200 202305040010 Ja Bao Zheng Liu Anders Labich Shi Hua Chen Kold Morten Andersen Sebastian Vikkelsø Elleholm
5 1 4695 9900 7911 8116 -4100 2788 2710 14700 4269 4637 -20500 2558 2079 0 5950 5934

Opdateret af
Tina Christensen