Hjem

Mahjong Danmark > Ratinglister > Ratingliste i MCR > Spillerside

Spillede spil

2023-12-07

Nr. Spilid OK Spiller 1 Spiller 2 Spiller 3 Spiller 4 Spiller 5 Spiller 6 Spiller 7
#S#VSG SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew SRoldRnew
47 202112028078 JaKim IversenTing Fang OlsenNathja Lund-JørgensenSimon Andersen
4 3 0,85 -130 15,36 11,90 264 33,29 39,17 -98 -18,21 -20,26 -36 -27,03 -27,40
46 202112028077 JaTina ChristensenSebastian LavalléeNathja Lund-JørgensenSimon Andersen
4 1 30,82 346 112,54 120,63 -144 51,60 47,90 -58 -17,06 -18,21 -144 -23,79 -27,03
45 202112028076 JaMartin Wedel JacobsenTina ChristensenEsben AndersenNathja Lund-JørgensenSimon Andersen
5 1 43,23 -11 56,27 55,92 55 111,60 112,54 48 87,65 88,57 -86 -15,29 -17,06 -6 -24,06 -23,79
44 202111258072 JaFreddy ChristiansenMorten AndersenMikkel Askjær-FriisSimon Andersen
4 4 23,32 -88 79,26 75,75 -166 9,75 6,03 238 29,90 35,55 16 -25,65 -24,06
43 202111258071 JaTina ChristensenShi Hua Chen KoldEsben AndersenSimon Andersen
4 2 57,26 -51 117,47 115,47 44 53,46 54,60 63 83,38 84,61 -56 -25,28 -25,65
42 202111188069 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisTing Fang OlsenSimon Andersen
4 4 39,40 184 114,83 117,47 -22 30,21 29,90 -49 36,65 35,52 -113 -24,08 -25,28
41 202111188067 JaJesper NøhrTing Fang OlsenEsben AndersenSimon Andersen
4 2 37,25 -87 55,41 53,03 -15 37,02 36,65 -7 84,13 83,38 109 -27,57 -24,08
40 202111118065 JaRobert Bonde JensenFreddy ChristiansenCamilla Bonde DalsgaardSimon Andersen
4 4 25,54 21 22,65 23,23 149 78,08 80,43 20 25,57 26,06 -190 -24,14 -27,57
39 202111118062 JaCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonEsben AndersenSimon Andersen
4 2 33,75 5 25,35 25,57 40 52,86 53,62 19 80,05 79,94 -64 -23,27 -24,14
38 202111068061 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrSimon Andersen
4 4 23,53 -83 59,48 56,58 -148 8,66 5,42 -33 57,03 55,41 264 -31,04 -23,27
37 202111068060 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrSimon Andersen
4 4 23,53 156 56,48 59,48 -162 12,34 8,66 81 55,84 57,03 -75 -30,53 -31,04
36 202111048056 JaMichel MandixJesper NøhrNathja Lund-JørgensenSimon Andersen
4 2 9,01 47 26,56 27,51 18 55,06 54,93 11 -16,47 -15,88 -76 -29,12 -30,53
35 202110208048 JaTina ChristensenSebastian LavalléeSebastian Vikkelsø ElleholmSimon Andersen
4 1 33,47 25 113,82 113,94 9 50,14 50,26 27 -2,07 -1,18 -61 -27,99 -29,12
34 202110148045 JaSheila HansenMichel MandixNathja Lund-JørgensenSimon Andersen
4 1 9,96 89 51,69 53,64 -2 26,72 26,56 -22 -11,97 -12,38 -65 -26,60 -27,99
33 202109168027 JaFreddy ChristiansenSheila HansenNathja Lund-JørgensenSimon Andersen
4 4 25,42 -118 76,97 72,84 248 52,62 58,01 94 -5,61 -2,56 -224 -22,30 -26,60
32 202109168025 JaCamilla Bonde DalsgaardEivind BengtssonEsben AndersenSimon Andersen
4 1 30,97 -48 28,59 27,41 -48 39,82 38,57 161 76,48 80,20 -65 -21,01 -22,30
31 202109168024 JaEivind BengtssonEsben AndersenSusan FrederiksenErik FrederiksenSimon Andersen
5 1 -30,97 105 37,64 39,82 42 76,10 76,48 -18 -149,75 -149,46 -74 -99,28 -100,69 -55 -19,57 -21,01
30 202108058000 JaKim IversenTing Fang OlsenEsben AndersenSimon Andersen
4 4 36,43 32 22,95 24,06 149 53,64 56,86 -47 86,77 84,40 -134 -17,62 -19,57
29 202108057998 JaKim IversenEsben AndersenSusan FrederiksenErik FrederiksenSimon Andersen
5 1 -33,24 79 21,32 22,95 63 85,95 86,77 -55 -146,35 -147,02 -83 -109,69 -111,28 -4 -17,42 -17,62
28 202107297997 JaEivind BengtssonSebastian LavalléeSusan FrederiksenErik FrederiksenSimon Andersen
5 3 -38,24 -66 43,19 40,08 6 43,53 42,17 -135 -145,01 -146,35 -24 -110,43 -109,69 219 -22,51 -17,42
27 202107297996 JaSheila HansenEivind BengtssonSusan FrederiksenErik FrederiksenSimon Andersen
5 1 -37,10 -24 50,40 49,26 66 42,05 43,19 1 -145,71 -145,01 -24 -110,29 -110,43 -19 -21,94 -22,51
26 202107227995 JaSheila HansenMartin HansenEsben AndersenSimon Andersen
4 4 35,42 80 48,77 50,40 -66 28,74 27,30 103 84,63 85,95 -117 -20,45 -21,94
25 202107227994 JaShi Hua Chen KoldSheila HansenMartin HansenEsben AndersenSimon Andersen
5 1 39,20 11 54,12 54,30 -41 49,86 48,77 21 28,15 28,74 4 84,82 84,63 5 -20,95 -20,45
24 202107227993 JaKim IversenSheila HansenJesper NøhrSebastian Vikkelsø ElleholmSimon Andersen
5 2 18,25 85 19,24 21,32 -47 51,43 49,86 -52 44,68 43,07 -57 -0,90 -2,07 71 -23,21 -20,95
23 202012037946 JaSheila HansenMartin HansenJesper NøhrSimon Andersen
4 4 27,38 17 55,60 55,32 75 26,64 28,49 69 47,75 48,94 -161 -20,45 -23,21
22 202010227937 JaMichel MandixJesper NøhrEsben AndersenSimon Andersen
4 4 21,35 461 -20,21 -7,96 -153 52,24 47,75 -190 71,93 66,06 -118 -18,55 -20,45
21 202010227933 JaEivind BengtssonSebastian Vikkelsø ElleholmSimon AndersenKarina Bolvig Nielsen
4 1 -5,54 -92 38,04 35,49 -44 -7,14 -8,22 72 -20,43 -18,55 64 -32,65 -30,89
20 202010017919 JaEivind BengtssonMichel MandixSimon AndersenKarina Bolvig Nielsen
4 3 -7,31 140 35,83 38,47 8 -19,80 -19,37 -91 -18,40 -20,43 -57 -26,86 -27,90
19 202008137889 JaKim IversenEsben AndersenSusan FrederiksenErik FrederiksenSimon Andersen
5 3 -27,14 151 40,02 42,49 -62 74,24 70,86 -68 -121,25 -121,19 -95 -108,65 -109,48 74 -20,09 -18,40
18 202008137888 JaKim IversenSebastian LavalléeEsben AndersenSimon Andersen
4 2 33,43 -56 41,51 40,02 164 35,51 39,53 87 72,58 74,24 -195 -15,88 -20,09
17 202007307881 JaKim IversenMikkel Askjær-FriisTing Fang OlsenSimon Andersen
4 4 22,36 105 37,60 39,79 -81 27,20 25,11 71 39,09 40,42 -95 -14,46 -15,88
16 202007307880 JaKim IversenEivind BengtssonEsben AndersenSimon Andersen
4 2 33,38 -225 43,27 37,60 -90 39,13 36,84 68 72,33 73,53 247 -21,24 -14,46
15 202007237879 JaMikkel Askjær-FriisMichel MandixTing Fang OlsenSimon Andersen
4 4 3,60 362 18,74 27,20 -229 -25,78 -30,65 7 39,81 39,09 -140 -18,36 -21,24
14 202007237878 JaKim IversenJesper NøhrTing Fang OlsenSimon Andersen
4 2 27,95 -136 46,87 43,27 167 43,14 47,08 61 38,43 39,81 -92 -16,64 -18,36
13 202007167877 JaKim IversenTina ChristensenTing Fang OlsenEsben AndersenSimon Andersen
5 4 42,31 92 44,68 46,87 121 68,22 70,54 -27 39,01 38,43 -59 74,56 72,33 -127 -14,93 -16,64
12 202007167876 JaKim IversenTina ChristensenEsben AndersenSimon Andersen
4 2 43,13 39 43,72 44,68 31 67,76 68,22 39 73,97 74,56 -109 -12,93 -14,93
11 202003057853 JaEsben AndersenNathja Lund-JørgensenSimon AndersenKarina Bolvig Nielsen
4 2 10,93 -66 69,00 66,66 -26 6,70 6,12 72 -15,03 -12,93 20 -16,97 -16,13
10 202002207818 JaMikkel Askjær-FriisEivind BengtssonMichel MandixSimon AndersenKarina Bolvig Nielsen
5 2 3,16 -4 31,78 31,33 -35 39,45 38,14 10 -26,95 -26,33 30 -16,01 -15,03 -1 -12,49 -12,32
9 202002207816 JaKim IversenMichel MandixSimon AndersenKarina Bolvig Nielsen
4 1 -2,06 -80 49,53 47,22 81 -29,13 -26,95 43 -17,17 -16,01 -44 -11,46 -12,49
8 202001307802 JaMikkel Askjær-FriisMartin HansenTing Fang OlsenSimon Andersen
4 3 13,63 21 30,83 31,03 88 12,75 14,93 -26 26,62 25,74 -83 -15,67 -17,17
7 202001307800 JaEivind BengtssonMichel MandixEsben AndersenSimon AndersenKarina Bolvig Nielsen
5 1 12,20 42 41,23 42,09 44 -28,47 -27,13 3 71,22 70,93 -98 -13,40 -15,67 9 -9,59 -9,23
6 202001167792 JaMikkel Askjær-FriisTing Fang OlsenEsben AndersenSimon Andersen
4 2 29,85 -52 31,62 30,32 -95 31,45 29,08 172 69,65 73,40 -25 -13,31 -13,40
5 202001167791 JaKim IversenEsben AndersenSusan FrederiksenErik FrederiksenSimon Andersen
5 1 -23,35 -56 58,49 56,59 222 64,68 69,65 -23 -114,15 -114,16 -56 -114,68 -115,50 -87 -11,08 -13,31
4 202001097785 JaMichel MandixEsben AndersenNathja Lund-JørgensenSimon AndersenKarina Bolvig Nielsen
5 1 3,41 2 -27,53 -27,28 42 65,02 65,68 70 -11,05 -9,22 -71 -9,39 -11,08 -43 0,00 -1,05
3 201912267778 JaTina ChristensenMikkel Askjær-FriisHelene SteffensenSimon Andersen
4 3 18,47 22 55,79 55,65 -10 36,49 35,91 172 -13,07 -8,27 -184 -5,32 -9,39
2 201912267776 JaMikkel Askjær-FriisSheila HansenMartin HansenSimon Andersen
4 4 22,77 -87 39,01 36,49 96 42,02 43,90 182 11,29 16,01 -191 -1,24 -5,32
1 201912197772 JaTina ChristensenJeppe Stig NielsenTing Fang OlsenSimon Andersen
4 4 32,07 75 45,68 47,17 -87 51,84 49,24 95 30,77 33,12 -83 0,00 -1,24

Opdateret af
Tina Christensen